Marzy Ci się kremowa, aksamitna pianka każdego poranka?

Jesteś zwolennikiem klasycznego duetu kawa + mleko i nie wyobrażasz sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki ulubionego cappuccino?

Spieniacz SI1050 spin stanie się Twoim ulubionym sprzętem w kuchni! Ten elegancki, oparty na technologii magnetycznej spieniacz ma dwie wymienne końcówki i aż 5 funkcji dzięki którym przygotujesz nie tylko wiele wariantów kaw mlecznych zimnych i ciepłych, ale także różne napoje oparte na tym składniku - np. gorącą czekoladę! Jego pojemność to aż 200 ml przy spienianiu oraz 230 ml w przypadku funkcji mieszania. Wyjmowany pojemnik ze stali nierdzewnej z powłoką antyadhezyjną oraz możliwość mycia niektórych elementów w zmywarkach gwarantują niezwykle łatwe czyszczenie urządzenia, a automatyczne wyłączanie oraz stabilna baza zapewniają jego całkowicie bezpieczne użytkowanie.

SI1050 spin podgrzewa mleko do około 65°C.

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • technologia magnetyczna
 • wyjmowany pojemnik ze stali nierdzewnej z powłoką antyadhezyjną
 • możliwość mycia w zmywarkach
 • 2 końcówki spieniające
 • stabilna baza
 • przeźroczysta pokrywa z uszczelką
 • automatyczne wyłączanie
 • łatwe czyszczenie
 • 5 funkcji:
  - spienianie mleka z podgrzewaniem
  - spienianie mleka na zimno
  - mieszanie mleka z podgrzewaniem
  - mieszanie mleka na zimno
  - przygotowanie gorącej czekolady
 • pojemność:
  - spienianie: 200 ml
  - mieszanie: 230 ml
 • moc: 550-650 W
 • EAN: 5908277385675

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

1. Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi.
2. Przewód przyłączeniowy podstawki zasilającej należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w kołek ochronny o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.
3. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.
4. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.
5. Nie używać na wolnym powietrzu.
6. Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
7. Urządzenie ustawić na stabilnym i suchym podłożu.
8. Przed włączeniem trzeba upewnić się czy w zbiorniku jest mleko. Nie należy uruchamiać pustego urządzenia.
9. Nie wolno nalewać mleka powyżej poziomu max na wskaźniku zbiornika. Przepełnienie zbiornika grozi niekontrolowanym wypływem gorącego mleka na zewnątrz (grozi to zalaniem połączeń elektrycznych i zwarciem).
10. Wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już ono używane oraz przed jego czyszczeniem.
11. Nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie użytkowania.
12. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
13. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
14. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.
15. Podczas mycia nie wolno zanurzać podstawy urządzenia w wodzie.
16. Urządzenie może być używane tylko z dołączoną, oryginalną podstawą.
17. Należy uważać na wydobywającą się z dzbanka podczas gotowania gorącą parę.
18. Sprzęt tylko do użytku domowego, przy eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają.
19. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta. Lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu.
20. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
21. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.


UWAGA: Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt i małych dzieci.

OPIS OGÓLNY:
1. Pokrywa
2. Końcówka spieniająca
3. Rączka
4. Wskaźnik
5. Zbiornik
6. Podstawa
7. Lampki kontrolne
8. Włącznik
9. Schowek na końcówki
10. Końcówka mieszająca

DANE TECHNICZE:
moc: 550-650W
napięcie zasilania: 220V-240V~ 50Hz
pojemność:
• spienianie: 200 ml
• podgrzewanie: 230 ml

PRZEZNACZENIE:
Spieniacz SI1050 jest przeznaczony do podgrzewania i spieniania mleka, a także przygotowywania napojów na bazie mleka. Urządzenie podgrzewa mleko do około 65°C.

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy się upewnić czy urządzenie, wtyczka i przewód zasilający są sprawne i czy usunięto wszystkie części opakowania. Przed pierwszym użyciem wszystkie części urządzenia mające kontakt z żywnością muszą być dokładnie umyte. (patrz sekcja: Czyszczenie i konserwacja). Podstawę (6) ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni i podłączyć do sieci. W podstawie jest miejsce na nadmiar przewodu. Ważne by przewód był wyprowadzony z podstawy (6) przez specjalny rowek by urządzenie stało stabilnie.
Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy używać mleka o zawartości tłuszczu powyżej 3,0%.

Spienianie mleka na ciepło
• Zbiornik (5) ustawić w podstawie (6).
• We wnętrzu zbiornika (5) zamontować odpowiednią końcówkę.
• Do zbiornika (5) wlać mleko w ilości nie przekraczającej poziomu maksymalnego -
• Nałożyć pokrywę (1). Nacisnąć dwa razy przycisk (8). Zaświeci się lampka kontrolna i rozpocznie się proces spieniania.
• Urządzenie wyłączy się automatycznie – lampka kontrolna zgaśnie. Pracę urządzenia można przerwać w dowolnym momencie wyłączając urządzenie przyciskiem (8).
• Następnie należy zdjąć pokrywę (1).
• Trzymając za rączkę (3) zdjąć zbiornik (5) z podstawy i przełożyć mleko do filiżanki.
W razie potrzeby użyć drewnianej łyżki, aby nie uszkodzić powłoki zbiornika.

Spienianie mleka na zimno:
• Zbiornik (5) ustawić w podstawie (6).
• We wnętrzu zbiornika (5) zamontować odpowiednią końcówkę.
• Do zbiornika wlać mleko w ilości nie przekraczającej poziomu maksymalnego -
• Nałożyć pokrywę (1). Nacisnąć raz przycisk (8). Zaświeci się lampka kontrolna i rozpocznie się proces spieniania.
• Urządzenie wyłączy się automatycznie – lamka kontrolna zgaśnie. Pracę urządzenia można przerwać w dowolnym momencie wyłączając urządzenie przyciskiem (8).
• Następnie należy zdjąć pokrywę (1).
• Trzymając za rączkę (3) zdjąć zbiornik (5) z podstawy i przełożyć mleko do filiżanki.
W razie potrzeby użyć drewnianej łyżki, aby nie uszkodzić powłoki zbiornika.

Podgrzewanie mleka:
• Zbiornik (5) ustawić w podstawie (6).
• We wnętrzu zbiornika (5) zamontować odpowiednią końcówkę.
• Do zbiornika wlać mleko w ilości nie przekraczającej poziomu maksymalnego -
• Nałożyć pokrywę (1). Nacisnąć dwa razy przycisk (8). Zaświeci się lampka kontrolna (9) i rozpocznie się proces spieniania.
• Urządzenie wyłączy się automatycznie – lamka kontrolna zgaśnie. Pracę urządzenia można przerwać w dowolnym momencie wyłączając urządzenie przyciskiem (8).
• Następnie należy zdjąć pokrywę (1).
• Trzymając za rączkę (3) zdjąć zbiornik (5) z podstawy i przelać mleko do filiżanki.

Przygotowanie gorącej czekolady:
• Zbiornik (5) ustawić w podstawie (6).
• We wnętrzu zbiornika (4) zamontować odpowiednią końcówkę.
• Do zbiornika (5) wlać mleko w ilości nie przekraczającej poziomu maksymalnego -
• Następnie wsypać czekoladę w proszku lub mocno rozdrobnioną czekoladę stałą.
UWAGA. Czekolada stała musi być bardzo rozdrobniona (najlepiej starta lub zblendowana). Zbyt duże kawałki mogą zablokować końcówkę (2).
• Nałożyć pokrywę (1).
• Nacisnąć trzy razy przycisk (8). Zaświeci się lampka kontrolna (9) i rozpocznie się proces spieniania.
• Urządzenie wyłączy się automatycznie – lampka kontrolna zgaśnie. Pracę urządzenia można przerwać w dowolnym momencie wyłączając urządzenie przyciskiem (8).
• Następnie należy zdjąć pokrywę (1).
• Trzymając za rączkę (3) wyjąć zbiornik (5) z podstawy i przelać czekoladę do filiżanki.

UWAGA. Nie wolno wlewać mleka powyżej poziomu maksymalnego ustalanego dla danej funkcji.

Po użyciu należy odczekać ok. 2 min., aby termostat zresetował się. Ten czas można skrócić wlewając do zbiornika zimna wodę. Przed ponownym użyciem urządzenie trzeba wytrzeć do sucha.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
• Urządzenie należy czyścić zaraz po użyciu i wystygnięciu.
• Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie przyciskiem (8), odłączyć od sieci i poczekać aż wystygnie.
• Nigdy nie zanurzać podstawy (6) w wodzie, ani nie płukać pod strumieniem bieżącej wody.
• Zewnętrzne powierzchnie można czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki.
• Elementy (1), (2) umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem odrobiny płynu do mycia przy użyciu miękkiej gąbki i wypłukać pod strumieniem bieżącej wody.
• Nie należy używać do czyszczenia urządzenia środków ściernych, proszków czyszczących, acetonu, alkoholu itp.
• Elementy (1), (4) można myć w zmywarce, umieszczając je na górnej półce. Należy upewnić się, że są one umieszczone z dala od grzałki.
Maksymalna temperatura to 50°C.

OCHRONA ŚRODOWISKA:
Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi. Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych
i elektronicznych.


GWARANCJA:
• urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
• nie może być używane do celów zawodowych,
• gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.


Ogólne
EAN 5908277385675
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 24,5 x 16,0 x 13,0 cm
Funkcje
Automatyczne wyłączanie TAK
Łatwość czyszczenia TAK
prosta i wygodna obsługa TAK
Technologia magnetyczna TAK
wyłącznik z lampką kontrolną TAK
Tryby pracy spienianie mleka z podgrzewaniem, spienianie mleka na zimno, mieszanie mleka z podgrzewaniem, mieszanie mleka na zimno, przygotowanie gorącej czekolady
Parametry elektryczne
Moc 550-650 W
Zasilanie 230V ~ 50Hz
Parametry fizyczne
Możliwość mycia w zmywarkach TAK
Pojemność spienianie: 200 ml , mieszanie: 230 ml
Dwie wymienne nakładki do spieniania i mieszania mleka TAK
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Pozostałe
EAN 5908277385675
Waga netto 1.04 kg
Opakowanie zbiorcze 31.00 x 45.50 x 27.00 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 6
Opakowanie 14.70 x 14.90 x 14.90 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Akcesoria i części zamienne

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu