Zestaw do pielęgnacji włosów 5w1 - ZMG20 alf

Produkt będzie dostępny w naszej ofercie od 04.10.2023

 

Zestaw ZMG20 ma szerokie zastosowanie. Można go wykorzystać do strzyżenia i modelowania włosów, brody i wąsów, golenia brody i wąsów, a także do wyrównywania brwi czy trymowania nosa i uszu.

 

SPECYFIKACJA:

 • strzyżarka, golarka, trymer do brody, trymer do nosa, trymer do stylizacji
 • 5 głowic z ostrzami ze stali szlachetnej
 • 5 nasadek do regulacji długości strzyżenia
 • wyświetlacz LED
 • ergonomiczny kształt
 • wygodna podstawa z gniazdem ładowania i miejscem do przechowywania akcesoriów
 • łatwa w czyszczeniu
 • zasilanie akumulatorowo – sieciowe
 • napięcie zasilania: DC 5V, 1A
 • moc: 5W
 • akumulator: Li-ion 600mAh 3,7V
 • czas ładowania: 1,5 godziny
 • maksymalny czas pracy: 1,5 godziny
 • EAN: 5908277388126

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby móc skorzystać z nich w przyszłości.

Nieprzestrzeganie podanych niżej ostrzeżeń, dotyczących bezpieczeństwa i wskazówek bezpieczeństwa, może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

 1. Urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi na obudowie.

 1. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.

 1. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu. Należy trzymać urządzenie oraz jego przewód z dala od dzieci.

 1. Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.

 2. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.

 3. Nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie.

 4. Należy czyścić urządzenie po każdym użyciu.

 5. Należy zawsze wyłączyć urządzenie przed czyszczeniem i konserwacją, a także w razie nieprawidłowego działania oraz po zakończeniu używania.

 1. Nie używać ze złamaną lub w inny sposób uszkodzoną nasadką fryzjerską, bowiem może to doprowadzić do zranienia.

 1. Nie używać maszynki do strzyżenia zwierząt oraz włosów sztucznych.

 2. Nie używać maszynki do strzyżenia mokrych włosów. Jest ona przeznaczona wyłącznie do strzyżenia włosów suchych.

 1. Nie używać na wolnym powietrzu

 2. Należy regularnie sprawdzać czy przewód zasilający i całe urządzenie nie ma jakichkolwiek uszkodzeń. Nie wolno włączyć urządzenia jeżeli uszkodzenia zostaną stwierdzone.

 1. Używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami oraz zasilaczem.

 2. Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub spryskiwać.

 3. Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

 4. Nigdy nie używać urządzenia wilgotnego, wilgotnymi rękoma lub w pobliżu pryszniców, wody w wannie, umywalce lub innych pojemnikach gdy urządzenie jest używane w łazience, odłączyć je po użyciu, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, kiedy urządzenie jest wyłączone.

 1. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta. Lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu

 1. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania

 1. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

OSTRZEŻENIE. Nie stosować tego sprzętu w pobliżu wanien, pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą.

 

To urządzenie zawiera akumulatory, które są niewymienne.

Noże w głowicach (1, 13, 14, 16, 17) oraz siatka w głowicy (16) są elementami eksploatacyjnymi, podlegającymi naturalnemu zużyciu i powinny być regularnie wymieniane. Nie są objęte gwarancją.

UWAGA.


Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby 
uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt i małych dzieci.

 

Elementy eksploatacyjne można zamówić poprzez sklep internetowy na stronie www.eldom.eu, gdzie korzystając z różnych form płatności i wysyłki (co ma wpływ na koszty) wybiorą Państwo formę najbardziej dogodną dla siebie.

 

 

OPIS OGÓLNY:

 1. Głowica strzyżarki
 2. Korpus
 3. Włącznik
 4. Wyświetlacz LED
 5. Gniazdo zasilania
 6. Podstawka
 7. Szczoteczka
 8. Olejek
 9. Nasadka grzebieniowa – 3 mm
 10. Nasadka grzebieniowa – 6 mm
 11. Nasadka grzebieniowa – 9 mm
 12. Nasadka grzebieniowa – 12 mm
 13. Trymer do nosa
 14. Trymer do brody
 15. Nasadka grzebieniowa do trymera
 16. Głowica do golenia
 17. Głowica do stylizacji
 18. Przewód zasilający USB-C

DANE TECHNICZE:

 • napięcie zasilania: DC 5V, 1A
 • moc: 5W
 • akumulator: Li-ion 600mAh 3,7V
 • czas ładowania: 1,5 godziny
 • maksymalny czas pracy: 1,5 godziny
 • sposób ładowania: przewodowy – przewód (18) podłączyć do zasilacza o parametrach:
  DC 5V, 1A (brak w zestawie)

 

WYŚWIETLACZ LED (4)

Wskaźnik akumulatora

Gdy urządzenie jest włączone, wyświetlacz wskazuje stan naładowania akumulatora w postaci liczb.

Wskaźnik ładowania

Miga podczas ładowania i świeci do końca, gdy moc osiąga 100%.

Miga, gdy moc spada do 5%, aby przypomnieć o ładowaniu urządzenia.

Wskaźnik smarowania ostrza

Gdy czas pracy osiągnie 30 minut, wskaźnik ten zacznie migać z częstotliwością co 0,5 sekundy, przypominając o konieczności naoliwienia ostrza. Wskaźnik zniknie po ponownym uruchomieniu urządzenia.

 

PRZEZNACZENIE:

Zestaw ZMG20 ma szerokie zastosowanie. Można go wykorzystać do strzyżenia i modelowania włosów, brody i wąsów, golenia brody i wąsów, a także do wyrównywania brwi czy trymowania nosa i uszu.

 

UŻYTKOWANIE:

 • Przed użyciem należy sprawdzić czy urządzenie jest kompletne i nie jest uszkodzone.
 • Usunąć wszystkie zabezpieczenia transportowe.
 • Strzyżarka może być używana jako urządzenie zasilane z sieci lub akumulatorowo.
 • W przypadku zasilania sieciowego urządzenie jest gotowe do pracy od razu.

 

Praca z sieci

 • Wyłączyć urządzenie przesuwając włącznik (3) w pozycję „0”.
 • Jeden koniec przewodu (18) podłączyć do gniazda (5), a drugi do zasilacza (nie dołączony), o parametrach podanych powyżej, a następnie do sieci.
 • Podłączenie do sieci sygnalizowane jest wskaźnikiem
 • Aby rozpocząć pracę należy ustawić włącznik (3) w pozycję „1”.

Ładowanie i praca z akumulatorem

 • Wyłączyć urządzenie, przesuwając włącznik (3) w pozycję „0”.
 • Jeden koniec przewodu (18) podłączyć do gniazda (5), a drugi do zasilacza (nie dołączony), o parametrach podanych powyżej, a następnie do sieci.
 • Podłączenie do sieci sygnalizowane jest wskaźnikiem
 • Czas ładowania akumulatora to około 1,5 godziny.
 • Urządzenie można ładować na dwa sposoby:

  - Z podstawką (6) – wtyczkę przewodu (18) można umieścić w podstawce (6) - (rys. 1). Dzięki temu można ładować urządzenie pod odstawieniu na podstawkę. Drugi koniec przewodu podłączyć do zasilacza (nie dołączony), o parametrach podanych powyżej, a następnie do sieci.

  - Z samym przewodem (18) - jeden koniec przewodu (18) podłączyć do gniazda (5), a drugi do zasilacza (nie dołączony), o parametrach podanych powyżej, a następnie do sieci.
 • Pełne naładowanie urządzenia zajmuje około 1,5 godziny – wskazanie na wyświetlaczu: 100%.
 • Po naładowaniu przewód odłączyć od zasilacza.
 • Nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego do gniazdka na dłużej niż 24 godziny.
 • Aby rozpocząć pracę należy ustawić włącznik (3) w pozycję „1”.

OBSŁUGA:

 • Upewnić się, że maszynka jest czysta, prawidłowo złożona i naoliwiona (patrz KONSERWACJA).
 • Sprawdzić stan naładowania akumulatora – ewentualnie podłączyć urządzenie do prądu.

Strzyżarka

UWAGA. Urządzenie nie wolno używać do strzyżenia mokrych włosow.

 • W korpusie (2) zamocować głowicę (1).
 • Rozpocząć strzyżenie od przeczesania włosów, aby ułożyły się naturalnie.
 • Założyć nasadkę (9, 10, 11, 12) – praca z nasadką umożliwia strzyżenie włosów w zakresie od 3-12 mm. Krótszą długość strzyżenia uzyskamy pracując bez nasadki.
 • Zaleca się rozpocząć obcinanie od długości największej.
 • Należy obcinać małe powierzchnie, wolno przesuwając maszynką po włosach.
 • Przycinanie należy rozpoczynać od karku do góry lub od czoła i skroni do góry.
 • Trzymać maszynkę delikatnie pod włosami tak, aby zęby nasadki skierowane były ku górze i leżały płasko na głowie.
 • Strzyżarkę uruchamiamy włącznikiem (3), pozycję „1”. Praca urządzenia sygnalizowana jest wskaźnikiem na wyświetlaczu (4).
 • Po zakończeniu pracy urządzenie wyłączyć przyciskiem (3) i wyczyścić.

 

Golarka

UWAGA. Urządzenie nie nadaje się do golenia na mokro oraz przy użyciu żelu i pianki do golenia.

 • W korpusie (2) zamocować głowicę (16).
 • Uruchomić urządzenie włącznikiem (3).
 • Umieść głowicę (16) na skórze i przesuwać, lekko przyciskając.
 • Po zakończeniu pracy urządzenie wyłączyć przyciskiem (3) i wyczyścić.

 

Trymer do brody

 • W korpusie (2) zamocować głowicę (14).
 • Przyłożyć ostrze trymera (6) do brody lub baczków i przycinać do uzyskania pożądanego efektu.
 • Długość strzyżenia można regulować zakładając na głowicę (14) nasadkę (15).
 • Po zakończeniu pracy urządzenie wyłączyć przyciskiem (3) i wyczyścić.

 

Trymer do nosa i uszu

 • W korpusie (2) zamocować trymer (13).
 • Uruchomić urządzenie włącznikiem (3).
 • Uruchomić urządzenie włącznikiem (3).
 • Przed użyciem należy się upewnić, że przegroda nosowa i małżowina uszna są czyste.
 • Wsunąć ostrożne końcówkę trymera (9) do nosa lub ucha na głębokość nie większą niż 5 mm i przyciąć tylko włosy wystające na zewnątrz ucha lub nosa.
 • Po zakończeniu pracy urządzenie wyłączyć przyciskiem (3) i wyczyścić.

 

Głowica do stylizacji

 • W korpusie (2) zamocować głowicę (17).
 • Uruchomić urządzenie włącznikiem (3).
 • Delikatnie przesuwaj w miejscach, które chcesz wystylizować, np. brwi.
 • Po zakończeniu pracy urządzenie wyłączyć przyciskiem (3) i wyczyścić.

 

CZYSZCZENIE:

 • Przed czyszczeniem urządzenie wyłączyć i odłączyć od sieci.
 • Nie zanurzać urządzenia, ani żadnych jego elementów w wodzie.
 • Po każdym użyciu należy oczyścić urządzenie tnącej.
 • Oczyścić ostrza szczoteczką (7) znajdującą się w zestawie.

 

KONSERWACJA:

 • Przed czynnościami konserwującymi urządzenie wyłączyć i odłączyć od sieci.
 • Głowice (1, 14, 17) wymagają regularnego smarowania ostrzy, aby zapewnić ich prawidłową i ciągłą pracę.
 • Po oczyszczeniu głowicy nanieść 1 kroplę oleju (8) na ostrze, włączyć urządzenie w celu rozprowadzenia oleju, a następnie ściereczką usunąć nadmiar oleju.
 • Nie używać olejków do włosów, tłuszczu, olejków zmieszanych z naftą oczyszczoną lub innymi rozpuszczalnikami.

 

OCHRONAŚRODOWISKA:

 • urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,
 • należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
 • zużyte akumulatory i baterie powinny być wyrzucane do specjalnie w tym celu przygotowanych pojemników.

 

GWARANCJA:

 • urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym, nie może być używane do celów zawodowych,
 • gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi,
 • sprzęt oddawany do reklamacji powinien być czysty i kompletny.

Szczegółowe warunki gwarancji w załączniku do urządzenia.


General
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 17.4 x 3.7 x 3.3 cm
EAN 5908277388126
Ostrza ze stali szlachetnej TAK
Akcesoria wygodna podstawa z gniazdem ładowania i miejscem do przechowywania akcesoriów, pędzelek do czyszczenia, przewód USB-C
Ergonomiczna obudowa TAK
Garantía y servicio posventa
Servicio autoryzowane punkty serwisowe
La garantía del fabricante 24 meses
Parámetros eléctricos
La alimentación akumulatorowo-sieciowe akumulator: Li-ion 600mAh 3,7V
Potencia 5W
Funciones
Łatwość czyszczenia TAK
Ładowanie 1,5 godziny
regulacja strzyżenia 5 nasadek do regulacji długości strzyżenia
Wyświetlacz LED TAK
Tryby pracy strzyżarka, golarka, trymer do brody, trymer do nosa, trymer do stylizacji
Nasadki fryzjerskie TAK - 5szt.
Los parámetros físicos
Max czas pracy 1,5 godziny
Pozostałe
Código EAN 5908277388126
Peso neto 0.36 kg

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu