Ta nowoczesna golarka męska z zasilaniem akumulatorowym jest urządzeniem, w którym zastosowano 2D SYSTEM, czyli głowicę golącą z dwoma ostrzami.

Zasada działania polega na wykorzystaniu specjalnej folii, w otwory której dostają się włosy, które następnie są golone. Wąska głowica pozwala sprawniej ogolić się w miejscach trudno dostępnych. Użyty w golarce system dwóch ostrzy i otworów umieszczonych pod różnym kątem ułatwia golenie włosków rosnących w różnych kierunkach. Golarkę świetnie się trzyma w dłoni dzięki jej ergonomicznej budowie. To wszystko ma niewątpliwy wpływ na precyzję golenia. Maszynka jest wyposażona w trymer, który przystrzyże brodę i wąsy tak jak chcesz.

 


SPECYFIKACJA:

  • zasilanie akumulatorowe
  • wskaźnik ładowania
  • 2D SYSTEM - głowica goląca z 2 ostrzami
  • trymer
  • w zestawie dodatkowa głowica goląca
  • ergonomiczna obudowa
  • moc: 3W
  • EAN: 5908277382049

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:


- przed użyciem dokładnie przeczytać instrukcję
- urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi na obudowie
- urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający
- gdy urządzenie jest używane w łazience, odłączyć je po użyciu, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, kiedy urządzenie jest wyłączone
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
- urządzenie przeznaczone jest jedynie do użytku domowego
- nie zanurzać urządzenia w wodzie i innych cieczach
- nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia
- nie używać na wolnym powietrzu
- używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami
- należy regularnie sprawdzać czy przewód zasilający i całe urządzenie nie ma jakichkolwiek uszkodzeń. Nie wolno włączyć urządzenia jeżeli zostaną stwierdzone uszkodzenia
- jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta. Lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu

 

 

OPIS OGÓLNY:
1. Siatka
2. Przyciski otwierania obudowy głowicy
3. Włącznik
4. Wskaźnik ładowania
5. Gniazdo przyłączenia przewodu zasilającego
6. Trymer
7. Przycisk otwierania trymera
8. Pędzelek

 

DANE TECHNICZNE:
- moc 3W
- ładowanie z sieci 230V ~ 50Hz
- akumulator: Ni-Cd 600 mAh
- czas ładowania: 15h

 

OBSŁUGA:

- używanie urządzenia możliwe jest po naładowaniu akumulatora.
- urządzenie wyposażone jest w wewnętrzny akumulator, którego czas ładowania wynosi 12 h.

Aby przedłużyć żywotność akumulatora ładowanie powinno odbywać się w jednym, nieprzerwanym cyklu po całkowitym rozładowaniu. Ładowanie akumulatora sygnalizowane jest lampką kontrolną (4).

UWAGA. Lampka kontrolna nie gaśnie po naładowaniu akumulatora.

- po naładowaniu należy odłączyć przewód zasilający od sieci oraz z gniazda urządzenia (5),
- urządzenie jest gotowe do pracy akumulatorowej
- aby rozpocząć pracę należy przesunąć włącznik (3) w poz. „ON”.

Golarka rozpoczyna pracę po przełączeniu włącznika (3) w poz. „ON”
- urządzenie wyposażone jest w trymer (6) do strzyżenia brody włączany przyciskiem (7)

- golarka kończy pracę po przełączeniu włącznika (3) w poz. „OFF”

 

OSTRZEŻENIE.  Nie stosować tego sprzętu w pobliżu wanien, pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą.

 

WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA:
Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję,
- urządzenie przeznaczone jest jedynie do użytku domowego,
- urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, chyba że będą
one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę aby dzieci nie bawiły się sprzętem
- nie zanurzać urządzenia w wodzie i innych cieczach,
- używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami,
- nie używać na wolnym powietrzu,
- nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia kabla lub wtyczki, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób,
- napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy.
Wszelkie modernizacje lub stosowanie nieoryginalnych części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
- Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:
- Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.


GWARANCJA:
- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym
- nie może być używane do celów zawodowych
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi
- sprzęt oddawany do reklamacji powinien być czysty i kompletny
Szczegółowe warunki gwarancji w załączniku do urządzenia.

 

WYMIANA SIATKI I GŁOWICY TNĄCEJ:
W celu wymiany podwójnej głowicy tnącej należy:
- otworzyć obudowę głowicy wciskając przyciski (2).
- zdjąć głowicę, fot. 2
- założyć nową głowicę
- założyć obudowę głowicy
W celu wymiany siatki należy:
- otworzyć obudowę głowicy wciskając przycisk (2).
- wysunąć siatkę z zaczepów obudowy
- założyć nową siatkę
- założyć obudowę głowicy
Zaleca się regularne sprawdzanie stanu siatki.

 

 

Głowica tnąca i siatka są elementami eksploatacyjnymi i powinny być regularnie wymieniane. Nie są objęte gwarancją.

 

UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA:
Głowica tnąca i siatka podlegają normalnemu zużyciu i nie są objęte gwarancją.
Można je zamówić poprzez sklep internetowy na stronie www.eldom.eu, gdzie korzystając z różnych form płatności i wysyłki (co ma wpływ na koszty) wybiorą Państwo formę najbardziej dogodną dla siebie. Wysyłając poniższy formularz pocztą na adres producenta za przesyłkę zapłacie Państwo przy odbiorze.
Przy zamówieniu listownym powyżej 3 szt. prosimy o potwierdzenie telefoniczne: tel. 32 253 04 13.


Ogólne
EAN 5908277382049
Ilość ostrzy w głowicy 2 (2D SYSTEM)
Ergonomiczna obudowa TAK
Parametry elektryczne
Moc 3W
Zasilanie akumulatorowe
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Funkcje
Wskaźnik ładowania TAK
Trymer TAK
Możliwość mycia głowicy pod bieżącą wodą NIE
Parametry logistyczne
Pojemność opakowania zbiorczego 24
Wymiary opakowania zbiorczego (dł. x szer. x wys.) 38.00 cm x 32.00 cm x 32.00 cm
Wymiary opakowania pojedyńczego (dł. x szer. x wys.) 14.80 cm x 4.80 cm x 18.00 cm
Waga netto produktu 0,16 kg
Pozostałe
EAN 5908277382049
Waga netto 0.16 kg
Opakowanie zbiorcze 38.00 x 32.00 x 32.00 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 24
Opakowanie 14.80 x 4.80 x 18.00 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Akcesoria i części zamienne

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 4311317
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu