Kawiarka KA50 kaffe

Z nią każdego ranka aromatu filiżanka!

Jesteś kawoszem dla którego smak, jakość i pełen aromat to podstawa dobrze rozpoczętego dnia? Mamy dla Ciebie coś wyjątkowego – elektryczną kawiarkę, dzięki której codziennie będziesz cieszyć się swoim ulubionym napojem w ukochanym wydaniu!

Dzięki obrotowej podstawie oraz odchylanej pokrywie, elektryczna kawiarka KA50 kaffe jest niezwykle łatwa i bezpieczna w obsłudze.

Jej przezroczysty pojemnik na kawę zmieści w sobie jednorazowo do 6 filiżanek naparu. Jest lekka i niezwykle praktyczna- zabierzesz ją ze sobą:

 • do biura,
 • w delegacje,
 • na weekendowy wypad,
 • i na wakacje!

 


 

 

 

SPECYFIKACJA: 

 • odchylana pokrywka
 • obrotowa podstawa
 • łatwa obsługa
 • przeźroczysty pojemnik na kawę
 • pojemność: 6 filiżanek
 • kolor: czarny
 • moc: 480W
 • EAN: 5908277386481

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE.
Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi.
1. Przewód zasilający należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w kołek ochronny o parametrach zgodnych
z podanymi w instrukcji.
2. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.
3. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.
4. Nie używać na wolnym powietrzu.
5. Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
6. Urządzenie ustawić na stabilnym i suchym podłożu.
7. Przed włączeniem trzeba upewnić się czy w dzbanku jest woda. Nie należy uruchamiać urządzenia bez wody.
8. Nie wolno nalewać wody powyżej poziomu max na wskaźniku dzbanka. Przepełnienie urządzenia grozi niekontrolowanym wypływem gorącej wody na zewnątrz (grozi to zalaniem połączeń elektrycznych i zwarciem).
9. Wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już ono używane oraz przed jego czyszczeniem.
10. Nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie użytkowania.
11. Nie dotykać gorących elementów urządzenia.
12. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
13. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.
14. Czyszczenia i konserwacji nie mogą dokonywać dzieci poniżej 8 roku życia. Starsze dzieci podczas wykonywania tych czynności powinny być nadzorowane przez osoby dorosłe. Przechowywać urządzenie oraz przewód poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
15. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.Dzbanek włączony do sieci lub zawierający gorącą wodę pozostawiony bez nadzoru może być niebezpieczny dla dzieci.
16. Podczas mycia nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.
17. Używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.
18. Należy uważać na wydobywającą się z urządzenia podczas gotowania gorącą parę.
19. Sprzęt tylko do użytku domowego, przy eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności a uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają.
20. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie
Producenta. Lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu.
21. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych
niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
22. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

UWAGA: Woreczek foliowy w który opakowana jest kawiarka może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt i małych dzieci.

 

OPIS OGÓLNY:

 1. Odchylana pokrywa
 2. Dysza
 3. Dzbanek
 4. Filtr
 5. Uszczelka
 6. Reduktor
 7. Lejek
 8. Zawór
 9. Zbiornik
 10. Podstawa
 11. Włącznik z lampką kontrolną

 

DANE TECHNICZE

 • moc: 480W
 • napięcie zasilania: 220-240V ~ 50Hz
 • pojemność: 6 filiżanek

 

PRZEZNACZENIE:

Kawiarka KA50 przeznaczona jest do zaparzania kawy średnio zmielonej i dobrej jakości.

 

URZYTKOWANIE URZĄDZENIA:

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie umyć wnętrze zbiornika (9), dzbanek (3), filtr (4), uszczelkę (5), reduktor (6) i lejek (7) ciepłą wodą. Zaparzyć dwukrotnie niewielką ilość kawy, a następnie ją wylać.

 

OBSŁUGA:

Podstawę (10) ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni. Włącznik (11) ustawić w pozycji „0” i podłączyć do sieci.

Upewnić się, że urządzenie jest zimne, a następnie trzymając za zbiornik (9) odkręcić dzbanek (3) przekręcając w lewo.

Wyjąć reduktor (6), lejek (7) i nalać wodę do zbiornika (9).

UWAGA. Nie wolno wlewać wody powyżej zaworka (8). Nie wlewać ciepłej wody w celu skrócenia czasu parzenia.

Postawić zbiornik (9) na płaskiej powierzchni i włożyć do niego lejek (7) rurką do dołu.

Napełnić lejek (7) kawą do pełna lub najpierw włożyć reduktor (6) do lejka (7) i dopiero zasypać go kawą także do pełna. Nie ubijać kawy tylko wyrównać poziom i oczyścić brzegi lejka (7).

Sprawdzić czy do spodu dzbanka (3) jest dobrze przymocowany filtr (4) oraz uszczelka (5), a następnie dokręcić dzbanek (3) do zbiornika (9) przekręcając w prawo, aż do wyczuwalnego oporu uszczelki.

Skręconą kawiarkę ustawić na podstawie (10) i włączyć przyciskiem (11).

W trakcie parzenia kawy będzie słychać szum pary przedostającej się do dzbanka (3). Po kilku minutach szum przycichnie, a kawa będzie gotowa.

 

UWAGA

Przed zdjęciem kawiarki z podstawy (10) należy wyłączyć urządzenie przyciskiem (11). Przed rozpoczęciem nalewania kawy do filiżanki upewnić się, że pokrywa (1) jest dobrze zamknięta. W innym przypadku gorąca kawa może wylewać się bokiem zamiast przez wylewkę dzbanka (3).

 

Zdjąć kawiarkę z podstawy (10) trzymając za uchwyt dzbanka (3) i nalać do filiżanek.

Odstawić urządzenie na podstawę (10).

 

UWAGA

Nie włączać kawiarki bez wody w zbiorniku.

Nigdy nie używać kawiarki bez założonego filtra (4).

 

WAŻNE:

Należy używać kawy przeznaczonej do kawiarek typu MOKA, średnio zmielonej i dobrej jakości.

 

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

Elementów urządzenie nie wolno myć w zmywarce.

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia wyjąć wtyczkę z gniazdka i pozostawić do ostygnięcia.

Podstawy (10) oraz zbiornika (9) nie wolno zanurzać w wodzie, można je czyścić lekko zwilżoną szmatką.

Nie wolno stosować silnych środków chemicznych do mycia. Nie używać żadnych ostrych środków czyszczących, gdyż mogą one spowodować uszkodzenie powierzchni obudowy.

Podczas czyszczenia należy za każdym razem sprawdzać czy otworki w filtrze (4) oraz reduktorze (6) nie są zatkane. W razie potrzeby oczyścić je za pomocą szpilki.

Regularnie sprawdzać, w jakim stanie jest lejek (7) oraz uszczelka (5). Jeśli pojawią się widoczne ślady zużycia lub uszkodzenia, należy wadliwy element wymienić na nowy.

Do czyszczenia wyciągnąć uszczelkę (5) i filtr (4) ze spodu dzbanka (3) i szczególnie dokładnie wymyć dyszę (2).

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi. Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

 

GWARANCJA:

 • urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
 • nie może być używane do celów zawodowych,
 • gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.

 

Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.


Ogólne
EAN 5908277386481
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 23.5 x 17.5 x 14.7 cm
Parametry elektryczne
Moc 480W
Napięcie zasilania 220-240V ~ 50Hz
Funkcje
prosta i wygodna obsługa TAK
Obrotowa podstawa TAK
Odchylana pokrywa TAK
Parametry fizyczne
Pojemność 6 filiżanek
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Pozostałe
EAN 5908277386481
Waga netto 0.96 kg
Opakowanie zbiorcze 19.00 x 47.00 x 51.50 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 4
Opakowanie 15.00 x 17.50 x 24.50 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Akcesoria i części zamienne

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu