Postaw na jakość i niezawodne działanie!

Czajnik bezprzewodowy z serii C341 FRANO to następca modelu C340. Został wyposażony w udoskonaloną wersję termostatu.
Jest wykonany z wysokiej jakości podzespołów STRIX, a jego moc (2000 W) gwarantuje bardzo szybkie działanie.
Urządzenie ma pojemny dzbanek  (1,7 l), obrotową podstawęodchylaną pokrywę z blokadą, a także wskaźnik poziomu wody. Posiada również filtr siatkowy, który zatrzymuje cząsteczki kamienia, lampkę kontrolnąpotrójny system zabezpieczający oraz  automatyczny wyłącznik.
Pracę czajnika można przerwać w dowolnym momencie, ustawiając włącznik w pozycji "0". W podstawie urządzenia znajduje się także miejsce na nawinięcie nadmiaru przewodu.

Model C341 dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: BIAŁY, BIAŁO-CZERWONY

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • wykonanie: tworzywo
 • płyta grzejna
 • pojemność: 1,7l
 • moc: 2000W
 • obrotowa podstawa
 • potrójny system zabezpieczający
 • wskaźnik poziomu wody
 • odchylana pokrywa z blokadą
 • lampka kontrolna
 • filtr siatkowy
 • wysokiej jakości podzespoły STRIX
 • kolor: biało-czerwony
 • EAN: 5908277385385

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

- przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji
- przewód przyłączeniowy podstawki zasilającej należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w kołek ochronny o parametrach
zgodnych z podanymi w instrukcji
- urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający
- urządzenie ustawić na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni
- wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już ono używane oraz przed jego czyszczeniem
- przed włączeniem trzeba upewnić się czy w czajniku jest woda. Nie należy uruchamiać czajnika bez wody
- nie wolno nalewać wody powyżej poziomu max na wskaźniku w czajniku. Przepełnienie czajnika grozi niekontrolowanym wypływem gorącej wody na zewnątrz (grozi to zalaniem połączeń elektrycznych i zwarciem)
- nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru
- nie używać na wolnym powietrzu
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
- czajnik włączony do sieci lub zawierający gorącą wodę - pozostawiony bez nadzoru może być niebezpieczny dla dzieci
- podczas mycia nie wolno zanurzać czajnika w wodzie
- nie chwytać urządzenia mokrymi rękami
- nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie użytkowania
- nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła
- czajnik może być używany tylko z dołączoną, oryginalną podstawą
- należy uważać na wydobywającą się z czajnika podczas gotowania gorącą parę
- sprzęt tylko do użytku domowego, przy eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z przeznaczeniem lub wbrew niniejszej instrukcji sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają
- nie wolno używać czajnika z uszkodzonym przewodem przyłączeniowym
- jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta
- napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy (lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu). Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania
- Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.


GWARANCJA:
- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym
- nie może być używane do celów zawodowych
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Szczegółowe warunki gwarancji w załączniku.


OPIS OGÓLNY:
1. Wylewka + filtr siatkowy
2. Odchylana pokrywa
3. Przycisk otwierania pokrywy
4. Uchwyt
5. Włącznik
6. Wskaźnik poziomu wody
7. Podstawa

DANE TECHNICZNE:
- moc: 2000W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz
- poj. 1,7 l
- zabezpieczenie sieci 10 A
- klasa izolacji ochronnej I

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:
Czajnik bezprzewodowy C341 przeznaczony jest do gotowania wody.
Jednorazowo można zagotować 0,5 - 1,7 l wody.
Podstawę urządzenia (7) należy ustawić na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni.
W podstawie jest miejsce na nadmiar przewodu. Ważne by przewód był
wyprowadzony z podstawy (7) przez specjalny rowek by urządzenie stało stabilnie.

Przed pierwszym użyciem czajnika należy 2-3 krotnie zagotować wodę i wylać.

FOT.1

Czajnik można napełniać bezpośrednio przez wylewkę (1) lub po otwarciu pokrywy (2). Pokrywę otwieramy przyciskiem (3) (fot.1). Pokrywę należy zamknąć dociskając lekko aż do słyszalnego zatrzaśnięcia.
Nie należy napełniać czajnika kiedy stoi na podstawie.

Na wskaźniku (6) zaznaczona jest minimalna (0,5l) i maksymalna (1,7l) ilość gotowanej wody.

Czajnik rozpoczyna pracę po włączeniu przycisku (5) w pozycję „I”. Praca urządzenia sygnalizowana jest podświetleniem włącznika.

Czajnik wyłącza się automatycznie po zagotowaniu wody.
Pracę urządzenia można przerwać w dowolnym momencie ustawiając przełącznik (5) w pozycję „0”.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
- czyścić tylko ostudzone i odłączone od sieci urządzenie,
- podczas mycia nie wolno zanurzać czajnika w wodzie,
- zewnętrzne powierzchnie można czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki z dodatkiem płynu do mycia naczyń,
- osad z wody na wewnętrznych powierzchniach należy usuwać ściereczką zwilżoną w occie, po czym czajnik wypłukać czystą wodą
- w przypadku osadzania się kamienia wapiennego na grzałce należy go regularnie usuwać w podany niżej sposób:

- zagotować w czajniku - 0,5 l wody
- wyłączyć czajnik oraz wyjąć wtyczkę z kontaktu
- wlać do czajnika 0,1l octu i pozostawić roztwór na kilka godzin
- wylać roztwór, wypłukać czajnik czystą wodą
- zagotować w czajniku wodę w ilości 1l
- wylać wrzątek i wypłukać wnętrze czajnika czystą wodą

- zaniechanie usuwania kamienia z grzałki powoduje przyśpieszone zużycie elementu grzejnego czajnika,
- szkody wynikłe w przypadku stosowania zbyt agresywnych środków do usuwania kamienia nie są objęte gwarancją producenta czajnika.


FILTR.
Zamontowany w czajniku filtr jest zbudowany z siatki zatrzymującej cząsteczki kamienia. Filtr nie usuwa kamienia z wody, zapobiega jedynie jego przedostawaniu się do naczynia przy wlewaniu wody.
Filtr należy regularnie czyścić.
Twarda woda może spowodować zatkanie filtra już po kilkunastu gotowaniach.
Filtr można wyjąć i przepłukać lub oczyścić delikatną szczotką.


Ogólne
EAN 5908277385385
Parametry elektryczne
Moc 2000W
Wysokiej jakości podzespoły STRIX TAK
Płyta grzejna TAK
Grzałka spiralna NIE
Parametry fizyczne
Pojemność 1,7 litra
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Funkcje
Obrotowa podstawa TAK
Wskaźnik poziomu wody TAK
Podświetlenie LED zbiornika NIE
Filtr siatkowy TAK
Automatyczny wyłącznik TAK
Lampka kontrolna TAK
Odchylana pokrywa TAK
Pozostałe
EAN 5908277385385
Waga netto 0.75 kg
Opakowanie zbiorcze 51.00 x 42.50 x 47.50 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 8
Opakowanie 20.50 x 16.50 x 22.70 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu