Ogrzeje Cię szybko – w domu i w podróży!

Grzejnik HL20 WALLO to niewielkie rozmiary, nieduże zużycie energii i innowacyjny sposób montażu. Jest podłączany bezpośrednio do ściennego gniazdka elektrycznego i przeznaczony do szybkiego ogrzewania pomieszczeń o powierzchni do 23 m2

Pracuje cicho, ma dwustopniową regulację mocy nawiewu, ceramiczny element grzejny oraz termostat, który działa w następującym zakresie temperatur: 15°C-32°C. Jest też wygodny i bezpieczny w użyciu – posiada wyświetlacz LED, funkcję TIMER (programowanie automatycznego wyłączenia się urządzenia po upływie od 1 do 12 godzin), a także obudowę, która się nie nagrzewa oraz zabezpieczenia przed przegrzaniem. Działa w pozycji pionowej lub poziomej, a wtyczkę urządzenia można obrócić tak, aby pasowała do danego gniazdka.

Ze względu na funkcjonalność i małe gabaryty Grzejnik HL20 WALLO sprawdzi się zarówno w domu, jak i na wyjeździe. Pozwoli Ci cieszyć się przyjemnym ciepłem w sypialni, salonie i łazience. Ogrzeje niewielkie biuro, garaż, domek ogrodowy na działce i przyczepę kempingową.

 

 

SPECYFIKACJA:

 • cicha praca
 • niewielkie rozmiary
 • wyświetlacz LED
 • dwustopniowa regulacja mocy nawiewu
 • ceramiczny element grzewczy
 • nienagrzewająca się obudowa
 • mocowanie bezpośrednio w gniazdku
 • regulowany termostat w zakresie 15°C-32°C
 • programowalny, dwunastogodzinny timer
 • pomieszczenie: do 23 m2
 • napięcie zasilania: 220-240V ~ 50Hz
 • zabezpieczenie przed przegrzaniem
 • moc: 400W
 • EAN: 5908277384883

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji

1. Urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi na obudowie.
2. Należy zawsze odłączyć urządzenie od sieci przed czyszczeniem i konserwacją, w razie nieprawidłowego działania oraz po zakończeniu używania.
3. Nigdy nie używać urządzenia w pobliżu prysznica, wanny, umywalki, basenu itp.
4. Nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych jak meble, pościel, papier, ubrania, zasłony, wykładziny itp.
5. Nie używać w pomieszczeniach podwyższonego ryzyka wybuchu gazu oraz gdzie używa się palnych
rozpuszczalników, lakierów lub klei.
6. Nie używać na wolnym powietrzu.
7. Nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi dłońmi lub stopami.
8. Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub spryskiwać
9. Nie pozwolić, aby dzieci lub zwierzęta miały dostęp do urządzenia. W czasie eksploatacji temperatura powierzchni grzejnika może być dosyć wysoka.
10. Nie stosować urządzenia do suszenia ubrań.
11. Nie zakrywać otworów nawiewu i wylotowego w czasie pracy urządzenia.
12. Nigdy nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów nawiewu i wylotowego.
13. Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
14. Przed schowaniem urządzenia należy odczekać aż ostygnie.
15. Należy regularnie sprawdzać całe urządzenie, czy nie ma jakichkolwiek uszkodzeń. Nie wolno włączyć urządzenia jeżeli uszkodzenia zostaną stwierdzone.
16. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
17. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy (lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu). Wszelkie modernizacje lub stosowanie nieoryginalnych części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
18. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego
używania urządzenia.

UWAGA - Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do podłączenia do gniazdka ściennego.

- W celu zmniejszenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym nie należy podłączać urządzenia do przedłużacza.
- Przed wszelkimi czynnościami konserwacyjnymi albo naprawczymi należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.


TEN PRODUKT JEST ODPOWIEDNI TYLKO DO SPORADYCZNEGO UŻYTKU LUB DO STOSOWANIA W DOBRZE
IZOLOWANYCH POMIESZCZENIACH.

 

 

 

OPIS OGOLNY:

 1. Regulacja siły nadmuchu
 2. Regulacja temperatury
 3. Wyświetlacz
 4. Timer
 5. Włącznik
 6. Otwór wlotowy powietrza
 7. Otwór wylotowych powietrza
 8. Blokada
 9. Wtyczka obrotowa


DANE TECHNICZNE:

- moc: 400W
- napięcie zasilania: 220-240V ~ 50Hz
- pomieszczenie: do 23 m2
- regulacja temperatury: 15-32°C

 

PRZEZNACZENIE:

Grzejnik HL20 przeznaczony jest do szybkiego ogrzewania pomieszczeń o powierzchni do 23 m2. Jego niewielkie rozmiary sprawiają, że jest przydatny zarówno w domu jak w podróży.


INSTALACJA:

 • Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, czy nie uległo ono uszkodzeniu w czasie transportu. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy wstrzymać się z jego użyciem do czasu skontaktowania się z punktem serwisowym.
 • Ustawić włącznik (5) w pozycji „O” (urządzenie wyłączone).
 • Urządzenie podłączyć bezpośrednio do gniazdka ściennego zgodnego z parametrami prądu podanymi powyżej.
 • Wtyczkę (9) po naciśnięciu blokady (8) można obrócić tak, aby pasowała do gniazdka.
 • może pracować w pozycji pionowej lub poziomej.
 • Wokół urządzenia należy zostawić co najmniej 1 m wolnej przestrzeni.
 • Przy pierwszym uruchomieniu grzejnika może wydzielać się specyficzny zapach z elementów grzejnych i izolacji. Jest to zjawisko normalne.
  Nie zakrywać otworów wylotowych w czasie pracy urządzenia.

 

OBSŁUGA:

Parametry pracy można ustawić tylko gdy urządzenie jest włączone.

 • Włączyć grzejnik przyciskiem (5) – pozycja „I”. Na wyświetlaczu pojawią się migające cyfry.
 • Przyciskiem (1) wybrać prędkość wentylatora. Na wyświetlaczu (3) pojawią się symbole „LL” – niskie obroty lub „HH” wysokie obroty.
 • Przyciskami „-” i „+(2) wybrać temperaturę z zakresu 15-32OC.
 • TIMER - funkcja ta umożliwia ustawienie czasu, po upływie którego nastąpi automatyczne wyłączenie grzejnika. Można ustawić tylko pełne godziny w zakresie od 1 do 12. Aby uruchomić funkcję należy nacisnąć przycisk (4), pojawią się cyfry „00”. Następnie przyciskami „-” i +(2) wybrać odpowiednią wartość.
 • Aby wyłączyć grzejnik należy przełączyć przycisk (5) w pozycję „O”.

Wyłączenie grzejnika resetuje wszystkie ustawienia.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

 • przed czyszczeniem urządzenie należy włączyć, odłączyć od sieci i poczekać do wystygnięcia,
 • urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie,
 • nie używać do czyszczenia silnych lub niszczących powierzchnię środków czystości,
 • obudowę przecierać wilgotną szmatką.


OCHRONA
ŚRODOWISKA:

 • urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
 • należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych


GWARANCJA:

 • urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
 • nie może być używane do celów zawodowych,
 • gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.

Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.


Ogólne
EAN 5908277384883
Oscylacja NIE
Parametry elektryczne
Moc 400W
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Funkcje
Wyświetlacz LCD TAK
Timer TAK
Zabezpieczenie przed przegrzaniem TAK
Pozostałe
EAN 5908277384883
Waga netto 0.47 kg
Opakowanie zbiorcze 31.00 x 37.50 x 36.50 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 16
Opakowanie 9.00 x 14.50 x 17.00 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 4311317
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu