Mały, elegancki i sprawny kuchenny pomocnik!

Czajnik CS10 HUMIE sprawdzi się w domu i na wyjeździe. Z uwagi na niewielkie gabaryty jest urządzeniem, które bez trudu zmieści się nawet w niedużej kuchni.

Można również zabrać go ze sobą na wakacyjny lub weekendowy wyjazd. To dobre rozwiązanie także dla wszystkich tych, którym - ze względu na małą liczbę domowników – z powodzeniem wystarczy możliwość jednorazowego zagotowania od 0,4 do 1 litra wody.

Model CS10 HUMIE został wykonany ze stali nierdzewnej, posiada płytę grzejną o mocy 1500W, obrotową podstawę, z miejscem na nawinięcie nadmiaru przewodu oraz potrójny system zabezpieczający.
Jest także wyposażony w lampkę kontrolną, podświetlany zbiornik, wskaźnik poziomu wody i filtr siatkowy. Jego elegancki i nowoczesny design z pewnością nada styl każdemu kuchennemu wnętrzu.

 

 

SPECYFIKACJA:

 • wykonanie: stal nierdzewna
 • płyta grzejna
 • pojemność: 1l
 • moc: 1500W
 • obrotowa podstawa
 • lampka kontrolna
 • podświetlany zbiornik
 • potrójny system zabezpieczający
 • wskaźnik poziomu wody
 • filtr siatkowy
 • EAN: 5908277383688

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi.
1. Przewód przyłączeniowy podstawki zasilającej należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w kołek ochronny o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji
2. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.
3. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.
4. Nie używać na wolnym powietrzu.
5. Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
6. Urządzenie ustawić na stabilnym i suchym podłożu.
7. Przed włączeniem trzeba upewnić się czy w dzbanku jest woda. Nie należy uruchamiać dzbanka bez wody.
8. Nie wolno nalewać powyżej poziomu max na wskaźniku dzbanka. Przepełnienie dzbanka grozi niekontrolowanym wypływem gorącej wody na zewnątrz (grozi to zalaniem połączeń elektrycznych i zwarciem).
9. Wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już ono używane oraz przed jego czyszczeniem.
10. Nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie użytkowania.
11. Nie napełniać dzbanka ustawionego na podstawie.
12. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
13. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
14. Dzbanek włączony do sieci lub zawierający gorącą wodę pozostawiony bez nadzoru może być niebezpieczny dla dzieci.
15. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.
16. Podczas mycia nie wolno zanurzać dzbanka w wodzie.
17. Dzbanek może być używany tylko z dołączoną, oryginalną podstawą.
18. Należy uważać na wydobywającą się z dzbanka podczas gotowania gorącą parę.
19. Sprzęt tylko do użytku domowego, przy eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności a uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają.
20. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta. Lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu.
21. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
22. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

GWARANCJA:
- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
- nie może być używane do celów zawodowych,
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.

OPIS OGÓLNY:
1. Wylewka + filtr siatkowy
2. Pokrywa+ przycisk otwierania pokrywy
3. Włącznik
4. Uchwyt
5. Wskaźnik poziomu wody + lampka kontrolna
6. Podstawa


DANE TECHNICZE:
- moc: 1500W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz
- poj. 1,0 l

 

OBSŁUGA:
Dzbanek bezprzewodowy CS10 przeznaczony jest do gotowania wody.
Jednorazowo można zagotować 0,4 - 1,0 l wody.
Maksymalny i minimalny poziom wody zaznaczony jest na wskaźniku (5).
Podstawę urządzenia (6) należy ustawić na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
W podstawie jest miejsce na nadmiar przewodu. Ważne by przewód był wyprowadzony z podstawy (6) przez specjalny rowek by urządzenie stało stabilnie.

Przed pierwszym użyciem dzbanka należy 2-3 krotnie zagotować wodę i wylać.
Urządzenie można napełniać bezpośrednio przez wylewkę (1) lub po otwarciu pokrywy (2).
Nie należy napełniać dzbanka kiedy stoi na podstawie.
Dzbanek rozpoczyna pracę po włączeniu przycisku (3).
Praca urządzenia sygnalizowana jest lampką kontrolną umieszczoną we włączniku (3).
Dzbanek wyłącza się automatycznie po zagotowaniu wody. Pracę urządzenia można przerwać w dowolnym momencie włącznikiem (3).

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
- przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci,
- czyścić wolno tylko zimne urządzenie,
- podczas mycia nie wolno zanurzać dzbanka w wodzie,
- zewnętrzne powierzchnie można czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki z dodatkiem płynu do mycia naczyń,
- osad z wody na wewnętrznych powierzchniach należy usuwać ściereczką zwilżoną w occie, po czym imbryk wypłukać czystą wodą
- w przypadku osadzania się kamienia wapiennego na płycie grzejnej należy go regularnie usuwać w podany niżej sposób:

 • zagotować w dzbanku - 0,75 l wody
 • wyłączyć dzbanek oraz wyjąć wtyczkę z kontaktu
 • wlać do dzbanka - 0,1l octu
 • pozostawić roztwór na kilka godzin w imbryku
 • wylać roztwór, wypłukać czajnik czystą wodą
 • zagotować w dzbanku wodę w ilości 1l
 • wylać wrzątek i wypłukać wnętrze dzbanka czystą wodą

- zaniechanie usuwania kamienia z grzałki powoduje przyśpieszone zużycie elementu grzejnego dzbanka,
- szkody wynikłe w przypadku stosowania zbyt agresywnych środków do usuwania kamienia dostępnych w handlu nie są objęte gwarancją producenta dzbanka,

 

FILTR:
Zamontowany w dzbanku filtr jest zbudowany z siatki zatrzymującej cząsteczki kamienia.
Filtr nie usuwa kamienia z wody, zapobiega jedynie jego przedostawaniu się do naczynia przy wlewaniu wody.
Filtr należy regularnie czyścić.
Twarda woda może spowodować zatkanie filtra już po kilkunastu gotowaniach.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych