Gdy sprawa wagi...nabiera powagi!

Elegancka i funkcjonalna waga TWO130 to niezastąpiony sojusznik w codziennej trosce o piękną figurę i świetną kondycję. Dzięki niej można precyzyjnie określać masę ciała, a także dokonywać innych, przydatnych pomiarów, takich jak:

 • pomiar poziomu wody w organizmie,
 • pomiar tkanki tłuszczowej i mięśniowej 
 • pomiar zapotrzebowania kalorycznego
 • wysokość BMI

Wszystkie parametry, jakie wskazuje urządzenie, widoczne są dzięki czytelnemu wyświetlaczowi LCD. Można również zmieniać jednostki ważenia oraz wprowadzać osobiste ustawienia (dotyczące płci, wieku czy wzrostu), dzięki temu wyniki pomiarów są odpowiednio zindywidualizowane.

Waga jest wykonana z bezpiecznego szkła, posiada wskaźnik przeładowania oraz sygnalizator rozładowania baterii.  Posiada także funkcję automatycznego wyłączania.

Produkt dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych (biała i czarna)

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • wyświetlacz LCD
 • pomiar BMI
 • pomiar zapotrzebowania kalorycznego
 • pomiar poziomu wody w organiźmie
 • pomiar tkanki tłuszczowej i mięśniowej
 • automatyczne wyłączanie
 • wskaźnik przeładowania
 • wskaźnik rozładowania baterii
 • platforma z bezpiecznego szkła
 • waga maksymalna: 150kg
 • dokładność podziałki: 100g
 • zasilanie: bateria CR2032
 • kolor: biały
 • EAN: 5908277383459

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji
1. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
2. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
3. Nie wchodzić na wagę kiedy jest mokra.
4. Nie stawać na wadze mokrymi stopami.
5. Przechowywać wagę w miejscu zacienionym i suchym. Podczas przechowywania nie dociskać wagi innymi przedmiotami.
6. Dokładność wskazania wagi zależy od sposobu jej użytkowania. Wagą należy posługiwać się ostrożnie.
Nie skakać na wadze, nie upuszczać wagi.
7. Do czyszczenia używać wilgotnej, miękkiej szmatki bez użycia środków chemicznych, po czym wytrzeć do sucha. Nie zanurzać w wodzie.
8. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy.
9. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
10. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego
używania urządzenia.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych

 

Waga TWO130 umożliwia pomiary poziomu tłuszczu i wody w tkance mięśniowej, dziennego zapotrzebowania kalorycznyego
oraz BMI. Pomiary oparte na parametrach takich jak waga, wzrost, wiek itp. pozwalają określić kondycję organizmu.

 

DANE TECHNICZE:
- waga maksymalna: 150kg
- dokładność podziałki: 100g
- dokładność wskazania: 500g
- zasilanie: bateria CR2032

 

OBSŁUGA:
Dokonywanie pomiaru:

1. Stanąć na wadze suchymi, bosymi stopami.
2. Zaleca się dokonywanie pomiarów o tej samej porze (np.19.00-21.00).
3. Wyniki pomiaru mogą być błędne po wyczerpujących ćwiczeniach fizycznych, podczas stosowania forsownej diety oraz w stanie silnego odwodnienia.
4. Wagę należy używać na twardej i płaskiej powierzchni. Podczas wykonywania pomiaru należy stać spokojnie.
5. Pomiar poziomu tłuszczu i wody w organiźmie może dawać nieodpowiednie wyniki w przypadku:
- dorosłych powyżej 70 roku życia (można używać zwykłego trybu ważącego),
- sportowców uprawiających bodybuilding oraz zawodowych sportowców.
6. Nie zaleca się użytkowania wagi przez:
- kobiety ciężarne,
- chorych dializowanych,
- osoby z rozrusznikami serca lub innymi implantami medycznymi.

UWAGA!
Zawartość procentowa tłuszczu, wody i mięśni oszacowana za pomocą urządzenia jest jedynie wartością orientacyjną dla celów użytkownika a nie dla celów medycznych. Jeśli wspomniane wartości procentowe są niższe lub wyższe od podanych wartości referencyjnych, należy skontaktować się z lekarzem w celu konsultacji.

 

BATERIE
Waga zasilana jest baterią CR2032. Przed pierwszym użyciem należy zdjąć folię zabezpieczającą baterię.WYMIANA BATERII:

1. Otworzyć pokrywę baterii znajdującą się na spodzie urządzenia.
2. Delikatnie podważyć i wyjąć baterię.
3. Włożyć nową baterię i delikatnie docisnąć aż do zaskoczenia zaczepu. Należy zwrócić uwagę na polaryzację.
4. Zamknąć pokrywę. Zużyte baterie powinny być wyrzucane do specjalnie w tym celu przygotowanych

 

 

ZMIANA JEDNOSTEK WAŻENIA:

- Włączyć wagę naciskając “SET”

- Odczekać kilka sekund aż na wskaźniku pojawi się wartość “0,0”.

- Zmienić jednostkę ważenia (kg, lb, st:lb) dotykając przycisk ▲ lub ▼

Przy ustawieniu jednostki wagi “kg” domyślną jednostką wzrostu będzie cm natomiast po wybraniu jednostki wagi “lb” (funty) domyślną jednostką wzrostu będzie stopa (feet) oraz cal (inch

TRYB ZWYKŁEGO WAŻENIA:

- Włączyć wagę naciskając „SET”

- Odczekać kilka sekund aż na wskaźniku pojawi się wartość “0,0”.

- Stanąć na wadze równomiernie rozmieszczając stopy.

- Odczekać kilka sekund aż wskazanie wagi się ustabilizuje i odczytać wskazanie wyświetlacza.

TRYB WAŻENIA ORAZ POMIARÓW KALORII, BMI , TKANKI TŁUSZCZOWEJ I WODY W ORGANIZMIE

Włączyć wagę przyciskiem “SET” w celu ustawienia osobistych parametrów.

 

Przyciskami ▲ lub ▼ ustawić osobisty kod (P - 09). Nacisnąć “SET” aby zatwierdzić wybór.
Przyciskami ▲ lub ▼ wybrać płeć (mężczyzna) lub (kobieta). Nacisnąć “SET” aby zatwierdzić wybór
Przyciskami  ▲ lub ▼ustawić wiek (10-80). Nacisnąć “SET” aby zatwierdzić wybór.
Przyciskami ▲ lub ▼ustawić wzrost (100-240 cm). Nacisnąć “SET” aby zatwierdzić wybór.
Waga jest gotowa do pomiarów.

 

TABELA NORM PROCENTOWEJ ZAWARTOŚCI TŁUSZCZU I WODY W ORGANIŹMIE:

 

 

Wiek

Kobieta

Mężczyzna

 

STATUS

Tłuszcz %

Nawodnienie %

Tłuszcz %

Nawodnienie %

 

<=30

4.0-20.5

66.0-54.7

4.0-15.5

66.0-58.1

Zbyt szczupły

20.6-25.0

54.6-51.6

15.6-20.0

58.0-55.0

Normalny

25.1-30.5

51.5-47.8

20.1-24.5

54.9-51.9

Otyły

30.6-80.0

47.7-13.8

24.6-80.0

51.8-13.8

Zbyt otyły

 

>30

4.0-25.0

66.0-51.6

4.0-19.5

66.0-55.4

Zbyt szczupły

25.1-30.0

51.5-48.1

19.6-24.0

55.3-52.3

Normalny

30.1-35.0

48.0-44.7

24.1-28.5

52.2-49.2

Otyły

35.1-80.0

44.6-13.8

28.6-80.0

49.1-13.8

Zbyt otyły

 

 

UWAGA!
Zawartość procentowa tłuszczu, wody i mięśni oszacowana za pomocą urządzenia jest jedynie wartością orientacyjną dla celów użytkownika a nie dla celów medycznych. Jeśli wspomniane wartości procentowe są niższe lub wyższe od podanych wartości referencyjnych, należy skontaktować się z lekarzem w celu konsultacji.

 

 

 

SKALA OCENY MIĘŚNI I KOŚCI:

 

 

Wiek

Kobieta

Mężczyzna

Mięśnie %

Kości %

Mięśnie %

Kości %

16-50

>31

>8

>38

>10

 

 

PARAMETRY BMI:
Wskaźnik BMI to podstawowy parametr określający otyłość, obliczany na podstawie stosunku masy ciała do wzrostu.

 

Niski

Normalny

Zbyt otyły

Otyły

<18.5

18.5~25

25~30

>30

 

KOMUNIKATY BŁĘDU:

Wskaźnik niskiego poziomu baterii. Należy wymienić baterię.

Komunikat przeciążenia wagi.Nie wolno przekraczać dopuszczalnej maksymalnej wagi (150kg). Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Wskaźnik zbyt niskiego poziomu tłuszczu.

Wskaźnik zbyt wysokiego poziomu tłuszczu.

Komunikat ponownego wykonania pomiarów.

 

W przypadku gdy poziom tłuszczu jest niższy niż 5% na wyświetlaczu pojawi się komunikat “FATL”. Gdy poziom tłuszczu przekracza 50% pojawią się komunikaty
“FATH” i ERR2” sygnalizujące błędny pomiar.
Ogólne
EAN 5908277383459
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 1,8 x 30,3 x 30,3 cm
Pomiar tkanki tłuszczowej, mięśniowej,BMI,poziomu wody w organiźmie TAK
Gwarancja i serwis
Serwis centralny
Gwarancja producenta 24 miesiące
Właściwości pomiarowe
Waga maksymalna 150 kg
Dokładność podziałki 100 g
Dokładność wskazania 500 g
Parametry fizyczne
Platforma z bezpiecznego szkła TAK
Funkcje
Wyświetlacz LCD TAK
Automatyczne wyłączanie TAK
Wskaźnik przeładowania TAK
Wskaźnik rozładowania baterii TAK
Parametry elektryczne
Typ baterii CR2032
Pozostałe
EAN 5908277383459
Waga netto 1.50 kg
Opakowanie zbiorcze 35.50 x 35.00 x 24.00 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 5
Opakowanie 34.00 x 33.00 x 4.50 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu