Jak działa outlet?

 1. Urządzenie pochodzi z regulaminowych zwrotów lub wyprzedaży magazynowych.
 2. Kupujesz sprawdzony przez producenta i w 100% sprawny sprzęt, bez ukrytych wad technicznych.
 3. Otrzymujesz produkt z pełną gwarancją i wsparciem technicznym.

Cena prezentowanego na aukcji produktu mogła zostać obniżona ze względu na:

 • towar może pochodzić z regulaminowego zwrotu do 14 dni
 • urządzenie po zwrocie może posiadać niewielkie ślady użytkowania
 • na opakowaniu urządzenia mogą być widoczne otarcia i wgniecenia
 • urządzenie może posiadać niewielkie ślady (rysy, otarcia, minimalne wgniecenia, odciski palców itp.) po wykonanych kontrolach sprzętu przez serwis

Zdrowe, smaczne i wygodne grillowanie!

Pogoda nie zawsze pozwala na grillowanie na świeżym powietrzu. Ale grill elektryczny nie zna pogodowych ograniczeń!
Dzięki niemu potrawy będą nie tylko pyszne, ale również zdrowe. Ten sposób przyrządzania ulubionego mięsa czy warzyw zapobiega wydzieleniu się toksycznych substancji, jakie mogą powstawać w trakcie tradycyjnego grillowania.

Nasz grill posiada obudowę ze stali szlachetnej, płyty grzejne z powłoką antyadhezyjną, która zapobiega przywieraniu oraz nienagrzewające się uchwyty.
Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest także wyjmowana tacka na tłuszcz i ruchoma płyta górna, dzięki której możliwe jest grillowanie produktów o różnej grubości. Urządzenie jest proste w obsłudze i łatwe do utrzymania w czystości. W trakcie przechowywania pokrywę grilla można zabezpieczyć blokadą, a przewód zasilający umieścić w podstawie urządzenia.

Prosto, zdrowo i bardzo smacznie – tylko z grillem elektrycznym marki Eldom!

 

 

SPECYFIKACJA:

 • obudowa ze stali szlachetnej
 • płyty o wym. 25,5x17,8cm z powłoką antyadhezyjną
 • ruchoma płyta górna umożliwiająca opiekanie produktów o różnej grubości
 • blokada pokrywy ułatwiająca przechowywanie
 • lampka kontrolna
 • tacka na tłuszcz
 • nienagrzewający się uchwyt
 • miejsce na przewód w podstawie
 • prosta obsługa
 • moc: 1000W
 • EAN: 5908277382438

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE.
Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

 1. Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.

 2. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.

 3. Ustawić urządzenie na płaskiej, stabilnej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.

 4. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.

 5. Wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już ono używane oraz przed jego czyszczeniem.

 6. Nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie.

 7. Nie używać na wolnym powietrzu.

 8. nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych jak meble, pościel, papier, ubrania, firany, wykładziny itp.

 9. Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia.

 10. Części urządzenia stają się gorące podczas użytkowania. Urządzenie należy trzymać wyłącznie za uchwyt.

 11. Należy zachować ostrożność przy wyjmowaniu produktów. Gotowe produkty są gorące i mogą poparzyć.

 12. Nie należy pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru.

 13. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

 14. Nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie użytkowania.

 15. Nie przykrywać urządzenia w czasie pracy.

 16. Nie wkładać do urządzenia produktów w foliach metalowych.

 17. Nie stosować w celach grzewczych

 18. Używać tylko w pomieszczeniach z dobrą wentylacją

 19. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.

 20. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.

 21. Nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi; wykaz serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu.

 22. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy.Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 23. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.


Ten symbol ostrzega przed wysoką temperaturą powierzchni urządzenia.

 

 

OPIS OGÓLNY:
1. Lampka kontrolna
2. Pokrywa
3. Blokada pokrywy
4. Uchwyt
5. Płyty grzejne
6. Tacka na tluszcz


DANE TECHNICZE:
- moc: 1000W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz

 

OBSŁUGA:
Przed przystąpieniem do użytkowania należy się upewnić czy urządzenie, wtyczka i przewód zasilający są sprawne i czy usunięto wszystkie części opakowania.

Uwaga:
Podczas pierwszego użycia może wydzielać się specyficzny zapach będący wynikiem procesu produkcyjnego. Zjawisko to ustępuje po pewnym czasie. W  pomieszczeniu należy zapewnić właściwą wentylację np. otwierając okno. Pierwsze użycie grilla powinno odbyć się bez produktów.

- Ustawić urządzenie na płaskiej, stabilnej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.
- Przetrzeć płyty grzejne (5) wilgotną szmatką i posmarować tłuszczem.
- Opuścić pokrywę (2).
- Włączyć urządzenie do sieci. Zapali się lampka kontrolna.
- Urządzenie nagrzewa się. Lampka kontrolna gaśnie, gdy urządzenie osiągnęło wymaganą temperaturę.
- Otworzyć pokrywę trzymając za uchwyt (4). Ułożyć produkty i delikatnie opuścić pokrywę.

Nie dociskać pokrywy aby nie zgnieść produktów oraz nie blokować jej w czasie pracy blokadą (3).
Pokrywa (2) automatycznie dopasowuje się do grubości produktów.
Podczas pieczenia lampka kontrolna zapala się i gaśnie. Termostat utrzymuje odpowiednią temperaturę.
Po zakończeniu pieczenia wyjąć produkty. Aby nie uszkodzić płyt grzejnych należy używać sztućców drewnianych lub z tworzyw sztucznych odpornych na wysokie temperatury.
Po zakończeniu opiekania należy odłączyć urządzenie od sieci.

 

WSKAZÓWKI:
- W podstawie urządzenia znajduje się miejsce na przewód.
- W trakcie przechowywania można zablokować pokrywę blokadą (3).
- Podczas pracy grilla bez produktów (np. w czasie przygotowywania kolejnych produktów) zaleca się zamknąć pokrywę (2) aby utrzymać temperaturę.
- Ruchoma pokrywa (2) umożliwia grillowanie potraw różnej grubości.


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
- przed rozpoczęciem czyszczenia odłączyć urządzenie od sieci i pozostawić do ostygnięcia
- nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach oraz nie myć w zmywarkach do naczyń
- korpus i przewód zasilający czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki
- płyty grzejne przetrzeć ręcznikami papierowymi aby usunąć tłuszcz
- nie używać ostrych środków czyszczących, detergentów, rozpuszczalników itp.
- w przypadku osadów trudnych do usunięcia nie należy używać twardych narzędzi gdyż mogą zniszczyć powłoki zastosowane na płytkach urządzenia. Na uciążliwe zabrudzenia najlepiej jest położyć mokrą ścierkę, która rozmiękcza osady.
- należy regularnie czyścić i opróżniać tackę (6). Tackę można wyjąć i umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia.


OCHRONA ŚRODOWISKA:
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych


GWARANCJA:
- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
- nie może być używane do celów zawodowych,
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu