Z fantazją, ale precyzyjnie!

Lokówka spiralna - dzięki specjalnej konstrukcji - pozwala stworzyć regularne i idealnie skręcone loki. Umożliwiają to rowki rozłożone równomiernie wzdłuż końcówki modelującej.

Model HS7N CURRLY posiada blokadę przytrzymującą włosy, wygodny obrotowy kabel i praktyczny uchwyt do zawieszania. Pracę urządzenia sygnalizuje lampka kontrolna.

Lokówka jest prosta w obsłudze i szybko się nagrzewa. Z jej pomocą z łatwością przemienisz prostą fryzurę w burzę fantazyjnych i dokładnie skręconych loków!

 

 

SPECYFIKACJA:

  • spiralna konstrukcja ułatwiająca modelowanie włosów
  • blokada przytrzymująca włosy
  • wyłącznik
  • obrotowy przewód
  • szybkie nagrzewanie
  • uchwyt do zawieszenia
  • prosta obsługa
  • moc: 35W
  • EAN: 5908277384586

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi.
1. Urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi na obudowie.
2. Dla zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilania łazienki urządzenia zabezpieczającego różnicowo – prądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym zadziałania nie przekraczającym 30 mA. W tej sprawie należy zwrócić się do specjalisty elektryka.
3. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
4. Urządzenie bardzo się nagrzewa w czasie używania. Należy unikać kontaktu urządzenia ze skórą oraz przewodem
zasilającym.
5. Należy zawsze odłączyć urządzenie przed czyszczeniem i konserwacją, a także w razie nieprawidłowego działania, po zakończeniu używania oraz przerwy w używaniu nawet na krótki czas.
6. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.
7. Podczas modelowania włosów należy tak dobrać czas pracy aby nie przegrzać włosów.
8. Nie wolno używać urządzenia do stylizacji zwierząt oraz włosów sztucznych.
9. Nigdy nie używać urządzenia wilgotnego, wilgotnymi rękoma lub w pobliżu pryszniców, wody w wannie, umywalce lub innych pojemnikach.
10. Gdy urządzenie jest używane w łazience, odłączyć je po użyciu, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, kiedy urządzenie jest wyłączone.
11. Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub spryskiwać.
12. Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
13. Przed schowaniem urządzenia odczekać, aż ostygnie.
14. Należy regularnie sprawdzać czy przewód zasilający i całe urządzenie nie ma jakichkolwiek uszkodzeń. Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia.
15. Nie wolno wkładać urządzenia do ognia ani innych źródeł ciepła.
16. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie
Producenta. Lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu.
17. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
18. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

OSTRZEŻENIE. Nie stosować tego sprzętu w pobliżu wanien, pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą.

 

 

OPIS OGÓLNY:
1. Włącznik
2. Lampka kontrolna
3. Blokada
4. Końcówka modelująca


DANE TECHNICZE
-- moc 35W
-- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz

 

OBSŁUGA:
Urządzenie służy do modelowania włosów.
Lokówki należy używać do włosów suchych. Ustawić urządzenie na płaskiej powierzchni i podłączyć do sieci.
Włączyć lokówkę włącznikiem (1). Praca sygnalizowana jest lampką kontrolną (2). Odczekać ok. 5 minut, aż lokówka rozgrzeje się do odpowiedniej temperatury. Dokładnie rozczesać włosy i podzielić na pasma o szerokości ok 3 cm. Przesunąć blokadę (3), a w powstałą szczelinę wsunąć przygotowane pasmo włosów. Zwolnić blokadę (3) i rozpocząć modelowanie. Nie należy trzymać jednorazowo włosów w urządzeniu dłużej niż 20s. Należy unikać dotykania palcami nagrzanych elementów lokówki w czasie, kiedy urządzenie jest włączone.
Po zakończeniu pracy wyłączyć urządzenie włącznikiem (1) i odłączyć od sieci. Odczekać, aż lokówka ostygnie.


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
-- Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci.
-- Czyścić wolno tylko zimne urządzenie.
-- Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie.
-- Zewnętrzne powierzchnie można czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki.
-- Nie używać silnych lub niszczących powierzchnię środków czystości i produktów do czyszczenia.


OCHRONA ŚRODOWISKA:
-- Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi.
-- Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.


GWARANCJA:
-- Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym.
-- Nie może być używane do celów zawodowych.
-- Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Szczegółowe warunki gwarancji w załączniku do urządzenia.


Ogólne
EAN 5908277384586
Obrotowy przewód TAK
Wymienne szczotki NIE
Wyłącznik TAK
Zdejmowana szczotka modelująca NIE
Spiralna konstrukcja TAK
Ergonomiczna konstrukcja TAK
Funkcje
Poziomy siły nadmuchu NIE
Zabezpieczenie przed przegrzaniem TAK
Uchwyt do zawieszania TAK
Funkcja zimnego powietrza NIE
Lampka kontrolna TAK
Szybkie nagrzewanie TAK
Parametry elektryczne
Moc 35 W
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Pozostałe
EAN 5908277384586
Waga netto 0.24 kg
Opakowanie zbiorcze 22.00 x 36.50 x 26.50 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 12
Opakowanie 5.00 x 8.50 x 35.50 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00