Jak działa OUTLET?

 1. Urządzenie pochodzi z regulaminowych zwrotów lub wyprzedaży magazynowych.
 2. Kupujesz sprawdzony przez producenta i w 100% sprawny sprzęt, bez ukrytych wad technicznych.
 3. Otrzymujesz produkt z pełną gwarancją i wsparciem technicznym.

Cena prezentowanego na aukcji produktu mogła zostać obniżona ze względu na:

 • towar może pochodzić z regulaminowego zwrotu do 14 dni
 • urządzenie po zwrocie może posiadać niewielkie ślady użytkowania
 • na opakowaniu urządzenia mogą być widoczne otarcia i wgniecenia
 • urządzenie może posiadać niewielkie ślady (rysy, otarcia, odciski palców) po wykonanych kontrolach sprzętu przez serwis

 

3w1 dla dokładnego i wygodnego golenia!

Maszynka G52 GENT jest przeznaczona do kompleksowej pielęgnacji zarostu. Posiada wbudowany trymer do przycinania i regulacji brody oraz dwie wymienne końcówki:

 • głowicę golącą z trzema wirującymi ostrzami, która dopasowuje  się do kształtu twarzy,
 • trymer do dokładnego i bezpiecznego usuwania włosów z nosa i uszu.

Wymiana obu końcówek jest niezwykle prosta - każdą z nich wystarczy zamocować w korpusie urządzenia, a trymer do brody otwiera się za pomocą przycisku.

Golarka ma ergonomiczny kształt i jest bardzo wygodna w użyciuZasilanie sieciowo-akumulatorowe sprawia, że można swobodnie z niej  korzystać. Po naładowaniu wewnętrznego akumulatora urządzenie nie musi być podpięte do gniazdka elektrycznego, aby mogło pracować. Stan naładowania pokazuje czytelny wskaźnik LED. Model G52 posiada także blokadę włącznika, która zabezpiecza go przed przypadkowym uruchomieniem np. w trakcie transportu.
Komorę noży tnących można myć pod bieżącą wodą, a w zestawie znajduje się również specjalny pędzelek do czyszczenia głowicy i trymerów.

 

 

SPECYFIKACJA:

 • 3w1 golarka, trymer, trymer do nosa
 • podwójny system głowic golących
 • ergonomiczny kształt
 • 2 wymienne końcówki:
  - głowica goląca z trzema wirującymi ostrzami, dopasowująca się do kształtu twarzy
  - trymer do dokładnego i bezpiecznego usuwania włosów z nosa i uszu
 • wbudowany trymer do przycinania i regulacji brody
 • prosta obsługa
 • łatwe czyszczenie – możliwość mycia pod wodą
 • zasilanie akumulatorowo-sieciowe
 • wskaźnik LED ładowania i rozładowania
 • IPX6
 • czas ładowania: ok. 2,5 godziny
 • akumulator: Li-Ion 600mAh
 • moc: 3W
 • EAN: 5908277384951

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi.

1. Urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi na obudowie.
2. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.
3. Gdy urządzenie jest używane w łazience, odłączyć je po użyciu, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, kiedy urządzenie jest wyłączone.
4. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
5. Urządzenie przeznaczone jest jedynie do użytku domowego.
6. Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia.
7. Nie używać na wolnym powietrzu.
8. Używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.
9. Należy regularnie sprawdzać czy przewód zasilający i całe urządzenie nie ma jakichkolwiek uszkodzeń. Nie wolno włączyć urządzenia jeżeli zostaną stwierdzone uszkodzenia.
10. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta. Lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu.
11. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.OCHRONA ŚRODOWISKA:
- Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi.
- Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

 

GWARANCJA:
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym.
- Nie może być używane do celów zawodowych.
- Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.


UWAGA
Urządzenie nie nadaje się do golenia na mokro oraz przy użyciu żelu i pianki do golenia.
Urządzenie można myć pod bieżącą wodą jedynie gdy jest odłączone od zasilania.
To urządzenie zawiera akumulatory, które są niewymienne.

 

 

OPIS OGÓLNY:
1. Głowica z trzema ostrzami tnącymi
2. Przycisk otwierania obudowy głowicy
3. Włącznik
4. Wskaźnik ładowania
5. Gniazdo przyłączenia przewodu zasilającego
6. Trymer do brody
7. Przycisk otwierania trymera
8. Korpus
9. Trymer do nosa i uszu


DANE TECHNICZNE:
- 100-240V,~50/60Hz, 0,2A MAX
- czas ładowania: ok. 2,5 godziny
- akumulator: Li-Ion 600 mAh
- IPX6

 

ZASILACZ:
Eldom Sp. z o.o.
ul. Pawła Chromika 5a
40-238 Katowice
- Napięcie wejściowe: 100-240V
- Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego: 50/60Hz
- Napięcie wyjściowe: 5,0V DC
- Prąd wyjściowy: 1,0A
- Moc: 5,0W
- Średnia sprawność: 74,47%
- Zużycie energii w stanie bez obciążenia: 0,070W

 

 

PRZEZNACZENIE:

Maszynka G52 przeznaczona jest do golenia oraz przycinania włosów w nosie i uszach.

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

 • Używanie urządzenia możliwe jest po naładowaniu akumulatora lub z sieci – należy prawidłowo podłączyć kabel zasilający do gniazda (5).
 • Golarka rozpoczyna pracę po wciśnięciu włącznika (3).
 • Aby wyłączyć urządzenie należy ponownie wcisnąć włącznik (3).
 • Urządzenie wyposażone jest w wewnętrzny akumulator, którego czas ładowania wynosi około 2,5 Aby przedłużyć żywotność akumulatora ładowanie powinno odbywać się w jednym, nieprzerwanym cyklu po całkowitym rozładowaniu.

 

UWAGA: Czas ładowania nie może przekroczyć 10 godzin, ma to wpływ na żywotność akumulatora, a w skrajnych przypadkach może spowodować jego uszkodzenie.

 • Stan naładowania pokazuje wskaźnik (4).
 • Po naładowaniu należy odłączyć urządzenie od sieci oraz wypiąć kabel zasilający z gniazda (5).

 

OBSŁUGA:

Golenie

 • W korpusie (8) zamocować głowicę (1), wsuwając ją w gniazdo i przekręcając w prawo, aż do zablokowania.
 • Uruchomić urządzenie włącznikiem (3).
 • Umieść głowicę (1) na skórze i przesuwać, lekko przyciskając.

 

Uwaga: Powierzchnia głowicy powinna przylegać płasko do skóry.

 • Po zakończeniu pracy urządzenie wyłączyć przyciskiem (3) i wyczyścić.

 

Trymer do nosa i uszu

 • W korpusie (8) zamocować trymer (9), wsuwając go w gniazdo i przekręcając w prawo, aż do zablokowania.
 • Uruchomić urządzenie włącznikiem (3).
 • Wsunąć ostrożne końcówkę trymera (9) do nosa lub ucha i przyciąć włosy.
 • Po zakończeniu pracy urządzenie wyłączyć przyciskiem (3) i wyczyścić.

 

Trymer do brody

 • Otworzyć trymer (6) za pomocą przycisku (7).
 • Uruchomić urządzenie włącznikiem (3).
 • Przyłożyć ostrze trymera (6) do brody lub baczków i przycinać do uzyskania pożądanego efektu.
 • Po zakończeniu pracy urządzenie wyłączyć przyciskiem (3) i wyczyścić.

 

BLOKADA TRANSPORTOWA:

 • Urządzenie posiada blokadę włącznika (3) zabezpieczającą przed przypadkowym uruchomieniem podczas transportu.
 • Aby uruchomić blokadę należy włączyć urządzenie włącznikiem (3), a następnie przytrzymać włącznik wciśnięty przez kilka sekund.
 • W celu wyłączenia blokady należy przez kilka sekund przytrzymać wciśnięty włącznik (3).
 • Po podłączeniu zasilacza blokada wyłącza się.

 

UWAGI:
Nóż i sitko noża tnącego umieszczone w głowicy (1) oraz nóż umieszczony w trymerze (9) podlegają normalnemu zużyciu i nie są objęte gwarancją.

 

Można je zamówić poprzez sklep internetowy na stronie www.eldom.eu, gdzie korzystając z różnych form płatności i wysyłki (co ma wpływ na koszty) wybiorą Państwo formę najbardziej dogodną dla siebie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

 • Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i odłączyć od sieci.
 • Po każdym goleniu należy opróżnić komorę noży tnących. W tym celu otworzyć głowicę wciskając przycisk (2) oraz zdjąć mocowanie ostrzy przekręcając delikatnie pokrętło (rys. 1). Do czyszczenia używać dołączonego pędzelka .
 • Komorę noży tnących można umyć pod bieżącą wodą.
 • Nie wolno zanurzać całego urządzenia w wodzie i innych cieczach.
 • Nie używać silnych lub niszczących powierzchnię środków czystości i produktów do czyszczenia.
 • Obudowę przecierać wilgotną szmatką.
 • W przypadku czyszczenia wodą przed kolejnym użyciem należy całe urządzenie dokładnie wysuszyć.

 

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu