Do rozdrabniania, siekania i ubijania piany!

Rozdrabniacz BL105 Robby to prawdziwy ekspert w swoim fachu. Pomoże w miksowaniu, siekaniu i ubijaniu jajek. W zestawie znajdują się także dwa praktyczne pojemniki, które ułatwiają korzystanie z urządzenia.

Rozdrabniacz jest wyposażony w system wysokiej jakości noży, w tym w nóż przeznaczony do siekania oraz końcówkę do ubijania piany. Skuteczność i efektywność działania urządzenia zapewnia trzystopniowa regulacja prędkości obrotów i tryb pracy pulsacyjnej.

Ciesz się smakiem wyśmienitych koktajli, sałatek czy smoothie, przygotowanych z pomocą BL105 Robby!

 

 

SPECYFIKACJA

  • smukła, ergonomiczna obudowa
  • trzy prędkości pracy
  • praca pulsacyjna
  • niezawodny system noży ułatwiający rozdrabnianie
  • pojemnik z nożem siekającym o pojemności 650 ml
  • pojemnik z podziałką o pojemności 800 ml
  • końcówka do ubijania piany
  • moc: 250W
  • EAN: 5908277384111

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

1. przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji,
2. przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji,
3. nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie,
4. nie używać na wolnym powietrzu,
5. nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła,
6. nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia,
7. niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
8. przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane,
9. nie chwytać urządzenia mokrymi rękami,
10. UWAGA. Istnieje możliwość zranienia w wyniku niewłaściwego użytkowania. Należy zachować ostrożność podczas manipulowania ostrzami tnącymi oraz podczas czyszczenia,
11. zawsze odłączać urządzenie od zasilania, jeżeli pozostaje bez nadzoru oraz przed składaniem, rozkładaniem lub czyszczeniem,
12. nie używać urządzenia do rozdrabniania lodu, kości i innych twardych produktów lub do mielenia orzechów, kawy i suszonych roślin strączkowych,
13. nie rozdrabniać gorących produktów,
14. urządzenie może być używane tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami
15. nóż końcówki rozdrabniacza (4) jest od spodu nieosłonięty należy zachować szczególną ostrożność,
16. nie dotykać noża końcówki rozdrabniającej (4) oraz noża siekającego w pojemniku (6) w trakcie pracy urządzeniu, a po wyłączeniu z sieci noży można dotknąć dopiero po ich zatrzymaniu
17. urządzenie nie może być używane z uszkodzonym nożem,
18. nie przekraczać dopuszczalnego czasu pracy ciągłej urządzenia,
19. nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi; wykaz serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu,
20. wszelkie modernizacje lub stosowanie nieoryginalnych części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania,
21. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego
używania urządzenia.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych,


GWARANCJA:
- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
- nie może być używane do celów zawodowych,
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi. Warunki gwarancji podane są w załączniku.

 

Noże są elementami są elementami eksploatacyjnymi i nie są objęte gwarancją.

DANE TECHNICZE:
- moc: 250W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz
- maksymalny czas pracy ciągłej: 30 sekund
- czas przerwy przed ponownym użytkowaniem: 5 minut


OPIS OGÓLNY:
1. Regulator prędkości
2. Włącznik
3. Korpus
4. Końcówka rozdrabniająca
5. T rzepaczka
6. Pojemnik z nożem siekajacym
7. Dodatkowy pojemnik z podziałką


UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:
Przed pierwszym użyciem należy wszystkie elementy poza korpusem dokładnie umyć i wysuszyć (patrz: CZYSZCZENIE I KONSERWACJA).
Duży pojemnik (7) służy jedynie jako naczynie pomocnicze a jego kształt ogranicza możliwość chlapania np. przy ubijaniu białek.
Trzepaczka (5) służy tylko do ubijania jajek.
Używanie trzepaczki do innych produktów spowoduje uszkodzenie urządzenia.
Regulatorem (1) należy ustalić prędkość pracy urządzenia. Urządzenie rozpoczyna pracę po wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku (2).
Rozdrabniacz pracuje tak długo jak długo jest wciśnięty przycisk (2). W zależności od przetwarzanych produktów wybrać regulatorem (1) niskie lub wysokie obroty.

Nie wolno używać urządzenia do rozdrabniania lodu, kości i innych twardych produktów lub do mielenia orzechów, kawy i suszonych roślin strączkowych. Jeśli urządzenie się zablokuje, należy przed wyczyszczeniem odłączyć je od sieci.

Nóż rozdrabniacza (4) oraz nóż siekający w pojemniku (6) są bardzo ostre. Można je dotykać tylko przy wyłączonym z sieci urządzeniu i dopiero jak się zatrzymają. Noże są elementami eksplatacyjnymi, podlegają normalnemu zużyciu i nie są objęte gwarancją.

Należy przestrzegać czasu pracy ciągłej urządzenia. Przekroczenie czasu pracy oraz brak wystarczających przerw w pracy urządzenia mogą doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia silnika. W przypadku zablokowania urządzenia przed czyszczeniem wyłączyć z sieci.

Akcesoria i pojemniki nie są przystosowane do przygotowywania gorących potraw.
Jeżeli urządzenie zwalnia podczas miksowania lub ubijania należy przerwać pracę i w miarę możliwości rozrzedzić miksowany lub ubijany produkt.

 

SKŁADANIE URZĄDZENIA:
Rys. 1 - montaż rozdrabniacza
Rys. 2 - montaż trzepaczki
Rys. 3 - montaż korpusu z pojemnikiem do miksowania

 

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
Przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć urządzenie od sieci. Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie. Korpus (3) można wytrzeć wilgotną szmatką.

Rozdrabniacz (4) i trzepaczkę (5) w celu umycia można odłączyć od miksera (3). Można je myć wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Rozdrabniacza oraz trzepaczki nie wolno zanurzać całkowicie w wodzie. Zanurzać można tylko końcówkę z nożem rodrabniacza oraz końcówkę trzepaczki.

Pojemniki (6, 7) nie nadają się do mycia w zmywarce i do przechowywania produktów w lodówce.
Całkowite zanurzenie w wodzie rozdrabniacza (4) lub trzepaczki (5) może spowodować zatarcie końcówek i utratę gwarancji.

Nie czyścić noża gołymi rękami. Do czyszczenia użyć szczoteczki.
Nie wolno czyścić urządzenia ostrymi, ścierającymi szmatkami lub gąbkami ponieważ można w ten sposób zniszczyć urządzenie.

 


Parametry elektryczne
Prędkości obrotowe 3 prędkości
Moc 250W
Ogólne
EAN 5908277384111
Zdejmowana końcówka TAK
Pojemnik TAK
Dodatkowe akcesoria TAK
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Funkcje
Praca pulsacyjna TAK
Łatwość czyszczenia TAK
TURBO NIE
Pozostałe
EAN 5908277384111
Waga netto 1.20 kg
Opakowanie zbiorcze 32.00 x 49.50 x 51.00 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 8
Opakowanie 15.00 x 24.00 x 25.00 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Akcesoria i części zamienne

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 4311317
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu