Koc elektryczny KT100 bushy ELDOM

Elektryczny koc rozgrzewający przeznaczony jest do ogrzewania ciała w warunkach domowych. Ciepło pobudza organizm, łagodzi dolegliwości reumatyczne, przyśpiesza krążenie i poprawia samopoczucie.
Miękki, puszysty i przyjemy w dotyku.

 

 

SPECYFIKACJA: 

 • wymiary: 120x160cm
 • 9 poziomów grzania
 • timer: 1-12 h
 • krótki czas nagrzewania
 • pokrowiec do przechowywania
 • zabezpieczenie przed przegrzaniem
 • odpinany pilot przewodowy z wyświetlaczem LED
 • możliwość prania
 • łagodzi dolegliwości reumatyczne, przyśpiesza krążenie krwi i poprawia samopoczucie
 • miękki, puszysty i przyjemny w dotyku
 • moc: 100W
 • EAN: 5908277383022

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji,

 1. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

 1. Zbyt długie użytkowanie może doprowadzić do oparzenia.

 1. Nie stosuj urządzenia do części ciała ze stanem zapalnym, z raną lub opuchlizną. W przypadku wątpliwości zasięgnij porady medycznej.

 1. Pole magnetyczne i elektryczne emitowane przez urządzenie może mieć wpływ na działanie rozrusznika serca. Przed użyciem urządzenia, zaleca się jednak zasięgnąć konsultacji u lekarza lub producenta rozrusznika.

 2. W przypadku przewlekłych chorób lub kłopotów ze zdrowiem przed użyciem zalecamy skonsultować się z lekarzem.

 1. Należy pamiętać, aby urządzenia:
  - nigdy nie uruchamiać bez nadzoru
  - nigdy nie wkładać włączonej maty pomiędzy inne przedmioty
  - nigdy ostro nie zaginać
  - nigdy nie używać w celu ogrzania zwierząt
  - nigdy nie używać, gdy jest mokre lub wilgotne

 2. Podczas użycia, elektroniczne elementy w przełączniku mogą się lekko nagrzewać. Dlatego przełącznika nigdy nie należy zakrywać i nie umieszczać go na urządzeniu podczas działania.

 3. Nie należy przypinać pinesek i ostrych przedmiotów do urządzenia.

 4. Nie używać wybielacza, nie prasować.

 5. Nie czyścić chemicznie.

 6. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.

 7. Należy zwrócić uwagę aby do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.

 8. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający

 9. Wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już ono używane oraz przed jego czyszczeniem.

 10. Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła,

 11. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.

 12. Nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego i samego urządzenia.

 13. Nie składać koca kiedy jest zasilany, ponieważ może to doprowadzić do przegrzania się elementów elektrycznych koca i jego uszkodzenia.

 14. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 15. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 


OPIS OGÓLNY:
1. Koc elektryczny
2. Wyświetlacz LED
3. Regulacja temperatury
4. Regulacja czasu działania urządzenia
5. Włącznik
6. Przewodowy pilot

 

DANE TECHNICZE:
- moc: 100W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz
- wymiary: 120x160cm

 

OBSŁUGA:
Elektryczny koc rozgrzewający przeznaczony jest do ogrzewania ciała w warunkach domowych. Ciepło pobudza organizm, łagodzi dolegliwości reumatyczne, przyśpiesza krążenie i poprawia samopoczucie.
Miękki, puszysty i przyjemny w dotyku.
Należy połączyć pilot do regulacji z kocem rozgrzewającym za pomocą gniazda wtykowego, następnie należy podłączyć wtyczkę do gniazdka o odpowiednim napięciu (patrz: DANE TECHNICZNE).
Należy okryć się kocem i włączyć urządzenie.
Aby włączyć należy przesunąć włącznik (5) w pozycję “1”, następnie należy wybrać odpowiednią temperaturę(3) w zależności od potrzeb i czas działania urządzenia(4) od 1 do 9 godzin. Dodatkowo można ustawić timer na 12 godzin - pozycja “H”.
Kontrolki LED pokazują aktualnie wybrane ustawienia.
Koc podgrzewany wyłącza się samoczynnie po upływie ustawionego czasu. Stanowi to dodatkowe zabezpieczenie, ponieważ koca elektrycznego nie wolno nigdy używać bez nadzoru.
W celu wyłączenia należy przesunąć włącznik (5) do pozycji “0”.
Po zakończeniu użytkowania koca należy odłączyć złącze wtykowe od zasilania.

9-STOPNIOWA REGULACJA TEMPERATURY
1–3 Słabo. Delikatne ciepło. Nadaje się do pracy w ciągu nocy.
4–6 Średnio Nie nadaje się do pracy w ciągu nocy. Używać maksymalnie przez 2 godziny.
7–9 Ciepło Nie nadaje się do pracy w ciągu nocy. Używać maksymalnie przez 1 godzinę.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
- przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć je od prądu i pozostawić do ostygnięcia,
- nie wolno zanurzać urządzenia z podłączonym pilotem (6) w wodzie lub innych cieczach
- po usunięciu pilota (6) koc można prać w pralce tak jak delikatne tkaniny w temperaturze 40 °C
- nie pracować i nie suszyć w suszarkach do ubrań
- przed kolejnym użyciem koc musi być całkowicie suche


PRANIE RĘCZNE:
Koc można prać ręcznie w letniej wodzie z dodatkiem proszku do prania.
Urządzenie zanurzyć w wodzie po odłączeniu pilota (6) , delikatnie przeprać, dokładnie opłukać następnie ostrożnie wycisnąć nadmiar wody, nie zaginając koca.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
- zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnie w tym celu przygotowanych pojemników

 

 

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WARUNKI GWARANCJI:

Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą naprawiane bezpłatnie na terenie RP w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia niesprawnego urządzenia do punktu serwisowego wraz z dowodem zakupu. Reklamujący powinien dostarczyć uszkodzony sprzęt wraz z dowodem zakupu do centralnego punktu serwisowego na adres:
Eldom Sp. z o.o. 40-238 Katowice, ul. Pawła Chromika 5A.
Przesyłka powinna być należycie zabezpieczona (zaleca się użycie oryginalnego opakowania).
Urządzenie można wysłać na koszt gwaranta – sposób wysyłki przedstawiony na stronie:

https://www.eldom.eu/wsparcie/pomoc/jak-nalezy-wysylac-uszkodzony-sprzet-do-centrali-serwisowej


Informacje o wysyłce można także uzyskać pod nr telefonu 32 253 04 13.
Pojęcie “naprawa” nie obejmuje czynności wymienionych w instrukcji obsługi (np. czyszczenie lub konserwacja), do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie. Termin naprawy, w przypadku dostarczenia do centralnego punktu serwisowego wysyłką pocztową lub za innym pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb, wszelkich uszkodzeń mechanicznych oraz na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem towaru. Gwarancja nie obejmuje żarówek, baterii i akumulatorów. Gwarancja nie
wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie dla konsumenta do prywatnego użytku w gospodarstwie domowym, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję


Ogólne
EAN 5908277383022
Sterowanie pilot przewodowy z wyświetlaczem LED
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 120 x 160 cm
Parametry elektryczne
Moc 100W
Napięcie zasilania 230V ~ 50Hz
Funkcje
Zabezpieczenie przed przegrzaniem TAK
Tryby pracy 9 poziomów grzania
Timer TAK
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis centralny
Pozostałe
EAN 5908277383022
Waga netto 1.55 kg
Opakowanie zbiorcze 40.00 x 38.50 x 62.50 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 6
Opakowanie 40.00 x 38.00 x 11.00 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu