Klimatyzator przenośny KLC9300GB COLUMBIAVAC

Komfort termiczny w Twoim domu!

 

Przedstawiamy KLC9300GB COLUMBIAVAC - klimatyzator stworzony, aby poprawić jakość powietrza i zapewnić Ci przyjemną atmosferę zarówno w domu jak i w biurze.

To wyjątkowe i wszechstronne urządzenie! Nie wierzysz? A co jeśli powiemy, że nie tylko ochładza powietrze, ale również… ogrzewa je kiedy tego potrzebujesz? Ale to jeszcze nie koniec.

KLC9300GB dodatkowo, doskonale sprawdzi się jako wentylator lub osuszacz powietrza.

Dzięki możliwości sterowania za pomocą smartfona i specjalnej aplikacji, umożliwia Ci pełną kontrolę nad klimatem w Twoim otoczeniu, nawet jeśli nie ma Cię w pobliżu. Wygodny pilot bezprzewodowy oraz intuicyjny panel sterowania z czytelnym wyświetlaczem zapewnią Ci łatwe i szybkie dostosowanie ustawień do Twoich preferencji.

Klimatyzator KLC9300GB COLUMBIAVAC oferuje szeroki zakres wyboru temperatur - od 16 do 30 stopni, a wbudowany zegar pozwala Ci zaprogramować jego działanie na określone godziny w ciągu dnia, zapewniając optymalne warunki w każdej chwili.

KLC9300GB COLUMBIAVAC posiada 4 funkcje pracy, które umożliwiają nie tylko chłodzenie i ogrzewanie, ale także osuszanie i nawiewanie powietrza.

Urządzenie jest wygodne i niezwykle praktyczne - dzięki zamontowanym kółeczkom niezwykle łatwo przemieszcza się je pomiędzy pomieszczeniami, a po sezonie bez najmniejszego trudu chowa w szafie, garażu czy piwnicy.

Wysoka wydajność i oszczędność energii to dla nas priorytet. Dlatego klasa energetyczna KLC9300GB  COLUMBIVAC to „A” w trybie chłodzenia oraz „A+” w trybie grzania gwarantuje efektywność i minimalny pobór energii. Wydajność chłodzenia wynosi 2,64 kW (9000 BTU), podobnie jak  wydajność grzania. Przepływ powietrza wynosi 360 m3/h, a wydajność osuszania sięga 26,1 l/dzień.

KLC9300GB COLUMBIAVAC zalecany jest do pomieszczeń o powierzchni do 30 m2.

 

Wybierz swój komfort i postaw na sprawdzonego pomocnika!

 

Model KLC9300 dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: BIAŁYCZARNY


MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZA POMOCĄ Wi-Fi I APLIKACJI:

Aplikacja umożliwia wygodniejsze sterowanie klimatyzatorem. Pozwala na precyzyjne dopasowanie ustawień do indywidualnych potrzeb w sposób prosty i intuicyjny.

W celu pobrania i zainstalowania aplikacji należy zeskanować poniższy kod QR (niezależnie od systemu na urządzeniu mobilnym):

 

Wymagania systemowe dotyczące korzystania z aplikacji:

 • Android 4.4 lub nowszy,
 • iOS 11.0 lub nowszy.

Aplikację można też pobrać bezpośrednio w: Google Play lub App Store.

 

-> INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KLC9300GB ZA POMOCĄ Wi-Fi I APLIKACJI

-> KARTA PRODUKTU KLC9300GB

GWARANCJA DOOR TO DOOR

  

 


SPECYFIKACJA
:

 • klasa energetyczna:
  - chłodzenie – A
  - grzanie – A+
 • doskonałe rozwiązanie do pomieszczeń mieszkalnych i biurowych
 • wygodne sterowanie pilotem bezprzewodowym oraz poprzez aplikację
 • panel sterowania z wyświetlaczem
 • zakres temperatur: 16 - 30 stopni C
 • programator zegarowy: 1-24 godzin
 • 4 funkcje urządzenia: chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie, nawiew
 • 3 prędkości wentylatora
 • 2 tryby pracy urządzenia: opóźniony start, timer
 • nie wymaga montażu
 • wyposażony w kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie i chowanie urządzenia w okresie, kiedy nie jest używane
 • rura odprowadzająca ciepło – maksymalna długość 1,5m
 • listwa okienna umożliwiająca odprowadzenie ciepłego powietrza
 • pilot bezprzewodowy z wyświetlaczem – baterie 2xAAA (nie załączone)
 • wysoka wydajność i oszczędność energii
 • wydajność:
  - chłodzenia: 2,64 kW (9000 BTU)
  - grzania: 2,64 kW
 • przepływ powietrza: 360 m3/h
 • wydajność osuszania: 26,1 l/dzień
 • czynnik chłodzący: R290/230g
 • zalecana powierzchnia pomieszczenia: do 30 m2
 • pobór mocy:
  - chłodzenie: 960 W
  - grzanie: 1000 W
 • głośność: 65dB(A)
 • kolor: biały
 • EAN: 5908277386863

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

Urządzenie jest wypełnione łatwopalnym gazem R290. Ostrożnie, ryzyko pożaru.

   Przed użyciem urządzenia przeczytać instrukcję.

  Wszelkie naprawy mogą być wykonywane jedynie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

  Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta.

 

UWAGA: RYZYKO POŻARU

 

 

Rysunki w niniejszej instrukcji mogą nieznacznie odbiegać wyglądem od widniejących na urządzeniu. Stosować się do rzeczywistych rysunków.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 • Przed instalacją i uruchomieniem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zapoznać się z ostrzeżeniami na urządzeniu. W instrukcji zawarte są prawidłowe zasady montażu i obsługi klimatyzatora, których nieprzestrzeganie, grozi utratą gwarancji.

 • Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wiek co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

 • Używanie klimatyzatora niezgodnie z jego przeznaczeniem grozi utratą gwarancji.

 • Urządzenia nie powinny obsługiwać osoby, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy na jego temat i nie zapoznały się z instrukcją obsługi. Dotyczy to w szczególności dzieci.

 • Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku z gazem R-290 (propan) jako czynnikiem chłodniczym. R290 jest chłodziwem w postaci gazowej, spełniającym dyrektywy unijne w zakresie ochrony środowiska.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje dotyczące urządzeń wykorzystujących gazowy czynnik chłodniczy: R290

 • Należy uważnie przeczytać wszystkie ostrzeżenia.
 • Nie wylewać czynnika chłodniczego do atmosfery.
 • R-290 (propan) jest łatwopalny i cięższy od powietrza.
 • Zbiera się najpierw w dolnych obszarach, ale może być rozprowadzany przez ruch powietrza (np. przez wentylatory).
 • Jeśli propan jest obecny lub nawet jest tylko podejrzenie jego obecności, nie wolno zezwolić niewykwalifikowanemu personelowi na próbę znalezienia przyczyny.
 • R-290 (propan) zastosowany w urządzeniu nie ma zapachu.
 • Brak zapachu nie oznacza braku ulatniającego się gazu.
 • W przypadku wykrycia wycieku należy natychmiast ewakuować wszystkie osoby z pomieszczenia, przewietrzyć pomieszczenie i skontaktować się z lokalną strażą pożarną w celu poinformowania ich o wystąpieniu wycieku propanu.
 • Nie wolno wpuszczać żadnych osób z powrotem do pokoju, dopóki nie przyjedzie wykwalifikowany technik serwisu i technik ten stwierdzi, że powrót do pomieszczenia jest bezpieczny.
 • Podczas rozmrażania i czyszczenia urządzenia nie wolno stosować narzędzi innych niż zalecane przez producenta.
 • Urządzenie należy umieścić w przestrzeni wolnej od stałych źródeł zapłonu (na przykład: otwartego ognia, działających urządzeń gazowych lub elektrycznych).
 • Części składowe urządzenia są zaprojektowane specjalnie do użycia propanu i nie mają właściwości inicjujących ani iskrzących. Części składowe należy wymieniać tylko na identyczne części naprawcze.
 • Nie wolno dopuścić dopuść do przebicia obudowy, nie spalać urządzenia.
 • Urządzenie należy zainstalować, użytkować i przechowywać w pomieszczeniu o powierzchni większej niż 9 m2.
 • Jeżeli urządzenie jest zainstalowane, użytkowane lub przechowywane w pomieszczeniu pozbawionym wentylacji, należy zapewnić rozwiązania zapobiegające gromadzeniu się wyciekającego chłodziwa i stworzenia zagrożenia pożaru lub wybuchu w wyniku zapłonu chłodziwa spowodowanego przez grzejnik elektryczny, piec lub inne źródło zapłonu.
 • Urządzenie należy przechowywać w sposób, który pozwoli zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.
 • Osoby obsługujące lub modyfikujące obwód chłodzący muszą posiadać odpowiednie uprawnienia nadane przez akredytowaną organizację, zapewniające fachowe obchodzenie się z czynnikiem chłodniczym, co musi zostać potwierdzone przez renomowane organizacje branżowe.
 • Wszelkie naprawy należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta. Konserwacja i naprawy wymagające zatrudnienia fachowców z innych dziedzin powinny być przeprowadzane pod nadzorem osoby uprawnionej do użytkowania palnych czynników chłodniczych.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Niniejsze urządzenia jest przeznaczone tylko do użytku w warunkach domowych, w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Urządzenia nie należy używać do celów innych niż wymienione w tej instrukcji obsługi.
 • Instalacja klimatyzatora nie wymaga specjalistycznej wiedzy i może być przeprowadzona przez użytkownika we własnym zakresie, zgodnie ze wskazówkami i diagramami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. Nieprawidłowa instalacja może być przyczyną wycieku wody, porażenia prądem i nieodwracalnie uszkodzić urządzenie. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.
 • Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Przed podłączeniem do sieci należy sprawdzić, czy parametry prądu sieciowego (napięcie) odpowiadają parametrom podanym na urządzeniu. Wtyczka sieciowa urządzenia powinna być całkowicie włożona do gniazdka sieciowego. Nie należy używać przedłużaczy lub rozgałęziaczy do podłączania przewodu sieciowego urządzenia. Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka. Jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, przed ponownym jego uruchomieniem należy sprawdzić, czy wloty i wyloty powietrza nie są zablokowane.
 • Urządzenie podłączyć wyłącznie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
 • Urządzenie należy trzymać przynajmniej 50 cm z dala od materiałów łatwopalnych (np. alkohol itd.) albo pojemników pod ciśnieniem (np. aerozoli).
 • Przewód sieciowi i wtyczka sieciowa urządzenia służą do ostatecznego odłączenia urządzenia od zasilania sieciowego prądem elektrycznym, dlatego w każdej chwili muszą być łatwo dostępne.
 • Podczas burzy urządzenie należy wyłączyć i odłączyć od zasilania sieciowego.
 • W trakcie pracy urządzenia do wylotów powietrza nie wolno wkładać rąk lub jakichkolwiek przedmiotów.
 • Nie kłaść żadnych przedmiotów na urządzeniu.
 • Nie wchodzić na urządzenie ani nie siadać na nim.
 • Nie wkładać palców ani innych przedmiotów do wylotu powietrza.
 • Nie dotykać wlotu powietrza ani aluminiowych żeber urządzenia.
 • Przed czyszczeniem, naprawą, konserwacją lub przeglądem, klimatyzator należy wyłączyć i odłączyć od zasilania sieciowego.
 • Urządzenie należy czyścić suchą i miękką ścierką. Jeżeli obudowa urządzenia jest mocno zabrudzona, można użyć ścierki nasączanej domowym środkiem czystości. Nie wycierać ani nie czyścić klimatyzatora rozpuszczalnikami chemicznymi, takimi jak benzyna i alkohol.
 • Urządzenie nie wolno zanurzać ani wystawiać na działanie deszczu, wilgoci ani innych płynów.
 • Nie obsługiwać mokrymi rękami. Zapobiegać rozlaniu wody na urządzenie.
 • Nie zanurzaj ani nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu, wilgoci ani innych płynów.
 • Nie pozostawiaj działającego urządzenia bez nadzoru. Nie przechylać ani nie przewracać urządzenia.
 • Urządzenie należy umieścić i używać z dala od rozbryzgów wody albo oleju.
 • Jeżeli podczas eksploatacji urządzenia, użytkownik zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości, jak np. dziwny zapach lub dźwięk, dym, parę, ogień, nagrzanie obudowy lub wtyczki sieciowej, awarię bezpiecznika, zakłócenia funkcjonowania innych urządzeń, należy natychmiast wyłączyć urządzenie, odłączyć od zasilania sieciowego i niezwłocznie skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
 • Nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi; informacja w karcie gwarancyjnej oraz na stronie www.eldom.eu.
 • Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
 • Pod groźbą utraty gwarancji, użytkownik nie może we własnym zakresie dokonywać żadnych napraw, modyfikacji lub demontażu obudowy urządzenia.
 • W środku urządzenia nie znajdują się żadne części, które wymagałyby konserwacji ze strony użytkownika.
 • Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 

 

Osoby obsługujące lub modyfikujące obwód chłodzący muszą posiadać odpowiednie uprawnienia nadane przez akredytowaną organizację, zapewniające fachowe obchodzenie się z czynnikiem chłodniczym, co musi zostać potwierdzone przez renomowane organizacje branżowe.

 

Wszelkie naprawy należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta. Konserwacja i naprawy wymagające zatrudnienia fachowców z innych dziedzin powinny być przeprowadzane pod nadzorem osoby uprawnionej do użytkowania palnych czynników chłodniczych.

Jeśli czegoś nie rozumiesz lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z serwisem dealera.

 

 

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE STOI ONO W POZYCJI PIONOWEJ PRZEZ 24 GODZINY, W PRZECIWNYM RAZIE MOŻE ZOSTAĆ USZKODZONY KOMPRESOR OSUSZACZA.

 

OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE SERWISOWANIA

Proszę stosować się do tych ostrzeżeń, kiedy należy podjąć następujące działania podczas serwisowania osuszacza z R290.

 

 

 1. Kontrole w obszarze

Przed rozpoczęciem prac nad układami zawierającymi palne czynniki chłodnicze konieczne jest przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że ryzyko zapłonu jest zminimalizowane. W przypadku naprawy instalacji chłodniczej przed przystąpieniem do prac nad instalacją należy zastosować następujące środki ostrożności.

 1. Procedura pracy

Prace powinny być podejmowane w ramach procedury kontrolowanej tak, aby zminimalizować ryzyko obecności łatwopalnego gazu lub oparów podczas wykonywania pracy.

 1. Ogólne miejsce pracy

Wszyscy pracownicy obsługi technicznej i inne osoby pracujące w danym miejscu powinni zostać poinstruowani o charakterze wykonywanych prac. Należy unikać pracy w pomieszczeniach zamkniętych. Obszar wokół miejsca pracy należy oddzielić od siebie.

Upewnić się, że warunki na danym obszarze zostały zabezpieczone poprzez kontrolę materiałów łatwopalnych.

 1. Kontrola obecności czynnika chłodniczego

Przed i w trakcie pracy należy sprawdzić obszar za pomocą odpowiedniego detektora czynnika chłodniczego, aby upewnić się, że technik jest świadomy istnienia potencjalnie łatwopalnych atmosfer. Upewnić się, że stosowane urządzenia do wykrywania wycieków są odpowiednie do stosowania z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi, tj. nie powodują iskrzenia, są odpowiednio uszczelnione lub iskrobezpieczne.

 1. Obecność gaśnicy

Jeżeli na sprzęcie chłodniczym lub jakichkolwiek związanych z nim częściach mają być prowadzone jakiekolwiek prace na gorąco, powinien być dostępny odpowiedni sprzęt gaśniczy. Przylegającą do obszaru ładowania należy umieścić suchy proszek lub gaśnicę CO2.

 1. Brak źródeł zapłonu

Żadna osoba wykonująca prace związane z układem chłodniczym, które polegają na odsłonięciu przewodów rurowych zawierających lub zawierających łatwopalny czynnik chłodniczy, nie może używać jakichkolwiek źródeł zapłonu w sposób stwarzający ryzyko pożaru lub wybuchu. Wszystkie możliwe źródła zapłonu, w tym palenie papierosów, powinny być trzymane w odpowiedniej odległości od miejsca instalacji, naprawy, usuwania i utylizacji, podczas której palny czynnik chłodniczy może zostać ewentualnie uwolniony do otoczenia. Przed rozpoczęciem prac należy zbadać teren wokół urządzeń, aby upewnić się, że nie występuje zagrożenie pożarowe lub ryzyko zapłonu. Umieścić znaki „Zakaz palenia’’.

 1. Obszar wentylowany

Upewnić się, że obszar ten znajduje się na zewnątrz lub jest odpowiednio wentylowany przed włamaniem do systemu lub wykonaniem jakichkolwiek prac gorących. Pewien stopień wentylacji jest kontynuowany w okresie wykonywania prac. Wentylacja powinna bezpiecznie rozpraszać uwolniony czynnik chłodniczy i najlepiej wypuścić go na zewnątrz do atmosfery.

 1. Kontrole urządzeń chłodniczych

W przypadku wymiany elementów elektrycznych, powinny one być odpowiednie do celu i zgodne z właściwą specyfikacją. Przez cały czas należy przestrzegać wytycznych producenta dotyczących konserwacji i obsługi technicznej. W razie wątpliwości należy zwrócić się o pomoc do działu technicznego producenta. W przypadku instalacji wykorzystujących łatwopalne czynniki chłodnicze należy przeprowadzić następujące

kontrole:

- Rozmiar ładunku jest zgodny z wielkością pomieszczenia, w którym zainstalowane są części zawierające czynnik chłodniczy;

- Urządzenia wentylacyjne i wyloty działają prawidłowo i nie są zatkane;

- W przypadku stosowania pośredniego obiegu chłodniczego należy sprawdzić, czy nie występuje czynnik chłodniczy;

- Oznakowanie urządzenia jest nadal widoczne i czytelne. Oznakowania i znaki, które są nieczytelne, muszą być poprawione;

     9. Naprawy elementów uszczelnionych

Podczas naprawy elementów uszczelnionych przed zdjęciem uszczelnionych pokryw itp. należy odłączyć źródło zasilania od naprawianego sprzętu. Jeśli zasilanie serwisowanego sprzętu jest niezbędne, należy zastosować stale działającą aparaturę detekcyjną, umieszczoną w najbardziej narażonym miejscu, mającą na celu ostrzeganie o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Podczas pracy z komponentami elektrycznymi należy upewnić się, że stan obudowy nie uległ zmianie, która mogłaby wpłynąć na stopień ochrony oraz należy zwrócić szczególną uwagę na następujące punkty: należy sprawdzić stan przewodów, nadmiarową liczbę połączeń, wykonanie zacisków zgodnie z oryginalną specyfikacją, uszkodzenia uszczelek, nieprawidłowy montaż itp. Każde urządzenie powinno być bezpiecznie zamocowane. Sprawdzić czy uszczelki i materiały uszczelniające nie uległy degradacji wpływającej na ich właściwości i zdolność do powstrzymania substancji palnych przed wypłynięciem. Części zamienne powinny spełniać specyfikację producenta.

    10. Naprawa elementów iskrobezpiecznych

Przed przyłożeniem obciążeń indukcyjnych lub pojemnościowych do układu, należy się wcześniej upewnić, że nie przekraczają one dopuszczalnego prądu i napięcia dla działającego sprzętu. Elementy iskrobezpieczne są jedynymi elementami, które mogą być pod napięciem podczas wykonywanych nad nimi prac, gdy w otoczeniu występują substancje palne. Aparatura kontrolna powinna mieć odpowiednie parametry.

Komponenty można wymieniać tylko na części podane przez producenta. Inne części mogą spowodować zapłon czynnika chłodniczego, który przedostanie się od atmosfery w wyniku nieszczelności.

   11. Przewody

Sprawdzić, czy przewody nie uległy zużyciu ani korozji, nie są poddane działaniu naprężeń lub wibracji oraz czy nie występują ostre krawędzie lub inne czynniki środowiskowe mogące mieć negatywne działanie. Kontrola powinna także uwzględnić efekt starzenia się wywołany przez ciągłe wibracje ze źródeł takich jak sprężarki lub wentylatory.

   12. Wykrywanie palnych czynników chłodniczych

W żadnym wypadku nie wolno stosować potencjalnych źródeł zapłonu do wykrywania nieszczelności w instalacji chłodniczej. Nie wolno stosować lampy halogenowej (lub innego detektora z otwartym płomieniem).

   13. Metody wykrywania nieszczelności

Poniższe metody wykrywania uznaje się za dopuszczalne w układach zawierających palne czynniki chłodnicze. Można stosować elektroniczne detektory nieszczelności do wykrywania palnych czynników chłodniczych, jednak ich czułość może nie być wystarczająca lub mogą wymagać ponownej kalibracji. (Urządzenia detekcyjne należy kalibrować w środowisku wolnym od czynników chłodniczych). Upewnić się, że detektor nie jest potencjalnym źródłem zapłonu i jest przeznaczony do stosowanego czynnika chłodniczego. Sprzęt detekcyjny należy ustawić na wartość procentową LFL czynnika chłodniczego i skalibrować do użytego czynnika oraz odpowiedniej zawartości procentowej gazu (maksymalnie 25%). Ciecze do wykrywania nieszczelności można stosować z większością czynników chłodniczych, ale należy unikać detergentów zawierających chlor, ponieważ może on reagować z czynnikiem i wywołać korozję miedzianej instalacji rurowej. W przypadku podejrzenia nieszczelności należy zgasić/usunąć wszelkie źródła otwartego płomienia. W przypadku wykrycia nieszczelności wymagającej lutowania należy usunąć całość czynnika chłodniczego z układu lub odizolować go (za pomocą zaworów odcinających) w innej części układu. Układ należy oczyścić azotem bez zawartości tlenu (OFN) zarówno przed procesem lutowania, jak i po nim.

   14. Opróżnianie układu

Podczas ingerencji w układ chłodniczy w celu naprawy – lub w innym celu – należy stosować standardowe procedury. Należy ich jednak starannie przestrzegać z uwagi na palność substancji. Postępować według poniższej procedury:

− Usunąć czynnik chłodniczy;

− Napełnić układ gazem obojętnym;

− Opróżnić;

− Ponownie napełnić układ gazem obojętnym;

− Otworzyć układ, rozcinając go lub rozlutowując.

Czynnik chłodniczy należy odzyskać, używając odpowiednich butli. Układ powinien być „przepłukany” OFN (azotem beztlenowym) w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Proces może wymagać kilkukrotnego powtórzenia. Nie wolno używać w tym celu sprężonego powietrza ani tlenu. Płukanie odbywa się przez podłączenie OFN do podciśnienia w układzie i napełnianie do momentu uzyskania ciśnienia roboczego, opróżnienie do atmosfery, a następnie odpompowanie do podciśnienia. Proces należy powtarzać, aż do usunięcia czynnika chłodniczego z układu. Po zastosowaniu ostatniej porcji OFN układ należy opróżnić do wartości ciśnienia atmosferycznego, aby umożliwić wykonanie prac.

Operacja ta jest szczególnie istotna w przypadku prac lutowniczych na instalacji rurowej. Upewnić się, że wylot pompy podciśnieniowej nie znajduje się w pobliżu źródeł zapłonu i że działa wentylacja.

   15. Procedura napełniana

W uzupełnieniu do standardowej procedury napełniania należy przestrzegać poniższych wymagań:

− Upewnić się, że podczas napełniania sprzętu nie dojdzie do zanieczyszczenia innymi czynnikami chłodniczymi. Węże i przewody powinny być możliwie krótkie,

aby zminimalizować objętość zawartego w nich czynnika chłodniczego;

− Butle powinny być w pozycji pionowej;

− Układ chłodniczy należy uziemić przed napełnieniem go czynnikiem chłodniczym;

− Oznakować układ po napełnieniu (jeśli brak oznaczeń);

− Zwrócić szczególną uwagę, aby nie przepełnić układu.

Przed ponownym napełnieniem układu wykonać próbę ciśnieniową za pomocą OFN.

Po napełnieniu, ale przed oddaniem do użytku, sprawdzić układ pod kątem nieszczelności.

Przed opuszczeniem miejsca pracy wykonać kolejną próbę szczelności.

   16. Wycofanie z użytku

Przed przystąpieniem do tej procedury należy upewnić się, że pracownik techniczny ma szczegółową wiedzę na temat urządzenia. Przed wykonaniem czynności należy pobrać próbki oleju i czynnika chłodniczego na potrzeby analizy przed ponownym użyciem odzyskanego czynnika. Przed rozpoczęciem czynności należy zapewnić dostępność zasilania elektrycznego.

A. Zapoznać się ze sprzętem i jego działaniem;

B. Odizolować układ elektrycznie;

C. Przed rozpoczęciem procedury upewnić się, że:

− Dostępne są narzędzia i sprzęt mechaniczny do pracy z butlami czynnika chłodniczego;

− Środki ochrony osobistej są dostępne i prawidłowo używane;

− Proces odzyskiwania jest w całości nadzorowany przez upoważnioną osobę;

− Sprzęt do odzyskiwania i butle spełniają odpowiednie normy;

D. Odpompować czynnik z układu, jeśli to możliwe;

E. Jeśli uzyskanie podciśnienia nie jest możliwe, podzielić układ, aby usunąć czynnik chłodniczy z różnych części układu;

F. Upewnić się, że przed rozpoczęciem odzyskiwania butla stoi na wadze;

G. Uruchomić urządzenie do odzysku i postępować zgodnie z instrukcją producenta;

H. Nie przepełniać butli. (Maksymalnie 80% objętości cieczy);

I. Nie przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego butli, nawet chwilowo;

J. Po prawidłowym napełnieniu butli i zakończeniu procesu upewnić się, że butle i sprzęt będą niezwłocznie usunięte z lokalizacji, a zawory odcinające w urządzeniu są zamknięte;

K. Odzyskanego czynnika chłodniczego nie należy stosować w innym układzie chłodniczym

L. przed jego sprawdzeniem i oczyszczeniem.


   17. Oznakowanie

Urządzenie należy oznakować, informując, że zostało wycofane z użytku i opróżnione z czynnika chłodniczego. Oznakowanie należy opatrzyć datą i podpisać. Upewnić się, że na urządzeniu znajduje się oznakowanie informujące o zawartości palnego czynnika chłodniczego. Podczas usuwania czynnika chłodniczego z układu, zarówno w celu serwisowania, jak i wycofania sprzętu z użytku, zalecane jest bezpieczne usuwanie czynnika. Podczas przenoszenia czynnika chłodniczego do butli należy upewnić się, że użyto tylko odpowiednich butli do odzyskiwania. Upewnić się, że dostępna jest wystarczająca liczba butli do pomieszczenia całości czynnika chłodniczego w układzie.

Wszystkie użyte butle należy przeznaczyć na odzyskany czynnik chłodniczy i stosownie oznakować (tj. specjalne butle na odzyskany czynnik). Butle powinny być kompletne, z prawidłowo działającymi zaworami bezpieczeństwa i odcinającymi. Butle na odzyskany czynnik są opróżnione i, jeśli to możliwe, ochłodzone przed rozpoczęciem odzyskiwania.

Sprzęt do odzyskiwania powinien być w dobrym stanie, zawierać łatwo dostępne instrukcje obsługi sprzętu oraz być przeznaczony do odzyskiwania palnych czynników chłodniczych.

Ponadto powinna być dostępna sprawna i skalibrowana waga. Węże powinny być kompletne, w dobrym stanie, ze szczelnymi złączami. Przed użyciem urządzenia do odzysku sprawdzić, czy jest ono w dobrym stanie, jest odpowiednio przygotowane i czy powiązane komponenty elektryczne są odizolowane w celu uniknięcia zapłonu w przypadku uwolnienia czynnika chłodzącego. W razie wątpliwości skontaktować się z producentem.

Odzyskany czynnik chłodniczy należy zwrócić dostawcy w prawidłowej butli na podstawie odpowiednio przygotowanej karty przekazania odpadów. Nie mieszać czynników chłodniczych w urządzeniach do odzyskiwania, a zwłaszcza w butlach. Jeśli usuwane są sprężarki lub olej sprężarki, należy upewnić się, że opróżniono je do poziomu, w którym palny czynnik chłodniczy nie pozostaje w środku smarnym. Proces opróżniania należy przeprowadzić przed zwróceniem sprężarki do dostawcy. Do przyspieszenia tego procesu można zastosować tylko ogrzewanie elektryczne korpusu sprężarki. Po spuszczeniu oleju z układu należy obchodzić się z nim ostrożnie.

ZALECENIA SPECJALNE

− Zakres temperatury otoczenia dla urządzenia wynosi 5°C-35°C.

− Osuszacz powietrza powinien być ustawiony pionowo na płaskim podłożu, w miejscu przestronnym i bez przeszkód. Między urządzeniem i ścianą należy zostawić wolną przestrzeń na odległości 50 cm.

− Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami instalacyjnymi.

− Po ustawieniu urządzenia zawsze powinien być swobodny dostęp do wtyczki kabla zasilającego.

− Urządzenie zawsze należy ustawiać pionowo, aby sprężarka znajdowała się w prawidłowym położeniu roboczym.

− Nie przechylać urządzenia w żadną stronę, ponieważ rozlana woda może uszkodzić urządzenie.

− Nie wolno używać urządzenia w pobliżu gazu albo innych cieczy łatwopalnych.

− Nie wolno zakrywać wylotu powietrza i dolotu wentylacji. Na urządzeniu nie wolno umieszczać ciężkich przedmiotów.

− W pobliżu urządzenia nie wolno stosować rozpylania substancji chemicznych (insektycydy, farby) albo innych łatwopalnych, ponieważ może to doprowadzić do odkształcenia tworzywa. Urządzenie może ulec uszkodzeniu elektrycznemu.


ZASILANIE

− Wtyk kabla zasilającego musi być dobrze zamocowany i nie powinien być uszkodzony.

− Nie wolno podłączać urządzenia do źródła zasilania poprzez rozgałęźnik prądu.

− Po podłączeniu urządzenia do zasilania należy włączyć je przyciskiem ON/OFF.

 

 

 • OPIS OGÓLNY

Przód:

 1. Panel sterowania
 2. Żaluzje
 3. Odbiornik podczerwieni
 4. Obudowa przednia
 5. Kółka

Tył:

 1. Miejsce na pilot
 2. Filtr I
 3. Uchwyty
 4. Miejsce na nawinięcie przewodu
 5. Odprowadzenie wody – ciągłe
 6. Filtr II
 7. Przewód zasilający
 8. Odprowadzenie wody – ręczne
 9. Otwór wylotowy
 10. Obudowa tylna

Dodatkowe akcesoria:

 1. Pilot (zasilanie: 2x1,5V AAA)
 2. Łącznik
 3. Rura wylotowa
 4. Panel montażowy
 5. Wąż spustowy

 

 

Panel sterowania (1) / pilot (16)

A. włączanie/wyłączanie urządzenia

B. wybór sposobu pracy urządzenia (chłodzenie – Cool, nawiew –Fan , osuszanie – Dry , grzanie – Heat)

C. wskaźniki trybu pracy (chłodzenie – Cool, nawiew–Fan , osuszanie–Dry , grzanie–Heat)

D. wyświetlacz (panel)

E. przyciski służące do ustawienia temperatury oraz czasu

F. wskaźniki trybu pracy wentylatora (wysoka–High, średnia–Mid, niska–Low)

G. wybór szybkości pracy wentylatora

H. wybór funkcji TIMER – automatyczne włączanie lub wyłączanie urządzenia

I. wskaźnik Wi-Fi

J. wyświetlacz (pilot)

K. włączenie oscylacji żaluzji (tylko pilot)

L. przycisk zmiany wyświetlanych stopni C/F (tylko pilot)

 

 

 • PRZEZNACZENIE:

Klimatyzator KLC9300G przeznaczony jest do poprawy komfortu termicznego w pomieszczeniach mieszkalnych. Jego główną funkcją jest chłodzenie, ale przy jego pomocy powietrze można również podgrzać oraz osuszyć. Sprawdzi się także w roli standardowego wentylatora, co czyni z niego uniwersalne urządzenie, które można wykorzystywać przez okrągły rok.

 

 • WSKAZÓWKI:

− Nie należy długo wystawiać się na działanie zimnego powietrza, bo jest to szkodliwe dla zdrowia.

− Aby podczas chłodzenia jak najszybciej osiągnąć docelową temperaturę, należy w klimatyzowanym pomieszczeniu zamknąć drzwi i okna oraz do minimum ograniczyć używanie urządzeń emitujących ciepło. Pozostawić jedne drzwi nieznacznie uchylone w celu zapewnienia poprawnej wentylacji.

− Okna najlepiej zasłonić (np. żaluzjami) przed promieniami słonecznymi, poprawi to efektywność działania klimatyzatora.

− W żadnym wypadku nie można kłaść jakichkolwiek przedmiotów na klimatyzatorze.

 • INSTALACJA:

Uwagi ogólne

Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, czy nie uległo ono uszkodzeniu w czasie transportu. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy wstrzymać się z jego użyciem do czasu skontaktowania się z punktem serwisowym.

UWAGA

Przed pierwszym użyciem pozostawić urządzenie w pozycji pionowej na co najmniej 24 godziny. Jest to czas potrzebny na ustabilizowanie się czynnika chłodniczego po transporcie.

Wybór miejsca instalacji (rys.2)

Urządzenie musi być ustawione pionowo na płaskiej powierzchni, w miejscu suchym i przestronnym. Wokół urządzenia należy zostawić co najmniej 50 cm wolnej przestrzeni.

Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Przed podłączeniem do sieci należy sprawdzić, czy parametry prądu sieciowego (napięcie) odpowiadają parametrom podanym na urządzeniu. Wtyczka sieciowa urządzenia powinna być całkowicie włożona do gniazdka sieciowego zgodnego z parametrami podanymi w instrukcji. Nie należy używać przedłużaczy lub rozgałęziaczy do podłączania przewodu sieciowego urządzenia. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka. Jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, przed ponownym jego uruchomieniem należy sprawdzić, czy wloty i wyloty powietrza nie są zablokowane.

Instalacja rury wylotowej

Do jednego końca rury wylotowej należy przymocować łącznik (17), a drugi koniec zamocować w otworze wylotowym (14) – rys.3.

Łącznik (17) można zamocować w panelu montażowym (19), a następnie umieścić w oknie – rys.4.

Długość panelu (19) jest regulowana.

Nieprawidłowy montaż

Rura wylotowa (18) nie powinna być bardzo zagięta (rys.5).

Nieprawidłowy montaż może spowodować niewłaściwą pracę urządzenia.

Na rurze wylotowej (18) nie może być żadnych ostrych zagięć.

Powietrze wydostające się z urządzenia musi przepływać swobodnie.

 

UWAGA

Długość rury wylotowej (18) jest zaprojektowana zgodnie ze specyfikacją klimatyzatora.

Rury wylotowej nie wolno zastępować innymi wężami albo wydłużać, ponieważ może to powodować wadliwe działanie urządzenia. Maksymalna długość wyprostowanej rury wylotowej wynosi 1500mm. Należy zastosować możliwie najkrótszą długość rury.

Najbardziej zalecane jest zainstalowanie rury wylotowej w poziomie.


UWAGA

Nie przechylać urządzenia podczas wyciągania rury wyprowadzającej ciepłe powietrze.


 • DZIAŁANIE URZĄDZENIA:

Uwagi ogólne

Wszystkie zmiany ustawień są sygnalizowane dźwiękiem.

Strumień powietrza z klimatyzatora nie powinien być skierowany bezpośrednio na człowieka.

Strumieniem zimnego powietrza można sterować za pomocą żaluzji (2) – przycisk „K” na pilocie.

Zmiana jednostek temperatury z stopni C na stopnie F jest możliwa za pomocą przycisku „L” na pilocie.

UWAGA

W przypadku utraty zasilania oraz zmiany trybu pracy, w celu ochrony sprężarki istnieje 3-minutowe opóźnienie do ponownego uruchomienia sprężarki.


Pilot (16)

Pilot zdalnego sterowania zasilany jest dwiema bateriami 1,5V AAA.

Aby wymienić baterie należy odkręcić śrubkę znajdującą się na tylnej ściance pilota. Delikatnie podważyć i wyjąć baterie. Włożyć nowe baterie i delikatnie docisnąć, aż do zaskoczenia zaczepu.

Należy zwrócić uwagę na polaryzację. Nie należy łączyć baterii różnych typów lub baterii nowych z używanymi.

UWAGA

Zużyte baterie powinny być wyrzucane do specjalnie w tym celu przygotowanych pojemników. Nie wolno wrzucać baterii do ognia.


Chłodzenie

Włączyć urządzenie przyciskiem „A”.

Naciskać przycisk „B”, aż podświetli się wskaźnik „C- Cool”.

Przyciskami „E” ustawić temperaturę z zakresu od 16°C do 30°C.

Szybkości pracy wentylatora ustala się za pomocą przycisku „G”.

Na wyświetlaczu „D” jest wyświetlana aktualna temperatura w pomieszczeniu.

Klimatyzator wyłączy się, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej zadanej.

UWAGA

Podczas korzystania z trybu chłodzenia rura odprowadzająca powietrze na zewnątrz musi być podłączona do urządzenia.

Aby wyłączyć należy nacisnąć przycisk „B” (zmiana trybu pracy) lub przycisk „A” (wyłączenie urządzenia).

 

Grzanie

Włączyć urządzenie przyciskiem „A”.

Naciskać przycisk „B”, aż podświetli się wskaźnik „C- Heat”.

Przyciskami „E” ustawić temperaturę.

Szybkości pracy wentylatora ustala się za pomocą przycisku „G”.

Na wyświetlaczu „D” jest wyświetlana aktualna temperatura w pomieszczeniu.

Klimatyzator włączy się gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej zadanej.

UWAGA

Podczas korzystania z trybu grzania rura odprowadzająca powietrze na zewnątrz musi być podłączona do urządzenia.

Aby wyłączyć należy nacisnąć przycisk „B” (zmiana trybu pracy) lub przycisk „A” (wyłączenie

urządzenia).

Osuszanie

Włączyć urządzenie przyciskiem „A”.

Naciskać przycisk „B”, aż podświetli się wskaźnik „C- Dry”.

Urządzenie w trybie osuszania pracuje ciągle nie można ustawić poziomu wilgotności.

UWAGA.

Wąż spustowy należy podłączyć do odpływu (13) znajdującego się w dolnej części urządzenia. Końcówkę węża należy umieścić w odpowiednio dużym pojemniku lub w odpływie wody w pomieszczeniu.

UWAGA

Podczas korzystania z funkcji osuszania należy usunąć z urządzenia rurę odprowadzającą ciepłe powietrze.

Aby wyłączyć należy nacisnąć przycisk „B” (zmiana trybu pracy) lub przycisk „A” (wyłączenie urządzenia).


Wentylator

W tym trybie działa tylko wentylator urządzenia.

Włączyć urządzenie przyciskiem „A”.

Naciskać przycisk „B”, aż podświetli się wskaźnik „C-Fun”.

Szybkości pracy wentylatora (niska, wysoka) ustala się za pomocą przycisku „G”.

Aby wyłączyć należy nacisnąć przycisk „B” (zmiana trybu pracy) lub przycisk „A” (wyłączenie urządzenia).


Opóźniony start

Urządzenie musi być wyłączone, ale podłączone do prądu.

Nacisnąć przycisk „H” – na wyświetlaczu „D” zaczną migać cyfry.

Za pomocą przycisku „E” wybrać czas z zakresu od 1 do 24 godzin.

Po wybraniu czasu odczekać, aż cyfry na wyświetlaczu „D” przestaną migać.

 

UWAGA

Przy ustawieniu funkcji opóźnionego załączania urządzenie uruchomi się w ostatnio używanym trybie (ochładzania, wentylacji, osuszania lub grzania).

Timer

Włączyć urządzenie przyciskiem „A”.

Wybrać żądany tryb pracy urządzenia (informacja powyżej).

Nacisnąć przycisk „H” – na wyświetlaczu „D” zaczną migać cyfry.

Za pomocą przycisku „E” wybrać czas z zakresu od 1 do 24 godzin.

Po wybraniu czasu odczekać, aż cyfry na wyświetlaczu przestaną migać.

Aby wyłączyć funkcję należy nacisnąć przycisk „A” i za pomocą przycisku „E” ustawić na wyświetlaczu cyfry „00”.


 • ODPROWADZENIE WODY:

Urządzenie jest wyposażone w układ odparowywania. Skroplona woda jest wykorzystywana do chłodzenia skraplacza, co zwiększa efektywność chłodzenia i obniża zużycie energii.

Jeżeli ilość wody w układzie osiągnie poziom maksymalny, na wyświetlaczu pojawią się litery „FT” i sprężarka przestanie pracować.

Ręczne usuwanie wody – rys. 6.

Urządzenie wyłączyć, odłączyć od zasilania i przenieść w miejsce, gdzie można spuścić z niego wodę.

Wyjąć zatyczkę z otworu (13) i ostrożnie spuścić wodę.

Wsunąć zatyczkę w otwór (13). Włączyć urządzenie ponownie.

UWAGA

Nie należy włączać urządzenia bez zaślepionego otworu (13) – ryzyko zalania podłogi skraplaną wodą


Ciągłe odprowadzenie wody – rys. 7.

Wyłączyć urządzenie. Wyjąć zatyczkę z otworu (10).

Zamontować wąż spustowy (20), a jego drugi koniec umieścić w pojemniku np. w wiadrze.

UWAGA

Naczynie bądź instalacja odpływowa musi się znajdować poniżej odpływu (10).

UWAGA

Nie należy podłączać węża spustowego (20) do otworu (13) – skraplana woda bierze czynny udział w chłodzeniu urządzenia.


 • KONSERWACJA:

UWAGA

Przed wszelkimi czynnościami obsługowymi albo naprawczymi należy wyłączyć urządzenie, odłączyć je od zasilania i odczekać, aż się schłodzi.

Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.

 

Czyszczenie

Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania.

Obudowę należy wyczyścić miękką wilgotną tkaniną.

Nie wolno stosować rozpuszczalników chemicznych (np. benzen, alkohol, benzyna), ponieważ mogłoby nastąpić uszkodzenie powierzchni albo zdeformowanie całej obudowy.

Filtry powietrza:

Filtry powietrza zablokowane pyłem wpływają na zmniejszenie efektywności pracy urządzenia dlatego należy je czyścić co 2 tygodnie.

Filtry należy wysunąć z obudowy – rys. 7, a następnie odkurzyć przy użyciu delikatnej szczotki i przy niewielkiej sile ssania odkurzacza.

Przy sinych zabrudzeniach filtry myć w ciepłej wodzie (około 40°C) z obojętnym detergentem, opłukać i dokładnie osuszyć w zacienionym miejscu.

Zamontować filtry z powrotem w urządzeniu.

UWAGA

Filtry przed montażem w urządzeniu muszą być całkowicie wysuszone. Nie uruchamiaj klimatyzatora bez zamontowanych filtrów.

Koniec sezonu użytkowania urządzenia:

Urządzenie wyłączyć i przenieść w miejsce, gdzie można spuścić z niego wodę.

Odkręcić nakrętkę z otworu „13”, wyjąć zatyczkę i ostrożnie spuścić wodę.

Wsunąć zatyczkę w otwór „13” i nakręcić zakrętkę.

Jeśli zastosowane było ciągłe odprowadzenie wody wyjąć wąż spustowy „20” z otworu (10), wsunąć zatyczkę i nakręcić nakrętkę.

Włączyć urządzenie w trybie nawiewu na 2 godziny, aż do osuszenia klimatyzatora.

Po wyłączeniu, urządzenie należy odłączyć od zasilania.

Oczyścić filtry powietrza i po dokładnym osuszeniu zamontować w urządzeniu.

Zdemontowaną rurę wylotową (16) należy bezpiecznie zapakować.

Urządzenie należy zawinąć w plastikowy worek i ustawić w suchym miejscu.


 • UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Eldom Sp. z o.o., ul. Pawła Chromika 5a, 40-238 Katowice niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego: klimatyzator przenośny KLC9300GB/KLC9300GC jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

https://www.eldom.eu/wsparcie/deklaracje/

 

 • ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

UWAGA

Nigdy nie wolno samodzielnie naprawiać lub rozbierać urządzenia. Naprawa przeprowadzona przez niewykwalifikowaną osobę unieważnia gwarancję i może spowodować obrażenia osób i uszkodzenia mienia.

Przed nawiązaniem kontaktu w serwisem należy porównać objawy działania urządzenia

z podanymi w tabeli:

 

Problem

Przyczyna

Rozwiązanie

 

Klimatyzator nie działa.

Brak zasilania.

Podłączyć urządzenie do gniazda linii zasilającej i włączyć.

Na wyświetlaczu migają litery „FT”

Spuścić wodę z urządzenia

 

Temperatura otoczenia zbyt niska

Urządzenie pracuje optymalnie w temperaturze od 7°C do 35°C

Temperatura pomieszczenia jest

niższa, niż temperatura ustawiona w trybie chłodzenia.

 

Zmienić ustawienia temperatury.

 

Słabe efekty chłodzenia

Zablokowany wlot albo wylot

powietrza.

Usuń przyczynę zablokowania.

Zabrudzony filtr.

Oczyścić albo wymienić filtr (filtry).

Urządzenie ustawiono w świetle słonecznym.

Zasłonić okna.

 

Otwarte okna albo drzwi, dużo osób albo źródło ciepła w pomieszczeniu.

 

Zamknąć drzwi i okna, usunąć źródło ciepła.

Urządzenie pracuje zbyt głośno

 

Nierówne podłoże.

 

Ustawić urządzenie na równym, pełnym podłożu (mniejsze wibracje).

Sprężarka nie działa

Uruchomiło się zabezpieczenie sprężarki.

Odczekać 3 minuty i uruchomić urządzenie ponownie po obniżeniu się temperatury.

 

Błąd „E1” na wyświetlaczu

 

Błąd czujnika temperatury obwodów.

Wyłączyć urządzenie, poczekać aż ostygnie, włączyć ponownie - jeżeli błąd nie ustępuje skontaktować się z serwisem

 

Błąd „E2” na wyświetlaczu

 

Błąd czujnika temperatury zewnętrznej

Odczekać. aż temperatura będzie

w zakresie otoczenia - jeżeli błąd nie ustępuje skontaktować się z serwisem

 

 

Uwaga

W przypadku jakichkolwiek nietypowych objawów należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania. Wezwać uprawnionego elektryka.

 

 • DANE TECHNICZNE

Pełna specyfikacja techniczna znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej na urządzeniu.

Długość przewodu zasilającego: 1,80 m

Poziom hałasu: 65 dB

Klasa energetyczna:

− chłodzenie: A

− grzanie: A+

UWAGA

Firma Eldom Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość zmian technicznych.


 • ZAŁĄCZNIK

Schemat ideowy klimatyzatora:Ogólne
EAN 5908277386863
Sterowanie panel dotykowy, pilot WiFi controlled + aplikacja na systemy: Android / iOS
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 73 x 30 x 39 cm
Funkcje
Tryby pracy 4w1: CHŁODZENIE, OGRZEWANIE, WENTYLACJA, OSUSZANIE
Funkcja opóźnionego startu TAK
Timer TAK
Wyświetlacz LCD TAK
Parametry elektryczne
Moc chłodzenie: 960W ; grzanie: 1000W
Klasa energetyczna chłodzenie A ; grzanie A+
Napięcie zasilania 220-240 V ~ 50 Hz
Parametry fizyczne
Przepływ powietrza 360 m³/h
Wydajność grzania 2,64 kW
Wydajność chłodzenia 9000BTU (2.64kW)
Typ czynnika chłodzącego R290/230g
Zalecana powierzchnia pomieszczenia do 30 m2
Wydajność osuszania 26,1 l/dzień
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis Door-to-door
Pozostałe
EAN 5908277386863
Waga netto 28.00 kg

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Akcesoria i części zamienne

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu