Czajnik bezprzewodowy IC120 kettly ELDOM Idealny w podróży

Ten niewielki dzbanek bezprzewodowy świetnie nadaje się zarówno do biura czy domu jak też wspaniale sprawdza się w podróży. Jest dobrym wyborem dla osób ceniących prostotę i klasyczny kształt. Dzięki nowoczesnej technologii posiada wszystkie pożądane przez użytkownika cechy.

Szczególną uwagę zwraca potrójny system zabezpieczający oraz automatyczny wyłącznik. Odchylana pokrywa posiada blokadę zabezpieczającą przed przypadkowym otwarciem dzbanka. Estetyczne wykonanie podnosi walory urządzenia.

 

SPECYFIKACJA:

 • wykonanie: tworzywo
 • grzałka spiralna
 • pojemność: 1l
 • moc: 800W
 • filtr siatkowy
 • wskaźnik poziomu wody
 • lampka kontrolna
 • automatyczny wyłącznik
 • potrójny system zabezpieczający
 • EAN: 5908252477166

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi.

1. Przewód przyłączeniowy podstawki zasilającej należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w kołek ochronny o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji
2. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.
3. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.
4. Nie używać na wolnym powietrzu.
5. Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
6. Urządzenie ustawić na stabilnym i suchym podłożu.
7. Przed włączeniem trzeba upewnić się czy w dzbanku jest woda. Nie należy uruchamiać dzbanka bez wody.
8. Nie wolno nalewać powyżej poziomu max na wskaźniku dzbanka. Przepełnienie dzbanka grozi niekontrolowanym wypływem gorącej wody na zewnątrz (grozi to zalaniem połączeń elektrycznych i zwarciem).
9. Wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już ono używane oraz przed jego czyszczeniem.
10. Nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie użytkowania.
11. Nie napełniać dzbanka ustawionego na podstawie.
12. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
13. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
14. Dzbanek włączony do sieci lub zawierający gorącą wodę pozostawiony bez nadzoru może być niebezpieczny dla
dzieci.
15. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.
16. Podczas mycia nie wolno zanurzać dzbanka w wodzie.
17. Dzbanek może być używany tylko z dołączoną, oryginalną podstawą.
18. Należy uważać na wydobywającą się z dzbanka podczas gotowania gorącą parę.
19. Sprzęt tylko do użytku domowego, przy eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają.
20. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie
Producenta. Lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu.
21. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
22. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

 

OPIS OGÓLNY:

 1. Wylewka + filtr siatkowy
 2. Pokrywa
 3. Włącznik
 4. Uchwyt
 5. Wskaźnik poziomu wody
 6. Lampka kontrolna
 7. Podstawa

 

DANE TECHNICZE:

- moc: 800 W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz
- pojemność: 1,0 l

 

 

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:

Czajnik bezprzewodowy IC120 przeznaczony jest do gotowania wody.

Jednorazowo można zagotować 0,5 - 1,0 l wody.
Maksymalny (MAX) i minimalny (MIN) dopuszczalny poziom wody zaznaczony jest na wskaźniku poziomu wody (5).

Podstawę urządzenia (8) należy ustawić na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni.

W podstawie jest miejsce na nadmiar przewodu. Ważne by przewód był wyprowadzony z podstawy (8) przez specjalny rowek by urządzenie stało stabilnie.

Przed pierwszym użyciem czajnika należy 2-3 krotnie zagotować wodę i wylać.

Czajnik można napełniać bezpośrednio przez wylewkę (1) lub po otwarciu pokrywy (2).
Pokrywę otwieramy przyciskiem (2). Nie należy napełniać czajnika kiedy stoi na podstawie.

Nie należy napełniać czajnika kiedy stoi na podstawie.

Czajnik rozpoczyna prace po włączeniu przycisku (4).
Praca urządzenia sygnalizowana jest lampką kontrolną (7).
Czajnik wyłącza się automatycznie po zagotowaniu wody.

Prace urządzenia można przerwać w dowolnym momencie wyłączając urządzenie przełącznikiem (4).

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
• przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci,
• czyścić wolno tylko zimne urządzenie,
• podczas mycia nie wolno zanurzać dzbanka w wodzie,
• zewnętrzne powierzchnie można czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki z dodatkiem płynu do mycia naczyń,
• osad z wody na wewnętrznych powierzchniach należy usuwać ściereczką zwilżoną w occie, po czym imbryk wypłukać czystą wodą
• w przypadku osadzania się kamienia wapiennego na płycie grzejnej należy go regularnie usuwać w podany niżej sposób:
• zagotować w dzbanku - 0,5 l wody
• wyłączyć dzbanek oraz wyjąć wtyczkę z kontaktu
• wlać do dzbanka - 0,1 l octu
• pozostawić roztwór na kilka godzin w imbryku
• wylać roztwór, wypłukać czajnik czystą wodą
• zagotować w dzbanku wodę w ilości 0,6 l
• wylać wrzątek i wypłukać wnętrze dzbanka czystą wodą
• zaniechanie usuwania kamienia z grzałki powoduje przyśpieszone zużycie elementu grzejnego dzbanka,
• szkody wynikłe w przypadku stosowania zbyt agresywnych środków do usuwania kamienia dostępnych w handlu nie są objęte gwarancją producenta czajnika,

 

FILTR:
Filtr nie usuwa kamienia z wody, zapobiega jedynie jego przedostawaniu się do naczynia przy wlewaniu wody.
Filtr należy regularnie czyścić. Twarda woda może spowodować zatkanie filtra już po
kilkunastu gotowaniach.


OCHRONA ŚRODOWISKA:
• urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
• należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych

 

GWARANCJA
• urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
• nie może być używane do celów zawodowych,
• gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia


Ogólne
EAN 5908252477166
Funkcje
Wskaźnik poziomu wody jednostronny
Lampka kontrolna TAK
Automatyczny wyłącznik TAK
Podświetlenie LED zbiornika NIE
Odchylana pokrywa TAK
Filtr siatkowy TAK
Parametry elektryczne
Moc 800W
Grzałka spiralna TAK
Płyta grzejna NIE
Parametry fizyczne
Pojemność 1,0 l
Gwarancja i serwis
Gwarancja producenta 24 miesiące
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Parametry logistyczne
Waga netto produktu 0,61 kg
Wymiary opakowania zbiorczego (dł. x szer. x wys.) 63,50 cm x 44,50 cm x 23,00 cm
Pojemność opakowania zbiorczego 10 sztuk
Wymiary opakowania pojedyńczego (dł. x szer. x wys.) 21,00 cm x 12,30 cm x 21,00 cm
Pozostałe
EAN 5908252477166
Waga netto 0.61 kg
Opakowanie zbiorcze 63.50 x 44.50 x 23.00 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 10
Opakowanie 21.00 x 12.30 x 21.00 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Akcesoria i części zamienne

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu