Krajalnica elektryczna - precyzja i wygoda w Twojej kuchni!

Pieczywo, wędliny, sery i mięsa, a nawet warzywa czy owoce - krajalnica elektryczna KR400 SNIP w mig potnie wszystko na równe plastry!
Ma płynną regulację grubości krojenia (w zakresie od 0 do 15 mm) oraz 2 wyjmowane tarcze tnące ze stali szlachetnej o średnicy 19 cm:

 • tarcza z falistym ostrzem - do krojenia pieczywa,
 • tarcza bez ząbków - do krojenia sera i wędlin.

Wybór preferowanej grubości krojenia umożliwia wygodne pokrętło. Obracając je w lewo, uzyskamy cieńsze plasterki, a przekręcając w prawo – grubsze.

Krajalnica KR400 jest wygodna i bezpieczna w użyciu. Posiada stabilną, metalową konstrukcję oraz antypoślizgowe nóżki, a także suwak z powierzchnią INOX i osłoną dla palców oraz dociskacz do krojenia produktów o niewielkich rozmiarach.

Na co dzień i od święta - elegancka i funkcjonalna krajalnica KR400 SNIP z serii Pyszna Kolekcja ułatwi Ci przygotowywanie wielu posiłków!

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • seria: pyszna kolekcja
 • solidna, metalowa konstrukcja
 • 2 wyjmowane tarcze tnące ze stali szlachetnej o średnicy 19 cm:
  - ze specjalnym falistym ostrzem - do krojenia pieczywa
  - bez ząbków - do krojenia sera, wędlin
 • wózek z powierzchnią INOX i osłoną palców
 • dociskacz
 • płynna regulacja grubości krojenia: od 0 do 15 mm
 • antypoślizgowe nóżki
 • dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 10 min
 • czas przerwy przed ponownym użyciem: 30 min
 • moc: 150W
 • EAN: 5908277385224

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

1. Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.
2. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.
3. Nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie.
4. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego zegara lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
5. Nie używać na wolnym powietrzu.
6. Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane.
7. Nie należy pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru.
8. Wyłączyć urządzenie przed odłączeniem od sieci oraz montażem i demontażem akcesoriów.
9. Po zakończeniu pracy zawsze należy wyłączyć urządenie z zasilania.
10. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wiek co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
11. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.
12. Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci.
13. Nie używać urządzenia, jeżeli jakikolwiek element jest uszkodzony.
14. Nie przekraczać dopuszczalnego czasu pracy ciągłej urządzenia.
15. Krajalnica musi być używana z suwakiem i dociskaczem, chyba że jest to niemożliwe z uwagi na wielkość i kształt krojonego
produktu.
16. UWAGA. Unikać kontaktu z ruchomymi częściami. Istnieje możliwość zranienia w wyniku niewłaściwego użytkowania.
Należy zachować ostrożność podczas manipulowania nożem oraz podczas czyszczenia.
17. Nie przeciążać urządzenia nadmierną ilością krojonego produktu, ani silnym jego przyciskaniem (dociskaczem).
18. Nie zdejmować resztek pozostałych na nożu kiedy urządzenie jest włączone.
19. Nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie użytkowania.
20. Nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób.
Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi; informacja w karcie gwarancyjnej oraz na stronie www.eldom.eu. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
21. Urządzenie może być używane tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.
22. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania
urządzenia.


UWAGA
Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt i małych dzieci.

 

Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego.

 

OPIS OGÓLNY:
1. Włącznik
2. Tarcza tnąca
3. Podstawa
4. Suwak
5. Dociskacz
6. Korpus
7. Prowadnica
8. Regulator grubości krojenia - zakres regulacji: 1 – 15 mm

DANE TECHNICZNE:
-- moc: 150W
-- napięcie zasilania: 220-240V, ~50Hz
-- dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 10 min
-- czas przerwy przed ponownym użyciem: 30 min
-- zakres regulacji: 1 – 15 mm

 

PRZEZNACZENIE:
Krajalnica KR400 jest przeznaczona do krojenia w plastry różnego rodzaju twardszych artykułów spożywczych, a w szczególności pieczywa, wędlin, mięsa, serów, warzyw, owoców itp.


WYPOSAŻENIE:
Krajalnica jest wyposażona w dwie tarcze o średnicy 19 cm (rys. II):
-- ze specjalnym falistym ostrzem - do krojenia pieczywa (2a),
-- bez ząbków - do krojenia sera, wędlin itp. (2b).


UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:
Przed pierwszym użyciem maszynki należy:
-- Zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.
-- Upewnić się, czy żaden z elementów nie jest uszkodzony.
-- Umyć elementy, które mają kontakt z żywnością (patrz: CZYSZCZENIE I KONSERWACJA).
-- Zamontować odpowiednią tarczę (2a lub 2b). Sposób montażu przedstawiono na rysunku IIIb, a demontaż na rysunku IIIa.
-- Nieużywaną tarczę (2a lub 2b) należy przechowywać w pudełku, aby zapewnić bezpieczeństwo i jej ochronę podczas przechowywania.

 

OBSŁUGA:
-- Ustawić krajalnicę (6) na płaskim, twardym i stabilnym podłożu.
-- Upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci, a włącznik (1) jest ustawiony w pozycji "OFF".
-- Upewnić się, że tarcza (2a lub 2b) jest prawidłowo zamontowana.
-- Przesunąć kilkakrotnie w przód i w tył suwakiem (4), aby upewnić się, że nic go nie blokuje.
-- Umieścić produkty spożywcze na suwaku (4) – w przypadku krojenia małych kawałków na suwak (4) założyć dociskacz (5).
-- Maksymalny rozmiar produktu do krojenia wynosi: 110x110x90 mm (długość x szerokość x grubość).
-- Wybrać żądaną grubość krojenia regulatorem (8) – obrót w lewo cieńsze plasterki, obrót w prawo grubsze.
-- Podłączyć urządzenie do sieci zgodnej z parametrami podanymi na urządzeniu i uruchomić włącznikiem (1).
-- Kiedy ostrze (2) zacznie się obracać, należy popchnąć suwak (4) z produktem w stronę ostrza (2), a następnie przesuwać go w przód i w tył.
-- Produkt trzymać delikatnie dociśnięty do prowadnicy.

Nie przekraczać maksymalnego czasu ciągłej pracy urządzenia. Jeżeli czas ten zostanie przekroczony należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odczekać przynajmniej 30 min. przed jego ponownym użyciem.

-- Przekroczenie maksymalnego czasu pracy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.
-- Po zakończeniu krojenia urządzenie należy wyłączyć (włącznik (1) w pozycji "OFF") oraz odłączyć od sieci.
-- Aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę tarczy podczas przechowywania, należy ustawić pokrętło regulacji grubości (8) w pozycji "0", aby wyrównać prowadnicę (7) z ostrzem (2).

 

WSKAZÓWKI:
-- Krajalnica nie jest przeznaczona do krojenia bardzo świeżego pieczywa. Jeżeli trzeba pokroić świeży chleb należy go najpierw schłodzić.
-- Aby pokroić mięso w cienkie plasterki, należy go dokładnie chłodzić przez 2 do 4 godzin przed krojeniem. Mięso musi być bez kości.
-- Pokarmy o nierównej, podobnej do rybiej faktury są często trudne do pokrojenia dlatego należy zamrozić na 2 do 4 godzin przed krojeniem.
-- W przypadku krojenia ciepłej pieczeni bez kości należy ją wyjąć z piekarnika co najmniej 15 do 20 minut przed krojeniem.
-- Pieczeń powinna być wielkością dostosowana do urządzenia oraz wolna od nici (sznurków).
-- Przy pomocy krajalnicy można pokroić różne warzywa i owoce tuż przed podaniem. Produkty powinny być wolne od nasion i pestek.

Tarcze tnące (2a i 2b) są elementami eksploatacyjnymi i nie są objęta gwarancją.
Tarcz tnących (2a i 2b) nie wolno czyścić gołymi rękami. Do czyszczenia należy użyć szczoteczki.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
-- Najłatwiej czyścić urządzenie tuż po użyciu.
-- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i poczekać aż, tarcza (2a,2b) przestanie się obracać.
-- Korpus urządzenia, prowadnicę (7) i suwak (4) czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki. Nigdy nie zanurzać korpusu (6) w wodzie ani, nie płukać pod strumieniem bieżącej wody.
-- Nie należy używać do czyszczenia urządzenia środków ściernych, proszków czyszczących, acetonu, alkoholu itp.
-- Nóż (2a,2b) można zdemontować – rys.IIIa.
-- Nóż (2a,2b) oraz dociskacz (5) umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem odrobiny płynu do mycia przy użyciu szczoteczki, wypłukać pod strumieniem bieżącej wody i wytrzeć do sucha.
-- Należy szczególnie ostrożnie myć nóż (2a, 2b), gdyż jest bardzo ostry.

OCHRONA ŚRODOWISKA:
Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi. Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

GWARANCJA:
-- Urządzenia przekazywane do reklamacji powinny być czyste.
-- Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym.
-- Nie może być używane do celów zawodowych.
-- Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.


Ogólne
EAN 5908277385224
Obudowa solidna, metalowa konstrukcja
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 27 x 36.2 x 24 cm
Parametry elektryczne
Moc 150W
Napięcie zasilania 220-240 V ~ 50 Hz
Funkcje
Antypoślizgowe stopki TAK
Ilość biegów 1
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Pozostałe
EAN 5908277385224
Waga netto 4.00 kg
Opakowanie zbiorcze 43.00 x 55.50 x 30.50 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 2
Opakowanie 27.00 x 41.50 x 28.50 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Akcesoria i części zamienne

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu