Ręczny odkurzacz bezprzewodowy OB20B twist ELDOM

Bez przewodów, bez worków… bez problemów!

Potrzebujesz poręcznego i sprytnego sprzymierzeńca w codziennych porządkach? OB20B spełni Twoje oczekiwania!

Smukły, wydajny i niezwykle funkcjonalny stanie się Twoją prawą ręką w walce o czyste powierzchnie. Ten prosty w obsłudze, bezworkowy odkurzacz może pracować w dwóch trybach odkurzania: NORMAL oraz TURBO, do 30 minut na jednym ładowaniu.
Z myślą o bezpieczeństwie oddechu całej rodziny jest wyposażony w dwa filtry – HEPA oraz wlotowy. Pracuje w technologii cyklonowej, a jego pojemność to 0,5l.
Posiada elektroszczotkę z wyciąganym wałkiem, a dla jeszcze większego komfortu użytkowania podświetlenie LED, dzięki któremu dojrzysz jeszcze więcej, nawet w najciemniejszych zakamarkach. Dodatkowym atutem jest dołączona ssawka szczelinowa z nakładką szczotkową do użycia ręcznego przy mniejszych i bardziej wymagających powierzchniach.
Jego mocny litowo-jonowy akumulator gwarantuje siłę i niezawodność.

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • do 30 minut pracy na jednym ładowaniu
 • technologia cyklonowa
 • 2 prędkości pracy NORMAL i TURBO
 • system bezworkowy - łatwy do utrzymania w czystości
 • pojemność 0,5 l
 • filtr: HEPA + wlotowy
 • lekki
 • prosty w obsłudze
 • metalowa rura o długości 71 cm
 • elektroszczotka z wyciąganym wałkiem i podświetleniem LED powierzchni odkurzanej
 • ssawka szczelinowa z nakładką szczotkową - do wersji ręcznej
 • uchwyt z miejscem na ssawkę szczelinową montowany na rurze
 • mocny, litowo-jonowy akumulator: 22,2 V; 2200 mAh
 • napięcie zasilania: 100-240V, ~50 Hz
 • maksymalne podciśnienie: 12kPa
 • czas ładowania wynosi około 5 godz.
 • napięcie ładowania: 26V
 • głośność: 80dB
 • czas pracy po pełnym naładowaniu:
  - z dużą mocą do 20 minut,
  - z niską mocą do 30 minut.
 • moc: 130 W
 • EAN: 5908277385439

 

DANE TECHNICZE ZASILACZA ELDOM OB20

Eldom Sp. z o.o., ul. Pawła Chromika 5a, 40-238 Katowice

 • Napięcie wejściowe: 100-240V
 • Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego: 50/60Hz
 • Napięcie wyjściowe: 26,0V DC
 • Prąd wyjściowy: 0,5A
 • Moc wyjściowa: 13,0W
 • Średnia sprawność: >85,59%
 • Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %): >77,01%
 • Zużycie energii w stanie bez obciążenia: mniej niż 0,10 W

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

1. przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji,
2. urządzenie przeznaczone jest tylko do prywatnego użytku w gospodarstwie domowym. Urządzenie to nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalności gospodarczej,
3. nie używać na wolnym powietrzu,
4. przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji,
5. kabel zasilający należy trzymać z dala od rozgrzanych powierzchni,
6. przenosić odkurzacz korzystając z uchwytu,
7. nie wolno zbierać odkurzaczem:
- gorącego popiołu,
- niedopałków papierosów i zapałek,
- ostrych przedmiotów (odłamków szkła),
- gipsu, cementu, pyłu kamiennego i mąki itp.,
- gruzu,
- wody i innych cieczy,
8. w przypadku uszkodzonego filtra nie wolno uruchamiać urządzenia,
9. nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych,
10. nie wolno używać odkurzacza do odkurzania mokrej powierzchni dywanów np. po praniu szamponami piorącymi. Należy odczekać do pełnego wyschnięcia piany i wysuszenia odkurzanej powierzchni,
11. nie odkurzać odkurzaczem ludzi ani zwierząt, a w szczególności nie przybliżać końcówek ssących do oczu i uszu,
12. urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę, a nie za przewód zasilający,
13. urządzenie należy odłączyć od zasilania przed czyszczeniem albo wymianą części oraz na czas, kiedy nie jest ono używane,
14. nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.
15. nie zanurzać urządzenia w wodzie,
16. odkurzacz należy chronić przed wilgocią, nie należy też stawiać na nim naczyń z płynem,
17. nigdy nie pozostawiać włączonego odkurzacza bez nadzoru,
18. to urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu,
19. zachować szczególną ostrożność podczas używania urządzenia w pobliżu dzieci,
20. nie korzystać z odkurzacza bez założonych filtrów oraz pojemnika na śmieci,
21. nie stawać na wężu ssącym,
22. nie blokować otworu wlotowego,
23. używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami,
24. przed każdym czyszczeniem i opróżnianiem pojemnika odłączyć urządzenie od sieci,
25. nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub gdy urządzenie zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi; informacja o sposobie serwisowania zawarta jest w karcie gwarancyjnej oraz na stronie www.eldom.eu,
26. napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania,
27. podczas odkurzania niektórych rodzajów podłóg lub wykładzin podłogowych może dojść do wyładowania elektrostatycznego, które nie jest niebezpieczne dla użytkownika,
28. odkurzacz zawsze wyłącz po zakończeniu eksploatacji czyszczeniem albo przed włożeniem do stacji ładującej,
29. NIE NALEŻY używać urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i niniejszą instrukcją,
30. Firma ELDOM Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

OPIS OGÓLNY:
1.Włącznik
2.Sterowania mocą
3.Wskaźnik
4.Korpus
5.Blokada rury
6.Gniazdo na rurę
7.Rura
8.Wieszak
9.Szczotka
10.Podświetlenie szczotki
11.Gniazdo na szczotkę
12.Blokada szczotki
13.Blokada pokrywy pojemnika
14.Pokrywa pojemnika
15.Pojemnik
16.Zespół filtrujący
a. filtr HEPA
b. filtr wlotowy
17.Zaczep
18.Gniazdo ładowania
19.Uchwyt
20.Wałek szczotki
21.Blokada wałka szczotki
22.Zasilacz
23.Wieszak na ścianę
24.Ssawka dwufunkcyjna

DANE TECHNICZNE
Moc znamionowa: 130W
Napięcie zasilania: 100-240V, ~50 Hz
Maksymalne podciśnienie: 12kPa
Napięcie operacyjne: 22,2V
Napięcie ładowania: 26V
Głośność: <80dB
Czas pracy po pełnym naładowaniu:
- z dużą mocą do 20 minut,
- z niską mocą do 30 minut.
Pojemność pojemnika na kurz: 0,5l
Bateria: Li-ION 22.2 V, 2200 mAh

AKUMULATOR:
- Używanie odkurzacza możliwe jest tylko po naładowaniu wewnętrznego akumulatora. Czas ładowania wynosi około 5 godz.
- Po rozpakowaniu i zmontowaniu urządzenia należy naładować akumulator.
- Odkurzacz należy ładować w temperaturze pokojowej.
- W trakcie ładowania wskaźnik (3) miga, a po naładowaniu akumulatora świeci światłem ciągłym.
- Aby przedłużyć żywotność akumulatora pierwsze 3 ładownia powinny się odbyć w nieprzerwanych cyklach, po całkowitym rozładowaniu akumulatora.
- W pełni naładowany odkurzacz będzie pracował z pełną mocą około 20 minut. Potem moc ssania gwałtownie spadnie i trzeba go ponownie naładować.
- Jeżeli odkurzacz nie jest używany przez dłuższy czas, należy naładować go przynajmniej raz na 6 miesięcy
- Podłączyć przewód zasilacza (22) do gniazdka ładowania (18), a następnie zasilacz (22) do gniazda sieciowego o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.
- Po naładowaniu należy odłączyć zasilacz (22) od sieci oraz wypiąć kabel zasilający z gniazda (18).

MONTAŻ:
- Rozpakować urządzenie i sprawdzić czy, któryś z elementów nie został uszkodzony.
- Otworzyć pokrywę (14) i w pojemniku (15) umieścić w kolejności: filtr HEPA (16a) oraz filtr wlotowy (16b) - rys. 1. Obydwa elementy zablokować przekręcając w prawo. Następnie zamknąć pokrywę (13).

UWAGA. Nie wolno korzystać z odkurzacza bez założonych filtrów (16a, 16b).

- W szczotce (9) przesunąć blokadę (21), włożyć wałek (20) i zablokować blokadą (21) - rys. 2.
UWAGA. Nie wolno używać odkurzacza ze szczotką (9) bez prawidłowo zamontowanego wałka (20).
- Kompletną szczotkę (9) zamontować w gnieździe (11) lub (6) - rys. 3. Aby zdemontować szczotkę należy przycisnąć blokadę (12) lub (5) i wysunąć ją.
- Włożyć końcówkę rury (7) do gniazda (6).
- Ssawkę (24) można zamontować w gnieździe (11) lub (6).
- Odkurzacz rozpoczyna pracę po naciśnięciu włącznika (1). Siłę ssania można regulować przyciskiem (2).
- Należy obserwować stan zapełnienia pojemnika (15). Jeżeli został osiągnięty poziom „max” pojemnik (15) należy opróżnić (patrz OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA).
UWAGA. Nie wolno odkurzać, jeśli osiągnięty został poziom MAX w pojemniku (15).
- Wałek (20) w szczotce (9) obraca się z bardzo dużą prędkością, aby uniknąć uszkodzenia czyszczonej powierzchni, nie należy pozostawiać szczotki (9) zbyt długo w tym samym miejscu.
UWAGA. Szczotka (9) jest wyposażona w funkcję zabezpieczenia przed przegrzaniem, która może odciąć zasilanie napędu
wałka (20) w przypadku jego zablokowania. W takim przypadku należy wyłączyć odkurzacz, wyczyścić wałek. Nie włączać
urządzenia dopóki nie ostygnie.
- Aby zakończyć pracę urządzenia należy nacisnąć włącznik (1).
UWAGA. Nie wolno zasłaniać otworów wylotowych znajdujących się w korpusie (4) podczas pracy urządzenia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
- Przed wszelkimi czynnościami obsługowymi albo naprawczymi należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Prawidłową pracę urządzenia gwarantuje regularne czyszczenie i wymiana filtrów (16a, 16b) oraz opróżnianie pojemnika (15).
- Obudowę, elementy wyposażenia i przewód zasilający należy czyścić miękką, lekko zwilżoną szmatką z odrobiną środka do mycia naczyń.
- Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.
- Do mycia nie używać żadnych ostrych środków czyszczących spowodować uszkodzenie powierzchni obudowy.

Opróżnianie pojemnika
Regularne opróżnianie pojemnika zapewnia prawidłową pracę odkurzacza oraz utrzymanie optymalnej siły ssącej.
- Upewnić się że urządzenie jest wyłączone.
- Otworzyć pokrywę (14) pojemnika (15) nad koszem i usunąć śmieci.
- Następnie nad koszem wyjąć po kolei filtry (16b i 16b) i oczyścić je.
- Filtr wlotowy (16b) można myć wodą i dokładnie osuszyć.
- Filtra HEPA (16a) nie myć wodą przy każdym czyszczeniu tylko w razie dużego zabrudzenia. W takim przypadku przed kolejnym użyciem należy go bardzo dokładnie wysuszyć (co najmniej 24 godziny).
- Wnętrze pojemnika przetrzeć wilgotną szmatką.
UWAGA. Przed kolejnym użyciem filtry (16b, 16a) należy dokładnie osuszyć i zamontować w pojemniku (15).

Filtry
Należy regularnie sprawdzać stan filtrów (16a, 16b) i okresowo je wymieniać. Dotyczy to szczególnie filtra HEPA (16a).

UWAGA. Filtry są elementami eksploatacyjnymi i ulegają naturalnemu zużyciu, dlatego nie podlegają wymianie w ramach gwarancji.


Czyszczenie szczotki (9)
- Upewnić się że urządzenie jest wyłączone.
- Nacisnąć przycisk blokady (12 lub 5) i zdjąć szczotkę (9).
- Przesunąć blokadę (21) i wysunąć wałek (20) - rys. 2 i oczyścić go. Do przecięcia splątanych włosów najlepiej użyć nożyczek.
- Szczotkę (9) należy czyścić miękką, lekko zwilżoną szmatką z odrobiną środka do mycia naczyń.
UWAGA. Szczotki (9) nie wolno zanurzać w wodzie.
- Po zakończeniu czyszczenia włożyć wałek (20) do szczotki (9) i zablokować blokadą (21) - rys. 2.

PRZECHOWYWANIE:
- Urządzenie nie jest konstrukcją samostojącą dlatego należy je przechowywać rozłożone.
- Urządzenie można też powiesić na wieszaku (23) zamontowanym uprzednio na ścianie lub na wieszaku (8) przy pomocy zaczepu (17) rys.4.
- W wieszakach (23 i 8) jest również miejsce na ssawkę (24).

LIKWIDACJA BATERII:
- Przed likwidacją wyrobu albo jego oddaniem w określonym miejscu zbiorczym zapewnić trzeba, by wyjęta została z niego bateria Przed wyjęciem
akumulatora trzeba uruchomić odkurzacz i zaczekać do jego wyładowania. Wyjęcie baterii zapewni autoryzowany punkt serwisowy.
- Baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego Z tego względu nie powinny być wyrzucane razem ze zwykłym odpadem
domowym. Ich poprawną likwidację zapewni odpowiednie miejsce zbiorcze.

OCHRONA ŚRODOWISKA:
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych

GWARANCJA:
- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
- nie może być używane do celów zawodowych,
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.

 


Ogólne
EAN 5908277385439
Filtr HEPA + filtr gąbkowy
Rodzaj odkurzacza bezworkowy
Akcesoria metalowa rura o długości 71 cm elektroszczotka z wyciąganym wałkiem i podświetleniem LED powierzchni odkurzanej ssawka szczelinowa z nakładką szczotkową - do wersji recznej
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 119.3 x 23 x 25.5 cm
Parametry elektryczne
Moc 130W
Napięcie zasilania 100-240V, ~50 Hz
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Funkcje
Tryby pracy 2 prędkości pracy NORMAL i TURBO
Pozostałe
EAN 5908277385439
Waga netto 2.20 kg
Opakowanie zbiorcze 34.00 x 76.00 x 32.50 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 2
Opakowanie 16.00 x 30.50 x 73.50 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu