Jak działa OUTLET?

 1. Urządzenie pochodzi z regulaminowych zwrotów lub wyprzedaży magazynowych.
 2. Kupujesz sprawdzony przez producenta i w 100% sprawny sprzęt, bez ukrytych wad technicznych.
 3. Otrzymujesz produkt z pełną gwarancją i wsparciem technicznym.

Cena prezentowanego na aukcji produktu mogła zostać obniżona ze względu na:

 • towar może pochodzić z regulaminowego zwrotu do 14 dni
 • urządzenie po zwrocie może posiadać niewielkie ślady użytkowania
 • na opakowaniu urządzenia mogą być widoczne otarcia i wgniecenia
 • urządzenie może posiadać niewielkie ślady (rysy, otarcia, odciski palców) po wykonanych kontrolach sprzętu przez serwis

 

Aromatyczna kawa we włoskim stylu!

Kawiarka elektryczna jest doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy cenią intensywny smak świeżo zaparzonej kawy.

To urządzenie o prostej konstrukcji, na którą składają się: obrotowa podstawa, zbiornik na wodę, lejek z sitkiem na zmieloną kawę oraz przeźroczysty dzbanek z  odchylną pokrywą. Proces parzenia kawy rozpoczyna się tu od podgrzania wody, która zamienia się parę wodną, a następnie pod ciśnieniem przedostaje się do dzbanka, przechodząc przez umieszczoną w sitku kawę. Przygotowany w ten sposób napar jest mocny i aromatyczny, a pojemność naszej kawiarki pozwala na zaparzenie aż 6 filiżanek pysznej kawy!

Urządzenie to jest nie tylko proste i wygodne w obsłudze, ale również bezpieczne - nie włączy się, dopóki na podstawie nie będzie położona kawiarka, a gdy zostanie ona podniesiona - automatyczne się wyłączy. 

Delektuj się aromatem włoskiego espesso z kawiarką Eldom!

 

 

SPECYFIKACJA:

 • odchylana pokrywka
 • obrotowa podstawa
 • łatwa obsługa
 • przeźroczysty pojemnik
 • pojemność: 6 filiżanek
 • kolor: czarny
 • moc: 480W
 • EAN: 5908277384142

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE.
Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi.
1. Przewód zasilający należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w kołek ochronny o parametrach zgodnych
z podanymi w instrukcji.
2. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.
3. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.
4. Nie używać na wolnym powietrzu.
5. Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
6. Urządzenie ustawić na stabilnym i suchym podłożu.
7. Przed włączeniem trzeba upewnić się czy w dzbanku jest woda. Nie należy uruchamiać urządzenia bez wody.
8. Nie wolno nalewać wody powyżej poziomu max na wskaźniku dzbanka. Przepełnienie urządzenia grozi niekontrolowanym wypływem gorącej wody na zewnątrz (grozi to zalaniem połączeń elektrycznych i zwarciem).
9. Wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już ono używane oraz przed jego czyszczeniem.
10. Nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie użytkowania.
11. Nie dotykać gorących elementów urządzenia.
12. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
13. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.
14. Czyszczenia i konserwacji nie mogą dokonywać dzieci poniżej 8 roku życia. Starsze dzieci podczas wykonywania tych czynności powinny być nadzorowane przez osoby dorosłe. Przechowywać urządzenie oraz przewód poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
15. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.Dzbanek włączony do sieci lub zawierający gorącą wodę pozostawiony bez nadzoru może być niebezpieczny dla dzieci.
16. Podczas mycia nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.
17. Używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.
18. Należy uważać na wydobywającą się z urządzenia podczas gotowania gorącą parę.
19. Sprzęt tylko do użytku domowego, przy eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności a uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają.
20. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie
Producenta. Lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu.
21. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych
niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
22. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

OPIS OGÓLNY:
1. Odchylana pokrywa
2. Dysza
3. Dzbanek
4. Filtr
5. Uszczelka
6. Reduktor
7. Lejek
8. Zawór
9. Zbiornik
10. Podstawa
11. Włacznik z lampka kontrolna

 

DANE TECHNICZE:
- moc: 480W
- napiecie zasilania: 230V ~ 50Hz
- pojemność: 6 filiżanek

 

PRZEZNACZENIE:

Kawiarka KA40 przeznaczona jest do zaparzania kawy średnio zmielonej i dobrej jakości.

 

UŻYTKOWANIE URZADZENIA:

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie uszczelkę (5), reduktor (6) i lejek (7) ciepła woda. Zaparzyć dwukrotnie niewielka ilość kawy, a następnie ja wylać.

 

OBSŁUGA:

Podstawę (10) ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni. Włącznik (11) ustawić w pozycji „0” i podłączyć do sieci.

Upewnić się, ze urządzenie jest zimne, a następnie trzymając za zbiornik (9) odkręcić dzbanek (3) przekręcając w lewo

Wyjąc reduktor (6), lejek (7) i nalać wodę do zbiornika (9).

UWAGA. Nie wolno wlewać wody powyżej zaworka (8). Nie wlewać ciepłej wody w celu skrócenia czasu parzenia.

Postawić zbiornik (9) na płaskiej powierzchni i włożyć do niego lejek (7) rurka do dołu. Napełnić lejek (7) kawa do pełna lub najpierw włożyć reduktor (6) do lejka (7) i dopiero zasypać go kawa także do pełna. Nie ubijać kawy tylko wyrównać poziom i oczyścić brzegi lejka (7).
Sprawdzić czy do spodu dzbanka (3) jest dobrze przymocowany filtr (4) oraz uszczelka (5), a następnie dokręcić dzbanek (3) do zbiornika (9) przekręcając w prawo, aż do wyczuwalnego oporu uszczelki.
Skręconą kawiarkę ustawić na podstawie (10) i włączyć przyciskiem (11).

Uwaga
Urządzenie nie włączy się, jeżeli na podstawie nie będzie położona kawiarka.
Podniesienie kawiarki z podstawy powoduje automatyczne wyłączenie urządzenia.

W trakcie parzenia kawy będzie słychać szum pary przedostającej się do dzbanka (3). Po kilku minutach szum przycichnie, a kawa będzie gotowa.
Zdjąć kawiarkę z podstawy (10) trzymając za uchwyt dzbanka (3) i nalać do filiżanek.
Odstawić urządzenie na podstawę (10).

UWAGA: Nie włączać kawiarki bez wody w zbiorniku.
Nigdy nie używać kawiarki bez założonego filtra.
WAŻNE: Należy używać kawy przeznaczonej do kawiarek typu MOKA, średnio zmielonej i dobrej jakości.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
Elementów urządzenie nie wolno myć w zmywarce.
Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia wyjąć wtyczkę z gniazdka i pozostawić do ostygnięcia.
Postawy (10) oraz zbiornika (9) nie wolno zanurzać w wodzie, można je czyścić lekko zwilżoną szmatką.
Nie wolno stosować silnych środków chemicznych do mycia. Nie używać żadnych ostrych środków czyszczących, gdyż mogą one spowodować uszkodzenie powierzchni obudowy.
Podczas czyszczenia należy za każdym razem sprawdzać czy otworki w filtrze (4) oraz reduktorze (6) nie są zatkane. W razie potrzeby oczyścić je za pomocą szpilki.
Regularnie sprawdzać, w jakim stanie jest lejek (7) oraz uszczelka (5). Jeśli pojawią się widoczne ślady zużycia lub uszkodzenia, należy wadliwy element wymienić na nowy.
Do czyszczenia wyciągnąć uszczelkę (5) i filtr (4) ze spodu dzbanka (3) i szczególnie dokładnie wymyć dyszę (2).
Urządzenie należy regularnie odkamieniać przy pomocy dostępnych w handlu środków
czyszczących (np. kwasku cytrynowego lub winnego).


OCHRONA ŚRODOWISKA:
Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi. Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który
zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.


GWARANCJA:
- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
- nie może być używane do celów zawodowych,
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu