Dodano: przez

2015.07.24 - Aktualizacja wskazówek bezpieczeństwa

Dotychczasowy zapis zawarty w instrukcji obsługi dołączonej do każdego urządzenia:
“Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.”

otrzymuje następujące brzmienie:
“Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.”

 

Pełny aktualny wykaz wskazówek bezpieczeństwa znajduje się w Instrukcji Obsługi dostępnej w zakładce [Do Pobrania] znajdującej się przy opisie danego produktu.