Klimatyzator przenośny KLC12000 COLUMBIAVAC

Elegancki sposób na temperaturę idealną !

Przegrzane i wilgotne powietrze już nigdy nie będzie Twoim problem! Dzięki temu wydajnemu urządzeniu zapanujesz nad upałami w swoim domu. Klimatyzator KLC12000 przeznaczony jest do poprawy komfortu termicznego. Przy jego pomocy powietrze można schłodzić lub osuszyć, a dzięki funkcji nawiewu sprawdzi się także w roli standardowego wentylatora.

Klimatyzator KLC12000:

 • nie wymaga specjalistycznego montażu – wystarczy zamontować w urządzeniu rurę odprowadzającą ciepło i wyprowadzić ją na zewnątrz, np. przez okno,
 • posiada wbudowane kółka ułatwiające zmianę jego lokalizacji,
 • jest wyposażony w niezwykle intuicyjny panel sterowania pozwalający na łatwy wybór trybu i funkcji pracy, a wszystkie wprowadzone zmiany ustawień sygnalizuje dźwiękiem,
 • możesz sterować nim zdalnie za pomocą bezprzewodowego pilota lub… użyć do tego swojego smartfona z zainstalowaną aplikacją! Aplikacja jest dostępna dla Android / iOS.
 • pracuje w czterech trybach (automatycznym, nocnym, z opóźnionym startem i ustawianym timerem) na dwóch możliwych prędkościach nawiewu,
 • pozwala na sterowanie strumieniem zimnego za pomocą żaluzji zamontowanych w przedniej części obudowy,
 • zapewnia wysoką wydajność przy jednoczesnym niskim zużyciu energii (klasa A),
 • zapamiętuje ostatnie ustawienia temperatury i prędkości pracy wentylatora,
 • pozwala na zmianę jednostek temperatury pomiędzy stopniami Celsjusza i Fahrenheita.

 

MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZA POMOCĄ Wi-Fi I APLIKACJI:

Aplikacja umożliwia wygodniejsze sterowanie klimatyzatorem. Pozwala na precyzyjne dopasowanie ustawień do indywidualnych potrzeb w sposób prosty i intuicyjny.

W celu pobrania i zainstalowania aplikacji należy zeskanować poniższy kod QR (w zależności od systemu operacyjnego na urządzeniu mobilnym):

Wymagania systemowe dotyczące korzystania z aplikacji:

 • Android 4.1 lub nowszy,
 • iOS 8.0 lub nowszy.

Aplikację można też pobrać bezpośrednio w: Google Play lub App Store.

-> INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KLC12000 ZA POMOCĄ Wi-Fi I APLIKACJI

-> KARTA PRODUKTU KLC12000

 

GWARANCJA DOOR TO DOOR

 

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • klasa energetyczna: A
 • doskonałe rozwiązanie do pomieszczeń mieszkalnych i biurowych
 • wygodne sterowanie pilotem bezprzewodowym oraz poprzez aplikację
 • panel sterowania z wyświetlaczem
 • zakres temperatur: 16 - 31 stopni C
 • programator zegarowy: 1-24h
 • 3 funkcje urządzenia: chłodzenie, osuszanie, nawiew
 • 4 tryby pracy urządzenia: praca automatyczna, tryb nocny, opóźniony start, timer
 • 3 prędkości wentylatora
 • nie wymaga montażu
 • wyposażony w kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie i chowanie urządzenia w okresie, kiedy nie jest używane
 • rura odprowadzająca ciepło – maksymalna długość 1,5m
 • listwa okienna umożliwiająca odprowadzenie ciepłego powietrza
 • pilot bezprzewodowy – baterie 2xAAA (nie załączone)
 • wysoka wydajność i oszczędność energii
 • wydajność chłodzenia: 3,5kW (12000 BTU)
 • przepływ powietrza: 400 m3/h
 • wydajność osuszania: 28l/dzień
 • czynnik chłodzący: R290/230g
 • pobór mocy: 1357 W
 • głośność: 65dB(A)
 • zalecana powierzchnia pomieszczenia: do 30 m2
 • EAN: 5908277385729

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

1. Przed instalacją i uruchomieniem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zapoznać się z ostrzeżeniami na urządzeniu. W instrukcji zawarte są prawidłowe zasady montażu i obsługi klimatyzatora, których nieprzestrzeganie, grozi utratą gwarancji.
2. Niniejsze urządzenia jest przeznaczone tylko do użytku w warunkach domowych, w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Urządzenia nie należy używać do celów innych niż wymienione w tej instrukcji obsługi. Używanie klimatyzatora niezgodnie z jego przeznaczeniem grozi utratą gwarancji.
3. Urządzenia nie powinny obsługiwać osoby, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy na jego temat i nie zapoznały się z instrukcją obsługi. Dotyczy to w szczególności dzieci.
4. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny
bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
5. Instalacja klimatyzatora nie wymaga specjalistycznej wiedzy i może być przeprowadzona przez użytkownika we własnym zakresie, zgodnie ze wskazówkami i diagramami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. Nieprawidłowa instalacja może być przyczyną wycieku wody, porażenia prądem i nieodwracalnie uszkodzić urządzenie. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.
6. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Przed podłączeniem do sieci należy sprawdzić, czy parametry prądu sieciowego (napięcie) odpowiadają parametrom podanym na urządzeniu. Wtyczka sieciowa urządzenia powinna być całkowicie włożona do gniazdka sieciowego. Nie należy używać przedłużaczy lub rozgałęziaczy do podłączania przewodu sieciowego urządzenia. Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka. Jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, przed ponownym jego uruchomieniem należy sprawdzić, czy wloty i wyloty powietrza nie są zablokowane.
7. Urządzenie należy trzymać przynajmniej 50 cm z dala od materiałów łatwopalnych (np. alkohol itd.) albo pojemników pod ciśnieniem (np. aerozoli).
8. Przewód sieciowy i wtyczka sieciowa urządzenia służą do ostatecznego odłączenia urządzenia od zasilania sieciowego prądem elektrycznym, dlatego w każdej chwili muszą być łatwo dostępne.
9. Podczas burzy klimatyzator należy wyłączyć i odłączyć od zasilania sieciowego. Jeżeli praca nie należy wyłączyć i odłączyć od zasilania sieciowego. Urządzenie można włączyć po kilku minutach.
10. W trakcie pracy urządzenia do wylotów powietrza nie wolno wkładać rąk lub jakichkolwiek przedmiotów.
11. Przed czyszczeniem, naprawą, konserwacją lub przeglądem, klimatyzator należy wyłączyć i odłączyć od zasilania sieciowego.
12. Urządzenie należy czyścić suchą i miękką ścierką. Jeżeli obudowa urządzenia jest mocno zabrudzona, można użyć ścierki nasączanej domowym środkiem czystości. Nie wycierać ani nie czyścić klimatyzatora rozpuszczalnikami chemicznymi, takimi jak benzyna i alkohol.
13. Urządzenie należy umieścić i używać z dala od rozbryzgów wody albo oleju.
14. Jeżeli podczas eksploatacji urządzenia, użytkownik zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości, jak np. dziwny zapach lub dźwięk, dym, parę, ogień, nagrzanie obudowy lub wtyczki sieciowej, awarię bezpiecznika, zakłócenia funkcjonowania innych urządzeń, należy natychmiast wyłączyć urządzenie, odłączyć od zasilania sieciowego i niezwłocznie skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
15. Nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi; informacja w karcie gwarancyjnej oraz na stronie www.eldom.eu.
16. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
17. Pod groźbą utraty gwarancji, użytkownik nie może we własnym zakresie dokonywać żadnych napraw, modyfikacji lub demontażu obudowy urządzenia.
18. W środku urządzenia nie znajdują się żadne części, które wymagałyby konserwacji ze strony użytkownika.
19. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
20. Urządzenie należy czyścić suchą i miękką ścierką. Jeżeli obudowa urządzenia jest mocno zabrudzona, można użyć ścierki nasączanej domowym środkiem czystości.

 

Urządzenie jest wypełnione łatwopalnym gazem R290. Ostrożnie, ryzyko pożaru.

  Przed użyciem urządzenia przeczytać instrukcję.

  Wszelkie naprawy mogą być wykonywane jedynie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

  Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta.

 

UWAGA: RYZYKO POŻARU

 

 

Rysunki w niniejszej instrukcji mogą nieznacznie odbiegać wyglądem od widniejących na urządzeniu. Stosować się do rzeczywistych rysunków.Informacje dotyczące urządzeń wykorzystujących gazowy czynnik chłodniczy: R290
• Należy uważnie przeczytać wszystkie ostrzeżenia.
• Podczas rozmrażania i czyszczenia urządzenia nie wolno stosować narzędzi innych niż zalecane przez producenta.
• Urządzenie należy umieścić w przestrzeni wolnej od stałych źródeł zapłonu (na przykład: otwartego ognia, działających urządzeń gazowych lub elektrycznych).
• Nie wolno dopuścić do przebicia obudowy, nie spalać urządzenia.
• Gazy stosowane jako czynnik chłodniczy mogą być bezwonne.
• Urządzenie należy zainstalować, użytkować i przechowywać w pomieszczeniu o powierzchni większej niż 12 m2.
• R290 jest chłodziwem w postaci gazowej, spełniającym dyrektywy unijne w zakresie ochrony środowiska. Nie dopuść do przebicia dowolnej części obwodu chłodzącego.
• Jeżeli urządzenie jest zainstalowane, użytkowane lub przechowywane w pomieszczeniu pozbawionym wentylacji, należy zapewnić rozwiązania zapobiegające gromadzeniu się wyciekającego chłodziwa i stworzenia zagrożenia pożaru lub wybuchu w wyniku zapłonu chłodziwa spowodowanego przez grzejnik elektryczny, piec lub inne źródło zapłonu.
• Urządzenie należy przechowywać w sposób, który pozwoli zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.
• Osoby obsługujące lub modyfikujące obwód chłodzący muszą posiadać odpowiednie uprawnienia nadane przez akredytowaną organizację, zapewniające fachowe
obchodzenie się z czynnikiem chłodniczym, co musi zostać potwierdzone przez renomowane organizacje branżowe.
• Wszelkie naprawy należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta. Konserwacja i naprawy wymagające zatrudnienia fachowców z innych dziedzin powinny być przeprowadzane pod nadzorem osoby uprawnionej do użytkowania palnych czynników chłodniczych.


Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi
systemami zbierania odpadów). Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się
skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

OPIS OGÓLNY (rys.1):
1. Panel sterowania
2. Pokrywa górna
3. Żaluzje
4. Uchwyty
5. Obudowa przednia
6. Obudowa tylna
7. Podstawa
8. Kółka
Tył:
9. Filtr I
10. Odprowadzenie wody – ciągłe
11. Otwór wylotowy ciepłego powietrza
12. Miejsce na nawinięcie przewodu
13. Filtr II
14. Odprowadzenie wody – ręczne
Dodatkowe akcesoria:
15. Pilot
16. Rura wylotowa
17. Łącznik
18. Panel montażowy (2 części)

 

PRZEZNACZENIE:
Klimatyzator KLC12000 przeznaczony jest do poprawy komfortu termicznego w pomieszczeniach mieszkalnych. Przy jego pomocy powietrze można schłodzić lub
osuszyć. Sprawdzi się także w roli standardowego wentylatora.
Klimatyzatorem można sterować także przy pomocy smartfonu z zainstalowaną aplikacją. Dokładną instrukcję można pobrać ze strony: www.eldom.eu
Wskazówki:
1. Nie należy długo wystawiać się na działanie zimnego powietrza, bo jest to szkodliwe dla zdrowia.
2. Aby podczas chłodzenia jak najszybciej osiągnąć docelową temperaturę, należy w klimatyzowanym pomieszczeniu zamknąć drzwi i okna oraz do minimum ograniczyć używanie urządzeń emitujących ciepło. Pozostawić jedne drzwi nieznacznie uchylone w celu zapewnienia poprawnej wentylacji.
3. Okna najlepiej zasłonić (np. żaluzjami) przed promieniami słonecznymi, poprawi to efektywność działania klimatyzatora
4. W żadnym wypadku nie można kłaść jakichkolwiek przedmiotów na klimatyzatorze.

INSTALACJA:
Wybór miejsca instalacji (rys.2)
Urządzenie musi być ustawione pionowo na płaskiej powierzchni, w miejscu suchym i przestronnym. Wokół urządzenia należy zostawić co najmniej 50 cm wolnej przestrzeni. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
Przed podłączeniem do sieci należy sprawdzić, czy parametry prądu sieciowego (napięcie) odpowiadają parametrom podanym na urządzeniu.
Wtyczka sieciowa urządzenia powinna być całkowicie włożona do gniazdka sieciowego. Nie należy używać przedłużaczy lub rozgałęziaczy do podłączania przewodu sieciowego urządzenia. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka. Jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, przed ponownym jego uruchomieniem należy sprawdzić, czy wloty i wyloty powietrza nie są zablokowane.

Instalacja
Do jednego końca rury wylotowej należy przymocować łącznik (17), a drugi koniec zamocować w otworze wylotowym (11) – rys.3.
Łącznik (17) można zamocować w panelu montażowym (18), a następnie umieścić w oknie – rys.4. Długość panelu (18) jest regulowana.
Nieprawidłowy montaż
Rura wylotowa (16) nie powinna być bardzo zagięta (rys.5).
Nieprawidłowy montaż może spowodować niewłaściwą pracę urządzenia.
Na rurze wylotowej (16) nie może być żadnych ostrych zagięć.
Powietrze wydostające się z urządzenia musi przepływać swobodnie.

UWAGA
Długość rury wylotowej (16) jest zaprojektowana zgodnie ze specyfikacją klimatyzatora. Rury wylotowej nie wolno zastępować innymi wężami albo wydłużać, ponieważ może to powodować wadliwe działanie urządzenia. Maksymalna długość wyprostowanej rury wylotowej wynosi 1500mm. Należy zastosować możliwie
najkrótszą długość rury. Najbardziej zalecane jest zainstalowanie rury wylotowej w poziomie.

 

PANEL STEROWANIA / PILOT – rys. 1

 

A

TIMER – automatyczne włączanie lub wyłączanie urządzenia.

K

wskaźnik „TIMER”/„OPOŹNONY START

B

wybór szybkości pracy wentylatora (F1, F2, F3).

L, M

wskaźniki wybranej jednostki temperatury

C, H

przyciski służące do ustawienia temperatury (chłodzenie) oraz czasu (TIMER).

O

wskaźnik chłodzenia

D

sygnalizacja napełnienia zbiornika

P

wskaźnik osuszania

E

wyświetlacz.

R

wskaźnik nawiewu

F

wskaźnik trybu nocnego

S

włączenie oscylacji żaluzji

G

kontrolka zasilania

T

włączenie trybu nocnego

I

wybór sposobu pracy urządzenia (chłodzenie, osuszanie, nawiew).

U

zmiana jednostek temperatury: °C, °F

J

włączanie/wyłączanie urządzenia.

B, C

jednoczesne wciśnięcie obydwu przycisków na panelu sterowania (1) włącza tryb nocny.

 

DZIAŁANIE URZĄDZENIA:
Wszystkie zmiany ustawień są sygnalizowane dźwiękiem.

Strumień powietrza z klimatyzatora nie powinien być skierowany bezpośrednio na człowieka. Strumieniem zimnego powietrza można sterować za pomocą żaluzji (3).
Żaluzjami można sterować tylko przy pomocy pilota lub aplikacji.

CHŁODZENIE:
Chłodzenie jest domyślnym trybem pracy urządzenia uruchamianym po jego włączeniu przyciskiem „J”.
Urządzenie zapamiętuje ostanie ustawienia temperatury i prędkości wentylatora sprzed wyłączenia za pomocą przycisku „J” (po wyłączaniu z prądu urządzenie powraca do ustawień fabrycznych).
W przypadku gdy uruchomiony jest inny tryb, chłodzenie włącza się także przyciskiem „I”.
Chłodzenie jest sygnalizowane lampką kontrolną „O”.
Na wyświetlaczu „E” pokazana jest ustawiona temperatura z zakresu 16°C do 31°C.
Do ustawiania temperatury służą przyciski „C” i „H”.
Szybkości pracy wentylatora ustala się za pomocą przycisków „B”.
Podczas korzystania z trybu chłodzenia rura odprowadzająca powietrze na zewnątrz musi być podłączona do urządzenia.

OSUSZANIE:
Włączyć urządzenie przyciskiem „J”
Nacisnąć przycisk „I”.
Na wyświetlaczu „E” pokaże się jest symbol „dh”.
Osuszanie jest sygnalizowane lampką kontrolną „P”.
Poziom wilgotności, przy którym funkcja się włącza jest stały – nie da się go zmienić.
Wentylator pracuje tylko z szybkością F1.
Podczas korzystania z trybu osuszania rura odprowadzająca powietrze na zewnątrz musi być podłączona do urządzenia, aby umożliwić usuwanie wilgoci.

WENTYLATOR:
W tym trybie działa tylko wentylator urządzenia.
Włączyć urządzenie przyciskiem „C”.
Nacisnąć przycisk „H”.
Na wyświetlaczu „I” pokaże się symbol „FA”.
Włączenie funkcji jest sygnalizowane lampką kontrolną „P”
Szybkości pracy wentylatora (F1, F2, F3) ustala się za pomocą przycisku „B”.
Aby wyłączyć należy nacisnąć przycisk „I” (zmiana trybu pracy) lub przycisk „J” (wyłączenie urządzenia).

TRYB NOCNY:
Tryb nocny działa tylko łącznie z trybem chłodzenia.
Tryb nocny uruchamiany jest za pomocą przycisku „T” na pilocie lub naciskając jednocześnie przyciski „B” i „C”.
Włączenie funkcji jest sygnalizowane lampką kontrolną „F”. Na wyświetlaczu „E” pokazana jest ustawiona temperatura. Wentylator pracuje tylko z szybkością „F1”.
Aby wyłączyć tryb należy kolejny raz nacisnąć przycisk „T” na pilocie lub jednocześnie przyciski „B” i „C”.

OPÓŹNIONY START:
Urządzenie musi być wyłączone, ale podłączone do prądu.
Nacisnąć przycisk „A” – na wyświetlaczu „E” zaczną migać cyfry.
Za pomocą przycisków „C” i „H” wybrać czas z zakresu od 1 do 24 godzin.
Po wybraniu czasu odczekać, aż cyfry na wyświetlaczu przestaną migać.
Włączenie funkcji sygnalizowane jest lamką kontrolną „K”
Aby wyłączyć funkcję należy dwukrotnie nacisnąć przycisk „A”.
Po włączeniu klimatyzator będzie działał w trybie chłodzenie zgodnie z wcześniejszymi ustawieniami temperatury i szybkości pracy wentylatora.

TIMER:
Włączyć urządzenie przyciskiem „C”.
Wybrać żądany tryb pracy urządzenia (informacja powyżej).
Nacisnąć przycisk „A” – na wyświetlaczu „E” zaczną migać cyfry.
Za pomocą przycisków „C” i „H ” wybrać czas z zakresu od 1 do 24 godzin.
Po wybraniu czasu odczekać, aż cyfry na wyświetlaczu przestaną migać.
Włączenie funkcji sygnalizowane jest lamką kontrolną „K”
Aby wyłączyć funkcję należy dwukrotnie nacisnąć przycisk „A”.
Zmiana trybu pracy jest możliwa gdy funkcja „TIMER” jest aktywna.

ODPROWADZENIE WODY:
Urządzenie jest wyposażone w układ odparowywania. Skroplona woda jest wykorzystywana do chłodzenia skraplacza, co zwiększa efektywność chłodzenia i obniża zużycie energii.
Jeżeli ilość wody w układzie osiągnie poziom maksymalny, na pulpicie sterowania zaświeci się lampka kontrolna „D” i sprężarka przestanie pracować.
Ręczne usuwanie wody – rys. 6.
Urządzenie wyłączyć i przenieść w miejsce, gdzie można spuścić z niego wodę.
Wyjąć zatyczkę z otworu (14) i ostrożnie spuścić wodę.
Wsunąć zatyczkę w otwór (14). Włączyć urządzenie ponownie.
Ciągłe odprowadzenie wody – rys. 7.
Wyłączyć urządzenie. Wyjąć zatyczkę z otworu (10).
Zamontować gumową rurkę (nie jest w zestawie), a jej drugi koniec umieścić w pojemniku np. w wiadrze.

KONSERWACJA:
Uwaga. Przed wszelkimi czynnościami obsługowymi albo naprawczymi należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.

CZYSZCZENIE:
Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania.
Obudowę należy wyczyścić miękką wilgotną tkaniną.
Nie wolno stosować rozpuszczalników chemicznych (np. benzen, alkohol, benzyna), ponieważ mogłoby nastąpić uszkodzenie powierzchni albo zdeformowanie całej obudowy.
Urządzenia nie należy zraszać wodą.

FILTRY POWIETRZA:
Filtry powietrza zablokowane pyłem wpływają na zmniejszenie efektywności pracy urządzenia dlatego należy je czyścić co 2 tygodnie.
Filtry należy wysunąć z obudowy – rys. 7 – następnie myć w ciepłej wodzie (około 40°C) z obojętnym detergentem, opłukać i dokładnie osuszyć w zacienionym miejscu.

KONIEC SEZONU UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA:
Urządzenie wyłączyć i przenieść w miejsce, gdzie można spuścić z niego wodę.
Odkręcić nakrętkę z otworu „14”, wyjąć zatyczkę i ostrożnie spuścić wodę.
Wsunąć zatyczkę w otwór „14” i nakręcić zakrętkę.
Jeśli zastosowane było ciągłe odprowadzenie wody wyjąć rurkę z otworu „10”, wsunąć zatyczkę i nakręcić nakrętkę.
Włączyć urządzenie w trybie nawiewu na 2 godziny, aż do osuszenia klimatyzatora.
Po wyłączeniu, urządzenie należy odłączyć od zasilania.
Oczyścić filtr powietrza i po dokładnym osuszeniu zamontować w urządzeniu.
Zdemontowaną rurę wylotową (16) należy bezpiecznie zapakować.
Urządzenie należy zawinąć w plastikowy worek i ustawić w suchym miejscu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:
Przed nawiązaniem kontaktu w serwisem należy porównać objawy działania urządzenia z podanymi poniżej:

 

Problem

Przyczyna

Rozwiązanie

Klimatyzator nie działa.

Brak zasilania.

Podłączyć urządzenie do gniazda linii zasilającej i włączyć.

na wyświetlaczu miga ikona D

Spuścić wodę.

Klimatyzator często uruchamia się samoczynnie.

Urządzenie ustawiono w świetle słonecznym.

Zasłonić okna.

Otwarte okna albo drzwi, dużo osób albo źródło ciepła w pomieszczeniu.

Zamknąć drzwi i okna, usunąć źródło ciepła.

Zabrudzony filtr.

Oczyścić albo wymienić filtr (filtry).

Zablokowany wlot albo wylot powietrza.

Udrożnić.

Urządzenie pracuje zbyt głośno.

Nierówne podłoże.

Ustawić urządzenie na równym, pełnym podłożu (mniejsze wibracje).

Sprężarka nie działa.

Uruchomiło się zabezpieczenie sprężarki.

Odczekać 3 minuty i uruchomić urządzenie ponownie po obniżeniu się temperatury.

 

Uwaga. W przypadku jakichkolwiek nietypowych objawów należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania. Wezwać uprawnionego elektryka.
Zmiany w powyższych danych nie muszą być publikowane w przypadku usprawnienia produktu.

Parametry bezpiecznika urządzenia:
Typ: 5ET lub SMT Napięcie: 250 V Prąd: 3,15 A
Uzupełnienie
Schemat ideowy klimatyzacji

 

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
Eldom Sp. z o.o., ul. Pawła Chromika 5a, 40-238 Katwice niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego: klimatyzator przenośny KLC12000 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
https://www.eldom.eu/wsparcie/deklaracje/


Ogólne
EAN 5908277385729
Sterowanie panel dotykowy, pilot WiFi controlled + aplikacja na systemy: Android / iOS
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 72.5 x 40 x 26 cm
Funkcje
Tryby pracy 3w1: CHŁODZENIE, WENTYLACJA, OSUSZANIE
Funkcja opóźnionego startu TAK
Tryb nocny TAK
Timer TAK
Wyświetlacz LCD TAK
Parametry elektryczne
Moc 1357W
Klasa energetyczna A
Napięcie zasilania 220-240 V ~ 50 Hz
Parametry fizyczne
Przepływ powietrza 400m³/h
Wydajność chłodzenia 12000BTU (3,5kW)
Typ czynnika chłodzącego R290/230g
Zalecana powierzchnia pomieszczenia do 30 m2
Wydajność osuszania 28l/dzień
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis Door-to-door
Pozostałe
EAN 5908277385729
Waga netto 28.00 kg
Opakowanie zbiorcze 40.00 x 48.00 x 87.50 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 1
Opakowanie 40.00 x 48.00 x 87.50 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Pomoc dotycząca produktu: KLC12000 COLUMBIAVAC

Pomoc dotycząca kategorii: klimatyzatory przenośne

Akcesoria i części zamienne

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu