Mechaniczna waga osobowa IZ9201 IDEAL CZARNA

 

Dobra jakość za rozsądną cenę? Idealnie… po prostu IDEAL!

Jeśli chcesz kontrolować swoją wagę bez zbędnych komplikacji, to mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Mechaniczna waga osobowa IZ9201 IDEAL to proste, niezawodne i trwałe urządzenie, które pokaże Ci dokładną masę ciała bez konieczności wykorzystywania baterii lub prądu.

To urządzenie ma wiele zalet, które sprawią, że pokochasz ją od pierwszego użycia:

 • Waga maksymalna: 130 kg – zważysz na niej siebie i swoją rodzinę, bez obawy o przekroczenie limitu.
 • Dokładność wskazania jest wystarczająca do codziennego monitorowania wagi.
 • Platforma z wytrzymałego tworzywa sztucznego – waga jest wykonana z solidnego i odpornego na uszkodzenia mechaniczne materiału, który łatwo utrzymać w czystości.
 • Wskaźnik analogowy i problem zasilania z głowy! Waga nie wymaga baterii ani prądu, wystarczy na nią wejść i odczytać wynik na dużym i czytelnym wskaźniku.
 • Jest dostępna w dwóch kolorach. Biała czy czarna? Która bardziej pasuje do Twoich wnętrz?

Mechaniczna waga osobowa IZ9201 IDEAL to sprzęt, który zadowoli każdego, kto ceni sobie prostotę i funkcjonalność. Jest łatwa i komfortowa w użyciu i utrzymaniu. Pasuje do każdej łazienki i ułatwia dbanie o zdrowie i sylwetkę. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty i ciesz się z wysokiej jakości produktu w niskiej cenie.

Zamów ją już dziś i zainwestuj w swój wygląd i zdrowie!

 

Waga jest dostępna w dwóch kolorach białym i czarnym, dzięki czemu można dopasować ją do kolorystyki łazienki.

 

 

    

 

 

SPECYFIKACJA:

 • waga maksymalna: 130kg
 • dokładność wskazania przed 65kg: 1000g
 • dokładność wskazania po 65kg: 2000g
 • dokładność podziałki: 1000g
 • EAN: 5908277388300

 

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby móc skorzystać z nich w przyszłości.

 1. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.

 2. Nie wchodzić na wagę kiedy jest mokra.

 3. Nie stawać na wadze mokrymi stopami.

 4. Przechowywać wagę w miejscu zacienionym i suchym.

 5. Podczas przechowywania nie dociskać wagi innymi przedmiotami.

 1. Dokładność wskazania wagi zależy od sposobu jej użytkowania.

 1. Wagą należy posługiwać się ostrożnie. Nie skakać na wadze, nie upuszczać wagi.

 1. Nie wolno przekraczać dopuszczalnej maksymalnej wagi (130kg) – może to spowodować jej uszkodzenie lub rozkalibrowanie.

 1. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

 1. Do czyszczenia używać wilgotnej, miękkiej szmatki bez użycia środków chemicznych, po czym wytrzeć do sucha. Nie zanurzać urządzenia w wodzie.

 1. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy.

 1. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 1. Firma Eldom sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

 

 

SPECYFIKACJA:

− waga maksymalna: 130kg

− dokładność wskazania przed 65kg: 1000g

− dokładność wskazania po 65kg: 2000g

− dokładność podziałki: 1000g

 

PRZEZNACZENIE:

Waga osobowa służy do pomiaru masy ciała osoby ważonej.

 

UŻYTKOWANIE:

− Przed użyciem należy sprawdzić czy urządzenie jest kompletne i nie jest uszkodzone.

− Usunąć wszystkie zabezpieczenia transportowe.

 

OBSŁUGA:

− Postawić wagę na stabilnej, suchej podłodze.

− Przed pierwszym użyciem skalibrować wagę pokrętłem znajdującym się w jej dolnej części, ustawiając wskaźnik podziałki na wartość “0”.

− Stanąć na wadze równomiernie rozmieszczając stopy.

− Odczytać pomiar.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

− Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie.

− Nie używać do czyszczenia silnych lub niszczących powierzchnię środków czystości.

− Obudowę przecierać wilgotną szmatką.

 

GWARANCJA:

Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą naprawiane bezpłatnie na terenie RP w terminie 14 dni roboczych od daty

dostarczenia niesprawnego urządzenia do punktu serwisowego wraz z dowodem zakupu.

Reklamujący powinien dostarczyć uszkodzony sprzęt wraz z dowodem zakupu do centralnego punktu serwisowego na adres: Eldom Sp. z o.o. 40-238 Katowice, ul. Pawła Chromika 5A.

Przesyłka powinna być należycie zabezpieczona (zaleca się użycie oryginalnego opakowania). Urządzenie można wysłać na koszt gwaranta – sposób wysyłki przedstawiony na stronie:

https://www.eldom.eu/wsparcie/pomoc/jak-nalezy-wysylac-uszkodzony-sprzet-do-centrali-serwisowej

Informacje o wysyłce można także uzyskać pod nr telefonu 32 253 04 13 lub mailowo: serwis@eldom.eu

Pojęcie “naprawa” nie obejmuje czynności wymienionych w instrukcji obsługi (np. czyszczenie lub konserwacja), do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie. Termin naprawy, w przypadku dostarczenia do centralnego punktu serwisowego wysyłką pocztową lub za innym pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb, wszelkich uszkodzeń mechanicznych oraz na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem towaru. Gwarancja nie obejmuje żarówek, baterii i akumulatorów.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących sprzedaż i odpowiedzialność producenta/sprzedawcy za towar.

Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie dla konsumenta do prywatnego użytku w gospodarstwie domowym, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.


Ogólne
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 4.3 x 26.5 x 24.3 cm
EAN 5908277388300
Gwarancja i serwis
Serwis centralny
Gwarancja producenta 24 miesiące
Właściwości pomiarowe
Waga maksymalna 130 kg
Dokładność podziałki 1000 g
Dokładność wskazania przed 65kg: 1000g po 65kg: 2000g
Pozostałe
EAN 5908277388300
Waga netto 1.15 kg
Opakowanie zbiorcze 29.00 x 59.50 x 25.00 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 10
Opakowanie 29.50 x 28.50 x 4.50 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu