Na zimno lub na gorąco - aksamitna mleczna pianka, gdy tylko zapragniesz!

Elektryczny spieniacz do mleka to urządzenie stworzone z myślą o wielbicielach caffè latte, macchiato czy cappuccino! Jednak model SI1000 MIKO pozwala przygotować również mrożoną caffè frappé, gdyż spienia oraz miesza mleko nie tylko na ciepło, ale także na zimno!

Nasz spieniacz posiada wyjmowany pojemnik z powłoką antyadhezyjną, dwie wymienne końcówki i przeźroczystą pokrywę z uszczelką.
Jest mocowany na stabilnej podstawie, w którą wbudowane są dwa włączniki, obsługujące poszczególne funkcje urządzenia. Po zakończeniu pracy spieniacz wyłącza się automatycznie, ale jego działanie można również przerwać w dowolnym momencie - za pomocą odpowiedniego przycisku.

Pokrywa spieniacza, trzpień oraz końcówka mieszająca i zbiornik nadają się do mycia w zmywarkach, co sprawia, że czyszczenie urządzenie jest proste i wygodne.

Urządzenie podgrzewa mleko do około 63 +/- 5°C lub spienia do około 65 +/- 5°C.
Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy używać mleka o zawartości tłuszczu powyżej 3,0%.

Ciesz się smakiem delikatnej pianki o idealnej konsystencji lub przygotuj pyszny napój na bazie mleka - ze spieniaczem SI1000 MIKO to szybkie i bardzo łatwe!

 

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • technologia magnetyczna
 • wyjmowany pojemnik z powłoką antyadhezyjną
 • możliwość mycia w zmywarkach
 • dwie wymienne nakładki do spieniania i mieszania mleka
 • stabilna baza
 • przeźroczysta pokrywa z uszczelką
 • automatyczne wyłączanie
 • łatwe czyszczenie
 • 4 funkcje:
  - spienianie mleka z podgrzewaniem
  - spienianie mleka na zimno
  - mieszanie mleka z podgrzewaniem
  - mieszanie mleka na zimno
 • pojemność:
  - spienianie: 150 ml
  - mieszanie: 300 ml
 • moc: 550W
 • EAN: 5908277384661

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

1. Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi.
2. Przewód przyłączeniowy podstawki zasilającej należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w kołek ochronny o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.
3. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.
4. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.
5. Nie używać na wolnym powietrzu.
6. Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
7. Urządzenie ustawić na stabilnym i suchym podłożu.
8. Przed włączeniem trzeba upewnić się czy w zbiorniku jest mleko. Nie należy uruchamiać pustego urządzenia.
9. Nie wolno nalewać mleka powyżej poziomu max na wskaźniku zbiornika. Przepełnienie zbiornika grozi niekontrolowanym wypływem gorącego mleka na zewnątrz (grozi to zalaniem połączeń elektrycznych i zwarciem).
10. Wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już ono używane oraz przed jego czyszczeniem.
11. Nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie użytkowania.
12. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
13. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
14. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.
15. Podczas mycia nie wolno zanurzać podstawy urządzenia w wodzie.
16. Urządzenie może być używane tylko z dołączoną, oryginalną podstawą.
17. Należy uważać na wydobywającą się z dzbanka podczas gotowania gorącą parę.
18. Sprzęt tylko do użytku domowego, przy eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają.
19. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta. Lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu.
20. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
21. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

UWAGA: Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt i małych dzieci.

 

 

OPIS OGÓLNY:
1. Pokrywa
2. Uszczelka
3. Trzpień
4. Końcówka mieszająca
5. Sprężynka spieniająca
6. Rączka
7. Zbiornik
8. Podstawa
9. Włącznik 1
10. Włącznik 2
11. Wskaźnik


DANE TECHNICZE:
moc: 550W
napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz
pojemność:
• spienianie: 150 ml
• podgrzewanie: 300 ml

 

PRZEZNACZENIE:

Spieniacz SI1000 jest przeznaczony do podgrzewania i spieniania mleka, a także przygotowywania napojów na bazie mleka.

Urządzenie podgrzewa mleko do około 60-75°C lub spienia do około 60-75°C.

 

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy się upewnić czy urządzenie, wtyczka i przewód zasilający są sprawne i czy usunięto wszystkie części opakowania. Przed pierwszym użyciem wszystkie części urządzenia mające kontakt z żywnością muszą być dokładnie umyte. (patrz sekcja: Czyszczenie i konserwacja).

 

Podstawę (8) ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni i podłączyć do sieci. W podstawie jest miejsce na nadmiar przewodu. Ważne by przewód był wyprowadzony z podstawy (8) przez specjalny rowek by urządzenie stało stabilnie.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy używać mleka o zawartości tłuszczu powyżej 3,0%.

 

Spienianie mleka na ciepło

 • Zbiornik (7) ustawić w podstawie (8).
 • Zamontować sprężynkę (5) na końcówce (4).
 • Do zbiornika wlać mleko w ilości nie przekraczającej poziomu maksymalnego -
 • Nałożyć pokrywę (1) z zamontowaną uszczelka (2) oraz końcówką spieniającą.
 • Włączyć urządzenie przyciskiem (9). Zaświeci się lampka kontrolna (9) i rozpocznie się proces spieniania.
 • Urządzenie wyłączy się automatycznie – lamka kontrolna zgaśnie. Pracę urządzenia można przerwać w dowolnym momencie wyłączając urządzenie przyciskiem (9).
 • Następnie należy zdjąć pokrywę (1).
 • Trzymając za rączkę (3) wyjąć zbiornik (7) z podstawy i przełożyć mleko do filiżanki.

W razie potrzeby użyć drewnianej łyżki, aby nie uszkodzić powłoki zbiornika.

 

Spienianie mleka na zimno

 • Zbiornik (7) ustawić w podstawie (8).
 • Zamontować sprężynkę (5) na końcówce (4).
 • Do zbiornika wlać mleko w ilości nie przekraczającej poziomu maksymalnego -
 • Nałożyć pokrywę (1) z zamontowaną uszczelka (2) oraz końcówką spieniającą.
 • Włączyć urządzenie przyciskiem (10). Zaświeci się lampka kontrolna (10) i rozpocznie się proces spieniania.
 • Urządzenie wyłączy się automatycznie – lamka kontrolna zgaśnie. Pracę urządzenia można przerwać w dowolnym momencie wyłączając urządzenie przyciskiem (10).
 • Następnie należy zdjąć pokrywę (1).
 • Trzymając za rączkę (3) wyjąć zbiornik (7) z podstawy i przełożyć mleko do filiżanki.

W razie potrzeby użyć drewnianej łyżki, aby nie uszkodzić powłoki zbiornika.

 

Podgrzewanie mleka

 • Zbiornik (7) ustawić w podstawie (8).
 • Upewnić się, że na końcówce (4) nie ma zamontowanej sprężynki (5).
 • Do zbiornika wlać mleko w ilości nie przekraczającej poziomu maksymalnego -
 • Nałożyć pokrywę (1) z zamontowaną uszczelka (2) oraz końcówką mieszającą.
 • Włączyć urządzenie przyciskiem (9). Zaświeci się lampka kontrolna (9) i rozpocznie się

proces podgrzewania.

 • Urządzenie wyłączy się automatycznie – lamka kontrolna zgaśnie. Pracę urządzenia

można przerwać w dowolnym momencie wyłączając urządzenie przyciskiem (9).

 • Następnie należy zdjąć pokrywę (1).
 • Trzymając za rączkę (3) wyjąć zbiornik (7) z podstawy i przelać mleko do filiżanki.

UWAGA. Nie wolno wlewać mleka powyżej poziomu maksymalnego ustalanego dla danej funkcji.

Po użyciu należy odczekać ok. 2 min., aby termostat zresetował się. Ten czas można skrócić wlewając do zbiornika zimna wodę. Przed ponownym użyciem urządzenie trzeba wytrzeć do sucha.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

 • Urządzenie należy czyścić zaraz po użyciu i wystygnięciu.
 • Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie przyciskiem (9, 10), odłączyć od sieci i poczekać aż wystygnie.
 • Nigdy nie zanurzać podstawy (8) w wodzie, ani nie płukać pod strumieniem bieżącej wody.
 • Zewnętrzne powierzchnie można czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki.
 • Elementy (1), (2), (3), (4), (5), (6+7) umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem odrobiny płynu do mycia przy użyciu miękkiej gąbki i wypłukać pod strumieniem bieżącej wody.
 • Nie należy używać do czyszczenia urządzenia środków ściernych, proszków czyszczących, acetonu, alkoholu itp.
 • Elementy (1), (3), (4), (6+7) można myć w zmywarce, umieszczając je na górnej półce.

Należy upewnić się, że są one umieszczone z dala od grzałki. Maksymalna temperatura to 50°C.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi. Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

 

GWARANCJA:

 • urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
 • nie może być używane do celów zawodowych,
 • gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.

Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.


Ogólne
EAN 5908277384661
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 21 x 18.5 x 18 cm
Funkcje
Automatyczne wyłączanie TAK
Łatwość czyszczenia TAK
prosta i wygodna obsługa TAK
Technologia magnetyczna TAK
wyłącznik z lampką kontrolną TAK
Tryby pracy spienianie mleka z podgrzewaniem, spienianie mleka na zimno, mieszanie mleka z podgrzewaniem, mieszanie mleka na zimno
Parametry elektryczne
Moc 550W
Zasilanie 230V ~ 50Hz
Parametry fizyczne
Możliwość mycia w zmywarkach TAK
Pojemność spienianie: 150 ml, mieszanie: 300 ml
Dwie wymienne nakładki do spieniania i mieszania mleka TAK
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Pozostałe
EAN 5908277384661
Waga netto 1.07 kg
Opakowanie zbiorcze 40.50 x 53.00 x 26.00 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 6
Opakowanie 17.50 x 19.00 x 23.50 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Akcesoria i części zamienne

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu