Elegancja i wygoda!

Ekspres przelewowy KA30 RODDY pozwoli ci cieszyć się smakiem świeżo zaparzonej kawy o każdej porze dnia!  Już po kilkunastu sekundach od włączenia, do dzbanka zacznie kapać gorący i aromatyczny napój!
A dzbanek pomieści aż do 12 filiżanek kawy! Możesz z niego bezpiecznie nalewać, bo posiada uchwyt, który się nie nagrzewa!

Ekspres wyposażony jest w podgrzewaną płytę, która utrzymuje stałą temperaturę przez 40 min.
Jego obudowa jest wykonana z najwyższej jakości stali szlachetnej INOX. Wygodę użytkowania zapewniają też: wskaźnik poziomu wody i odchylana pokrywa, filtr siatkowy z wygodnym uchwytem oraz praktyczna miarka, dołączona do zestawu.
Dzięki funkcji Anti-Drip uruchamiana jest blokada kapania, gdy dzbanek nie znajduje się na płycie grzewczej. 
Dodaj tylko cukru, mleka albo rozkoszuj się intensywnym smakiem małej czarnej bez dodatków. Przygotuj taką kawę, jak lubisz, ale zawsze z pomocą ekspresu przelewowego marki Eldom!

 

SPECYFIKACJA: 

 • podświetlany włącznik/wyłącznik
 • odchylana pokrywa
 • obudowa INOX
 • podgrzewana płyta pod dzbanek
 • wskaźnik poziomu wody z podziałką ilości filiżanek
 • szklany dzbanek z nienagrzewającym się uchwytem
 • pojemność: 12 filiżanek / 1,2l 
 • filtr siatkowy z wygodnym uchwytem
 • miarka
 • Anti-Drip - blokada kapania
 • moc: 900W
 • EAN: 5908277384081

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi.
1. Przewód zasilający należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w kołek ochronny o parametrach zgodnych
z podanymi w instrukcji.
2. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.
3. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.
4. Nie używać na wolnym powietrzu.
5. Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
6. Urządzenie ustawić na stabilnym i suchym podłożu.
7. Przed włączeniem trzeba upewnić się czy w dzbanku jest woda. Nie należy uruchamiać urządzenia bez wody.
8. Nie wolno nalewać wody powyżej poziomu max na wskaźniku dzbanka. Przepełnienie urządzenia grozi niekontrolowanym wypływem gorącej wody na zewnątrz (grozi to zalaniem połączeń elektrycznych i zwarciem).
9. Wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już ono używane oraz przed jego czyszczeniem.
10. Nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie użytkowania.
11. Nie dotykać gorących elementów urządzenia.
12. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
13. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.
14. Czyszczenia i konserwacji nie mogą dokonywać dzieci poniżej 8 roku życia. Starsze dzieci podczas wykonywania tych czynności powinny być nadzorowane przez osoby dorosłe. Przechowywać urządzenie oraz przewód poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
15. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.Dzbanek włączony do sieci lub zawierający gorącą wodę pozostawiony bez nadzoru może być niebezpieczny dla dzieci.
16. Podczas mycia nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.
17. Używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.
18. Należy uważać na wydobywającą się z urządzenia podczas gotowania gorącą parę.
19. Sprzęt tylko do użytku domowego, przy eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności a uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają.
20. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie
Producenta. Lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu.
21. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych
niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
22. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

 

OPIS OGÓLNY:
1. Odchylana pokrywa
2. Wskaźnik poziomu wody
3. Pokrywa dzbanka
4. Dzbanek
5. Płyta grzejna
6. Włącznik z lampką kontrolną
7. Filtr siatkowy
8. Pojemnik na filtr
9. Zbiornik na wodę

 

DANE TECHNICZE:
- moc: 900W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz
- poj. 12 filiżanek, 1,2 l

 

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy włożyć wtyczkę do gniazda sieciowego, wlać wodę do zbiornika (9) i nie wsypując kawy włączyć. Urządzenie zostanie w ten sposób przepłukane. Następnie dobrze wymyć dzbanek (4) i filtr (7) i pojemnik (8).

OBSŁUGA
• Ekspres ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni.
• Podnieść pokrywę (1) i wlać do zbiornika (9) zimną wodę, w ilości odpowiadającej ilości filiżanek kawy, jaką chcemy uzyskać.
• Włożyć filtr (7) do pojemnika (8).
• Do filtra (7) wsypać zmieloną kawę. Zamknąć pokrywę (1).
• Umieścić dzbanek (4) na płycie grzejnej (5) i włączyć urządzenie przyciskiem (6).
• Po kilkunastu sekundach od włączenia zaczyna się kapanie kawy. Włączenie oraz praca urządzenia sygnalizowane są lampką kontrolną (6).
• Płyta grzejna (5) gwarantuje utrzymanie stałej temperatury kawy przez ok. 40 minut.

UWAGA
W czasie pracy z ekspresu może wydobywać się niewielka ilość pary wodnej.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
• Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia wyjąć wtyczkę z gniazdka i pozostawić do ostygnięcia.
• Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie.
• Do mycia nie używać żadnych ostrych środków czyszczących, gdyż mogą one spowodować uszkodzenie powierzchni obudowy.
• Korpus urządzenia można czyścić lekko zwilżoną szmatką.
• Filtr (7) oraz pojemnik na filtr (8) można wyjąć z urządzenia przed czyszczeniem.
• Dzbanek (4) można myć jak każde naczynie szklane
• Urządzenie należy regularnie, co miesiąc czyścić z osadu przy pomocy dostępnych
w handlu środków czyszczących (np. kwasku cytrynowego lub winnego).


OCHRONA ŚRODOWISKA:
Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi. Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który
zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.


GWARANCJA:
- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
- nie może być używane do celów zawodowych,
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.


Ogólne
EAN 5908277384081
Obudowa INOX
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 30,5 x 25 x 17 cm
Parametry elektryczne
Moc 900W
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Parametry fizyczne
Pojemność 12 filiżanek / 1,2l
Pozostałe
EAN 5908277384081
Waga netto 1.53 kg
Opakowanie zbiorcze 38.00 x 50.00 x 34.00 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 4
Opakowanie 18.00 x 24.00 x 31.50 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Akcesoria i części zamienne

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu