Styl i bezpieczeństwo!

Chcesz nadać włosom niesamowity blask i gładkość? Użyj elektrycznej szczotki do włosów SE20 SAATIN!

Jest niezwykle stylowa i funkcjonalna! Ma nowoczesny i ergonomiczny kształt. Dzięki szerokiemu zakresowi regulacji temperatury może być stosowana do każdego rodzaju włosów – od cienkich i delikatnych, aż po gęste i kręcone. Posiada metalowe końcówki prostujące z ceramiczną powłoką, aby wygładzanie było łatwe i bezpieczne. Funkcja jonizacji chroni włosy przed puszeniem się i elektryzowaniem.
Szczotka ma czytelny wyświetlacz LCD oraz bardzo wygodne przełączniki do krokowej zmiany temperatury.  Jest także bardzo lekka i wygodna w użyciu. Możesz korzystać z niej nie tylko w domu, ale zabrać ze sobą do pracy lub w podróż, aby zawsze móc cieszyć się nienaganną fryzurą!

 


SPECYFIKCJA:

  • łatwiejsze prostowanie
  • efektywniejsze wygładzanie włosów
  • do wszystkich rodzajów włosów
  • szeroki zakres regulacji temperatury
  • elegancki, lekki i ergonomiczny kształt
  • wyświetlacz LCD
  • funkcja jonizacji włosów
  • metalowe końcówki prostujące z ceramiczną powłoką 
  • moc: 70 W
  • EAN: 5908277384173

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi.
1. Urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi na obudowie.
2. Dla zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilania łazienki urządzenia zabezpieczającego różnicowo – prądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym zadziałania nie przekraczającym 30 mA. W tej sprawie należy zwrócić się do specjalisty elektryka.
3. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
4. Urządzenie bardzo się nagrzewa w czasie używania. Należy unikać kontaktu urządzenia ze skórą oraz przewodem
zasilającym.
5. Należy zawsze odłączyć urządzenie przed czyszczeniem i konserwacją, a także w razie nieprawidłowego działania, po zakończeniu używania oraz przerwy w używaniu nawet na krótki czas.
6. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.
7. Podczas modelowania włosów należy tak dobrać czas pracy aby nie przegrzać włosów.
8. Nie wolno używać urządzenia do stylizacji zwierząt oraz włosów sztucznych.
9. Nigdy nie używać urządzenia wilgotnego, wilgotnymi rękoma lub w pobliżu pryszniców, wody w wannie, umywalce lub innych pojemnikach.
10. Gdy urządzenie jest używane w łazience, odłączyć je po użyciu, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, kiedy urządzenie jest wyłączone.
11. Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub spryskiwać.
12. Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
13. Przed schowaniem urządzenia odczekać, aż ostygnie.
14. Należy regularnie sprawdzać czy przewód zasilający i całe urządzenie nie ma jakichkolwiek uszkodzeń. Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia.
15. Nie wolno wkładać urządzenia do ognia ani innych źródeł ciepła.
16. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie
Producenta. Lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu.
17. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
18. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

OSTRZEŻENIE. Nie stosować tego sprzętu w pobliżu wanien, pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą.

 

 

OPIS OGÓLNY:
1. Obudowa
2. Wyświetlacz LCD
3. Zwiększenie temp. (+)
4. Zmniejszenie temp. (-)
5. Włącznik/ Wyłącznik
6. Część czesząco-prostująca


DANE TECHNICZE:
- moc: 70W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz

 

PRZEZNACZENIE:
Elektryczna szczotka do włosów służy do prostowania i czesania włosów. Szczotka nadaje połysk i gładkość włosom, które sie puszą lub niesfornie kręcą. Obudowa (1) szczotki jest wykonana z materiału odpornego na wysokie temperatury, a ząbki posiadają przeciwoparzeniowe zakończenia. Odpowiednio dobrana temperatura pozwala na zastosowanie zarówno na włosach cienkich, normalnych jak i grubych lub kręconych.


UWAGA!
Nie wolno używać szczotki do czesania zwierząt oraz włosów sztucznych.
Nie należy trzymać szczotki dłużej niż 20 sek w jednym miejscu.
Przed użyciem należy umyć włosy i dokładnie je rozczesać.
Aby uzyskać najlepsze efekty nie należy zbierać zbyt dużej ilości włosów.


OBSŁUGA:
Rozwinąć przewód zasilający, ułożyć tak, aby nie miał kontaktu z częścią grzewczą urządzenia (6) i podłączyć do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi powyżej.
Aby włączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk (5) przez ok 2 sek. Następnie należy wybrać odpowiednią temperaturę zależnie od rodzaju włosów. Temperatura zmienia się krokowo co 5°C przyciskami (+) i (-) - wyższa temperatura (3) i niższa temperatura (4).
Automatycznie szczotka jest ustawiona na temperaturę 180°C.

- włosy delikatne/ cienkie/ koloryzowane 170 - 190°C (wybranie niższej temperatury może wydłużyć czas prostowania włosów)
- włosy normalne 200 - 210°C
- włosy gęste/ grube/ kręcone 210 - 230°C

Po zakończeniu prostowania włosów należy wyłączyć urządzenie przyciskiem (5) przytrzymując ok 2sek, następnie odłączyć urządzenie od sieci pociągając za wtyczkę a nie za kabel. Urządzenie przed schowaniem należy pozostawić do ostygnięcia.
Szczotka wyłącza się samoczynnie po upływie 1 godz.
Zamiana jednostek z °C na °F jest możliwa poprzez jednoczesne naciśnięcie (+) i (-).
W trakcie pracy szczotka wytwarza jony, usuwające z włosów ładunki elektrostatyczne, tym samym sprawia, że włosy się mniej puszą.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
- przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci,
- czyścić wolno tylko zimne urządzenie,
- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie,
- zewnętrzne powierzchnie można czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki
- nie używać silnych lub niszczących powierzchnię środków czystości i produktów do czyszczenia


OCHRONA ŚRODOWISKA:
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych


GWARANCJA:
- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
- nie może być używane do celów zawodowych,
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.


Ogólne
EAN 5908277384173
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 5 x 31.5 x 8 cm
Parametry elektryczne
Moc 70W
Funkcje
Wyświetlacz LCD TAK
Jonizacja włosów TAK
Pozostałe
EAN 5908277384173
Waga netto 0.39 kg
Opakowanie zbiorcze 35.00 x 24.00 x 27.50 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 12
Opakowanie 33.00 x 9.00 x 6.00 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu