Czysta woda z domowego źródła

Woda to życie i zdrowie, ale także niewidoczne, ukryte, szkodliwe zanieczyszczenia. Na szczęście my potrafimy z nimi walczyć i obronić Was. Naszym orężem są dzbanki filtrujące, których najistotniejszym elementem jest wkład filtrujący – redukujący twardość wody i usuwający związki chloru, metale ciężkie oraz inne substancje niekorzystnie wpływające na smak wody. I filtr ten, którego głównym składnikiem jest węgiel aktywny i żywica jonowymienna, nie jakoś tam, ale doskonale dba o jakość używanej przez nas wody.

DF100N FLOW ELDOM