Mechaniczna waga osobowa BR2019 FLAMINGI

 

Klasyka z pazurem!

Jeśli chcesz mieć w swojej łazience wesołą i kolorową wagę osobową, która będzie nie tylko dokładnym i precyzyjnym narzędziem pomiaru, ale też piękną ozdobą, to mamy dla Ciebie idealną propozycję. Przedstawiamy wagę mechaniczną BR2019 z motywem flamingów. To urządzenie, które z pewnością poprawi Ci humor każdego ranka!

Waga jest wyposażona w precyzyjny mechanizm sprężynowy, który zapewnia dokładność pomiaru do 1 kg. Zakres pomiaru to do 0 do 130 kg.
BR2019 jest niezwykle łatwa w obsłudze i nie wymaga żadnego źródła zasilania – w praktyce wystarczy postawić ją na równej i stabilnej powierzchni, stanąć na niej… i odczytać wynik! Koniec z rozładowanymi urządzeniami i bieganiem po sklepowych alejkach w poszukiwaniu rzadko występującej baterii!

Waga posiada funkcję zerowania, która pozwala na ustawienie wskazówki na pozycji zero przed każdym kolejnym pomiarem, jest także niezwykle łatwa do utrzymania w czystości.

Jej niekwestionowanym atutem jest niezwykle oryginalny design, który nawiązuje do egzotycznych klimatów i radości życia. Waga nie musi być tylko praktycznym narzędziem – może być również pięknym elementem Twojej przestrzeni. BR2019 to stylowy akcent, który dodaje charakteru Twojej łazience czy sypialni.

Dzięki temu wyjątkowemu urządzeniu codzienne monitorowanie wagi stanie się przyjemnością. Odkryj, jak precyzja może iść w parze z estetyką.

 

Wybierz ją i dodaj niepowtarzalny akcent do swoich przestrzeni!

 

Waga dostępna w dwóch wzorach (flamingi i liście)

 

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • waga maksymalna: 130kg
 • dokładność wskazania przed 65kg: 1000g
 • dokładność wskazania po 65kg: 2000g
 • dokładność podziałki: 1000g
 • EAN: 5908277388270

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

 

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby móc skorzystać z nich w przyszłości.

 1. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.

 2. Nie wchodzić na wagę kiedy jest mokra.

 3. Nie stawać na wadze mokrymi stopami.

 4. Przechowywać wagę w miejscu zacienionym i suchym.

 5. Podczas przechowywania nie dociskać wagi innymi przedmiotami.

 1. Dokładność wskazania wagi zależy od sposobu jej użytkowania.

 1. Wagą należy posługiwać się ostrożnie. Nie skakać na wadze, nie upuszczać wagi.

 1. Nie wolno przekraczać dopuszczalnej maksymalnej wagi (130kg) – może to spowodować jej uszkodzenie lub rozkalibrowanie.

 1. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

 1. Do czyszczenia używać wilgotnej, miękkiej szmatki bez użycia środków chemicznych, po czym wytrzeć do sucha. Nie zanurzać urządzenia w wodzie.

 1. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy.

 1. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 1. Firma Eldom sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

 

SPECYFIKACJA:

− waga maksymalna: 130kg

− dokładność wskazania przed 65kg: 1000g

− dokładność wskazania po 65kg: 2000g

− dokładność podziałki: 1000g

 

PRZEZNACZENIE:

Waga osobowa służy do pomiaru masy ciała osoby ważonej.

 

UŻYTKOWANIE:

− Przed użyciem należy sprawdzić czy urządzenie jest kompletne i nie jest uszkodzone.

− Usunąć wszystkie zabezpieczenia transportowe.

 

OBSŁUGA:

− Postawić wagę na stabilnej, suchej podłodze.

− Przed pierwszym użyciem skalibrować wagę pokrętłem znajdującym się w jej dolnej części, ustawiając wskaźnik podziałki na wartość “0”.

− Stanąć na wadze równomiernie rozmieszczając stopy.

− Odczytać pomiar.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

− Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie.

− Nie używać do czyszczenia silnych lub niszczących powierzchnię środków czystości.

− Obudowę przecierać wilgotną szmatką.

 

GWARANCJA:

Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą naprawiane bezpłatnie na terenie RP w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia niesprawnego urządzenia do punktu serwisowego wraz z dowodem zakupu.

Reklamujący powinien dostarczyć uszkodzony sprzęt wraz z dowodem zakupu do centralnego punktu serwisowego na adres: Eldom Sp. z o.o. 40-238 Katowice, ul. Pawła Chromika 5A.

Przesyłka powinna być należycie zabezpieczona (zaleca się użycie oryginalnego opakowania). Urządzenie można wysłać na koszt gwaranta – sposób wysyłki przedstawiony na stronie: https://www.eldom.eu/wsparcie/pomoc/jak-nalezy-wysylac-uszkodzony-sprzet-do-centrali-serwisowej

Informacje o wysyłce można także uzyskać pod nr telefonu 32 253 04 13 lub mailowo: serwis@eldom.eu

Pojęcie “naprawa” nie obejmuje czynności wymienionych w instrukcji obsługi (np. czyszczenie lub konserwacja), do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie. Termin naprawy, w przypadku dostarczenia do centralnego punktu serwisowego wysyłką pocztową lub za innym pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb, wszelkich uszkodzeń mechanicznych oraz na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem towaru. Gwarancja nie obejmuje żarówek, baterii i akumulatorów.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących sprzedaż i odpowiedzialność producenta/sprzedawcy za towar.

Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie dla konsumenta do prywatnego użytku w gospodarstwie domowym, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.

 


Ogólne
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 4.3 x 26.5 x 24 cm
EAN 5908277388270
Gwarancja i serwis
Serwis centralny
Gwarancja producenta 24 miesiące
Właściwości pomiarowe
Waga maksymalna 130 kg
Dokładność podziałki 1000 g
Dokładność wskazania przed 65kg: 1000g po 65kg: 2000g
Pozostałe
EAN 5908277388270
Waga netto 1.20 kg
Opakowanie zbiorcze 29.00 x 59.50 x 25.00 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 10
Opakowanie 26.50 x 28.50 x 4.50 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu