Codzienność w atrakcyjnej odsłonie!

Kanapki to częsty składnik naszych posiłków. Wielu z nas przynajmniej raz dziennie ma je na swoich talerzach. Warto więc zadbać o to, by się nie znudziły. Pomoże w tym nowoczesny opiekacz z miejscem do równoczesnego wykonania 2 kanapek. Dzięki nieprzywierającej powłoce oraz konstrukcji płyt grzejnych jest bardzo łatwy do czyszczenia. Posiada antypoślizgowe stopki i uchwyty, które się nie nagrzewają. Szybko i bezpiecznie pozwoli przygotować kanapki zapiekane z serem, wędliną i innymi składnikami, które tylko wybierzesz.
Elementy wykończenia z zastosowaniem stali nierdzewnej  sprawiają, że jest efektowny i elegancki.

Ciesz się niezwykłym smakiem zapiekanych kanapek… nawet w zwykłe dni !

 

 

 

SPECYFIKACJA:

  • miejsce na dwie kanapki
  • ceramiczne płyty grzejne w miedzianym kolorze
  • nienagrzewające się uchwyty
  • dwie lampki kontrolne
  • termostat utrzymujący stałą temperaturę
  • wykończenie ze stali nierdzewnej
  • antypoślizgowe stopki
  • moc: 750W
  • EAN: 5908277382940

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

- przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji
- przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w
instrukcji
- ustawić urządzenie na płaskiej, stabilnej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni
- urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający
- wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już ono używane oraz przed jego czyszczeniem
- nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie,
- nie używać na wolnym powietrzu
- nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych jak meble, pościel, papier, ubrania,firany, wykładziny itp.
- nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia,
- części urządzenia stają się gorące podczas użytkowania. Urządzenie należy trzymać wyłącznie za uchwyt
- należy zachować ostrożność przy wyjmowaniu kanapek. Gotowe kanapki są gorące i mogą poparzyć
- nie należy pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
- nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie użytkowania
- nie przykrywać urządzenia w czasie pracy
- nie wkładać do urządzenia produktów w foliach metalowych
- nie chwytać urządzenia mokrymi rękami
- urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego
- podczas otwierania pokrywy może uchodzić bardzo gorący strumień pary
- nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi; wykaz serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu
- napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania
- Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
- przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć je od prądu i pozostawić do ostygnięcia
- nie należy zanurzać żadnej części urządzenia w wodzie lub innych cieczach
- na początku należy przetrzeć płyty grzejne ręcznikami papierowymi, aby usunąć tłuszcz
- następnie należy oczyścić urządzenie i kabel lekko wilgotną ściereczką. Przed kolejnym użyciem urządzenia należy wytrzeć je do sucha
- nie używać detergentów i rozpuszczalników
- w przypadku osadów trudnych do usunięcia nie należy używać twardych narzędzi gdyż mogą zniszczyć powłokę zastosowaną na płytach urządzenia. Na uciążliwe
zabrudzenia najlepiej jest położyć mokrą ścierkę, która rozmiękcza osady.

 

OCHRONA ŚRODWISKA:
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych,

 

GWARANCJA:
- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
- nie może być używane do celów zawodowych,
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.

 

Ten symbol ostrzega przed wysoka temperatura powierzchni urzadzenia.

 

 

OPIS OGÓLNY:
1. Zaczep
2. Uchwyt
3. Pokrywa
4. Lampki kontrolne
5. Płyty grzejne

 

DANE TECHNICZNE:
- moc: 750W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz

 

OBSŁUGA:

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy się upewnić czy urządzenie, wtyczka i przewód zasilający są sprawne i czy usunięto wszystkie części opakowania.

Uwaga:

Podczas pierwszego użycia może wydzielać się specyficzny zapach będący wynikiem procesu produkcyjnego. Jest to normalne zjawisko i ustępuje po pewnym czasie. W pomieszczeniu należy zapewnić właściwą wentylację np. otwierając okno. Pierwsze użycie opiekacza powinno odbyć się bez produktów.

- Ustawić urządzenie na płaskiej, stabilnej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.

- Przetrzeć płyty grzejne (5) wilgotną szmatką i posmarować tłuszczem.

- Zamknąć pokrywę (3), zwrócić uwagę aby zaczep (1) był prawidłowo zamknięty.

- Włączyć urządzenie do sieci. Zapali się czerwona lampka kontrolna.

- Urządzenie nagrzewa się. Zielona lampka kontrolna sygnalizuje, że urządzenie osiągnęło wymaganą temperaturę

- Otworzyć opiekacz, ułożyć kanapki i zamknąć pokrywę.

- Piec przez około 2-3 minuty.

Nie wkładać zbyt grubych kanapek. Pokrywa i zaczep nie mogą zamykać się z trudnością.
Grozi to uszkodzeniem urządzenia.
Podczas pieczenia zielona lampka kontrolna zapala się i gaśnie. Termostat utrzymuje odpowiednią temperaturę.

- Wyjąć gorące kanapki. Aby nie uszkodzić płyt grzejnych należy używać sztućców drewnianych lub z tworzyw odpornych na wysokie temperatury.

- W trakcie przygotowywania kolejnych kanapek zamknąć pokrywę (3) aby utrzymać temperaturę.

- Po zakończeniu opiekania należy odłączyć urządzenie od sieci.

 


Ogólne
EAN 5908277382940
Parametry fizyczne
Miejsce na dwie kanapki TAK
Wymienne płyty NIE
Parametry elektryczne
Moc 750W
Napięcie zasilania 230V ~ 50Hz
Funkcje
Powierzchnia z powłoką antyadhezyjną TAK/ceramiczna
Nienagrzewające się uchwyty TAK
Antypoślizgowe stopki TAK
2 lampki kontrolne TAK
Termostat utrzymujący stałą temperaturę TAK
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Pozostałe
EAN 5908277382940
Waga netto 1.22 kg
Opakowanie zbiorcze 56.00 x 29.00 x 52.00 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 6
Opakowanie 27.00 x 11.00 x 25.00 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu