Przyda się w każdym domku letniskowym i na działce!

Można wszędzie ją przenieść i wykorzystać, gdy - przy remoncie kuchni - trzeba odciąć dostęp do instalacji gazowej.

Ceramiczna kuchenka elektryczna PH11 ELDOM to wygoda i funkcjonalność.  Posiada płynną regulację temperatury, a  jej gotowość do pracy sygnalizuje lampka kontrolna, wbudowana w podstawę urządzenia. Dzięki promiennikowi podczerwieni kuchenka bardzo szybko się nagrzewa.  To pozwala skutecznie zaoszczędzić czas i energię!  

Kuchenka jest prosta w obsłudze i łatwo utrzymać ją w czystości, a antypoślizgowe stopki sprawiają, że stabilnie przylega do podłoża.

 

 

SPECYFIKACJA:

  • płyta grzejna - średnica 14cm
  • szybkie nagrzewanie
  • antypoślizgowe stopki
  • lampka kontrolna
  • płynna regulacja temperatury
  • prosta obsługa
  • moc: 1200W
  • EAN: 5908277383541

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, ze produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usuniecie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć i oddać do punktu składowania osobno. URZADZENIA NIE WRZUCAC DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE.
Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firma świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.
1. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w kołek ochronny.
2. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.
3. Urządzenie wyłącznie do użytku domowego.
4. Pracujące urządzenie należy mieć zawsze w zasięgu wzroku, szczególnie, gdy w pobliżu znajdują się dzieci. Wychodząc z pomieszczenia, gdzie znajduje się urządzenie należy je wyłączyć.
5. Jeżeli urządzenie nie pracuje należy odłączyć je od sieci.
6. Przed wyjęciem wtyczki z gniazdka należy termostat ustawić pozycji „0o. ”
7. Nie używać na wolnym powietrzu.
8. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
9. Nie układać produktów spożywczych na płycie grzejnej (2). Grozi to poparzeniem i uszkodzeniem urządzenia.
10. Nie należy używać w pobliżu firanek, zasłon lub innych łatwopalnych materiałów.
11. Nie umieszczać urządzenia w kącie pomieszczenia albo bezpośrednio obok ściany. Należy zapewnić co najmniej 5cm przestrzeni od boków urządzenia.
12. Aby zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do urządzenia należy je ustawić na odpowiedniej wysokości.
13. Kuchenkę można stawiać tylko na płaskiej, stabilnej i odpornej na wysokie temperatury powierzchni. Nad urządzeniem nie mogą znajdować się przedmioty z materiału łatwopalnego.
14. Nie dotykać obudowy oraz płyty grzejnej uruchomionego urządzenia (grozi ciężkim poparzeniem), a po zakończeniu pracy odczekać do całkowitego ostygnięcia.
15. Nie przesuwać urządzenia w czasie pracy.
16. Nie wolno prowadzić kabla zasilającego nad kuchenką.
17. Nie stosować w celach grzewczych.
18. Naczynia z produktami ustawiać na płycie grzejnej centralnie.
19. Nie używać kuchenki bez naczyń z produktami.
20. Używać tylko metalowe naczynia o płaskiej i stabilnej podstawie.
21. Nigdy nie używać, gdy uszkodzony jest kabel zasilający lub samo urządzenie.
22. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie
Producenta.
23. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy (lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu). Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest
zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
24. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałew wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

 

OPIS OGÓLNY:
1. Termostat
2. Płyta grzejna
3. Lampka kontrolna
4. Obudowa

 

DANE TECHNICZE:
- moc: 1200W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz

 

OBSŁUGA:
Ceramiczna kuchenka elektryczna służy do przygotowywania potraw na wiele sposobów (gotowanie, smażenie itp.). Dzięki zastosowaniu promiennika podczerwieni urządzenie bardzo szybko się nagrzewa do żądanej temperatury, co pozwala zaoszczędzić czas i obniża zużycie prądu.

Przed przystąpieniem do użytkowania i podłączeniem urządzenia do sieci, termostat (1) należy ustawić w pozycji „0o. ” (urządznie wyłączone).
- ustawić urządzenie na powierzchni równej, suchej, stabilnej i odpornej na wysokie temperatury.
Obudowa (4) w czasie pracy mocno się nagrzewa. Z tego względu należy zapewnić co najmniej 5 cm przestrzeni od boków urządzenia. Aby zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do urządzenia należy je ustawić na odpowiedniej wysokości.
- podłączyć urządzenie do sieci
- ustawić na płycie grzejnej (2) naczynie z produktami
- włączyć urządzenie wybierając temperaturę pracy termostatem (1).
Płyta grzejna (2) sterowana jest oddzielnym termostatatem (1).
Termostat umożliwia płynną regulację temperatury.
Ustawienia 1-3 to niższa temperatura odpowiednia do ogrzewania potraw.
Ustawienia 4 - 5 - wysoka temperatura przeznaczona go gotowania.
Praca urządzenia sygnalizowana jest lampką kontrolną (3).

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia może wydzielać się specyficzny zapach z elementów grzejnych i izolacji. Jest to zjawisko normalne.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz wysokiej efektywności pracy używać tylko naczyń z płaskimi dnami i odpowiedniej średnicy gwarantującymi stabilność i dobry kontakt naczynia z płytą grzejną.
Po zakończeniu pracy termostaty (1) ustawić w pozycji „0o. ” i odłączyć urządzenie od sieci.

CZYSZCZNIE I KONSERWACJA:
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od sieci i poczekać do całkowitego ostygnięcia.
- nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie i myć w zmywarkach do naczyń,
- wszystkie powierzchnie mogą być czyszczone jedynie poprzez przetarcie miękką, wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnych środków czyszczących,
- nie stosować środków do szorowania.

OCHRONA ŚRODOWISKA:
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.


GWARANCJA:
- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym
- nie może być używane do celów zawodowych,
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.

 

trójkąt.jpgTen symbol ostrzega przed wysoką temperaturą powierzchni urządzenia.


Ogólne
EAN 5908277383541
Ilość płyt grzejnych 1
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 7.5 x 23 x 24 cm
Funkcje
Płynna regulacja temperatury TAK
Antypoślizgowe stopki TAK
Lampka kontrolna TAK
prosta i wygodna obsługa TAK
Szybkie nagrzewanie TAK
Parametry elektryczne
Moc 1200W
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Pozostałe
EAN 5908277383541
Waga netto 1.25 kg
Opakowanie zbiorcze 46.00 x 31.00 x 52.50 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 10
Opakowanie 25.00 x 9.00 x 28.50 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Akcesoria i części zamienne