Odpowiednio nawilżone powietrze to swobodny oddech, piękna cera i zdrowy sen!

Aby zapewnić Ci optymalny poziom wilgotności w wybranym pomieszczeniu, nasz ultradźwiękowy nawilżacz powietrza NU9 ATMO może pracować nawet aż do 11 godzin (przy pełnym zbiorniku – 4l). Posiada także jonizator, czujnik wilgotności oraz wskaźnik temperatury powietrza. Jest również bardzo wydajny, energooszczędny i cichy oraz niezwykle wygodny w obsłudze:

 • wszystkie dostępne parametry oraz ustawienia widoczne są na czytelnym wyświetlaczu LCD,
 • programowanie nawilżacza umożliwia zarówno dotykowy panel, jak i dołączony do zestawu pilot,
 • szeroki zakres regulacji poziomu wilgotności (45% - 90%) pozwala dostosować pracę urządzenia do aktualnych potrzeb i warunków, jakie panują w pomieszczeniu,
 • do dyspozycji jest funkcja TIMER (do zaprogramowania w zakresie od 1 do 12h) oraz tryb pracy nocnej,
 • gdy zbiornik na wodę jest pusty, urządzenie wyłącza się automatycznie.

 

Z ultradźwiękowym nawilżaczem powietrza NU9 ATMO zadbasz o komfortowe samopoczucie całej rodziny. Ultradźwięki wytworzą delikatną mgiełkę, wbudowany jonizator dodatkowo oczyści nawilżane powietrze i zmniejszy ilość obecnych w nim bakterii, a oryginalna, nowoczesna stylistyka urządzenia z pewnością ucieszy Twoje oczy!

 

SPECYFIKACJA:

 • wyświetlacz LCD pokazuje wilgotność, temperaturę i timer
 • tryb nocny
 • wbudowany jonizator powietrza
 • szeroki zakres regulacji wilgotności: 45% - 90%
 • czujnik wilgotności
 • sterowanie: - panel dotykowy + pilot
 • łatwa obsługa
 • automatyczne wyłączanie przy braku wody
 • timer: 12 godzin
 • pojemność: 4l
 • wydajność: 360 ml/h
 • wydajność urządzenia przewidziana dla pomieszczenia do 35m2
 • czas pracy przy pełnym pojemniku na wodę ~ 11 godzin
 • moc: 28W
 • EAN: 5908277384944

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:


Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.
1. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do sieci elektrycznej o parametrach zgodnych z podanymi na tabliczce znamionowej.
2. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.
3. Urządzenie wyłącznie do użytku domowego.
4. Urządzenie ustawić na płaskim i suchym podłożu.
5. Nie wkładać palców ani żadnych przedmiotów w otwory wlotu i wylotu.
6. Nie stawiać urządzenia przy firanach i zasłonach.
7. Pracujące urządzenie należy mieć zawsze w zasięgu wzroku zwłaszcza, gdy w pobliżu znajdują się dzieci.
8. Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
9. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
10. Nie rozpylać w pobliżu pracującego urządzenia środków owadobójczych lub podobnych.
11. Nie używać w wysokiej temperaturze (powyżej 40°C), w miejscach o podwyższonej wilgotności (np. łazienka) i w miejscach zagrożonych wybuchem.
12. Używać jedynie czystą, zimną wodę wodociągową lub inną o niskiej zawartości składników mineralnych o temperaturze maksymalnej 40°C.
13. Nie używać na wolnym powietrzu.
14. Nie przenosić lub podnosić w czasie pracy.
15. Podczas pracy urządzenia nie wolno dotykać przetwornika ultradźwiękowego.
16. Urządzenie należy ustawiać z dala od źródeł ciepła (grzejniki, piece itp.).
17. Do urządzenia nie wolno wlewać zapachowych dodatków do wody (olejki itp.) ani żadnych środków chemicznych,
18. Nie wolno uruchamiać urządzenia, bez zainstalowanego zbiornika z wodą.
19. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu otworów wentylacyjnych oraz urządzeń elektrycznych.
20. Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do dyszy nawilżacza.
21. Nie zbliżać rąk, twarzy ani innych części ciała do dyszy przy włączonym urządzeniu.
22. Nie przykrywać dyszy nawilżacza przy włączonym urządzeniu,
23. Przed opróżnieniem zbiornika lub przesuwaniem urządzenie należy wyłączyć z sieci.
24. Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane. W żadnym wypadku nie włączać urządzenia przed złożeniem.
25. Nie wieszać na urządzeniu ubrań ani żadnych przedmiotów.
26. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem przyłączeniowym. Aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta.
27. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
28. Firma Eldom S p. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

ZALECENIA SPECJALNE:

-- Urządzenie ustawić na twardej, stabilnej powierzchni. Zaleca się ustawienie nawilżacza na wysokości minimum 1m od podłogi.
-- W urządzeniu nie można stosować zapachowych dodatków do wody (olejki itp.) ze względu na możliwość uszkodzenia nawilżacza. Uszkodzenia tego typu nie podlegają naprawie gwarancyjnej.
-- Nie należy ustawiać urządzenia na dywanie, wykładzinie, parkiecie lub powierzchniach, które mogą ulec zniszczeniu pod wpływem wody lub wilgoci.
-- Po ustawieniu urządzenia zawsze powinien być swobodny dostęp do wtyczki kabla zasilającego.
-- Urządzenie zawsze należy ustawiać pionowo.
-- Nie wolno zakrywać wylotu i wylotu powietrza.

 

 

OPIS OGÓLNY:
1. Uchwyt
2. Dysza
3. Zbiornik na wodę
4. Wskaźnik poziomu wody
5. Podstawa
6. Panel sterowania
7. Pilot

PANEL STEROWANIA (6) / PILOT (7)
A ON/OFF
B HUMIDIFY
C HYGROSTAT
D TIMER
E ANION
F SLEEP


DANE TECHNICZNE:
- moc: 28 W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz
- pojemność: 4 l
- wydajność: 360 ml/h
- wydajność urządzenia przewidziana dla pomieszczenia 35 m2
- czas pracy przy pełnym pojemniku na wodę ~ 11 godzin

 

PRZEZNACZENIE:

Nawilżacz ultradźwiękowy NU9 przeznaczony jest do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych. Odpowiedni poziom wilgotności i zjonizowania powietrza poprawia samopoczucie oraz jakość snu. Jonizacja powietrza zmniejsza ilość bakterii w powietrzu, a odpowiednia wilgotność powietrza sprzyja regeneracji organizmu.

NAPEŁNIENIE ZBIORNIKA:

-- Upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci.
-- Chwytając za uchwyt (1) i podstawę (5) zdjąć zbiornik (3).
-- Obrócić zbiornik, odkręcić nakrętkę (fot. 2) i napełnić zbiornik wodą. Zamocować nakrętkę mocno dokręcając.
-- Umieścić zbiornik (3) na podstawie (5).

 

OBSŁUGA:

Wszystkie zmiany ustawień potwierdzane są sygnałem dźwiękowym.

-- Podłączyć urządzenie do sieci zgodnej z parametrami podanymi powyżej.

Urządzenie przejdzie w tryb gotowości. Nie działa żadna funkcja, a wyświetlacz jest wyłączony.


ON/OFF (W
ŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE)

Po naciśnięciu przycisku (A) włącza się wyświetlacz. Nawilżacz zaczyna pracować na najniższym poziomie nawilżania – pracuje silnik wentylatora. Wyświetlany jest poziom wilgotności oraz temperatura. Ponowne naciśnięcie przycisku (A) powoduje wyłączenie urządzenia i przejście w tryb gotowości.

HUMIDITY (MGIEŁKA)

Urządzenie wyposażone jest w trzystopniową regulację nawilżania. Poziom nawilżania zmienia się za pomocą przycisku (B).
Zmiany sygnalizowane są cyframi od 1 do 3 na wyświetlaczu.

HYGROSTAT (HIGROMETR)

Funkcja umożliwia ustawienie poziomu wilgotności od 40-90% w przedziałach co 5%. Urządzenie rozpocznie działanie po ok. 3 sekundach od wprowadzenia ustawień. Wyłącza się, gdy aktualna wilgotność jest wyższa niż ustawiony poziom.

Funkcja włączy się, gdy aktualna wilgotność względna będzie mniejsza o co najmniej 2% od ustawionej. Funkcja włączana jest
przyciskiem (C). Włączenie funkcji sygnalizowane jest na wyświetlaczu ikoną HYGROSTAT”.

Ze względu na warunki zewnętrzne może wystąpić błąd między faktyczną a wyświetlaną wartością wilgotności wynoszący do 5%

TIMER (ZEGAR)

Funkcja ta umożliwia ustawienie czasu po upływie, którego nastąpi automatyczne wyłączenie urządzenia. Funkcję można uruchomić tylko, gdy urządzenie jest włączone. Można ustawić tylko pełne godziny w zakresie od 1 – 12.

Funkcja włączana jest przyciskiem (D). Włączenie funkcji sygnalizowane jest na wyświetlaczu ikoną „TIMER”. Gdy funkcja jest włączona na wyświetlaczu pokazywana jest naprzemiennie temperatura i czas. Urządzenie wskazuje upływający czas. Każde kolejne naciśnięcie przycisku (D) wydłuża czas.


ANION (JONIZACJA)

Funkcję jonizacji uruchamia się przyciskiem (E). Włączenie funkcji sygnalizowane jest na wyświetlaczu ikoną E”.


SLEEP (TRYB NOCNY)

Tryb nocny włącza się za pomocą przycisku (F). W tym trybie wyświetlacz przygasa. Po dotknięciu dowolnego przycisku tryb zostaje wyłączony.


WATERLESS (BRAK WODY)

Symbol ten zapala się, gdy w zasobniku zabraknie wody. Urządzenie automatycznie wyłączy się.


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

 1. Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć urządzenie od sieci.
 2. Zaleca się regularne czyszczenie zbiornika na wodę i wnętrza podstawy.
 3. Nie wolno zanurzać nawilżacza w wodzie lub innej płynnej substancji.
 4. Do mycia nie używać żadnych ostrych środków czyszczących.
 5. Zdarza się, że wewnątrz podstawy lub na przetworniku ultradźwiękowym (fot.3) powstanie osad, który usuwa się zalewając elementy roztworem octu spirytusowego na 30 minut. Przetwornika nie wolno dotykać ostrymi przedmiotami.

 


PRAKTYCZNE PORADY:

 1. Dysza urządzenia nie powinna być skierowana w stronę ściany. Wydobywająca się z niej wilgoć może spowodować uszkodzenia tapety itp.
 2. Nadmierna wilgotność w pomieszczeniu może spowodować skraplanie się wody na szybach i meblach. W takiej sytuacji nawilżacz należy wyłączyć.
 3. Nawilżacza nie należy używać w pomieszczeniach, w których poziom wilgotności przekracza 80%.Do napełniania zbiornika można używać wody z kranu, jednak w przypadku twardej wody zalecana jest woda destylowana.\
 4. Nie można stosować zapachowych dodatków do wody (olejki itp.).
 5. W przypadku długiego okresu nieużytkowania nawilżacza, zaleca się umycie go i osuszenie. Przechowywać należy w suchym miejscu.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:

-- Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,
-- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

 

GWARANCJA:

-- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
-- nie może być używane do celów zawodowych,
-- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.


Ogólne
EAN 5908277384944
Sterowanie panel dotykowy, pilot
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 60.5 x 20 x 20 cm
Funkcje
Czas pracy przy pełnym pojemniku na wodę ~ 11 godzin
Automatyczny wyłącznik TAK
Lampka kontrolna TAK
Regulacja ilości wytwarzanej mgiełki TAK
Wyświetlacz LCD TAK
Filtr ceramiczny NIE
Funkcja opóźnionego startu NIE
Czujnik poziomu wody TAK
Pomiar wilgotności w pomieszczeniu TAK
Jonizacja TAK
Timer TAK
Filtr antybakteryjny z jonami srebra NIE
Aromaterapia NIE
Parametry fizyczne
Pojemność 4 litry
ZEOLIT NIE
Wydajność 360 ml/h
Parametry elektryczne
Moc 28W
Sterowanie elektroniczne TAK
Napięcie zasilania 230V ~ 50Hz
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Pozostałe
EAN 5908277384944
Waga netto 1.40 kg
Opakowanie zbiorcze 25.50 x 48.50 x 68.00 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 2
Opakowanie 23.50 x 23.00 x 66.00 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Akcesoria i części zamienne

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu