Odkurzacz OS3000B swing ELDOM

Klasyka w nowoczesnym wydaniu!

Chcesz szybko i łatwo pozbyć się pyłu, kurzu i codziennych zanieczyszczeń ze swojego mieszkania? OS3000B swing chętnie Ci w tym pomoże!

Niezwykle wydajny i skuteczny, sprawdzi się zarówno przy oczyszczaniu dywanów, wykładzin jak i mebli, firan oraz zasłon. Posiada płynną regulację ssania.
Odkurzacz wyposażony jest w 4l worek flizelinowy na kurz, jednak zamiennie można korzystać z papierowych worków jednorazowych. Co ważne, urządzenie wyposażone jest we wskaźnik napełnienia worka – ułatwia to znacząco kontrolę ilości nagromadzonego w nim kurzu.
OS3000B ma długi przewód zasilający (4,5m), który umożliwia zasięg odkurzania do 7,1 m.
Odkurzacz jest prosty w obsłudze i można parkować go zarówno w pionie jak i poziomie. Posiada dwa filtry – HEPA oraz gąbkowy, co czyni go sprzętem bezpiecznym dla alergików.

  

SPECYFIKACJA:

 • Wysoka skuteczność odkurzania na wszystkich powierzchniach
 • Płynna regulacja mocy ssania
 • Wolny start
 • Długi przewód zasilający: 4,5 m
 • Zasięg odkurzania: 7,1 m
 • Automatyczny zwijacz przewodu
 • Antyalergiczny Filtr HEPA + filtr gąbkowy
 • Flizelinowy worek na kurz: 4 l
 • Możliwość użycia worków papierowych
 • Łatwa obsługa
 • Parkowanie w poziomie i pionie
 • Metalowa rura teleskopowa o długości 77 cm
 • Akcesoria: - ssawkoszczotka uniwersalna - ssawka szczelinowa - mała szczotka
 • Moc: 800 W
 • EAN: 5908277385774

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

1. przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji,
2. urządzenie przeznaczone jest tylko do prywatnego użytku w gospodarstwie domowym. Urządzenie to nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalności gospodarczej,
3. nie używać na wolnym powietrzu,
4. przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji,
5. kabel zasilający należy trzymać z dala od rozgrzanych powierzchni,
6. przenosić odkurzacz korzystając z uchwytu (nie należy ciągnąć za wąż),
7. nie wolno zbierać odkurzaczem:
- gorącego popiołu,
- niedopałków papierosów i zapałek,
- ostrych przedmiotów (odłamków szkła),
- gipsu, cementu, pyłu kamiennego i mąki itp.,
- gruzu,
- wody i innych cieczy,
8. w przypadku uszkodzonego filtra nie wolno uruchamiać urządzenia,
9. nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych,
10. nie wolno używać odkurzacza do odkurzania mokrej powierzchni dywanów np. po praniu szamponami piorącymi. Należy odczekać do pełnego wyschnięcia piany i wysuszenia odkurzanej powierzchni,
11. nie odkurzać odkurzaczem ludzi ani zwierząt, a w szczególności nie przybliżać końcówek ssących do oczu i uszu,
12. urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę, a nie za przewód zasilający,
13. urządzenie należy odłączyć od zasilania przed czyszczeniem albo wymianą części oraz na czas, kiedy nie jest ono używane,
14. nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.
15. nie zanurzać urządzenia w wodzie,
16. odkurzacz należy chronić przed wilgocią, nie należy też stawiać na nim naczyń z płynem,
17. nigdy nie pozostawiać włączonego odkurzacza bez nadzoru,
18. to urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu,
19. zachować szczególną ostrożność podczas używania urządzenia w pobliżu dzieci,
20. nie korzystać z odkurzacza bez założonych filtrów oraz pojemnika na śmieci,
21. nie stawać na wężu ssącym,
22. nie stawiać na wężu ssącym ciężkich przedmiotów,
23. nie blokować otworu wlotowego,
24. używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami,
25. przed każdym czyszczeniem i opróżnianiem pojemnika odłączyć urządzenie od sieci,
26. nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub gdy urządzenie zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi; informacja o sposobie serwisowania zawarta jest w karcie
gwarancyjnej oraz na stronie www.eldom.eu,
27. napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania,
28. NIE NALEŻY używać urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i niniejszą instrukcją,
29. Firma ELDOM Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania
urządzenia.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych

GWARANCJA:
- urządzenie przekazywane do naprawy powinno być czyste i kompletne,
- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
- nie może być używane do celów zawodowych,
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.

OPIS OGÓLNY:

 1. Zwijacz przewodu
 2. Regulator mocy
 3. Filtr zewnętrzny
 4. Włącznik
 5. Pokrywa
 6. Wskaźnik zapełnienia worka
 7. Gniazdo
 8. Blokada pokrywy
 9. Uchwyt
 10. Szczotka duża
 11. Rura teleskopowa
 12. Wąż
 13. Regulacja przepływu powietrza
 14. Rączka
 15. Gniazdo na szczotkę
 16. Filtr wewnętrzny
 17. Worek (płócienny, jednorazowy)
 18. Ssawka szczelinowa
 19. Szczotka mała

DANE TECHNICZNE:
Moc: 800W
Napięcie zasilania: 220-240V ~ 50Hz
Pojemność worka: 4 l

PRZEZNACZENIE:
Odkurzacz OS3000 przeznaczony jest do czyszczenia z kurzu dywanów, wykładzin dywanowych, firanek, zasłon, mebli tapicerowanych. Wyposażony jest we wskaźnik zapełnienia worka, dzięki czemu łatwo kontrolować ilość nagromadzonego w nim kurzu. W odkurzaczu można używać zarówno jednorazowego worka płóciennego wielokrotnego użytku (w zestawie) jak i jednorazowych worków papierowych model WEBBER 92.

UŻYTKOWANIE:
Odkurzacz można przenosić używając uchwytu (9).
Przed rozpoczęciem użytkowania należy:
- sprawdzić czy filtry (3, 16) są zamontowane – rys. 1,
- zamontować worek – (17)
- Nie wolno korzystać z odkurzacza bez założonych filtrów (3, 16) oraz worka (17).
- włożyć końcówkę węża (12) w gniazdo (7),
- następnie końcówkę (14) połączyć z rurą teleskopową (11),
- na drugim końcu rury (11) zamontować odpowiednią końcówkę (10,18 lub 19),
- chwycić za wtyczkę i wyciągnąć przewód zasilający na żądaną długość,
- wyregulować długość rury teleskopowej.

UWAGA
Przewód (19) można wyciągnąć maksymalnie do żółtego znacznika (YELLOW) – rys. 2. W żadnym przypadku nie wyciągać
przewodu do czerwonego znacznika (RED), ponieważ można w ten sposób uszkodzić mechanizm zwijacza przewodu.
- jeżeli przewód zostanie wyciągnięty poza żółty znacznik (YELLOW), należy go zwinąć przy pomocy przycisku (1),
- włączyć przewód zasilający do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji,
- odkurzacz rozpoczyna pracę po wciśnięciu włącznika (4),
- w trakcie odkurzania można zmieniać siłę ssania regulatorem mocy (2) oraz regulatorem przepływu powietrza (13),
- należy obserwować wskaźnik zapełnienia worka (6), jeżeli jego kolor zmieni się z białego na czerwony należy wymienić worek jednorazowy (17).

UWAGA
Nie wolno odkurzać, jeśli wskaźnik (6) zmienił kolor na czerwony.
- aby zakończyć pracę urządzenia należy wcisnąć przycisk (4),
- po zakończeniu pracy przewód odłączyć od sieci i zwinąć, dociskając i przytrzymując przycisk (1). Należy mocno trzymać przewód, aby zapobiec jego niekontrolowanym ruchom.

WYMIANA WORKA JEDNORAZOWEGO
Zamiast jednorazowego worka płóciennego (17) w odkurzaczu można używać worków papierowych, model WEBBER 92.

UWAGA:
Przed wszelkimi czynnościami urządzenie wyłączyć przyciskiem (4) oraz odłączyć od sieci. Przewód zasilający zwinąć przy pomocy przycisku (1).

- wyjąć wąż (12) z gniazda (7) w tym celu nacisnąć karbowane elementy znajdujące się na końcówce węża i pociągnąć do góry,
- nacisnąć przycisk blokady (8), odchylić pokrywę (5) i postawić odkurzacz w pozycji pionowej, wyciągnąć ramkę z zamocowanym workiem,
- z ramki wysunąć stary worek i założyć nowy worek wprowadzając płytkę worka w prowadnice ramki,
- ramkę z workiem zamocować w odkurzaczu,
- zamknąć pokrywę (5).


Worek papierowy – wymiana:
Zamiast worka płóciennego (17) w odkurzaczu można używać worków papierowych, model WEBBER 92.
- wyjąć wąż (12) z gniazda (7) – w tym celu nacisnąć karbowane elementy znajdujące się na końcówce węża i pociągnąć do góry,
- nacisnąć przycisk blokady (8), odchylić pokrywę (5) i postawić odkurzacz w pozycji pionowej, wyciągnąć ramkę z zamocowanym workiem,
- z ramki wysunąć stary worek i założyć nowy worek wprowadzając płytkę worka w prowadnice ramki,
- ramkę z workiem zamocować w odkurzaczu,
- zamknąć pokrywę (5).

FILTRY:
Należy regularnie sprawdzać stan filtrów (3, 16) i w razie konieczności je wyczyścić. Odkurzacz wyposażony jest w dwa filtry:
- filtr wewnętrzny - wlotowy (16) chroni m.in. silnik przed uszkodzeniami. Dostęp do filtra możliwy jest po otwarciu pokrywy (5) i wysunięciu worka na kurz (17),
- filtr zewnętrzny (3), to ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza w odkurzanych pomieszczeniach. Dostęp do filtra możliwy jest po otwarciu pokrywy filtra (3).
Ramki filtrów zewnętrznego i wewnętrznego można myć wodą. Wkładów nie wolno myć, należy je okresowo wymieniać.
Zestaw filtrów jest dostępny pod symbolem OSF3000.
Filtry są elementami eksploatacyjnymi i ulegają naturalnemu zużyciu, dlatego nie podlegają wymianie w ramach gwarancji.

PORADY I WSKAZÓWKI:
- odkurzacz można przechowywać w pozycji pionowej lub poziomej. Z tyłu i na spodzie urządzenia znajduje się uchwyt (15) umożliwiający zaparkowanie rury ssącej, a na szczotce (10) znajduje się odpowiedni zaczep,
- w przypadku odkurzania obić, małych dywaników lub delikatnych tkanin zaleca się zmniejszenie siły ssącej regulatorem mocy (2) albo przepływu powietrza (13),
- w przypadku zacięcia przewodu podczas zwijania, zaleca się nieznaczne rozwinięcie go i ponowną próbę zwinięcia,
- do odkurzania trudno dostępnych miejsc (narożników, szczelin itp.) należy używać końcówki (18) lub (19).

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
Przed wszelkimi czynnościami obsługowymi albo naprawczymi należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania
.
Prawidłową pracę urządzenia gwarantuje regularne czyszczenie i wymiana filtrów (3, 16) oraz opróżnianie worka (17).
Obudowę, elementy wyposażenia i przewód zasilający należy czyścić miękką, lekko zwilżoną szmatką z odrobiną środka do mycia naczyń.
Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.
Do mycia nie używać żadnych ostrych środków czyszczących mogących spowodować uszkodzenie powierzchni obudowy.


Ogólne
EAN 5908277385774
Automatyczny zwijacz przewodu TAK
Filtr HEPA + filtr gąbkowy
Akcesoria metalowa rura teleskopowa o długości 77 cm, ssawkoszczotka uniwersalna, ssawka szczelinowa, mała szczotka
Rodzaj odkurzacza workowy
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 25 x 47 x 31.5 cm
Parametry fizyczne
Zasięg odkurzacza 7,10m
Parametry elektryczne
Moc 800W
Płynna regulacja mocy ssania TAK
Napięcie zasilania 220-240 V ~ 50 Hz
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Funkcje
prosta i wygodna obsługa TAK
Wolny start TAK
Pozostałe
EAN 5908277385774
Waga netto 5.80 kg
Opakowanie zbiorcze 38.00 x 56.00 x 65.50 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 2
Opakowanie 36.00 x 55.00 x 31.50 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu