Lokówka do włosów HS10R bella służy do wygodnego modelowania fryzury w warunkach domowych.

Ma metalowy trzon nagrzewający się do wysokiej temperatury, klips przytrzymujący włosy, wygodną podpórkę i rączkę.
Dodatkowo jest wyposażona w zdejmowaną szczotkę modelującą. Lampka kontrolna wskazuje pracę lokówki.
Urządzenie szybko się nagrzewa, pobiera niedużo mocy. Jest proste w obsłudze.

 

 


SPECYFIKACJA:

  • klips przytrzymujący włosy
  • lampka kontrolna
  • wyłącznik
  • szybkie nagrzewanie
  • ergonomiczna konstrukcja
  • mały pobór mocy
  • zdejmowana szczotka modelująca
  • obrotowy przewód
  • moc: 35W
  • EAN: 5908277385538

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi.
1. Urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi na obudowie.
2. Dla zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilania łazienki urządzenia zabezpieczającego różnicowo – prądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym zadziałania nie przekraczającym 30 mA. W tej sprawie należy zwrócić się do specjalisty elektryka.
3. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
4. Urządzenie bardzo się nagrzewa w czasie używania. Należy unikać kontaktu urządzenia ze skórą oraz przewodem zasilającym.
5. Należy zawsze odłączyć urządzenie przed czyszczeniem i konserwacją, a także w razie nieprawidłowego działania, po zakończeniu używania oraz przerwy w używaniu nawet na krótki czas.
6. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.
7. Podczas modelowania włosów należy tak dobrać czas pracy aby nie przegrzać włosów.
8. Nie wolno używać lokówki do stylizacji zwierząt oraz włosów sztucznych.
9. Nigdy nie używać urządzenia wilgotnego, wilgotnymi rękoma lub w pobliżu pryszniców, wody w wannie, umywalce lub innych pojemnikach.
10. Gdy urządzenie jest używane w łazience, odłączyć je po użyciu, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, kiedy urządzenie jest wyłączone.
11. Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub spryskiwać.
12. Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
13. Przed schowaniem urządzenia odczekać, aż ostygnie.
14. Należy regularnie sprawdzać czy przewód zasilający i całe urządzenie nie ma jakichkolwiek uszkodzeń. Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia.
15. Nie wolno wkładać urządzenia do ognia ani innych źródeł ciepła.
16. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie
Producenta. Lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu.
17. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
18. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.


OSTRZEŻENIE. Nie stosować tego sprzętu w pobliżu wanien, pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą.

 

OPIS OGÓLNY:
1. Włącznik
2. Lampka kontrolna
3. Uchwyt
4. Podpórka
5. Zdejmowana szczotka


DANE TECHNICZE:
- moc: 35W
- napięcie zasilania: 220-240V ~ 50Hz


OBSŁUGA:
Urządzenie służy do modelowania włosów. Lokówki należy używać do włosów wilgotnych lub suchych. Ustawić urządzenie na płaskiej powierzchni, tak aby opierało się na podpórce (4) i podłączyć do sieci. Włączyć lokówkę włącznikiem (1). Praca sygnalizowana jest lampką kontrolną (2). Odczekać ok. 5 minut, aż lokówka rozgrzeje się do odpowiedniej temperatury. Naciskając na uchwyt (3) rozewrzeć zacisk lokówki i rozpocząć modelowanie włosów. Nie należy trzymać jednorazowo włosów w urządzeniu dłużej niż 20s. Należy unikać dotykania palcami nagrzanych elementów lokówki w czasie, kiedy urządzenie jest włączone.
Po zakończeniu pracy wyłączyć urządzenie włącznikiem (1) i odłączyć od sieci. Odczekać, aż lokówka ostygnie stawiając ją opartą na podpórce.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
-- przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci,
-- czyścić wolno tylko zimne urządzenie,
-- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie,
-- zewnętrzne powierzchnie można czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki nie używać silnych lub niszczących powierzchnię środków czystości i produktów do czyszczenia,
-- końcówkę z lokówki wyciągnąć i wyczyścić.

OCHRONA ŚRODOWISKA:
-- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
-- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych

GWARANCJA:
-- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
-- nie może być używane do celów zawodowych,
-- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.


Ogólne
EAN 5908277385538
Zdejmowana szczotka modelująca TAK
Wyłącznik TAK
Ergonomiczna konstrukcja TAK
Obrotowy przewód TAK
Wymienne szczotki NIE
Spiralna konstrukcja NIE
Funkcje
Lampka kontrolna TAK
Szybkie nagrzewanie TAK
Funkcja zimnego powietrza NIE
Zabezpieczenie przed przegrzaniem TAK
Parametry elektryczne
Moc 35 W
Napięcie zasilania 220-240V ~ 50Hz
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Pozostałe
EAN 5908277385538
Waga netto 0.26 kg
Opakowanie zbiorcze 19.50 x 36.50 x 20.00 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 6
Opakowanie 6.00 x 8.50 x 34.50 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu