Zaufaj profesjonaliście, który gwarantuje efekty na najwyższym poziomie!

Blender profesjonalny BK500B perfect vital ELDOM

  

Blender profesjonalny z serii PERFECT VITAL spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających szefów kuchni. Jest szybki, wygodny i bezpieczny w użyciu. Pozwoli Ci miksować, kruszyć i siekać z niezawodną skutecznością.

Ma mocny, wysokoobrotowy silnik (max 26 000 obr./min) i innowacyjny system sześcioramiennych noży, które z łatwością rozdrabniają nawet twarde produkty (np. lód i mrożonki). Jego pojemny i bardzo wytrzymały dzbanek został wykonany z TRITANU (tworzywo wolne od bisfenolu A oraz odporne na wysokie temperatury i uszkodzenia mechaniczne).

Aby rozdrabniać z najwyższą dokładnością blender BK500 jest wyposażony w płynną regulację prędkości oraz tryb pracy pulsacyjnej. Solidna podstawa oraz antypoślizgowe nóżki zapewniają mu pełną stabilizację, a wbudowany bezpiecznik nie pozwala na włączenie urządzenia bez prawidłowo założonego dzbanka.

 

Smaczne napoje? Pożywne zupy i zdrowe smoothies? To wszystko wykona dla ciebie profesjonalista w każdym calu - blender BK500 PERFECT VITAL! 

Urządzenie jest dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych: białej i czerwonej

 

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • linia Perfect
 • zdrowsze miksowanie
 • BPA FREE - Tritan
 • innowacyjny system noży
 • wytrzymały pojemnik i ostrze
 • dzbanek o pojemności max 2L
 • kruszenie lodu
 • pokrywa z otworem
 • popychacz
 • płynna regulacja prędkości + praca pulsacyjna
 • zabezpieczenie przed przegrzaniem
 • stopki antypoślizgowe
 • moc i funkcjonalność
 • prędkość: max 26 000 obr./min.
 • moc: 1000W
 • EAN (biały): 5908277384869

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi.
1. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
2. Przewód przyłączeniowy urządzenia należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji
3. Nie zanurzać przewodu lub korpusu w wodzie.
4. Nie używać na wolnym powietrzu.
5. Nie włączać urządzenia bez produktów.
6. Nie należy pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru.
7. Używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.
8. Nie przekraczać maksymalnego czasu pracy ciągłej urządzenia (1 minuty). Jeżeli czas ten zostanie przekroczony należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odczekać przynajmniej 5 min. przed jego ponownym użyciem.
9. Do pojemnika nie należy wkładać materiałów takich jak: papier, karton, plastik, metal itd.
10. Nie uruchamiać urządzenia jeżeli pojemnik nie został prawidłowo umieszczony na korpusie lub bez odpowiednio założonej pokrywy wraz z zatyczką.
11. Podczas pracy urządzenia należy trzymać rękę na pokrywie lekko ją dociskając.
12. Przed wyjęciem pojemnika z podstawy lub podniesieniem pokrywy należy wyłączyć urządzenie (przełącznik sterujący w pozycji „0”) i poczekać na całkowite zatrzymanie ostrza. Jeśli urządzenie nie jest używane lub przed jego czyszczeniem należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
Urządzenie musi wychłodzić się zanim zostanie poskładane lub rozmontowane.
13. Produkty spożywcze dużych rozmiarów oraz przedmioty metalowe nie mogą być wkładane do urządzenia. Grozi to zablokowaniem mechanizmu tnącego i wznieceniem ognia lub porażenia prądem.
14. Urządzenie nie może być używane z uszkodzonym nożem.
15. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
16. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.
17. Nie należy czyścić urządzenia metalowymi czyścikami, których kawałki mogą się odłamać i dotknąć części elektrycznych, co może spowodować porażenie prądem.
18. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie
Producenta.Lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu.
19. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy.Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż
oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
20. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

UWAGA
-- Nie wolno włączać urządzenia jeśli w pojemniku (3) nie znajduje się jakiś płyn (np. woda, sok itp.).
-- Nie wolno włączać urządzenie bez zamontowanej pokrywy (2).
-- Popychacza (7) można używać tylko gdy pokrywa (2) jest założona na pojemnik (3).

 

Nóż urządzenia jest elementem eksploatacyjnym i nie jest objęty gwarancją.

 

 

OPIS OGÓLNY:
1. Zatyczka
2. Pokrywa
3. Pojemnik
4. Nóż
5. Podstawa
6. Panel sterowania
7. Popychacz

PANEL STEROWANIA (6):
A. Włącznik
B. Regulacja obrotów
C. Praca pulsacyjna

DANE TECHNICZNE:
-- moc: 1000W
-- napięcie zasilania: 220-240 V~ 50 Hz
-- dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 1 min.
-- przerwa przed ponownym rozpoczęciem pracy: 1 minuta

 

PRZEZNACZENIE:
Blender profesjonalny BK500 przeznaczony jest do szybkiego przygotowywania smacznych i pożywnych napojów, zup i smoothies itp.
Pojemnik wykonany został z TRITANU bardzo wytrzymałego materiału wolnego od bisfenolu A. Jest to tworzywo odporne na wysokie temperatury oraz uszkodzenia
mechaniczne, co w połączeniu z wysokoobrotowym, solidnym silnikiem powoduje, że BK500 z łatwością rozdrabnia nawet twarde produkty.

 

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:
-- Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy się upewnić czy urządzenie, wtyczka i przewód zasilający są sprawne i czy usunięto wszystkie części opakowania.
-- Przed pierwszym użyciem wszystkie części urządzenia mające kontakt z żywnością muszą być dokładnie umyte. (patrz sekcja: Czyszczenie i konserwacja).
-- Podstawę (5) ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni.

 

OBSŁUGA:
-- Należy się upewnić, że blender jest wyłączony (przełącznik (A) jest w pozycji „OFF”, pokrętło (B) w pozycji „MIN”), a następnie podłączyć do sieci zgodnej z parametrami podanymi powyżej.
-- Umieścić produkty spożywcze w pojemniku (3), nie przekraczać pozycji maksymalnej.
-- Nie wolno włączać urządzenia jeśli w pojemniku (3) nie znajduje się jakiś płyn (np. woda, sok itp.)
-- Założyć pokrywę (2) i zatyczkę (1).
-- Włączyć blender za pomocą włącznika (A) pozycja „ON”, a następnie ustalić obroty pokrętłem (B). Prędkość pracy powinna być dostosowana do produktów spożywczych umieszczonych w pojemniku.
-- Włączenie pracy pulsacyjnej możliwe jest po przesunięciu i przytrzymaniu przełącznika (C) w pozycji “I”. Po zwolnieniu przełącznika wraca on automatycznie na pozycję “O”.
-- Przy pomocy popychacza (7) można przesuwać produkty w kierunku noża.
Popychacza (7) można używać tylko gdy pokrywa (2) jest założona na pojemnik (3).
-- Maksymalny czas ciągłej pracy urządzenia to 1 min. Jeżeli czas ten zostanie przekroczony należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odczekać przynajmniej 5 min. przed jego ponownym użyciem.
-- Przekroczenie maksymalnego czasu pracy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.
-- Przed zdjęciem pojemnika z podstawy należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone (przełącznik (A) jest w pozycji „OFF”), a nóż przestał się obracać.

UWAGA:
W przypadku zablokowania noża (4) natychmiast wyłączyć blender, odłączyć go od sieci i pozostawić do ostygnięcia na co najmniej 15 minut. Usunąć przyczynę zablokowania.

 

WSKAZÓWKI:
-- Aby uniknąć rozchlapywania, nie napełniać dzbanka powyżej oznakowania poziomu 1500 ml.
-- Jeżeli przetwarzane są płyny, które się pienią lub zwiększają swoją objętość podczas miksowania, nie napełniać dzbanka do wyższego poziomu niż 2/3 maksymalnej objętości.
-- Aby osiągnąć najlepsze rezultaty w sporządzaniu papek i przecierów należy wkładać do pojemnika małe porcje zamiast dużych.
-- W przypadku przetwarzania produktów stałych, należy je uprzednio pociąć na mniejsze kawałki (2-3 cm).
-- Podczas używania blendera należy zawsze położyć rękę na pokrywie urządzenia.
-- Należy zachować ostrożność podczas mieszania gorących cieczy.
-- Do mieszania składników o stałej konsystencji zaleca się używania blendera w trybie pulsacyjnym, aby zapobiec zablokowaniu noży tnących.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
Proste czyszczenie pojemnika:
-- Opróżnić pojemnik i napełnić go wodą.
-- Umieścić pojemnik na podstawie i przesunąć przełącznik (C) kilka razy na pozycję „I”.
-- Wylać wodę z pojemnika i opłukać.
Dokładne czyszczenie
-- Najłatwiej czyścić urządzenie tuż po użyciu.
-- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i poczekać aż nóż przestanie się obracać.
-- Nie należy używać do czyszczenia urządzenia środków ściernych, proszków czyszczących, acetonu, alkoholu itp.
-- Elementy umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem odrobiny płynu do i wypłukać pod strumieniem bieżącej wody.
-- Podczas mycia pojemnika z nożem należy uważać aby nie zalać sprzęgła znajdującego się na spodzie.
-- Należy szczególnie ostrożnie myć ostrze (4), gdyż jest bardzo ostre. Ostrza nie można odkręcać od pojemnika.
-- Korpus urządzenia czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki. Nigdy nie zanurzać korpusu w wodzie ani nie płukać pod strumieniem bieżącej wody.
-- Elementy urządzenia nie nadają się do mycia w zmywarce.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:
-- Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi.
-- Należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

GWARANCJA:
-- Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym.
-- Nie może być używane do celów zawodowych.
-- Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia


Ogólne
EAN 5908277384869
BPA FREE TAK
Seria Perfect
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 50.5 x 20.5 x 23.5 cm
Funkcje
Praca pulsacyjna TAK
Zabezpieczenie przed przegrzaniem TAK
Zabezpieczenie przed uruchomieniem bez dzbanka TAK
Pokrywa z otworem TAK
Miarka NIE
Kruszenie lodu TAK
Zakrętka z ustnikiem i zawieszką NIE
Ilość biegów płynna regulacja prędkości
Antypoślizgowe stopki TAK
Parametry fizyczne
Pojemność 2 litry
Parametry elektryczne
Moc 1000W
Napięcie zasilania 220-240 V ~ 50 Hz
Gwarancja i serwis
Serwis autoryzowane punkty serwisowe
Gwarancja producenta 24 miesiące
Pozostałe
EAN 5908277384869
Waga netto 3.55 kg
Opakowanie zbiorcze 50.00 x 41.00 x 69.00 cm
Ilość sztuk w opak. zbiorczym 4
Opakowanie 40.00 x 24.00 x 33.50 cm

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Porady i pomoc techniczna:

32 253 04 13
reklamacje@eldom.eu

Dni robocze: 8:00 - 16:00

Akcesoria i części zamienne

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu