Dodano: przez

2016.10.18 - 5lat gwarancji na silnik w wyciskarkach wolnoobrotowych perfectjuicer: PJ600, PJ650, PJ700, PJ1000AC - uaktualnienie warunków gwarancji

Wydłużamy gwarancje na silnik do 5 lat.


Uaktualniamy WARUNKI GWARANCJI dołaczone do wyciskarek wolnoobrotowych perfect juicer PJ600, PJ650PJ700, PJ1000AC

 

Punkt 1 otrzymuje brzmienie:
Gwarancja podstawowa na cały produkt udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie na terenie RP przez Serwis Centralny Eldom w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia do zakładu serwisowego.

Gwarancja rozszerzona udzielana na okres 60 miesięcy od daty sprzedaży obejmuje uszkodzenia silnika urzadzenia, które będą usuwane bezpłatnie przez czas trwania gwarancji w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia do zakładu serwisowego.
Rozszerzona gwarancja nie obejmuje bezpiecznika termicznego oraz przekładni mechanicznej.

Punkt 5 otrzymuje brzmienie:
Reklamujacemu przysługuje prawo wymiany sprzetu na nowy, jezeli:
• w okresie gwarancji podstawowej (24 miesiące) zakład usługowy dokona 4 napraw, a sprzęt bedzie nadal wykazywał wady uniemożliwiajace używanie go zgodnie z przeznaczeniem,
• zakład stwierdzi na piśmie, ze usunięcie wady jest niemożliwe,
• naprawa nie jest wykonana w terminie określonym w pkt. 1, pkt. 2 lub w innym terminie uzgodnionym na piśmie z reklamujacym.
W przypadku wielokrotnych napraw silnika w okresie gwarancji rozszerzonej (powyzej 24 miesiecy) reklamujacemu nie przysługuje wymiana sprzetu na nowy.
Pozostałe punkty załaczonych warunków gwarancji pozostaja niezmienione.

*gwarancja rozszerzona udzielana jest na produkty zakupione po 18.10.2016r.