Jak działa OUTLET?

 1. Urządzenie pochodzi z regulaminowych zwrotów lub wyprzedaży magazynowych.
 2. Kupujesz sprawdzony przez producenta i w 100% sprawny sprzęt, bez ukrytych wad technicznych.
 3. Otrzymujesz produkt z pełną gwarancją i wsparciem technicznym.

Cena prezentowanego na aukcji produktu mogła zostać obniżona ze względu na:

 • towar może pochodzić z regulaminowego zwrotu do 14 dni
 • urządzenie po zwrocie może posiadać niewielkie ślady użytkowania
 • na opakowaniu urządzenia mogą być widoczne otarcia i wgniecenia
 • urządzenie może posiadać niewielkie ślady (rysy, otarcia, odciski palców) po wykonanych kontrolach sprzętu przez serwis

 

Robot planetarny z blenderem WRK2500 muti

Produkt jubileuszowy - wysoka jakość w świetnej cenie!

Świętuj z nami 25 lat ELDOM!

 

Robot nie z tej planety!

2 w 1, 3 w 1…? To za mało! Tym razem stawiamy na… 4 w 1! Do ubijania, mieszania i ugniatania dodajemy… blendowanie!
Jak to możliwe? Co takiego skrywa w sobie to urządzanie?

 • różne prędkości (8 biegów + pulsacja)
 • wymienne końcówki (do wyrabiania, mieszania ciasta, ubijania piany)
 • zintegrowany blender o pojemności roboczej 1250 ml wyposażony w zatyczkę z miarką
 • 5 litrowa misa wykonana ze stali szlachetnej INOX

…właśnie to wszystko sprawia, że WRK2500 jest niezastąpiony przy czasochłonnych i uciążliwych pracach kuchennych!

Robot planetarny WRK2500 z serii pyszna kolekcja jest elegancki, trwały, a także łatwy, zarówno w obsłudze, jak i w utrzymaniu w czystości. Czy jest wydajny ? Powiemy tylko, że jego wytrzymały silnik o mocy 600 W oraz 4 ramienny nóż blendera pozwalają nawet… na kruszenie lodu!

 

 

 SPECYFIKACJA:

 • seria: pyszna kolekcja
 • 8 biegów + pulsacja
 • 4 w 1 - blendowanie, ubijanie, mieszanie, ugniatanie
 • wolny start
 • metalowa misa o pojemności: 5 l
 • akcesoria:
  - końcówki: do ubijania, do mieszania, do ugniatania
  - przeźroczysta pokrywa
 • BLENDER
  - pojemność robocza: 1250 ml
  - pokrywa z otworem
  - zatyczka z miarką
  - nóż 4-ramienny
  - możliwość kruszenia lodu
 • wytrzymały silnik
 • dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy:
  - robot: 10 minut - przerwa przed ponownym rozpoczęciem pracy: 30 minut
  - blender: 3 minuty - przerwa przed ponownym rozpoczęciem pracy: 20 minut
 • moc: 600W
 • moc maksymalna MBP - 1200W
 • EAN: 5908277386276

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

WAŻNE W przypadku korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia prądem i/lub obrażeń ciała, w tym poniższych wskazówek:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.

• przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji
• należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników
• urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający
• nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie
• urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego
• nie używać na wolnym powietrzu
• nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia
• nie stawiać urządzenia oraz nie prowadzić przewodu zasilającego w pobliżu źródeł ciepła
• przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane
• nie należy pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru
• nie otwierać ramienia podstawy (4) w trakcie pracy urządzenia
• po zakończeniu pracy zawsze należy wyłączyć urządzenie z zasilania
• niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
• przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci
• nie przekraczać dopuszczalnego czasu pracy ciągłej urządzenia
• nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie użytkowania
• nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób
• urządzenie może być używane tylko z oryginalnie dołączonymi
akcesoriami
• usunąć i bezpiecznie wyrzuć wszelkie materiały opakowaniowe i etykiety przed pierwszym użyciem urządzenia
• aby wyeliminować ryzyko zadławienia się małych dzieci, zdjąć i bezpiecznie wyrzuć pokrywę ochronną zamontowaną na wtyczce zasilania tego urządzenia
• nie umieszczać urządzenia w pobliżu krawędzi ławki lub stołu podczas pracy. Upewnić się, że powierzchnia jest równa, czysta
i wolna od wody i innych substancji. Wibracje podczas pracy mogą powodować przemieszczanie się urządzenia
• nie należy używać urządzenia na ociekaczu do zlewu
• należy zachować ostrożność podczas wyjmowania jedzenia z miski, upewniając się, że silnik i płaska ubijaczka, trzepaczka lub hak do ciasta zostały całkowicie zatrzymane. Upewnić się, że pokrętło prędkości obrotowej znajduje się w pozycji "0" i wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka ściennego przed odblokowaniem głowicy mieszacza i przesunięciem do pozycji podniesionej (pionowej). Płaska ubijaczka, trzepaczka lub hak do ciasta powinny być zwolnione z głowicy miksera przed wyjęciem jedzenia z miski
• przed wymianą akcesoriów lub pozostawieniem urządzenia bez nadzoru, czyszczeniem lub zbliżaniem się do ruchomych części, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania
• zawsze upewnić się, że pokrętło prędkości obrotowej znajduje się w pozycji "0" i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego przed próbą przesunięcia urządzenia, przed montażem lub demontażem, gdy nie jest używane oraz przed czyszczeniem lub przechowywaniem
• upewnić się, że głowica mieszacza jest zablokowana w pozycji zamkniętej (poziomej), gdy nie jest używana i przed przechowywaniem
• zawsze przed czyszczeniem należy wyjąć płaską ubijaczkę, trzepaczkę lub hak do ciasta z urządzenia
• do pojemnika nie należy wkładać materiałów takich jak: papier, karton, plastik, metal itd.
• nie uruchamiać urządzenia jeżeli pojemnik nie został prawidłowo umieszczony na obudowie silnika lub bez odpowiednio założonej pokrywy wraz z miarką
• podczas pracy urządzenia należy trzymać rękę na pokrywie lekko ją dociskając.
• przed wyjęciem pojemnika z obudowy silnika lub podniesieniem pokrywy należy wyłączyć urządzenie (przełącznik sterujący w pozycji „0”) i poczekać na całkowite zatrzymanie ostrza.
• produkty spożywcze dużych rozmiarów oraz przedmioty metalowe nie mogą być wkładane do urządzenia. Grozi to zablokowaniem mechanizmu tnącego i wznieceniem ognia lub porażenia prądem.
• urządzenie nie może być używane z uszkodzonym nożem
• nie należy umieszczać żadnej części urządzenia w kuchence mikrofalowej
• nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest używane.
Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem
• nie używać urządzenia do celów innych niż opisane w instrukcji, aby uniknąć obrażeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem
• przed użyciem całkowicie rozwiać przewód zasilający
• napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy wykaz serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu.
• wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania
• firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia

OSTRZEŻENIE:
PRZED PODŁĄCZENIEM KOŃCÓWEK ORAZ MONTAŻEM BLENDERA UPEWNIĆ SIĘ, ŻE POKRĘTŁO SZYBKOŚCI JEST W POZYCJI „0” A PRZEWÓD NIE JEST PODŁĄCZONY DO GNIAZDKA ZASILAJĄCEGO.

INSTRUKCJA ZESTAWU PRZEWODÓW SPECJALNYCH
Urządzenie wyposażone jest w krótki przewód zasilający, aby zmniejszyć ryzyko wynikające z zaplątania się lub potknięcia o dłuższy przewód.

UWAGA:
Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt i małych dzieci.

OCHRONA ŚRODOWISKA:
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych

GWARANCJA:
- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym
- nie może być używane do celów zawodowych
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi
Warunki gwarancji podane są w załączniku.
Sprzęt oddawany do reklamacji powinien być czysty i kompletny.

 


AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE DO URZĄDZEŃ MARKI ELDOM DOSTĘPNE SĄ W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.ELDOM.EU

OPIS OGÓLNY:
1. Podstawa
2. Włącznik z regulacją prędkości
3. Przycisk blokady
4. Ramię podstawy
5. Gniazdo blendera
6. Głowica
7. Misa
8. Nasadka mieszająca
9. Nasadka ugniatająca
10. Nasadka ubijająca
11. Pokrywa z dozownikiem
12. Zatyczka z miarką
13. Pokrywa blendera
14. Pojemnik blendera
15. Lampka

DANE TECHNICZNE:
- moc: 600 W
- MBP - moc zablokowania silnika: 1200 W
- napięcie zasilania: 220-240V ~ 50 Hz
- dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy:
• robot: 10 minut - przerwa przed ponownym rozpoczęciem pracy: 30 minut
• blender: 3 minuty - przerwa przed ponownym rozpoczęciem pracy: 20 minut
- pojemność misy 5 l

Zakres prędkości pracy w zależności od rodzaju użytej końcowki fot.1

 

PRZEZNACZENIE ROBOTA KUCHENNEGO WRK2500
Różne prędkości, końcówki do wyrabiania, mieszania ciasta, ubijania piany oraz zintegrowany blender sprawiają, że robot jest niezastąpiony w wielu czasochłonnych i uciążliwych pracach kuchennych. Robot jest wydajny, trwały, łatwy w obsłudze i utrzymaniu czystości oraz bezpieczny w użytkowaniu przy zachowaniu WSKAZÓWEK BEZPIECZEŃSTWA.

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:
Przed pierwszym użyciem robota należy:
- zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji,
- usunąć i bezpiecznie wyrzuć wszelkie materiały opakowaniowe i etykiety
- upewnić się, czy żaden z elementów nie jest uszkodzony,
- umyć elementy, które mają kontakt z żywnością,
- ustawić urządzenie na płaskim, twardym i stabilnym podłożu.
- po podłączeniu urządzenia do sieci aktywuje się lampka podświetlająca (15) – lampka miga gdy urządzenie nie jest włączone, a po włączeniu świeci światłem ciągłym.

ROBOT PLANETARNY
Montaż
- ustawić urządzenie na płaskim, twardym i stabilnym podłożu,
- upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci, a włącznik (2) jest ustawiony w pozycji “0”,
- upewnić się, że gniazdo blendera (5) jest zasłonięte.
- wcisnąć przycisk blokady (3) i odchylić ramię podstawy (4) aż do zablokowania,
- umieścić misę (7) na podstawie (1) w przeznaczonym dla niej miejscu i zablokować przekręcając w prawo,
- zamontować jedną z nasadek (8, 9,10) w głowicy (6), w tym celu należy wsunąć nasadkę w głowicę i zablokować przekręcając w lewo fot. 2,
- wcisnąć przycisk (3) i opuścić ramię podstawy (4),
- zamontować pokrywę (11) wsuwając ją na misę (7), fot. 3.

Obsługa
- przed uruchomieniem należy upewnić się, że wszystkie elementy zostały poprawnie zamontowane
- podłączyć urządzenie do sieci zgodnej z parametrami podanymi powyżej,
- robot rozpoczyna pracę po wybraniu prędkości przełącznikiem (2), zmieniając jego położenie można uzyskać 8 różnych prędkości,
- urządzenie wyposażone jest w funkcję “powolnego startu” co oznacza, że osiąga odpowiednią prędkość po kilku sekundach,
- włączenie pracy pulsacyjnej możliwe jest po przekręceniu i przytrzymaniu przełącznika (2) w pozycji “P”. Po zwolnieniu przełącznika wraca on automatycznie na pozycję “0”.
- produkty można dodać zarówno przed zamontowaniem misy na podstawie jaki i w trakcie pracy urządzenia, poprzez przeznaczony do tego otwór w pokrywie (11).


UWAGA:
Należy dobrać odpowiednią prędkość pracy w zależności od użytej nasadki fot. 1.
Prędkość należy dopasować także do konsystencji przetwarzanych produktów.

Po skończeniu pracy należy:
- włącznik (2) ustawić w pozycji “0” i odczekać do zatrzymania się założonej nasadki,
- ściągnąć pokrywę (11),
- odchylić ramię podstawy (4) wciskając przycisk blokady (3)
Należy zachować ostrożność przy otwieraniu ramienia podstawy (4). Zaleca się przytrzymać je od góry aby nie otworzyło się zbyt gwałtownie.
- zdjąć nasadkę przekręcając ją w prawo,
- odblokować misę (7) przekręcając ją w lewo i zdjąć z podstawy (1).

UWAGA
Urządzenie nie włączy się jeśli gniazdo blendera (5) nie będzie zabezpieczone osłoną.
Urządzenie nie włączy się jeżeli ramię podstawy (4) nie będzie opuszczone i zablokowane.
Urządzenie nie włączy się także gdy w momencie opuszczenia ramienia (4) włącznik (2) nie znajduje się w pozycji „0”. Aby włączyć robota w takiej sytuacji należy po opuszczeniu ramienia przekręcić włącznik (2) najpierw w pozycję „0”, a następnie wybrać prędkość. Podniesienie ramienia podstawy (4) w trakcie pracy zatrzyma rządzenie. Aby ponownie włączyć urządzenie należy opuścić ramię (4), przekręcić włącznik (2) najpierw w pozycję „0” a następnie wybrać prędkość.

UWAGA

Należy przestrzegać czasu pracy ciągłej urządzenie. Przekroczenie czasu pracy oraz brak wystarczających przerw w pracy urządzenia mogą doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia silnika i utraty gwarancji.
W przypadku zablokowania urządzenia w trakcie pracy, przed czyszczeniem wyłączyć z sieci i odczekać do zatrzymania zamontowanej nasadki.

- jeżeli urządzenie zwalnia podczas miksowania lub ubijania należy przerwać pracę i w miarę możliwości rozrzedzić miksowany lub ubijany produkt.
- aby zapobiec wylewaniu się produktów z misy w trakcie miksowania, nie należy napełniać jej powyżej 2/3 pojemności. Urządzenie należy postawić na płaskim, twardym, stabilnym podłożu.

 

BLENDER
Montaż
- ustawić urządzenie na płaskim, twardym i stabilnym podłożu,
- upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci, a włącznik (2) jest ustawiony w pozycji “0”,
- ramię podstawy (4) zablokować w pozycji poziomej,
- zdjąć osłonę z gniazda (5) i zamontować w nim pojemnik blendera (14) – fot. 4,

UWAGA
Urządzenie nie włączy się jeśli pojemnik blendera (14) oraz pokrywa blendera (13) nie będą prawidłowo zamontowane.
Urządzenie nie włączy się jeżeli ramię podstawy (4) nie będzie opuszczone i zablokowane.

Obsługa
- umieścić produkty spożywcze w pojemniku (14) – NIE PRZEKRACZAĆ poziomu maksymalnego,

UWAGA
Nie wolno włączać urządzenia jeśli w pojemniku (14) nie znajduje się jakiś płyn (np. woda, sok itp.).
- założyć pokrywę blendera (13) na pojemnik (14) i zablokować przekręcając w prawo,
- do pokrywy (13) włożyć zatyczkę (12),
- urządzenie rozpoczyna pracę po wybraniu prędkości przełącznikiem (2), zmieniając jego położenie można uzyskać 8 różnych prędkości,
- włączenie pracy pulsacyjnej możliwe jest po przekręceniu i przytrzymaniu przełącznika (2) w pozycji “P”. Po zwolnieniu przełącznika wraca on automatycznie na pozycję “0”.
- produkty można dodać zarówno przed zamontowaniem pojemnika (14) w gnieździe jaki i w trakcie pracy urządzenia, poprzez przeznaczony do tego otwór w pokrywie (13),

UWAGA
Należy przestrzegać czasu pracy ciągłej urządzenie. Przekroczenie czasu pracy oraz brak wystarczających przerw w pracy urządzenia mogą doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia silnika i utraty gwarancji.
W przypadku zablokowania urządzenia w trakcie pracy, przed czyszczeniem wyłączyć z sieci i odczekać do zatrzymania zamontowanej noża.

- maksymalny czas ciągłej pracy urządzenia to 3 min. Jeżeli czas ten zostanie przekroczony należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odczekać przynajmniej 20 min. przed jego ponownym użyciem.
Po skończeniu pracy należy:
- włącznik (2) ustawić w pozycji “0” i odczekać do zatrzymania się noża,
- ściągnąć pojemnik (14) z gniazda (5) przekręcając go w lewo,
- wyjąć zatyczkę (12) z pokrywy (13),
- ściągnąć pokrywę (13) z pojemnika (14) przekręcając ją w lewo,

Wskzówki
• Aby osiągnąć najlepsze rezultaty w sporządzaniu papek i przecierów należy wkładać do pojemnika małe porcje zamiast dużych.
• W przypadku przetwarzania produktów stałych, należy je uprzednio pociąć na mniejsze kawałki (2-3 cm).
• Podczas używania blendera należy zawsze położyć rękę na pokrywie urządzenia.
• Należy zachować ostrożność podczas mieszania gorących cieczy.
• Do mieszania składników o stałej konsystencji zaleca się używania blendera w trybie pulsowym, aby zapobiec zablokowaniu noży tnących.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
Kiedy urządzenie nie jest używane lub przed dokładnym czyszczeniem należy odłączyć je od sieci.
Najłatwiej czyścić urządzenie tuż po użyciu.
Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków ściernych, proszków czyszczących, acetonu, alkoholu itp.
W zmywarce można myć tylko: misę (7), pokrywę (11) i końcówki (8, 9, 10). Należy upewnić się, że są one umieszczone z dala od grzałki.
Maksymalna temperatura to 50°C.
Blendera (14), pokrywy blendera (13) oraz zatyczki (12) NIE WOLNO myć w zmywarce.
Podstawę (1) i ramię podstawy (4) urządzenia czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki.
Nigdy nie zanurzać podstawy (1) i ramienia podstawy (4) w wodzie ani nie płukać pod strumieniem bieżącej wody. Elementy te czyścić wilgotną szmatką lub ręcznikiem.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu