Perfect Juicer PJ475 biggy

 

GWARANCJA DOOR TO DOOR

 

Wyciskarka PERFECT JUICER przeznaczona jest do przetwarzania większości owoców i warzyw w sposób bardzo wydajny.

W odróżnieniu od tradycyjnych sokowirówek, które ścierają i odwirowują produkty, wyciskarka miażdży np. owoce, warzywa czy zioła, a następnie przeciera przez sito.

Dzięki takiemu procesowi sok pozyskany w PERFECT JUICER jest bardziej gęsty
i mniej klarowny ponieważ zawiera więcej wartościowych składników.

Solidny mechanizm wyciskający jest zrobiony z bezpiecznych dla zdrowia tworzyw.

BPA Free - wolne od bisfenolu A.

 

 

Duży otwór dozujący ułatwia wyciskanie soków z miękkich owoców np. jabłek.

 

 

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź stronę PerfectJuicer.pl Znajdziesz tam szczegółowe informacje dotyczące urządzenia oraz przykładowe przepisy!

 

 

     SPECYFIKACJA:
 • BPA FREE
 • do 30% więcej soku
 • szeroki otwór wlotowy
 • zabezpieczenie SAFETY LOCK
 • cicha praca
 • technologia HEAVY PRESS
 • 2 kierunki pracy silnika
 • w komplecie 2 filtry ze stali nierdzewnej
 • niskie zużycie energii: 400W
 • 2 pojemniki o poj. 1l na sok i odpadki
 • popychacz
 • w zestawie szczoteczka do czyszczenia
 • antypoślizgowe stopki
 • gwarancja producenta: 24 miesiące
 • EAN: 5908277383930

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.

1. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.
2. Nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie.
3. Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego.
4. Nie używać na wolnym powietrzu.
5. Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane.
Nie należy włączać urządzenia bez zamontowanej pokrywy końcowej
6. Nie należy pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru.
7. Po zakończeniu pracy zawsze należy wyłączyć urządenie z zasilania.
8. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wiek co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
9. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.
10. Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci.
11. Nie używac urządzenia, jeżeli filtr jest uszkodzony.
12. Nie przekraczać dopuszczalnego czasu pracy ciągłej urządzenia.
13. Nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie użytkowania.
14. W trakcie pracy urządzenia nie wolno wkładać palców lub narzędzi do tunelu dozownika – do upychania produktów służy wyłącznie dociskacz.
15. Nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi; informacja w karcie gwarancyjnej oraz na stronie www.eldom.eu. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
16. Urządzenie może być używane tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.
17. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

OPIS OGÓLNY:
1. Popychacz
2. Pokrywa
2a. Wypustka
3. Slimak
4. Filtr
5. Podstawa filtra
6. Kolektor soku
7. Otwór wylotowy miazszu
8. Otwór wylotowy soku
8a. Zawór
9. Mikrowyłacznik
10. Korpus
11. Trzpien napedu
12. Włącznik (On, Off, R)
13. Pojemnik na miazsz
14. Pojemnik na sok

 

DANE TECHNICZE:
– moc: 400 W
– napiecie zasilania: 230 V, ~50 Hz
– dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 10 minut
– przerwa przed ponownym rozpoczeciem pracy: 1 minuta

 

Wyciskarka PERFECT JUICER przeznaczona jest do przetwarzania większości owoców i warzyw w sposób bardzo wydajny. W odróżnieniu od tradycyjnych sokowirówek, które ścierają i odwirowują produkty, wyciskarka miażdży np. owoce, warzywa czy zioła, a następnie przeciera przez sito. Dzięki takiemu procesowi sok pozyskany w PERFECT JUICER jest bardziej gesty i mniej klarowny ponieważ zawiera więcej wartościowych składników. Solidny mechanizm wyciskający jest zrobiony z bezpiecznych dla zdrowia tworzyw. Duzy otwór dozujący ułatwia wyciskanie owoców z miękkich owoców np. kabłek
Przed pierwszym użyciem wyciskarki należy:

– dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji,

– upewnić się, czy żaden z elementów nie jest uszkodzony,

– umyć elementy, które maja kontakt z żywnością,

– złożyć urządzenie.

 

MONTAŻ:

– umieścić kolektor soku (6) na korpusie (10),

– na otwór wylotowy soku (8) nałożyć zawór (8a) (fot. 1)

– w kolektorze soku (6) umieścić kolejno: podstawę filtra (5), filtr (4) (rys. 2) i ślimak (3) (rys 3),

– ustawić pojemniki (13, 14) pod otworami wylotowymi (7, 8) (rys. 4)

– nałożyć pokrywę (2). Znak ▼ na pokrywie (2) powinien się zrównać ze znakiem ▲ na kolektorze soku (6) (rys. 5)

– przekręcić pokrywę (2) w prawo

– wsunąć popychacz (1) do tunelu dozującego w pokrywie (2)

 

PERFECT JUICER posiada wbudowana blokadę. Funkcja ta powoduje, ze urządzenie można włączyć tylko jeśli jest zmontowane poprawnie. Należy zwrócić uwaga aby przy nakładaniu pokrywy (2) znak ▼ na pokrywie zrównał się ze znakiem ▲ na kolektorze soku (6). Po prawidłowym złożeniu, wbudowany mikro wyłącznik (9) zostaje odblokowany.

 

OBSŁUGA:

W celu uzyskania jak najlepszego soku produkty należy odpowiednio przygotować. Obrane (jeśli jest taka konieczność) i umyte warzywa lub owoce należy pokroić na kawałki pasujące rozmiarem do tunelu dozującego znajdującego się w pokrywie (2). Długie produkty (np. marchew) lub włókniste (np. ananas) podzielić na krótsze kawałki. Najlepsze efekty daje powolne wytłaczanie dlatego nie wolno wywierać zbyt dużego nacisku na popychacz, gdyż może to pogorszyć jakość wytworzonego soku.

Uwaga: Nie należy wywierać zbyt dużego nacisku na popychacz gdyż może to zarówno pogorszyć jakość soku jak i w skrajnych przypadkach doprowadzić do uszkodzenia wyciskarki.

W całości można wrzucać tylko miękkie owoce np. jabłka lub pomarańcze.

Tunel w pokrywie wyposażony jest w specjalny nóź nacinający który rozdwaja wkładane produkty.
Następnie popychaczem należy lekko docisnąć owoc.

Uwaga: Włożenie w całości twardych owoców/warzyw np. buraków, może spowodować uszkodzenie noża, przekładni silnika, jak również uszkodzić elementy modułu wyciskającego tj. pokrywę, kolektor, filtr i ślimak. Tego typu uszkodzenia nie podlegają naprawie gwarancyjnej.

Uwaga: Nie wolno wrzucać nadmiernej ilości produktów na raz ponieważ ślimak nie będzie w stanie przetłoczyć ich przez wąski otwór w filtrze. Taka sytuacja może spowodować powstanie nadmiernych naprężenia w elementach modułu wyciskającego i w efekcie ich uszkodzenie. Uszkodzenia tego typu także nie podlegają naprawie (wymianie) w ramach gwarancji

Uwaga: Produkty do przetworzenia należy wrzucać małymi porcjami, aby ślimak mógł przetrzeć

Przez flitr owoce i warzywa oraz aby miąższ został usunięty z kolektora soku. Proszę zwrócić uwagę na mały wylot miąższu w flitrze. Zbyt szybkie podawanie produktów może spowodować powstanie nadmiernych naprężenia w elementach modułu wyciskającego i w efekcie ich uszkodzenie. Uszkodzenia tego typu nie podlegają naprawie (wymianie) w ramach gwarancji.

 

- zmontowane urządzenie umieścić na stabilnej i płaskiej powierzchni,

– włączyć urządzenie do sieci,

– upewnić się, ze pojemnik na sok (14) został umieszczony pod otworem (8) i zawór (8a) jest otwarty,

– upewnić się, ze pojemnik na miąższ (13) został umieszczony pod otworem (7),

– włączyć urządzenie przesuwając włącznik (12) na pozycje „On”,

– przygotowane produkty wkładać partiami do tunelu dozującego znajdującego się w pokrywie (2) i używając popychacza (1) przesuwać je w dół do obracającego się ślimaka (3).

Nigdy nie wkładać palców lub jakichkolwiek przedmiotów do tunelu dozującego.

– sok będzie spływał bezpośrednio do pojemnika na sok (14), a miąższ będzie gromadzony w pojemniku na odpadki (13).

– zawór (8a) zamontowany w otworze wylotowym soku można zamknąć na krótki czas w celu zmiany pojemnika na sok, a po zakończeniu w celu zapobiegania kapaniu resztek soku.

– jeśli ślimak został zablokowany, należy przestawić włącznik (12) w pozycje „R” na 3 do 5 sekund.

Powtórzyć proces 2 do 3 razy, a następnie wyłączyć i rozmontować elementy PERFECT JUICER (patrz dział CZYSZCZENIE) w celu usunięcia blokującego elementu.

Po przetworzeniu całości produktów i ustaniu strumienia soku, wyłączyć urządzenie i poczekać aż się zatrzyma.

Należy przestrzegać czasu pracy ciągłej urządzenia. Przekroczenie czasu pracy oraz brak wystarczających przerw w pracy urządzenia mogą doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia silnika.

A filtr z małymi oczkami, rzadki sok;  B filtr z dużymi oczkami, gęsty sok

 

WSKAZÓWKI:

Używać świeżych owoców i warzyw, ponieważ zawierają one więcej soku.

– dokładnie oczyścić owoce i warzywa, z których ma być wyciskany sok,

– usunąć z przetwarzanych produktów twarde, niejadalne skory (np. skorki melona, ananasa, mango) oraz pestki i twarde nasiona,

– przetwarzane produkty podzielić na małe kawałki. Długie produkty (np. marchew) lub włókniste (np. ananas) podzielić na krótsze kawałki,

– owoce z drobnymi pestkami (np. aronia, malina, porzeczka) należy przetwarzać małymi partiami - 0,5 kg. Przed włożeniem kolejnej partii wyłączyć urządzenie i zdemontować elementy w celu wyczyszczenia (zobacz CZYSZCZENIE),

– nie przetwarzać lodu,

– mrożone owoce można przetwarzać tylko z zamontowanym filtrem B owoce należy wrzucać pojedynczo,

– w przypadku wyciskania ziół lub warzyw liściastych należy, w celu uzyskania optymalnych rezultatów, zawinąć je ze sobą, tworząc pakiet lub łączyć z twardymi produktami,

– sok jabłkowy bardzo szybko ciemnieje. Proces ten może być spowolniony poprzez dodanie kilku kropli soku z cytryny,

– przetwarzanie bardzo miękkich owoców jest trudne. W przypadku użycia np. bananów, należy dodać je jako pierwszy lub drugi składnik. Nektar z banana popłynie z sokiem wyciśniętym z innych owoców,

– urządzenie nie nadaje się do wyciskania soku z bardzo twardych i bogatych w skrobię owoców lub warzyw, np. trzciny cukrowej,
– w celu osiągnięcia najlepszej wydajności, podczas wyciskania owoców i warzyw o różnej konsystencji, w pierwszej kolejności należy przetwarzać miękkie produkty, a następnie twarde.

 

WSTĘPNE CZYSZCZENIE:

Po przetworzeniu produktów można wstępnie wyczyścić PERFECT JUICER. W tym celu w trakcie pracy urządzenia należy wlać do otworu w pokrywie (2) czystą wodę. W przypadku zmiany przetwarzanych produktów (jeżeli nie chcemy mieszać soków) wstępne czyszczenie pozwala na przepłukanie wyciskarki bez konieczności rozmontowywania całego urządzenia.

 

CZYSZCZENIE:

Kiedy urządzenie nie jest używane lub przed dokładnym czyszczeniem należy odłączyć je od sieci.
Najłatwiej czyścić urządzenie tuż po użyciu. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków ściernych, proszków czyszczących, acetonu, alkoholu itp.
Wszystkie zdejmowalne części można myć w zmywarce, umieszczając je na górnej półce.
Należy upewnić się, że są one umieszczone z dala od grzałki. Maksymalna temperatura to 50°C.
Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, następnie rozmontować elementy PERFECT JUICER w następującej kolejności:

– wyjąć popychacz (1)

– odblokować (przekręcić w lewo) i zdjąć pokrywę (2),

– odblokować (przekręcić w lewo), zdjąć kolektor soku (6) razem z podstawą filtra (5), filtrem (4) i ślimakiem (3)

Elementy umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem odrobiny płynu do naczyń używając szczoteczki (15) i wypłukać pod strumieniem bieżącej wody.

Filtr wykonany jest z bardzo delikatnego materiału. Z tego względu, podczas mycia należy obchodzić się z nim bardzo ostrożnie.

Korpus urządzenia czyścić za pomocą wilgotnej ściereczki.

Nigdy nie zanurzać korpusu w wodzie ani nie płukać pod strumieniem bieżącej wody.

 

GWARANCJA:

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym i nie nadaje się do użytku komercyjnego lub przemysłowego. Nie wolno używać urządzenia do innych celów niż jest przeznaczone. Gwarancja traci ważność także w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Uszkodzenia będące ewidentnie skutkiem przeciążenia przekładni, które mogą pojawić się w konsekwencji używania zbyt dużych kawałków twardych warzyw i owoców, prowadzą do utraty gwarancji. Szczegółowe warunki gwarancji podane są w załączniku.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:

– urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,

– należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.


Parametry fizyczne
Szeroki otwór wlotowy TAK
Pojemność pojemnika na odpadki 1 litr
Pojemność pojemnika na sok 1 litr
Ogólne
EAN 5908277383930
Seria Perfect
BPA FREE TAK
Filtry (sita) 2szt: A - filtr z małymi oczkami - rzadki sok ; B - filtr z dużymi oczkami - gęsty sok
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 52 x 23 x 20 cm
Parametry elektryczne
Moc 400W
Dwa kierunki pracy silnika TAK
Prędkość obrotowa 80 [obr./min]
Silnik szczotkowy DC
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis Door-to-door
Funkcje
Cicha praca TAK
Zabezpieczenie przed przegrzaniem TAK
Pozostałe
EAN 5908277383930
Waga netto 4.90 kg
Opakowanie zbiorcze 40.00 x 26.00 x 55.30 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 1
Opakowanie 37.00 x 25.30 x 54.20 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Pomoc dotycząca produktu: PJ475 BIGGY

Pomoc dotycząca kategorii: wyciskarki wolnoobrotowe

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu