Irygator do zębów RY100B jett ELDOM

Profesjonalna higiena jamy ustnej w domowym zaciszu!

Irygator to urządzenie uzupełniające codzienną higieny jamy ustnej. Dzięki rożnym końcówkom (9 szt. w 5 rodzajach!) można nim czyścić zarówno przestrzenie międzyzębowe, trudno dostępne miejsca, szczeliny w aparatach ortodontycznych, jak i powierzchnię języka.
Dodatkową funkcją jest masaż dziąseł zapewniający ich odpowiednie ukrwienie i wzmocnienie - to bardzo ważny aspekt w walce z paradontozą!
Urządzenie jest pomocne także przy chorobach górnych dróg oddechowych. Dzięki końcówce do udrażniania nosa katar nigdy już nie będzie utrudniał zasypiania!

Regularne stosowanie RY100B jett może ograniczyć rozwój chorób dziąseł i znacząco poprawić higienę jamy ustnej.

Rodzaje końcówek w zestawie:

 • standardowa końcówka do irygacji x3 szt.
 • końcówka do czyszczenia języka x3 szt.
 • końcówka ortodontyczna - x1 szt.
 • końcówka periodontyczna - x1 szt.
 • końcówka do udrażniania nosa - x1 szt.

Nasze urządzenie jest wolne od BPA

Irygator jest dostępny w dwóch kolorach: biały i czarny

 

 

 


SPECYFIKACJA:

 • BPA FREE
 • Skutecznie usuwa płytkę nazębną
 • Poprawia stan zdrowia dziąseł
 • Zapobiega próchnicy
 • Do użytku w domu i podróży
 • Ciśnienie: 80 – 160 PSI (5,5 – 11 Bar)
 • Duży zbiornik o pojemności: 200 ml
 • Ilość pulsacji na minutę: 1500 – 2000
 • 3 tryby pracy:
  - delikatny
  - normalny
  - pulsacyjny
 • Czas pracy: do 14 dni
 • Zasilanie akumulatorowe
 • Sygnalizacja wybranego trybu
 • Sygnalizacja rozładowania akumulatora
 • Wyjmowany pojemnik
 • W zestawie:
  - 5 rodzajów końcówek (9 szt.)
  - przewód USB
 • Wodoodporna obudowa
 • Klasa wodoszczelności: IPX7
 • Akumulator: Li-ion, DC 3.7V, 1500mAh
 • Ładowanie USB (DC5V, 0,6A) (zestaw nie zawiera ładowarki USB)
 • Kolor: biały
 • EAN: 5908277385811

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

• przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji,
• niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny
bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu,
• nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła,
• należy zawsze wyłączyć urządzenie przed czyszczeniem i konserwacją, a także w razie nie prawidłowego działania oraz po zakończeniu używania
• nie używać z uszkodzonymi nasadkami, bowiem może to doprowadzić do zranienia,
• nie używać na wolnym powietrzu,
• używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami,
• napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania,
• firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.
• w trakcie ładowania nie wolno stawiać urządzenia w miejscu, z którego mogłoby ono wpaść do wanny,
• umywalki lub kabiny prysznicowej.
• nie wolno dotykać urządzenia, jeżeli podczas ładowania lub z w włożoną wtyczką wpadło do cieczy/płynu. W takiej sytuacji należy je natychmiast wyłączyć z gniazdka.

 

SZCZEGÓLNE ZALECENIA:
• Urządzenie należy napełniać wodą o temperaturze nie przekraczającej 50°C.
• Urządzenia należy używać w sposób zgody z niniejszą instrukcją lub zgodnie zaleceniami stomatologa.
• Nie należy kierować strumienia wody bezpośrednio pod język, do ucha, ani do innych, delikatnych miejsc. Ciśnienie wytworzone w urządzeniu może spowodować uszkodzenia w miejscach tego typu.
• Osoby korzystające z rozrusznika serca, przed użyciem urządzenia powinny skonsultować się z lekarzem specjalistą.
• Nie używać płynów do ust/ płukanek zawierających Jod, wybielacze lub olejek z drzewa herbacianego.
• Przed użyciem irygatora powinno się usunąć biżuterię z jamy ustnej.
• W przypadku, gdy w ciągu ostatnich 2 miesięcy zostały przeprowadzone zabiegi stomatologiczne przed użyciem irygatora należy skonsultować się ze stomatologiem.
• W przypadku wystąpienia krwawienia po użyciu irygatora należy skonsultować się ze stomatologiem. Nie używać w przypadku gdy w jamie ustnej znajdują się rany.
• Nie należy używać urządzenia jednorazowo dłużej niż przez 5 minut i częściej, niż co 2 godziny.
• Ładować tylko przy pomocy ładowarki o parametrach wskazanych w instrukcji.
• Nie włączać urządzenia bez założonej końcówki (1).
• Nie przyciskać końcówki (1) zbyt mocno do dziąseł, zębów ani języka.

To urządzenie zawiera akumulatory, które są niewymienne

 

GWARANCJA:
Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą naprawiane bezpłatnie na terenie RP w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia
niesprawnego urządzenia do punktu serwisowego wraz z dowodem zakupu. Reklamujący powinien dostarczyć uszkodzony sprzęt wraz z dowodem zakupu do centralnego punktu serwisowego na adres:

Eldom Sp. z o.o., 40-238 Katowice, ul. Pawła Chromika 5A

Przesyłka powinna być należycie zabezpieczona (zaleca się użycie oryginalnego opakowania). Urządzenie można
wysłać na koszt gwaranta – sposób wysyłki przedstawiony na stronie: https://www.eldom.eu/wsparcie/pomoc/jak-nalezy-wysylac-uszkodzony-sprzet-do-centrali-serwisowej
Informacje o wysyłce można także uzyskać pod nr telefonu 32 253 04 13.
Pojęcie “naprawa” nie obejmuje czynności wymienionych w instrukcji obsługi (np. czyszczenie lub konserwacja), do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie. Termin naprawy, w przypadku dostarczenia do centralnego punktu serwisowego wysyłką pocztową lub za innym pośrednictwem ulegnie
przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb, wszelkich uszkodzeń mechanicznych oraz na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub
przeznaczeniem towaru. Gwarancja nie obejmuje żarówek, baterii i akumulatorów. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie dla konsumenta do prywatnego użytku w gospodarstwie domowym, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:
• urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
• należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych

OPIS OGÓLNY:
1 Końcówka wymienna
2 Gniazdo
3 Włącznik
4 Przełącznik trybu pracy
5 Sygnalizacja trybu pracy
6 Sygnalizacja rozładowania
akumulatora
7 Obudowa
8 Blokada końcówki
9 Gniazdo ładowania
10 Wlew
11 Zbiornik
12 Przewód USB


DANE TECHNICZNE:

Moc: 7,5W
Ciśnienie: 80-160 PSI (5,5 – 11 Bar)
Pulsacja: 1500-2000 uderzeń/min
Pojemność: 200 ml
Akumulator: DC 3,7V, 1500mAh, Li-ION
Czas ładowania: ok 6 godz.
Czas pracy: do 14 dni (2 x dzień)
Wodoszczelność szczoteczki: IPX7
Sposób ładowania: przewodowy
Przewód (12) podłączyć do zasilacza o parametrach: DC 5V, 0,6mA (brak w zestawie)


PRZEZNACZENIE:

Irygator przeznaczony jest przede wszystkim do codziennej higieny jamy ustnej. Dzięki rożnym końcówkom można nim czyścić zarówno przestrzenie międzyzębowe, trudno dostępne miejsca, szczeliny w aparatach ortodontycznych, jak i powierzchnię języka. Urządzenie służy także do masowania dziąseł oraz udrażniania nosa. Należy pamiętać, że irygator nie może zastąpić mycia zębów przy pomocy szczoteczki i pasty, ale stanowi ich uzupełnienie. Warto pamiętać, iż regularne stosowanie urządzenia może ograniczyć rozwój chorób dziąseł i znacząco poprawić higienę jamy ustnej.


OBSŁUGA URZĄDZENIA:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.
Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, czy nie uległo ono uszkodzeniu w czasie transportu. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy wstrzymać się z jego
użyciem do czasu skontaktowania się z punktem serwisowym. Przed pierwszym użyciem należy przepłukać urządzenie ciepłą wodą.


ŁADOWANIE URZĄDZENIA:

• urządzenie może być używane tylko po naładowaniu,
• rozładowanie akumulatora sygnalizowane jest lamką kontrolną (6),
• urządzenie należy ładować w temperaturze pokojowej,
• aby przedłużyć żywotność akumulatora pierwsze 3 ładownia powinny się odbyć w nieprzerwanych cyklach, po całkowitym rozładowaniu akumulatora,
• przed ładowaniem urządzenie wyłączyć,
• jeden koniec przewodu (12) podłączyć do gniazda (9), a drugi do zasilacza (nie dołączony) o parametrach podanych powyżej, a następnie do sieci,
• w trakcie ładowania lampka (6) będzie się świecić na czerwono, a po naładowaniu na zielono,
• w czasie ładowania nie można korzystać z urządzenia.

UWAGA. W przypadku całkowicie rozładowanego akumulatora lampka (6) może zaświecić się dopiero po ok. 5 minutach. Jest to normalne zjawisko.


RODZAJE KOŃCÓWEK I ICH ZASTOSOWANIE:

Końcówki (1) należy wymieniać co 3 miesiące ze względów higienicznych
i każdorazowo jeśli się uszkodzą.

A standardowa końcówka do irygacji.
B końcówka do czyszczenia języka. Końcówkę należy umieścić na środku języka, delikatnie docisnąć, a następnie włączyć irygator. Czyszczenie najlepiej zacząć
od najniższego poziomu i sukcesywnie go zwiększać, dopasowując do swoich indywidualnych potrzeb.
C końcówka ortodontyczna. Przeznaczona do czyszczenia trudno-dostępnych miejsc w aparacie ortodontycznym.
D końcówka periodontyczna. Przeznaczona do czyszczenia kieszeni zębowych. Służy również do wprowadzania płynów leczniczych pomiędzy linię dziąsła a kieszeń
zębową. Końcówki należy używać wyłącznie w trybie soft. Aby wykorzystać możliwości końcówki, należy ją umieścić na zębie pod kątem około 45-stopni, a następnie przesunąć do nasady zęba (miejsce styku dziąsła i zęba).
E końcówka do udrażniania nosa. Końcówkę należy przytknąć do jednej dziurki, pochylić się nad umywalką, wybrać tryb „SOFT lub PULSE”, uruchomić irygator wpompowując do tego nozdrza płyn do irygacji. Drugą dziurką płyn wypuścić. Następnie należy wykonać analogiczną czynność na drugą stronę. Pomiędzy jednym, a drugim czyszczeniem należy oczyścić nos. Po zakończeniu irygacji usunąć pozostałości płynu z nosa.

Końcówki (1) są częściami eksploatacyjnymi i nie podlegają naprawie gwarancyjnej.
Końcówki (1) można wymienić tylko na oryginalne końcówki dostępne w zestawie
RY100 lub zakupione osobno w zestawach RYZ101 (końcówki standardowe – 2 szt.) lub RYZ102 (9 szt. końcówek jak przy urządzeniu).


UŻYTKOWANIE:

• otworzyć zawór (10),
• napełnić zbiornik (11) wodą lub specjalistycznym płynem - płynu stomatologicznego należy używać w stosunku 1:1, stosując inne płyny stosować się do zaleceń producenta,
• zamknąć zawór (10).
UWAGA. Urządzenie należy napełniać wodą (płynami) o temperaturze nie przekraczającej 50°C.

• w gnieździe (2) zamontować odpowiednią końcówkę (1),
• aby wymienić końcówkę należy nacisnąć i przytrzymać przycisk (8), a następnie lekko pociągnąć w górę końcówkę (1).

UWAGA. Końcówkę można wymieniać tylko gdy urządzenie jest wyłączone.

• przyciskiem (4) wybrać tryb pracy:

SOFT – do wrażliwych zębów,
NORMAL – do standardowego użytku,
PULSE – do masażu dziąseł,
• umieść końcówkę (1) w ustach i przyciskiem (3) włączyć urządzenie,
• aby wyłączyć urządzenie należy ponownie nacisnąć przycisk (3),
• po zakończonej irygacji należy napełnić zbiornik (11) ciepłą wodą i przepłukać urządzenie - końcówkę (1) skierować do umywalki/wanny/kabiny prysznicowej, a następnie włączyć irygator i poczekać aż do całkowitego opróżnienia zbiornika.

UWAGA. Przepłukanie irygatora ciepłą wodą jest zczególnie ważne w przypadku użycia do irygacji specjalistycznego płynu.


PORADY:

• w trakcie irygacji urządzenie trzymać tak, aby końcówka był skierowana do góry,
• usta powinny być otwarte tak, aby woda mogła z nich swobodnie wypływać do umywalki,
• końcówkę (1) przytknąć do zębów pod kątem 90 stopni i poruszać nią zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
• ostrożnie myć wrażliwe miejsca pomiędzy zębami,
• strumień wody przesuwać wzdłuż linii dziąseł - spowoduje to skuteczne spłukanie wszelkich resztek jedzenia zarówno z powierzchni jak i spomiędzy zębów, a jednocześnie zapewni delikatny masaż dziąseł.


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu.
• Przed czyszczeniem upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
• Przewodu (12) nie wolno zanurzać w wodzie.
• Nie używać silnych lub niszczących powierzchnię środków czystości i produktów do czyszczenia.
• Przewód (12) i obudowę (7) przecierać wilgotną szmatką.
• Końcówkę (1) dokładnie wypłukać. Nie ściskać aby uniknąć uszkodzenia.
• Należy pamiętać o odkamienianiu urządzenia co najmniej raz na 3 miesiące. W tym celu należy używać wyłącznie środków do odkamieniania irygatorów do zębów.
• Nie należy czyścić urządzenia w wodzie np. zanurzając go lub umieszczając pod strumieniem wody, gdyż może to doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia
urządzenia.


Ogólne
EAN 5908277385811
BPA FREE TAK
Akcesoria 5 rodzajów końcówek (9 szt.), przewód USB
Klasa wodoszczelności IPX7
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 22.5 x 7 .5 x 8.5 cm
Gwarancja i serwis
Serwis centralny
Gwarancja producenta 24 miesiące
Parametry fizyczne
Ciśnienie 80 – 160 PSI (5,5 – 11 Bar)
Pojemność 200 ml
Ilość pulsacji na minutę 1500 – 2000
Max czas pracy do 14 dni
Funkcje
Tryby pracy delikatny , normalny, pulsacyjny
Ładowanie około 6 godzin
Parametry elektryczne
Zasilanie akumulatorowe Akumulator: Li-ion, DC 3,7, 1500mAh
Moc 7,5 W
Pozostałe
EAN 5908277385811
Waga netto 0.32 kg
Opakowanie zbiorcze 37.00 x 40.00 x 28.50 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 12
Opakowanie 9.50 x 11.50 x 25.30 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Akcesoria i części zamienne

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu