Rozdrabniacz BL210 SWIT – idealny dla aktywnych i dbających o zdrowe odżywianie!

Pyszna zupa krem, pożywny koktajl czy ulubione smoothie – wszystko to pomoże Ci przygotować nasz wygodny i funkcjonalny rozdrabniacz o mocy 1000W.

Ma ergonomiczny kształtwygodny uchwyt i metalową końcówkę rozdrabniającą. Prędkość pracy urządzenia ustawia się za pomocą poręcznego regulatora, a zmieniając jego położenie, można wybrać nawet 5 różnych prędkości. Do natychmiastowego uzyskania najwyższego tempa obrotów służy natomiast przycisk TURBO. Rozdrabniacz posiada funkcję pracy pulsacyjnej i jest bardzo łatwy w czyszczeniu. W mig przygotujesz z jego pomocą ulubiony napój i rozdrobnisz produkty do pożądanej konsystencji, a umycie urządzenia zajmie Ci dosłownie kilka chwil.

 

 

SPECYFIKACJA:

 • idealny dla osób aktywnych i dbających o zdrowe odżywianie
 • ergonomiczny uchwyt
 • regulacja prędkości obrotów
 • praca pulsacyjna
 • funkcja turbo
 • metalowa końcówka do rozdrabniania
 • łatwy w czyszczeniu
 • maksymalny czas pracy ciągłej: 1 min
 • czas przerwy przed ponownym użytkowaniem: 1 min
 • moc: 1000W
 • EAN: 5908277384777

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

1. Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.
2. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.
3. Nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie.
4. Nie używać na wolnym powietrzu.
5. Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
6. Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia.
7. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny
bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
8. Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane.
9. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.
10. UWAGA. Istnieje możliwość zranienia w wyniku niewłaściwego użytkowania. Należy zachować ostrożność podczas manipulowania ostrzami tnącymi oraz podczas czyszczenia.
11. Zawsze odłączać urządzenie od zasilania, jeżeli pozostaje bez nadzoru oraz przed składaniem, rozkładaniem lub
czyszczeniem.
12. Nie używać urządzenia do rozdrabniania lodu, kości i innych twardych produktów lub do mielenia orzechów, kawy i suszonych roślin strączkowych.
13. Nie rozdrabniać gorących produktów.
14. Urządzenie może być używane tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.
15. Nóż końcówki rozdrabniacza jest od spodu nieosłonięty należy zachować szczególną ostrożność.
16. Nie dotykać noża końcówki rozdrabniającej oraz noża siekającego w pojemniku w trakcie pracy urządzeniu, a po wyłączeniu z sieci noży można dotknąć dopiero po ich zatrzymaniu.
17. Urządzenie nie może być używane z uszkodzonym nożem.
18. Nie przekraczać dopuszczalnego czasu pracy ciągłej urządzenia.
19. Nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi; wykaz serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu.
20. Wszelkie modernizacje lub stosowanie nieoryginalnych części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
21. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:
Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi. Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

GWARANCJA:
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym.
- Nie może być używane do celów zawodowych.
- Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Warunki gwarancji podane są w załączniku.Nóż urządzenia jest elementem eksploatacyjnym i nie jest objęty gwarancją.

 

 

OPIS OGÓLNY:
1. Regulator prędkości
2. Włącznik I
3. Włącznik II – TURBO
4. Korpus
5. Blokada
6. Końcówka rozdrabniająca

DANE TECHNICZE:
- moc: 1000 W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz
- maksymalny czas pracy ciągłej: 1 min
- czas przerwy przed ponownym użytkowaniem: 1 min

USTAWIANIE PRĘDKOŚCI:
Regulatorem (1) należy ustalić prędkość pracy urządzenia. Zmieniając jego położenie można uzyskać pięć różnych prędkości. Urządzenie rozpoczyna pracę po wciśnięciu i przytrzymaniu włącznika (2).
Przycisk TURBO (3) służy do natychmiastowego uzyskania maksymalnej prędkości obrotowej odpowiadającej pozycji „5” regulatora (1).
Rozdrabniacz pracuje tak długo jak długo jest wciśnięty włącznik (2 lub 3).

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:
Przed pierwszym użyciem należy wszystkie elementy poza korpusem dokładnie umyć i wysuszyć (patrz: CZYSZCZENIE I KONSERWACJA).

Temperatura przetwarzanych produktów nie może być wyższa niż 60oC.

- Założyć końcówkę (6) na korpus (4) i zablokować – upewnić się, że końcówka została prawidłowo osadzona.
- Zanurzyć całkowicie ostrze w mieszanej (rozdrabnianej) cieczy.
- Wybrać odpowiednią prędkość regulatorem (1) i nacisnąć przycisk (2 lub 3).
- Okrężnymi ruchami rozdrabniać składniki, aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji.
- Po skończonej pracy nacisnąć przyciski blokady (5) i odłączyć końcówkę (6) od korpusu (4).

Podczas mieszania (rozdrabniania) gorących cieczy uważać aby nie przegrzać końcówki (6).
Nóż rozdrabniacza (6) jest bardzo ostry. Można go dotykać tylko przy wyłączonym z sieci urządzeniu i dopiero po zatrzymaniu.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
Przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć urządzenie od sieci. Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie. Nie wolno czyścić urządzenia ostrymi, ścierającymi szmatkami lub gąbkami ponieważ
można w ten sposób zniszczyć urządzenie.

- Rozdrabniacza (6) nie wolno zanurzać całkowicie w wodzie. Całkowite zanurzenie w wodzie rozdrabniacza (6) może spowodować ich uszkodzenie i utratę gwarancji.
- Rozdrabniacz (6) w celu umycia należy odłączyć od korpusu (4). Można go myć wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Zanurzać można tylko końcówkę z nożem oraz końcówkę trzepaczki.
- Korpus (4) można wytrzeć wilgotną szmatką.
- Noża rozdrabniacza (6) nie wolno czyścić gołymi rękami. Do czyszczenia należy użyć szczoteczki.


Parametry elektryczne
Prędkości obrotowe 5 prędkości
Moc 1000W
Czas przerwy przed ponownym użytkowaniem 1 min.
Czas pracy ciągłej max 1 min.
Napięcie zasilania 230V ~ 50Hz
Ogólne
EAN 5908277384777
Zdejmowana końcówka TAK
Pojemnik NIE
Dodatkowe akcesoria NIE
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 42 x 6.5 x 6.5 cm
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Funkcje
Praca pulsacyjna TAK
Łatwość czyszczenia TAK
TURBO TAK
Pozostałe
EAN 5908277384777
Waga netto 1.10 kg
Opakowanie zbiorcze 27.50 x 26.50 x 46.00 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 9
Opakowanie 8.50 x 8.50 x 43.50 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Akcesoria i części zamienne

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu