Odkurzacz do popiołu OK100 COLUMBIAVAC

Aby kominek kojarzył się TYLKO z relaksem!

Miało być ciepło i rozkosznie, a na samą myśl o sprzątaniu kominka oblewają Cię ZIMNE poty? Nic dziwnego! Brudne ręce, zasypana podłoga i unoszący się wszędzie popiół potrafią zniechęcić! Na szczęście to już przeszłość! Ze wsparciem OK100 COLUMBIAVAC wyczyścisz kominek łatwo, czysto i przyjemnie! Bez bałaganu, bez pyłu…jednym słowem BEZ PROBLEMU!

W obudowie ze stali nierdzewnej skrywa się silnik o mocy 600 W oraz 20 l zbiornik wyposażony w dwa filtry- HEPA z osłoną oraz płócienny.
Metalowy wąż o długości 1m
oraz aluminiowa końcówka pozwalają na łatwe dotarcie do każdego zakamarka kominka.
Odkurzacz przemieszcza się na trzech stabilnych kółkach.

 

 
SPECYFIKACJA
:

 • Przepływ powietrza: 20 l/s
 • Podciśnienie: 16 kPa
 • Zbiornik ze stali nierdzewnej
 • Akcesoria standardowe:
  - końcówka aluminiowa 22 cm
  - wąż metalowy - 1 m
 • Akcesoria dodatkowe (zestaw OKZ1):
  - wąż: 1,5 m
  - rury ssące 2 x 48 cm
  - szczotka uniwersalna (dwufunkcyjna)
  - ssawka szczelinowa
 • Całkowita objętość zbiornika: 20 l
 • 2 filtry: HEPA + osłona ; płócienny
 • Przewód: 3 m
 • Moc silnika: 600 W
 • 3 kółka
 • Zasilanie: 220-240 V ~50 Hz
 • Poziom hałasu: 87 dB (A)
 • EAN: 5908277385781

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.
1. Urządzenie przeznaczone jest tylko do prywatnego użytku w gospodarstwie domowym. Urządzenie to nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalności gospodarczej.
2. Nie używać na wolnym powietrzu.
3. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.
4. Kabel zasilający należy trzymać z dala od rozgrzanych powierzchni.
5. Przenosić odkurzacz korzystając z uchwytu (nie należy ciągnąć za wąż).
6. Nie wolno zbierać odkurzaczem:
- gorącego popiołu,
- niedopałków papierosów i zapałek,
- ostrych przedmiotów (odłamków szkła),
- gipsu, cementu, pyłu kamiennego i mąki itp.,
- gruzu,
- wody i innych cieczy.
7. W przypadku uszkodzonego filtra nie wolno uruchamiać urządzenia.
8. Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych.
9. Nie wolno używać odkurzacza do odkurzania mokrej powierzchni dywanów np. po praniu szamponami piorącymi. Należy odczekać do pełnego wyschnięcia piany i wysuszenia odkurzanej powierzchni.
10. Nie odkurzać odkurzaczem ludzi ani zwierząt, a w szczególności nie przybliżać końcówek ssących do oczu i uszu.
11. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnię ie za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.
12. Urządzenie należy odłączyć od zasilania przed czyszczeniem albo wymianą części oraz na czas, kiedy nie jest ono używane.
13. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.
14. Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
15. Odkurzacz należy chronić przed wilgocią, nie należy też stawiać na nim naczyń z płynem.
16. Nigdy nie pozostawiać włączonego odkurzacza bez nadzoru.
17. To urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
18. Zachować szczególną ostrożność podczas używania urządzenia w pobliżu dzieci.
19. Nie korzystać z odkurzacza bez założonych filtrów oraz pojemnika na śmieci.
20. Nie stawać na wężu ssącym.
21. Nie stawiać na wężu ssącym ciężkich przedmiotów.
22. Nie blokować otworu wlotowego.
23. Używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.
24. Przed każdym czyszczeniem i opróżnianiem pojemnika odłączyć urządzenie od sieci.
25. Nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub gdy urządzenie zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi; informacja o sposobie serwisowania zawarta jest w karcie gwarancyjnej oraz na stronie www.eldom.eu.
26. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
27. NIE NALEŻY używać urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i niniejszą instrukcją.
28. Firma ELDOM Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

UWAGA: Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt i małych dzieci.

OPIS OGÓLNY:
1. Uchwyt
2. Przełącznik ON / OFF
3. Pokrywa
4. Wylot powietrza
5. Filtr HEPA
6. Osłona filtra HEPA
7. Filtr płócienny
8. Rura aluminiowa
9. Wąż metalowy
10. Gniazdo
11. Klamry mocujące pokrywę
12. Zbiornik

DANE TECHNICZNE:
- moc: 600W
- napięcie zasilania: 220-240V ~ 50Hz
- pojemność zbiornika: 20 l
- poziom hałasu: 85 dB

 

PRZEZNACZENIE:
Odkurzacz przeznaczony jest do czyszczenia kominków.


OBSŁUGA URZĄDZENIA:
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odczekać, aż popiół ostygnie.
Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.
Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, czy nie uległo ono uszkodzeniu w czasie transportu. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy wstrzymać się z jego użyciem do czasu skontaktowania się z punktem serwisowym. Przed wszystkimi czynnościami montażowymi i konserwacyjnymi należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci.

MONTAŻ
Przed rozpoczęciem pierwszego odkurzania należy:
- Otworzyć pokrywę (3) poprzez zwolnienie klamer blokujących (11).
- Wyjąć ze zbiornika (12) wszystkie akcesoria.
- Odwrócić zbiornik i zamontować kółka, rozmieszczając je równomiernie na obwodzie zbiornika – rys. 1.
- W pokrywie zamontować filtr HEPA (5) z osłoną (6) – rys. 2 lub na zbiornik (12) założyć filtr płócienny (7) – rys 3.
- Zamknąć dokładnie pokrywę, zatrzaskując klamry (11).
- Grubszą końcówkę węża (9) włożyć do gniazda (10) i zablokować – rys. 4.
- Do drugiego końca węża (9) włożyć rurę (8).

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:
UWAGA. Nie można odkurzać kominka gdy popół jest gorący.
- Odkurzacz można przenosić używając uchwytu (1).
- Upewnić się, że jeden z filtrów (5 lub 7) jest zamontowany, a wąż (9) podłączony do gniazda (10).
UWAGA. Nie można używać odkurzacza bez zamontowanego filtra (5 lub 7).
- Podłączyć urządzenie do sieci o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.
- Włączyć urządzenie przyciskiem (2).
UWAGA. Nie wolno zasłaniać otworu wylotowego (4) znajdującego się w pokrywie (3) podczas pracy urządzenia.
- Aby zakończyć pracę urządzenia należy wcisnąć przycisk (2).
- Po zakończonej pracy wyczyścić urządzenie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
- Przed wszelkimi czynnościami obsługowymi albo naprawczymi należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Prawidłową pracę urządzenia gwarantuje regularne czyszczenie i wymiana filtrów (5 i 7) oraz opróżnianie pojemnika (12).
- Obudowę, elementy wyposażenia i przewód zasilający należy czyścić miękką, lekko zwilżoną szmatką z odrobiną środka do mycia naczyń.
- Przed ponownym użyciem wszystkie elementy dokładnie wysuszyć.
- Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.
- Do mycia nie używać żadnych ostrych środków czyszczących, ponieważ może to spowodować uszkodzenie powierzchni obudowy.

FILTRY:
Należy regularnie sprawdzać stan filtrów (5 i 7) i w razie konieczności je wyczyścić.
W odkurzaczu można używać dwóch rodzajów filtrów:
- HEPA (5),
- płócienny (7),
Dodatkowo w pokrywie (3) zamontowany jest filtr gąbkowy. Dostęp do tego filtra jest możliwy po odkręceniu osłony – rys.5, 6.
Filtry są elementami eksploatacyjnymi i ulegają naturalnemu zużyciu, dlatego nie podlegają wymianie w ramach gwarancji.
Nowe filtry są dostępne pod symbolami OKF101 (filtr HEPA (5)) oraz OKF102 (filtr płócienny (7)).


OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA
Regularne opróżnianie pojemnika zapewnia prawidłową pracę odkurzacza oraz utrzymanie optymalnej siły ssącej.
- Upewnić się że urządzenie jest wyłączone.
- Otworzyć pokrywę (3) poprzez zwolnienie klamer blokujących (11).
- Usunąć śmieci z filtra HEPA (5) lub z filtra płóciennego (7).
- Filtra HEPA (5) nie myć wodą przy każdym czyszczeniu tylko w razie dużego zabrudzenia.
W takim przypadku przed kolejnym użyciem należy go bardzo dokładnie wysuszyć (co najmniej 24 godziny).
- Wnętrze pojemnika (12) przetrzeć wilgotną szmatką.
- Filtr płócienny (7) można przepłukać wodą. Przed kolejnym użyciem należy go dokładnie wysuszyć.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:
- Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi.
- Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

GWARANCJA
- Urządzenie przekazywane do naprawy powinno być czyste i kompletne.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym.
- Nie może być używane do celów zawodowych.
- Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.


Ogólne
EAN 5908277385781
Filtr 2 filtry: HEPA + osłona ; płócienny
Rodzaj odkurzacza workowy
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 45 x 33 x 33 cm
Parametry elektryczne
Moc 600W
Napięcie zasilania 220-240 V ~ 50 Hz
Płynna regulacja mocy ssania NIE
Parametry fizyczne
Automatyczny zwijacz przewodu NIE
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Funkcje
Wolny start NIE
prosta i wygodna obsługa TAK
Pozostałe
EAN 5908277385781
Waga netto 1.50 kg
Opakowanie zbiorcze 33.50 x 33.50 x 46.00 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 1
Opakowanie 33.50 x 33.50 x 46.00 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Akcesoria i części zamienne

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu