Ta niewielkich rozmiarów i małej wagi praktyczna golarka do ubrań znakomicie radzi sobie ze zmechaceniami na swetrach, szalach, bluzkach i w trwały sposób usuwa wszelkie supełki i kuleczki.

Posiada duży przeźroczysty pojemnik, dzięki czemu doskonale widać stopień jej napełnienia. Po zdjęciu osłony i wysunięciu nożyka golarkę łatwo oczyścić szczoteczką, dzięki dostępowi do mechanizmu napędowego, osłony i nożyka. Urządzenie zasilane jest akumulatorkiem, posiada lampkę kontrolną, która wskazuje na jego ładowanie. To małe i proste w obsłudze urządzenie zabezpieczone jest przed przypadkowym uruchomieniem, gdy osłona jest źle zamontowana. Trzeba mieć tego małego pomocnika w domu. Koniecznie!

 

 

SPECYFIKACJA:

  • duży przeźroczysty pojemnik
  • łatwa w czyszczeniu
  • metalowe sitko
  • lampka kontrolna
  • zasilanie akumulatorowe
  • moc: 3W
  • EAN: 5908277382032

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji

1. podczas mycia nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie
2. sprzęt tylko do użytku domowego, przy eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z przeznaczeniem lub wbrew
niniejszej instrukcji sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają
3. nie używać urządzenia do celów innych niż te wymienione w instrukcji
4. nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem przyłączeniowym. W przypadku uszkodzenia należy
konsultować się z Serwisem Producenta
5. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
6. napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania
7. używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami
8. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

 

OPIS OGÓLNY:
1. Nakładka ochraniajaca
2. Osłona
3. Nozyk
4. Nakładka dystansowa
5. Korpus
6. Pojemnik
7. Włacznik
8. Lampka
9. Gniazdko zasilania
10. Szczoteczka

 

DANE TECHNICZE:
- moc: 3W
- napiecie zasilania: 230V ~ 50Hz
- zasilanie akumulatorowo
- akumulator: Ni-Cd 600mAh
- czas ładowania: 8 godzin

 

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:

- używanie urządzenia możliwe jest po naładowaniu akumulatora,

- należy prawidłowo podłączyć kabel zasilający do gniazda (9),

- urządzenie wyposażone jest w wewnętrzny akumulator, którego czas ładowania wynosi około 8 godz. Aby przedłużyć żywotność akumulatora ładowanie powinno odbywać się w jednym, nieprzerwanym cyklu po całkowitym rozładowaniu.

- ładowanie sygnalizowane jest lampka kontrolna (8). Lampka kontrolna nie gaśnie po naładowaniu akumulatora.

- po naładowaniu należy odłączyć urządzenie od sieci oraz wypiąć kabel zasilający z gniazda (9)

 

OBSŁUGA:
- przed uruchomieniem dokładnie załozyc osłone (2).
Nie właczac golarki kiedy osłona jest luzna.
UWAGA. Urządzenie nie działa w przypadku źle zamontowanej osłony
- golarka rozpoczyna prace po przełaczeniu włacznika (7)
- delikatnie przesuwac golarke po płasko ułozonym ubraniu
- aby wyłaczyc urzadzenie nalezy przełaczyc włacznik (7)

 

WSKAZÓWKI:
1. Nie golić kłaczków z ubrań kiedy znajduje się na ciele, grozi to okaleczeniem ciała.

2. Szczególna uwagę należy zachować przy goleniu następujących części ubrań:

- wokół guzików i zamków błyskawicznych

– części wystających

– łączeń

– szwów

– przedmiotów przyklejonych do ubrania

– części delikatnych

3. Przed użyciem wypróbować w mało widocznym miejscu na ubraniu.

4. Przesuwać urządzenie zgodnie ze wzorem na ubraniu.

5. w przypadku opornych kłaczków przesuwać urządzenie wzdłuż wzoru pionowo i poziomo.

6. W przypadku  cienkich ubrań złożyć dwie warstwy ubrania i golić np. na desce do prasowania

7. Unikać włączaniagolarki kiedy nie zbiera kłaczków, tarcie między osłoną a wewnętrznym nożykiem zwiększyć i skrócić trwałość osłony i nożyka.

 

CZYSZCZENIE i KONSERWACJA:

Gdy pojemnik napełni się w około 80%, należy wyczyścić pojemnik i wewnętrzny nożyk.

-przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci i wyłączyć

-urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie

- nie używać silnych lub niszczących powierzchnie środków czystości i produktów do czyszczenia

- obudowę przecierać wilgotna szmatka

- zdjąć osłonę (2), odkręcając przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, rys. 1

- wysunąć nożyk (3)rys. 2

- za pomocą szczoteczki (10) wyczyścić osłonę, nożyk oraz mechanizm napędowy, rys. 3, 4, 5

- opróżnić pojemnik (6)rys. 6

  

 

Zachować ostrożność w trakcie wyjmowania i czyszczenia nożyka (3).
Nóź jest ostry. Metalowe sitko osłony (2) należy czyścic bardzo 
delikatnie. Nie dociskać.

 

OCHRONA SRODOWISKA

- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą byc poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi 

- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje sie zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

 

GWARANCJA

Producent zapewnia dobra jakość i dobre działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, Beda naprawiane bezpłatnie na terenie RP w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia niesprawnego urządzenia do punktu serwisowego wraz z dowodem zakupu.

Reklamujący powinien dostarczyć uszkodzony sprzęt wraz z dowodem zakupu do centralnego punktu serwisowego na adres:

Eldom Sp. z_o.o. 40-238 Katowice, ul. Pawła Chromika 5A.

Przesyłka powinna być należycie zabezpieczona (zaleca się użycie oryginalnego opakowania). Urządzenie można wysłać na koszt gwaranta – sposób wysyłki przedstawiony na stronie:

https://www.eldom.eu/wsparcie/pomoc/jak-nalezy-wysylac-uszkodzony-sprzet-do-centrali-serwisowej

Informacje o wysyłce można także uzyskać pod nr telefonu 32 253 04 13.

Pojęcie “naprawa” nie obejmuje czynności wymienionych w instrukcji obsługi (np. czyszczenie lub konserwacja), do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie. Termin naprawy, w przypadku dostarczenia do centralnego punktu serwisowego wysyłka pocztowa lub za innym pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.

Gwarancja nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcja jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb, wszelkich uszkodzeń mechanicznych oraz na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem towaru. Gwarancja nie obejmuje żarówek, baterii i akumulatorów.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie dla konsumenta do prywatnego użytku w gospodarstwie domowym, w przypadku innego użytkowania traci gwarancje


Parametry elektryczne
Moc 3W
Zasilanie akumulatorowe
Możliwość samodzielnej wymiany akumulatorów NIE
Funkcje
Lampka kontrolna TAK
Łatwość czyszczenia TAK
Gwarancja i serwis
Serwis centralny
Gwarancja producenta 24 miesiące
Ogólne
EAN 5908277382032
Model duży przeźroczysty pojemnik
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 6.5 x 13 x 7.5 cm
Parametry fizyczne
Metalowe sitko TAK
Pozostałe
EAN 5908277382032
Waga netto 0.20 kg
Opakowanie zbiorcze 39.50 x 32.00 x 33.50 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 24
Opakowanie 10.50 x 7.40 x 19.10 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Akcesoria i części zamienne

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu