Odkurzacz 2w1 OC600 twinn

 

OC600 twinn to komfort dla Ciebie i Twojego domu!

OC600 twinn to urządzenie, które jest kwintesencją funkcjonalności i wydajności – idealne dla każdego alergika! Jego dwufunkcyjność pozwala na szybkie przełączanie się między pionowym a ręcznym odkurzaczem, oferując kompleksowe rozwiązania czyszczące nie tylko dla domu, ale także… samochodu!

Odkurzacz jest wyposażony w filtr HEPA, który skutecznie wyłapuje najdrobniejsze cząsteczki, gwarantując czyste i wolne od alergenów powietrze. Lekka i kompaktowa konstrukcja sprawia, że jest on niezwykle poręczny i łatwy w manewrowaniu, a jego duża siła ssania w połączeniu z bezworkową technologią cyklonową zapewniają wyjątkową moc przy zachowaniu cichej pracy.

 

OC600 Twinn oferuje bogate wyposażenie dodatkowe, w tym różnorodne nasadki. Dzięki temu jest w stanie sprostać nawet najbardziej wymyślnym wyzwaniom. Promień działania odkurzacz wynosi aż 6 metrów, co pozwala dotrzeć nim do każdego kącika w domu bez konieczności przepinania kabla. Łatwość czyszczenia, a także duża pojemność pojemnika na kurz (1,2l) to gwarancja bezproblemowej eksploatacji

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • odkurzacz przewodowy pionowy i ręczny
 • technologia bezpieczna dla alergików z filtrem HEPA
 • bogate wyposażenie
 • lekki i kompaktowy
 • duża siła ssania
 • bezworkowa technologia cyklonowa
 • promień działania: 6 metrów
 • łatwy do czyszczenia
 • głośność: <80dB
 • pojemność pojemnika na kurz: 1,2l
 • moc: 500W
 • EAN: 5908277388485

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:
Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji. Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby moc skorzystać z nich w przyszłości.

 

1. Urządzenie przeznaczone jest tylko do prywatnego użytku w gospodarstwie domowym.

2. Nie używać na wolnym powietrzu.

3. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.

4. Kabel zasilający należy trzymać z dala od rozgrzanych powierzchni.

5. Nie wolno zbierać odkurzaczem:

− gorącego popiołu,
− niedopałków papierosów i zapałek,
− ostrych przedmiotów (np. odłamków szkła),
− gipsu, cementu, pyłu kamiennego i mąki itp.,
− gruzu,
− wody i innych cieczy.

6. Nie wolno uruchamiać urządzenia w przypadku uszkodzenia filtra.

7. Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych.

8. Nie blokować otworu wlotowego.

9. Nie wolno używać odkurzacza do odkurzania mokrej powierzchni dywanów np. po praniu szamponami piorącymi. Należy odczekać do pełnego wyschnięcia piany i wysuszenia odkurzanej powierzchni.

10. Nie odkurzać odkurzaczem ludzi ani zwierząt, a w szczególności nie przybliżać końcówek ssących do oczu i uszu.

11. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.

12. Urządzenie należy odłączyć od zasilania przed czyszczeniem albo wymianą części oraz na czas, kiedy nie jest ono używane.

13. Odkurzacz zawsze wyłączyć po zakończeniu eksploatacji czyszczeniem albo przed włożeniem do stacji ładującej.

14. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.

15. Nie zanurzać urządzenia w wodzie.

16. Odkurzacz należy chronić przed wilgocią.

17. Nigdy nie pozostawiać włączonego odkurzacza bez nadzoru. 

18. To urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób tak, aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu. Zachować szczególną ostrożność podczas używania urządzenia w pobliżu dzieci.

19. Nie korzystać z odkurzacza bez założonych filtrów oraz pojemnika na śmieci.

20. Używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami oraz zasilaczem.

21. Przed każdym czyszczeniem i opróżnianiem pojemnika odłączyć urządzenie od sieci.

22. Nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub gdy urządzenie zostało uszkodzone w inny sposób.

23. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania. Informacja o sposobie serwisowania zawarta jest w karcie gwarancyjnej oraz na stronie www.eldom.eu.

24. Podczas odkurzania niektórych rodzajów podłóg lub wykładzin podłogowych może dojść do wyładowania elektrostatycznego, które nie jest niebezpieczne dla użytkownika.

25. Firma ELDOM Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

OSTRZEŻENIE: Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała.

UWAGA: Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt i małych dzieci.

 

 

 

OPIS OGÓLNY:
1. Uchwyt odkurzacza pionowego
2. Wieszak na przewód – góra
3. Rurka
4. Wieszak na przewód – dół / blokada rurki (3)
5. Przewód
6. Gniazdo na rurkę (3)
7. Uchwyt odkurzacza ręcznego
8. Odkurzacz ręczny
9. Włącznik
10. Przycisk blokady pojemnika (12)
11. Otwory wylotowe
12. Pojemnik na kurz
13. Filtr HEPA
14. Gniazdo na końcówki (15)
15. Szczotka i dyszy ssące

 

DANE TECHNICZNE:
− Moc znamionowa: 500W
− Napięcie zasilania: 220-240V~ 50/60Hz
− Głośność: <80dB
− Pojemność pojemnika na kurz: 1,2 l

 

PRZEZNACZENIE:
Odkurzacz przewodowy OC600 przeznaczony jest do odkurzania podłóg, ale także firanek, zasłon, mebli
tapicerowanych itp. Dzięki uniwersalnej konstrukcji i bogatemu wyposażeniu z łatwością poradzi sobie
z usuwaniem kurzu zarówno w domu jak i np. w samochodzie.

MONTAŻ:
− Rozpakować urządzenie i sprawdzić czy, któryś z elementów nie został uszkodzony.
− Nacisnąć przycisk (10) i odłączyć pojemnik (12) od odkurzacza ręcznego (8) – rys. 2.
− Do pojemnika (12) włożyć filtr HEPA (13), a następnie całość zmontować w odkurzaczu ręcznym (8) - rys. 3.
UWAGA. Nie wolno korzystać z odkurzacza pionowego i ręcznego bez założonego filtra HEPA (13) oraz pojemnika (12).
− W gnieździe (14) zamontować jedną z końcówek (15) – rys. 4.
− Do gniazda (6) wsunąć rurkę (3) i zablokować blokadą (4) – rys. 5.

OBSŁUGA ODKURZACZA PIONOWEGO:
− Upewnić się, że w pojemniku (12) jest zamontowany filtr HEPA (13).
− Do gniazda (6) wsunąć rurkę (3) i zablokować blokadą (4) – rys. 5.
− W gnieździe (14) zamontować wybraną końcówkę (15) – rys. 4.
− Włączyć przewód zasilający (5) do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.
− Odkurzacz rozpoczyna pracę po przełączeniu włącznika (9) w pozycję „I”.
− W trakcie pracy z odkurzaczem pionowym urządzenie należy trzymać za uchwyt (1).
− Należy obserwować stan zapełnienia pojemnika (12) – jeżeli pojemnik (12) zapełnił się należy go opróżnić (patrz OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ).
− Aby wyłączyć odkurzacz należy przełączyć włącznik (9) w pozycję „0”.
− Po zakończeniu pracy odkurzacz wyczyść (patrz CZYSZCZENIE I KONSERWACJA).


OBSŁUGA ODKURZACZA RĘCZNEGO:
− Odchylić blokadę (4) i wyjąć rurkę (3) z gniazda (6) – rys. 5.
− Upewnić się, że w pojemniku (12) jest zamontowany filtr HEPA (13).
− W gnieździe (14) zamontować wybraną końcówkę (15) – rys. 4.
− Włączyć przewód zasilający (5) do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.
− Odkurzacz rozpoczyna pracę po przełączeniu włącznika (9) w pozycję „I”.
− W trakcie pracy z odkurzaczem ręcznym (8) urządzenie należy trzymać za uchwyt (7).
− Należy obserwować stan zapełnienia pojemnika (12) – jeżeli pojemnik (12) zapełnił się należy go opróżnić (patrz OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ).
− Aby wyłączyć odkurzacz należy przełączyć włącznik (9) w pozycję „0”.
− Po zakończeniu pracy odkurzacz wyczyść (patrz CZYSZCZENIE I KONSERWACJA).

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed wszelkimi czynnościami obsługowymi albo naprawczymi należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
− Prawidłową pracę urządzenia gwarantuje regularne czyszczenie (najlepiej po każdym użyciu) i okresowa wymiana filtra HEPA (13) oraz opróżnianie pojemnika (12).
− Obudowę, elementy wyposażenia i przewód zasilający należy czyścić miękką, lekko zwilżoną szmatką z odrobiną środka do mycia naczyń.
OSTRZEŻENIE. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.
− Do mycia nie używać żadnych ostrych środków czyszczących spowodować uszkodzenie powierzchni obudowy.

Filtr HEPA (13)
− Należy regularnie sprawdzać stan filtra HEPA (13) i okresowo go wymieniać. − Filtr HEPA (13) można myć w wodzie.

UWAGA. Przed ponownym użyciem filtr HEPA (13) należy dokładnie wysuszyć. Do suszenia nie używać wysokiej temperatury, aby uniknąć odkształcenia materiału. Filtr HEPA (13) jest elementem eksploatacyjnym i ulega naturalnemu zużyciu, dlatego nie podlega wymianie w ramach gwarancji.

Opróżnianie pojemnika na kurz (12)
− Zaleca się opróżnienia pojemnika (12) po każdym odkurzaniu. Regularne opróżnianie pojemnika zapewnia prawidłową pracę odkurzacza oraz utrzymanie optymalnej siły ssącej. − Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
− Odłączyć pojemnik (12) od odkurzacza ręcznego (8).
− Nad koszem wyjąć z pojemnika (12) filtr HEPA (13), a następnie oczyścić.
− Filtr HEPA (13) włożyć do pojemnika (12), a pojemnik (12) zamontować w odkurzaczu ręcznym (8).


PRZECHOWYWANIE:
− Urządzenie należy przechowywać wyczyszczone i suche, w miejscu niedostępnym dla dzieci.
− Przewód można nawinąć na wieszaki (2, 5).


OCHRONA ŚRODOWISKA:
− urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,
− należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.


GWARANCJA − urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym, − nie może być używane do celów zawodowych, − gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi. − szczegółowe warunki w załączniku.

 


Ogólne
EAN 5908277388485
Filtr HEPA
Rodzaj odkurzacza bezworkowy
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 109 x 25 x 11.6 cm
Akcesoria 11x dysze ssące; szczotka podłogowa; rurka z uchwytem odkurzacza pionowego
Parametry elektryczne
Moc 500W
Napięcie zasilania 220-240V ~ 50/60Hz
Parametry fizyczne
Głośność <80dB
Pojemnik na kurz 1,2l
Zasięg odkurzacza 6m
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Funkcje
prosta i wygodna obsługa TAK
Pozostałe
EAN 5908277388485
Waga netto 2.50 kg
Opakowanie zbiorcze 47.00 x 62.50 x 42.50 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 9
Opakowanie 13.50 x 15.00 x 61.00 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Akcesoria i części zamienne

Nowość!

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu