Elektroniczna waga osobowa GWO260 eri BIAŁA

 

Klucz do dokładnych pomiarów każdego dnia!

Szukasz wagi, która łączy w sobie prostotę z elegancją? Mamy dla Ciebie estetyczną dokładną i niezawodną wagę osobową GWO260 eri, która jest idealnym rozwiązaniem dla osób, dbających o swoje zdrowie i sylwetkę. Jest łatwa w obsłudze, dokłada i funkcjonalna, a jej klasyczny kolor i design sprawiają, że pasuje do każdego wnętrza.

Waga posiada duży, czytelny wyświetlacz LCD oraz wskaźnik przeładowania, który ostrzeże Cię, gdy przekroczysz maksymalne obciążenie wagi, wynoszące 150 kg. Dokładność pomiaru wagi wynosi 50 g – urządzanie jest niezwykle precyzyjne i wiarygodne w swoich obliczeniach. Dokładność podziałki, wynosi 5 g, co oznacza, że waga pokazuje Ci nawet najmniejsze zmiany w Twojej masie ciała.

Platforma z bezpiecznego szkła, jest odporna na zarysowania i łatwa w czyszczeniu.

 

Waga działa na 2 baterie typu AAA, a wskaźnik rozładowania baterii, poinformuje, kiedy należy je wymienić.

GWO260 eri automatycznie wyłącza się po kilkunastu sekundach bezczynności co oszczędza energię i przedłuża żywotność baterii.

Nie zwlekaj i zamów już to praktyczne urządzenie, które pomoże Ci kontrolować swoją wagę i osiągać założone cele!

 

 

 

Waga dostępna jest w trzech wersjach kolorystycznych (biała, czarna, różowa)

 

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • wyświetlacz LCD
 • wskaźnik przeładowania
 • wskaźnik rozładowania baterii
 • platforma z bezpiecznego szkła
 • automatyczne wyłączanie
 • maksymalne obciążenie: 150kg
 • dokładność podziałki: 5g
 • dokładność pomiaru: 50g
 • baterie: 2xAAA (brak w zestawie)
 • kolor: biała
 • EAN: 5908277388317

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

 

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby móc skorzystać z nich w przyszłości.

 1. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.

 2. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

 1. Nie wolno przekraczać dopuszczalnej maksymalnej wagi (150kg) – może to spowodować jej uszkodzenie lub rozkalibrowanie.

 1. Wagą należy posługiwać się ostrożnie. Nie wchodzić na wagę kiedy jest mokra. Nie stawać na wadze mokrymi stopami. Nie skakać na wadze, nie upuszczać wagi.

 1. Do czyszczenia używać wilgotnej, miękkiej szmatki bez użycia środków chemicznych, po czym wytrzeć do sucha.

 1. Nie zanurzać urządzenia w wodzie.

 2. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 1. Przechowywać wagę w miejscu zacienionym i suchym.

 2. Podczas przechowywania nie dociskać wagi innymi przedmiotami.

 1. Dokładność wskazania wagi zależy od sposobu jej użytkowania.

 2. Firma Eldom sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 


OSTRZEŻENIE:
Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała.


UWAGA:
Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt i małych dzieci.

 

 

GWARANCJA:

Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą naprawiane bezpłatnie na terenie RP w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia niesprawnego urządzenia do punktu serwisowego wraz z dowodem zakupu.

Reklamujący powinien dostarczyć uszkodzony sprzęt wraz z dowodem zakupu do centralnego punktu serwisowego na adres: Eldom Sp. z o.o. 40-238 Katowice, ul. Pawła Chromika 5A.

Przesyłka powinna być należycie zabezpieczona (zaleca się użycie oryginalnego opakowania).
Urządzenie można wysłać na koszt gwaranta – sposób wysyłki przedstawiony na stronie:

https://www.eldom.eu/wsparcie/pomoc/jak-nalezy-wysylac-uszkodzony-sprzet-do-centrali-serwisowej

Informacje o wysyłce można także uzyskać pod nr telefonu 32 253 04 13 lub mailowo: serwis@eldom.eu

Pojęcie “naprawa” nie obejmuje czynności wymienionych w instrukcji obsługi (np. czyszczenie lub konserwacja), do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie. Termin naprawy, w przypadku dostarczenia do centralnego punktu serwisowego wysyłką pocztową lub za innym pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb, wszelkich uszkodzeń mechanicznych oraz na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem towaru. Gwarancja nie obejmuje żarówek, baterii i akumulatorów.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących sprzedaż i odpowiedzialność producenta/sprzedawcy za towar.

Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie dla konsumenta do prywatnego użytku w gospodarstwie domowym, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.

 

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

Urządzenia nie zanurzać w wodzie.

− Do czyszczenia używać wilgotnej, miękkiej szmatki bez użycia środków chemicznych, po czym wytrzeć do sucha.

 

DANE TECHNICZNE:

− waga maksymalna: 150kg

− dokładność podziałki: 5g

− dokładność pomiaru: 100g

− zasilanie: bateria 2xAAA (nie dołączone)

 

PRZEZNACZENIE:

Elektroniczna waga osobowa GWO260 jest przeznaczona do pomiaru wagi ciała.

 

UŻYTKOWANIE

− Przed użyciem należy sprawdzić czy urządzenie jest kompletne i nie jest uszkodzone.

− Usunąć wszystkie zabezpieczenia transportowe.

− Włożyć baterie.

 

BATERIE:

Waga zasilana jest dwoma bateriami AAA.

Wymiana baterii:

 • Otworzyć pokrywę baterii znajdującą się na spodzie urządzenia.
 • Delikatnie podważyć i wyjąć baterie.
 • Włożyć nowe baterie. Należy zwrócić uwagę na polaryzację.
 • Zamknąć pokrywę.

Zużyte baterie powinny być wyrzucane do specjalnych pojemników.

 

OBSŁUGA:

Dokonywanie pomiaru

 • Postawić wagę na stabilnej, suchej powierzchni.
 • Stanąć na wadze równomiernie rozmieszczając stopy (waga uruchomi się automatycznie).
 • Odczekać kilka sekund aż wskazanie wagi się ustabilizuje.
 • Odczytać wskazanie wyświetlacza.

Automatyczny wyłącznik

Kilkanaście sekund po zejściu z wagi urządzenie samoczynnie się wyłączy.

Jeśli po włączeniu wagi nie nastąpi wejście na nią, urządzenie również wyłączy się po kilkunastu sekundach.

 

Zmiana jednostek ważenia

Można zmienić jednostkę ważenia (kg/lb) przyciskiem znajdującym się na spodzie wagi.

 

Komunikat przeciążenia wagi

Nie wolno przekraczać dopuszczalnej maksymalnej wagi (150 kg).

Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

 

Wskaźnik rozładowania baterii

Sygnalizacja konieczność wymiany baterii.

 

Komunikat błędu

Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat błędu “[” lub waga nie wyłącza się, można na kilka sekund wyjąć baterię. Nieprawidłową pracę wagi i w/w komunikat może powodować również bliskość takich urządzeń jak telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe, CB radia itp. Jeżeli ponowne załadowanie baterii, ani oddalenie od wymienionych urządzeń nie rozwiązało problemu prosimy o kontakt z serwisem.

 


Ogólne
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 2.8 x 28 x 24 cm
EAN 5908277388317
Gwarancja i serwis
Serwis centralny
Gwarancja producenta 24 miesiące
Właściwości pomiarowe
Waga maksymalna 150 kg
Dokładność podziałki 5 g
Dokładność wskazania 100 g
Parametry fizyczne
Platforma z bezpiecznego szkła TAK
Funkcje
Wyświetlacz LCD TAK
Automatyczne wyłączanie TAK
Wskaźnik przeładowania TAK
Wskaźnik rozładowania baterii TAK
Parametry elektryczne
Typ baterii 2x AAA (brak w zestawie)
Pozostałe
EAN 5908277388317
Waga netto 1.60 kg
Opakowanie zbiorcze 25.00 x 32.00 x 27.50 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 8
Opakowanie 25.50 x 30.50 x 3.00 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu