Zdrowo, smacznie, nowocześnie!

Jak sprawić, aby w trakcie przygotowania ulubionego smoothie lub koktajlu udało się zachować 100% wartości odżywczych, pochodzących z  warzyw i owoców? Wystarczy sięgnąć po blender BL1000V SMOOF. Umożliwia on miksowanie tradycyjne oraz próżniowe.

Dzięki innowacyjnej technologii substancje rozdrabniane w próżni nie ulegają utlenianiu, przez co zachowują pełnię walorów odżywczych, a także nie tracą świeżości oraz naturalnego smaku i koloru. Dołączony do zestawu pojemnik próżniowy (pojemność 0,9 l) pozwala dodatkowo dłużej przechowywać zmiksowane produkty.

Blender posiada naczynie miksujące o pojemności 1,5 l, a także wyjmowany 6–ramienny nóż ze stali nierdzewnej. Jest także wyposażony w płynną regulację prędkości, funkcję pracy pulsacyjnej oraz 5 trybów działania, w tym: AUTO, PRÓŻNIA, BLENDOWANIE, BLENDOWANIE + MIESZANIE, CZYSZCZENIE. Wygodę i bezpieczeństwo użytkowania zapewniają tu: poręczny regulator wraz z przyciskami do uruchamiania poszczególnych funkcji oraz antypoślizgowe stopki

Model BL1000V SMOOF posiada dużą moc odsysania powietrza (max 80kPa), jest szybki (max ilość obrotów to: 24000 obr./min.) oraz łatwy w czyszczeniu, a materiały z jakich został wykonany, nie zawierają szkodliwego bisfenolu A (BPA).

 

 

 

SPECYFIKACJA: 

 • BPA free
 • miksowanie próżniowe lub tradycyjnie
 • kielich z nożem o pojemności 1.5 l
 • pojemnik próżniowy do przechowywania o pojemności 0.9 l
 • wyjmowany 6-ramienny nóż ze stali nierdzewnej
 • 5 trybów pracy: AUTO, próżnia, blendowanie, blendowanie + mieszanie, czyszczenie
 • płynna regulacja prędkości
 • praca pulsacyjna
 • wygodne użytkowanie
 • dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 2 min.
 • przerwa przed ponownym rozpoczęciem pracy: 1min.
 • wydajność pompy: max 80 kPa
 • ilość obrotów: max. 24000 obr./min.
 • moc: 750W
 • EAN: 5908277384784

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi.
1. Przewód przyłączeniowy urządzenia należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji
2. Nie zanurzać przewodu lub korpusu w wodzie.
3. Nie używać na wolnym powietrzu.
4. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego. Nie może być używane do celów komercyjnych i zarobkowych.
5. Nie włączać urządzenia bez produktów.
6. Nie należy pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru.
7. Używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.
8. Nie przekraczać maksymalnego czasu pracy ciągłej urządzenia (2 minuty). Jeżeli czas ten zostanie przekroczony należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odczekać przynajmniej 5 min. przed jego ponownym użyciem.
9. Do pojemnika nie należy wkładać materiałów takich jak: papier, karton, plastik, metal itd.
10. Nie uruchamiać urządzenia jeżeli pojemnik nie został prawidłowo umieszczony w korpusie lub bez odpowiednio założonej pokrywy.
11. Przed wyjęciem pojemnika z korpusu należy wyłączyć urządzenie i poczekać na całkowite zatrzymanie ostrza.
Jeśli urządzenie nie jest używane lub przed jego czyszczeniem należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
Urządzenie musi wychłodzić się zanim zostanie poskładane lub rozmontowane.
12. Produkty spożywcze dużych rozmiarów oraz przedmioty metalowe nie mogą być wkładane do urządzenia. Grozi to zablokowaniem mechanizmu tnącego i wznieceniem ognia lub porażenia prądem.
13. Urządzenie nie może być używane z uszkodzonym nożem.
14. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
15. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.
16. Nie należy czyścić urządzenia metalowymi czyścikami, których kawałki mogą się odłamać i dotknąć części elektrycznych, co może spowodować porażenie prądem.
17. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta. Lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu.
18. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
19. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

Nóż urządzenia jest elementem eksploatacyjnym i nie jest objęty gwarancją.

OPIS OGÓLNY:
1. Przycisk blokady
2. Zaworek
2a. Pokrywa pojemnika miksującego
2b Uszczelka górna
2c. Uszczelka dolna
3. Pojemnik miksujący
3a. Uszczelka noża
3b Nóż
4 Regulator
4a Przycisk START/STOP
5 Przycisk VACUUM
6 Włącznik główny
7 Stopki antypoślizgowe
8 Blokada
9 Korpus
10 Przycisk AUTO
11 Pokrywa pojemnika próżniowego
11a Zaworek
11b Uszczelka
12 Pojemnik próżniowy
12a Podstawa pojemnika próżniowego

DANE TECHNICZNE:
- moc: 750W
- napięcie zasilania: 220-240 V ~ 50 Hz
- dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 2 min.
- przerwa przed ponownym rozpoczęciem pracy: 1min.
- pojemość:
· pojemnik miksujący: 1,5 l
· pojemnik próżniowy: 0,9 l
- ilość obrotów: max. 24 000 obr./min.

PRZEZNACZENIE:
Blender próżniowy BL1000V przeznaczony jest do przetwarzania produktów spożywczych. Jest przystosowany zarówno do tradycyjnego użycia jak i do miksowania, np. warzyw czy owoców, bez dostępu powietrza. Dzięki tej nowoczesnej technologii przetwarzane produkty są smaczniejsze i zdrowsze. Dołączony do zestawu pojemnik próżniowy pozwoli dłużej przechowywać zmiksowane produkty.

OBSŁUGA:
Przed pierwszym użyciem wszystkie części blendera mające kontakt z żywnością muszą być dokładnie wyczyszczone (patrz sekcja: Czyszczenie i konserwacja).

MONTAŻ POJEMNIKA MIKSUJĄCEGO
- na nóż (3b) założyć uszczelkę (3a), a następnie całość włożyć od dołu do pojemnika (3) i przekręcić w lewo do oporu. Aby wyjąć nóż należy przekręcić go w przeciwnym kierunku,
- pokrywę (2) z zamontowanymi uszczelkami i zaworkiem (wg rys. 1) nałożyć na pojemnik (3) i całość umieścić w korpusie (9) zgodnie z rys. 2

 

DEMONTAŻ POJEMNIKA MIKSUJĄCEGO

 

MONTAŻ POJEMNIKA PRÓŻNIOWEGO

TRYBY PRACY:
AUTO – urządzenie odessie powietrze, a następnie wykona cykl miksowania. Aby włączyć tryb należy nacisnąć przycisk (10). Przerwanie pracy następuje po ponownym wciśnięciu przycisku (10).
VACUUM – odessanie powietrza. Aby włączyć tryb należy nacisnąć przycisk (5). Przerwanie pracy następuje po ponownym wciśnięciu przycisku (5).
SOK - aby włączyć tryb należy ustawić regulator (4) na ikonę a następnie nacisnąć przycisk Start/ Stop (4a). Przerwanie pracy następuje po ponownym wciśnięciu przycisku (4a).
SMOOTHIE - aby włączyć tryb należy ustawić regulator (4) na ikonę a następnie nacisnąć przycisk Start/Stop (4a). Przerwanie pracy następuje po ponownym wciśnięciu przycisku (4a).
WSTĘPNE CZYSZCZENIE - aby włączyć tryb należy ustawić regulator (4) na ikonę a następnie nacisnąć przycisk Start/Stop (4a). Przerwanie pracy następuje po ponownym wciśnięciu przycisku (4a).
REGULACJA PRĘDKOŚCI – obrócić regulator (4) w kierunku ikony a następnie i wybrać prędkość obrotów. Aby przerwać pracę należy obrócić regulator (4) w lewo.
PRACA PULSACYJNA – aby włączyć tryb należy ustawić regulator (4) na ikonę „ PULSE”, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk Start/Stop (4a). Zwolnienie przycisku spowoduje zatrzymanie urządzenia.

W trybie AUTO odsysanie jest automatycznie włączone. W przypadku innych trybów, aby miksować produkty bez powietrza, trzeba najpierw nacisnąć przycisk (6), a następnie wybrać tryb. Aby natychmiast wyłączyć urządzenie, niezależnie od wybranego trybu pracy, należy wcisnąć przycisk (6).

UWAGA: Nie wolno otwierać blokady (8) w trakcie pracy urządzenia.

 

SPOSÓB UŻYCIA:
- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej z informacją podaną na urządzeniu. Zostanie to zasygnalizowane krótkim sygnałem dźwiękowym i podświetleniem przycisków.

MIKSOWANIE:
- Umieścić produkty spożywcze w zmontowanym pojemniku (3) - nie wolno przekraczać pozycji maksymalnej. Temperatura składników nie powinna być większa niż 50oC.
- Założyć kompletną pokrywę (2) na pojemnik (3) i całość umieścić w korpusie (rys. 2).
Bez prawidłowo zamontowanego pojemnika (3) oraz prawidłowo zamkniętej blokady (8) blender nie będzie działał.
- Wcisnąć przycisk (6), a następnie wybrać tryb pracy.
- Maksymalny czas ciągłej pracy urządzenia to 2 min. Jeżeli czas ten zostanie przekroczony należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odczekać przynajmniej 5 min. przed jego ponownym użyciem.
- Przekroczenie maksymalnego czasu pracy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.
- Po skończonej pracy zdemontować pojemnik (3) (rys. 3).
- w przypadku użycia trybu VACUUM, aby zdjąć pokrywę pojemnika, należy najpierw pociągnąć za uchwyt zaworka (2a), aby zredukować podciśnienie. W przeciwnym wypadku otwarcie pojemnika może okazać się niemożliwe.

UWAGA: W przypadku zablokowania noża natychmiast wyłączyć blender, odłączyć go od sieci i pozostawić do ostygnięcia na co najmniej 15 minut. Usunąć przyczynę zablokowania.

 

PRZECHOWYWANIE:
- Umieścić produkty spożywcze w zmontowanym pojemniku (12) - nie wolno przekraczać pozycji maksymalnej. Temperatura składników nie powinna być większa niż 50oC.
- Założyć kompletną pokrywę (11) (rys. 1) na pojemnik i całość umieścić w korpusie (rys. 4).
Bez prawidłowo zamontowanego pojemnika (12) oraz prawidłowo zamkniętej blokady (8) blender nie będzie działał.
- Wcisnąć przycisk (5) i poczekać, aż urządzenie przestanie pracować.
- Odblokować urządzenie i wyjąć pojemnik z korpusu. Po wyjęciu pojemnika z urządzenia podciśnienie w pojemniku będzie się utrzymywać do 4 godzin.
- Aby zdjąć pokrywę pojemnika, należy najpierw pociągnąć za uchwyt zaworka (11a), aby zredukować podciśnienie. W przeciwnym wypadku otwarcie pojemnika może okazać się niemożliwe.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
PROSTE CZYSZCZENIE POJEMNIKA MIKSUJĄCEGO:
- Opróżnić pojemnik i napełnić go wodą, umieścić w korpusie urządzenia i wybrać tryb WSTĘPNE

CZYSZCZENIE
.
- Wylać wodę z pojemnika i opłukać.

DOKŁADNE CZYSZCZENIE:

- Najłatwiej czyścić urządzenie tuż po użyciu.
- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i poczekać aż, nóż przestanie się obracać.
- Korpus urządzenia czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki. Nigdy nie zanurzać korpusu w wodzie ani, nie płukać pod strumieniem bieżącej wody
- Nie należy używać do czyszczenia urządzenia środków ściernych, proszków czyszczących, acetonu, alkoholu itp.
- Elementy umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem odrobiny płynu do mycia przy użyciu szczoteczki i wypłukać pod strumieniem bieżącej wody.
- Należy szczególnie ostrożnie myć ostrze (3b), gdyż jest bardzo ostre.
- pojemniki (3, 12), bez zamontowanych dodatkowych elementów, można myć w zmywarce, umieszczając je na górnej półce. Należy upewnić się, że są one umieszczone z dala od grzałki. Maksymalna temperatura to 50oC.

 

PROBLEM

MOŻLIWA PRZYCZYNA

ROZWIĄZANIE

Urządzenie nie działa

Brak zasilania

Podłącz zasilanie

Nieprawidłowo zmontowane urządzenie

Rozłożyć i złożyć urządzenie ponownie

Urządzenie pracuje, ale nie miksuje całej zawartości dzbanka

Za duże kawałki produktów

Pokroić produkty na mniejsze kawałki

Zbyt duże kostki lodu

Użyć mniejszych kostek lodu

Kontrolki świecą na czerwono

Ramię (8) nie zostało poprawnie zablokowane

Otworzyć blokadę i zamknąć jeszcze raz

Urządzenie w czasie pracy samoistnie się wyłączyło

Skończył się cykl pracy

Uruchomić ponownie

Przekroczony czas pracy – urządzenie przegrzane

Pozostawić urządzenie do ostudzenia

Urządzenie uszkodzone

Skontaktować się z serwisem

Urządzenia znacząco zwalnia podczas pracy

Zbyt twarde produkty

Pokroić produkty na mniejsze kawałki i miksować w mniejszych porcjach

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych

GWARANCJA:
- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
- nie może być używane do celów zawodowych,
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.


Funkcje
Ilość biegów 5 trybów pracy: AUTO, próżnia, blendowanie, blendowanie + mieszanie, czyszczenie
Praca pulsacyjna TAK
Zabezpieczenie przed przegrzaniem TAK
Zabezpieczenie przed uruchomieniem bez dzbanka TAK
Pokrywa z otworem NIE
Miarka NIE
Kruszenie lodu TAK
Zakrętka z ustnikiem i zawieszką NIE
Antypoślizgowe stopki TAK
Parametry fizyczne
Pojemność kielich z nożem o pojemności 1.5l, pojemnik próżniowy do przechowywania o pojemności 0.9 l
Parametry elektryczne
Moc 750W
Ogólne
EAN 5908277384784
BPA FREE TAK
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 46 x 20.5 x 21 cm
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Pozostałe
EAN 5908277384784
Waga netto 4.50 kg
Opakowanie zbiorcze 28.00 x 28.00 x 66.50 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 1
Opakowanie 26.00 x 26.50 x 64.00 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 4311317
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu