Świeżo zmielona kawa ma zupełnie inny aromat i smak. Aby móc się nimi cieszyć, trzeba mieć ten piękny i praktyczny młynek.

Ma elegancką obudowę ze stali szlachetnej oraz przezroczystą pokrywę. Mieści się w nim aż 50 g ziarna. Posiada zabezpieczenie przed uruchomieniem bez pokrywy. Dodatkowo wyposażony jest w bardzo wygodny przycisk pulsacyjny oraz schowek na przewód. Należy do ekskluzywnej serii produktów S-line. Dzięki temu idealnemu młynkowi każda kawa będzie idealna.

 

 

 

SPECYFIKACJA:

  • przeźroczysta pokrywa
  • obudowa ze stali szlachetnej
  • nóż stalowy
  • pojemność 50g
  • zabezpieczenie przed uruchomieniem bez pokrywy
  • moc: 150W
  • EAN: 5908252477722

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA:

- przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji
- przed pierwszym podłączeniem urządzenia do sieci sprawdź czy napięcie w gniazdku jest zgodne z napięciem znamionowym umieszczonym na etykiecie
- nie dotykać noża przy włączonym urządzeniu, a po wyłączeniu z sieci można go dotknąć dopiero po jego zatrzymaniu,
- urządzenie nie może być używane z uszkodzonym nożem
- nie używać na wolnym powietrzu
- nie chwytać urządzenia mokrymi rękami
- nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach
- używać urządzenia tylko i wyłącznie do mielenia kawy.
Mielenie innych produktów grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji,
- aby wyłączyć urządzenie z sieci nigdy nie ciągnąć za przewód, zawsze używać wtyczki
- nie przekraczać czasu pracy ciągłej urzadzenia (30 sekund)
- wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już ono używane oraz przed jego czyszczeniem
- sprzęt tylko do użytku domowego, przy eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności a uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
- nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem przyłączeniowym.
W przypadku uszkodzenia należy konsultować się z Serwisem Producenta
- napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 

 

OPIS OGÓLNY:
1. Przeźroczysta pokrywa
2. Korpus
3. Przycisk pulsacyjny
4. Schowek na przewód

DANE TECHNICZE:
- moc: 150W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz

 

OBSŁUGA:
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do mielenia kawy.
Pojemność urządzenia wynosi 50 g.
- otworzyć pokrywę ruchem odwrotnym do ruchu wskazówek zegara
- wsypać ziarenka kawy do pojemnika.
Nie napełniać młynka poza brzeg
- zamknąć pokrywę i przekręcić ją tak, aby znak na niej zrównał się ze znakiem na obudowie.
Urządzenie posiada zabezpieczenie przed uruchomieniem bez prawidłowo założonej pokrywy

- rozwinąć całkowicie przewód i włączyć wtyczkę do kontaktu. Aby zmielić kawę nacisnąć przycisk pulsacyjny
Aby uniknąć przegrzania się silnika nie używać urządzenia dłużej niż 30 sekund.
Należy odczekać co najmniej jedną minutę przed ponownym użyciem.
- Po zmieleniu kawy odczekać aż nóż się zatrzyma, otworzyć pokrywę i wysypać zawartość.

 

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA:
- wyłączyć urządzenie z prądu
- nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie
- po każdym użyciu umyć pojemnik na kawę
- wyczyśćić wilgotną ściereczką zewnętrzną część urządzenia oraz pojemnik na kawę
- po umyciu wytrzeć pokrywę suchą ściereczką


PRZECHOWYWANIE:
- przewód można zwinąć do podstawy, która zawiera przeznaczony do tego schowek
- przechowywać urządzenie w chłodnym i suchym miejscu


OCHRONA ŚRODOWISKA:
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

WARUNKI GWARANCJI:
Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu.
Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą naprawiane bezpłatnie na terenie RP w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia
niesprawnego urządzenia do punktu serwisowego wraz z dowodem zakupu.
Reklamujący powinien dostarczyć uszkodzony sprzęt wraz z dowodem zakupu do centralnego punktu serwisowego na adres:
Eldom Sp. z o.o. 40-238 Katowice, ul. Pawła Chromika 5A.

Przesyłka powinna być należycie zabezpieczona (zaleca się użycie oryginalnego opakowania). Urządzenie można wysłać na koszt gwaranta – sposób wysyłki
przedstawiony na stronie:
https://www.eldom.eu/wsparcie/pomoc/jak-nalezy-wysylac-uszkodzony-sprzet-do-centrali-serwisowej


Informacje o wysyłce można także uzyskać pod nr telefonu 32 253 04 13.
Pojęcie "naprawa" nie obejmuje czynności wymienionych w instrukcji obsługi (np. czyszczenie lub konserwacja), do wykonania których zobowiązany jest użytkownik
we własnym zakresie. Termin naprawy, w przypadku dostarczenia do centralnego punktu serwisowego wysyłką pocztową lub za innym pośrednictwem ulegnie
przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb, wszelkich uszkodzeń mechanicznych oraz na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub
przeznaczeniem towaru. Gwarancja nie obejmuje żarówek, baterii i akumulatorów.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie dla konsumenta do prywatnego użytku w gospodarstwie domowym, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję


Ogólne
EAN 5908252477722
Włącznik z zabezpieczeniem TAK
Typ Udarowy
Parametry elektryczne
Moc 150W
Napięcie zasilania 230V ~ 50Hz
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis centralny
Funkcje
Antypoślizgowe stopki TAK
Regulacja grubości mielenia NIE
Wyjmowany pojemnik NIE
Praca pulsacyjna TAK
Parametry fizyczne
Pojemność 50 g
Pozostałe
EAN 5908252477722
Waga netto 0.72 kg
Opakowanie zbiorcze 33.50 x 22.50 x 44.00 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 12
Opakowanie 10.70 x 10.70 x 21.00 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Akcesoria i części zamienne

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu