Megamoc… ukryta w mikroziarenkach!

Elektryczny pilnik do stóp jest niewielki, a tak dużo potrafi! Działa zdecydowanie szybciej niż standardowe urządzenia. Jest też o wiele łatwiejszy i bezpieczniejszy w użyciu! Posiada unikalną rolkę, pokrytą mikroziarenkami, która obraca się z dużą szybkością aż o 360 stopni! Dzięki temu potrafi delikatnie, lecz bardzo skutecznie, wypolerować twardy i zrogowaciały naskórek na piętach oraz stopach. Może być używany jako urządzenie zasilane z sieci lub akumulatorowo.

W przypadku zasilania sieciowego - jest gotowy do pracy od zaraz. Gdy korzystamy z akumulatora – konieczne jest jego wcześniejsze naładowanie.

Nasz pilnik dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych! Ma ergonomiczny kształt i praca z nim jest niezwykle wygodna. W komplecie znajduje się także szczoteczka do czyszczenia oraz dodatkowa wymienna głowica. Niewielki rozmiar urządzenia pozwala zabrać je ze sobą w każdą podróż!
Zmieści się do kosmetyczki i na stałe zagości w twoim własnym, domowym salonie piękności!

 

SPECYFIKACJA

  • obrotowa rolka 360 stopni
  • powierzchnia rolki z mikroziaren
  • łatwe i skuteczne usuwanie zrogowaciałego naskórka
  • ergonomiczny kształt
  • prosta obsługa
  • zasilanie akumulatorowo-sieciowe
  • w komplecie dodatkowa głowica
  • moc: 3W
  • EAN: 5908277382711

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

- przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji
- elektryczny pilnik do stóp PP10 przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na stopach i piętach
- elektryczny pilnik do stóp PP10 można używać wyłącznie do celów opisanych w niniejszej instrukcji obsługi
- każda głowica (2) jest zalecana tylko dla jednej osoby. Ze względów higienicznych nie powinna być używana przez różne osoby
- urządzenie może powodować podrażnienia skóry
- nie używać w przypadku cukrzycy lub słabego krążenie krwi
- przypadku choroby skóry i innych problemów medycznych, przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem
- nie stosować na skórę dłużej niż przez 2-3 sekundy jednorazowo i nie dociskać zbyt mocno.
- nie stosować na skórę zaczerwienioną, zakażoną oraz na brodawki i otwarte rany
- przerwać stosowanie, jeśli wystąpi ból lub podrażnienie.
- udać się do lekarza, jeśli skóra jest mocno podrażniona lub wystąpiło krwawienie
- urządzenie przeznaczone jest jedynie do użytku domowego
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony z ostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
- nie chwytać urządzenia mokrymi rękami
- nie wolno umieszczać ani przechowywać urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym. Przechowywać urządzenie w chłodnym, suchym miejscu, w
temperaturze między 0-40°C.
- założyć osłonę (1) na urządzenie, gdy nie jest w używane.
- gdy urządzenie jest używane w łazience, odłączyć je po użyciu, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, kiedy urządzenie jest wyłączone
- urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający
- nie używać na wolnym powietrzu.
- nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia.
- aby uniknąć wypadków i obrażeń użytkownika lub uszkodzenia urządzenia po włączeniu urządzenie trzymać z dala od włosów na skórze głowy, brwi, rzęs, a
także ubrań, przewodów, sznurowadeł, itp .
- nie włączać urządzenia jeżeli głowica (2) nie jest prawidłowo zamontowana.
- używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami
- należy regularnie sprawdzać czy przewód zasilający i całe urządzenie nie ma jakichkolwiek uszkodzeń. Nie wolno włączyć urządzenia jeżeli zostaną stwierdzone
uszkodzenia.
- jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta. Lista serwisów w
załączniku oraz na stronie www.eldom.eu
- Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia

 

GWARANCJA:
- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
- nie może być używane do celów zawodowych,
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi,
- sprzęt oddawany do reklamacji powinien być czysty i kompletny

 

 

OPIS OGÓLNY:
1. Osłona
2. Głowica
3. Przycisk blokady
4. Włącznik
5. Lampka kontrolna
6. Zasilacz
7. Gniazdo ładowania
8. Szczoteczka do czyszczenia

 

DANE TECHNICZNE:
- moc 3W
- ładowanie z sieci 230V ~ 50Hz
- akumulator: 2 x NI-Mh 1200mAh
- czas ładowania 8h

 

PRZEZNACZENIE:
Elektryczny pilnik do stóp PP10 to innowacyjne urządzenie stworzone, aby wygładzić suchą, szorstką i zrogowaciałą skórę na stopach. Unikalna rolka pokryta mikroziarenkami obraca się o 360 stopni z dużą
szybkością, aby delikatnie i skutecznie wypolerować twardy, zrogowaciały naskórek na piętach.
Elektryczny pilnik do stóp PP10 działa szybciej, jest łatwiejszy i bezpieczniejszy w użyciu niż standardowe urządzenia, które wymagają stałego tarcia w celu osiągnięcia wyników.
Dodatkowa wymienna głowica umożliwiają korzystanie z urządzenia przez drugą osobę. Ze względów higienicznych jest zalecane używanie jednej głowicy tylko przez jedną osobę.

 

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:
Elektryczny pilnik do stóp PP10 może być używany jako urządzenie zasilane z sieci lub akumulatorowo.
W przypadku zasilania sieciowego urządzenie jest gotowe do pracy od razu.

PRACA Z SIECI
- wyłączyć urządzenie przesuwając włącznik (4) w dół (rys. 2)
- podłączyć zasilacz (6) do gniazda urządzenia (7) a następnie do sieci (rys. 3)
- podłączenie do sieci sygnalizowane jest czerwoną lampką kontrolną (5)
- aby rozpocząć pracę należy przesunąć włącznik (4) w górę (rys. 1)
- po zakończeniu pracy wyłączyć urządzenie przesuwając włącznik (4) w dół (rys. 2) i odłączyć przewód zasilający od sieci oraz z gniazda urządzenia (7)

ŁADOWANIE I PRACA Z AKUMULATOREM

- wyłączyć urządzenie przesuwając włącznik (4) w dół (rys. 2)
- podłączyć zasilacz (6) do gniazda urządzenia (7) a następnie do sieci (rys. 3)
- ładowanie sygnalizowane jest czerwoną lampką kontrolną (5). Czas ładowania akumulatora to około 8 godzin.

UWAGA. Lampka kontrolna (5) nie gaśnie po naładowaniu.

- po naładowaniu należy odłączyć przewód zasilający od sieci oraz z gniazda urządzenia (7),
- urządzenie jest gotowe do pracy akumulatorowej
- aby rozpocząć pracę należy przesunąć włącznik (4) w górę (rys. 1)

Ładowanie akumulatora dłużej niż 12 godzin skraca okres jego żywotności. W przypadku gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, zaleca się ładowanie akumulatora przynajmniej raz na pół roku. Brak ładowania akumulatora przez okres dłuższy niż 6 miesięcy również skraca okres jego żywotności.

OBSŁUGA

Elektryczny pilnik do stóp PP10 przeznaczony jest wyłącznie do wygładzania grubej skóry na stopach i piętach.

- umyć i oczyścić skórę a następnie dokładnie wysuszyć.

Uwaga: Nie stosować na skórę mokrą

- zdjąć osłonę (1) i upewnić się, że głowica (2) jest prawidłowo założona
- włączyć urządzenie przesuwając włącznik (4) w górę (rys. 1)
- delikatnie przesuwać urządzenie po skórze przez 2-3 sekund. Nie naciskać zbyt mocno.

Urządzenie zatrzyma się, jeśli będzie zbyt mocno dociskane do powierzchni skóry.

- wstrzymać pracę i sprawdzić efekt. Wygładzać, aż do uzyskania zadowalającego poziomu gładkości.

Ostrzeżenie: Nie stosować na skórę zaczerwienioną, zakażoną oraz na brodawki i otwarte rany.

Przerwać pracę, jeśli wystąpi ból lub podrażnienie.

Ostrzeżenie: Nie stosować na skórze dłużej niż 2-3 sekundy jednorazowo.

- wyłączyć urządzenie przesuwając włącznik (4) w dół (rys. 2)
- spłukać skórę lub przetrzeć mokrym ręcznikiem, w celu usunięcia złuszczonego naskórka
- bezpośrednio po użyciu wyczyścić urządzenie
- nieużywane urządzenie przechowywać z założoną osłoną (1).

 Włączone urządzenie trzymać z dala od włosów na skórze głowy, brwi, rzęs, a także ubrań, przewodów, sznurowadeł, itp .

 

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
- po każdym użyciu należy oczyścić urządzenie. W tym celu należy wcisnąć przycisk (3) i zdjąć głowicę (2) (rys 4). Należy chronić głowicę (2) przed upadkiem.
- oczyścić rolkę głowicy (2) szczoteczką (8) znajdującą się w zestawie.
- głowicę (2) można umyć pod bieżącą wodą
- nie wolno zanurzać całego urządzenia w wodzie i innych cieczach
- nie używać silnych lub niszczących powierzchnię środków czystości i produktów do czyszczenia
- obudowę przecierać wilgotną szmatką
Nie włączać urządzenia podczas czyszczenia
W przypadku czyszczenia głowicy (2) wodą przed kolejnym użyciem należy ją dokładnie wysuszyć.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Akcesoria i części zamienne

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 4311317
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu