Jak działa OUTLET?

 1. Urządzenie pochodzi z regulaminowych zwrotów lub wyprzedaży magazynowych.
 2. Kupujesz sprawdzony przez producenta i w 100% sprawny sprzęt, bez ukrytych wad technicznych.
 3. Otrzymujesz produkt z pełną gwarancją i wsparciem technicznym.

Cena prezentowanego na aukcji produktu mogła zostać obniżona ze względu na:

 • towar może pochodzić z regulaminowego zwrotu do 14 dni
 • urządzenie po zwrocie może posiadać niewielkie ślady użytkowania
 • na opakowaniu urządzenia mogą być widoczne otarcia i wgniecenia
 • urządzenie może posiadać niewielkie ślady (rysy, otarcia, odciski palców) po wykonanych kontrolach sprzętu przez serwis

 

Wyciskarka wolnoobrotowa Perfect Juicer PJ600C intensi ELDOM

 

GWARANCJA DOOR TO DOOR

 

Wyciśnij naturę do ostatniej kropli!

Pefect Juicer – soki z natury naturalne!

 


Dbasz o zdrowie swoje i najbliższych?
Pragniesz w pełni korzystać z darów natury?
Nie akceptujesz „wzbogacanej” sztucznymi składnikami żywności?

Eldom proponuje Ci produkt, który zaspokoi Twoje oczekiwania, a tradycyjną sokowirówkę postawi do kąta!

Wyciskarka PERFECT JUICER PJ600C przeznaczona jest do przetwarzania większości owoców i warzyw w sposób bardzo wydajny. W odróżnieniu od tradycyjnych sokowirówek, które ścierają i odwirowują produkty, wyciskarka miażdży np. owoce, warzywa czy zioła, a następnie przeciera przez sito. Dzięki takiemu procesowi sok pozyskany w PERFECT JUICER jest bardziej gęsty i mniej klarowny ponieważ zawiera więcej wartościowych składników. Solidny mechanizm wyciskający jest zrobiony z bezpiecznych dla zdrowia tworzyw. Oprócz standardowych elementów dołączony jest również zestaw do tofu, porady i przepisy można znaleźć w internecie.

 BPA Free - wolne od bisfenolu A.

*gwarancja rozszerzona "5 lat na silnik" udzielana jest na produkty zakupione po 18.10.2016r.

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź stronę PerfectJuicer.pl
Znajdziesz tam szczegółowe informacje dotyczące urządzenia oraz przykładowe przepisy!

 

SPECYFIKACJA:

 • BPA Free -  wolne od bisfenolu A
 • cicha praca
 •  w komplecie trzy filtry ze stali nierdzewnej
      A - filtr z małymi oczkami, rzadki sok
      B - filtr  z dużymi oczkami, gesty sok
      C - filtr do mrożonych owoców
 • 2 kierunki pracy silnika
 • wsteczny bieg
 • do 30% więcej soku
 • niskie zużycie energii: 150W
 • wzmocniony ślimak
 • pojemnik na sok o pojemności 1l z tacką filtrującą
 • pojemnik na odpadki o pojemności 1l
 • zestaw do tofu
 • zatyczka wylotu soku
 • popychacz
 • wygodny uchwyt do przenoszenia
 • antypoślizgowe stopki
 • gwarancja producenta: 24 miesiące (5lat na silnik)
 • EAN (czerwony): 5908277382995 

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

1. Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.
2. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji.
3. Nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie.
4. Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego.
5. Nie używać na wolnym powietrzu.
6. Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane. Nie należy włączać urządzenia bez zamontowanej pokrywy końcowej
7. Nie należy pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru.
8. Po zakończeniu pracy zawsze należy wyłączyć urządenie z zasilania.
9. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub
instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
10.Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami.
11.Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci.
12.Nie używac urządzenia, jeżeli filtr jest uszkodzony.
13.Nie przekraczać dopuszczalnego czasu pracy ciągłej urządzenia.
14.Nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie użytkowania.
15.W trakcie pracy urządzenia nie wolno wkładać palców lub narzędzi do tunelu dozownika – do upychania produktów służy wyłącznie dociskacz.
16.Nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi; informacja w karcie gwarancyjnej oraz na stronie www.eldom.eu. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
17. Urządzenie może być używane tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.
18. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

 

OPIS OGÓLNY:
1. Popychacz
2. Pokrywa
2a. Wypustka
3. Ślimak
4. Filtr
5. Podstawa filtra
6. Kolektor soku
7. Otwór wylotowy miąższu
8. Otwór wylotowy soku z zawórem
8a. Zatyczka
9. Mikrowyłącznik
10. Włącznik (On, Off, R)
11. Korpus
12. Trzpień napędu
13. Pojemnik na miąższ
14. Pojemnik na sok
15. Szczotka do czyszczenia
16. Zestaw do tofu

 

DANE TECHNICZNE:
– moc: 150 W
– napięcie zasilania: 230 V, ~50 Hz
– dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 10 minut
– przerwa przed ponownym rozpoczęciem pracy: 10 minut

 

PRZEZNACZENIE WYCISKARKI WOLNOOBROTOWEJ PJ600:
Wyciskarka PERFECT JUICER PJ600 przeznaczona jest do przetwarzania większości owoców i warzyw w sposób bardzo wydajny. W odróżnieniu od tradycyjnych sokowirówek, które ścierają i odwirowują produkty, wyciskarka miażdży np. owoce, warzywa czy zioła, a następnie przeciera przez sito. Dzięki takiemu procesowi sok pozyskany w PERFECT JUICER jest bardziej gęsty i mniej klarowny ponieważ zawiera więcej wartościowych składników. Solidny mechanizm wyciskający jest zrobiony z bezpiecznych dla zdrowia tworzyw. Oprócz standardowych elementów dołączony jest również zestaw do tofu, porady i przepisy można znaleźć w internecie.

 

UŻYTKOWANIE:
Przed pierwszym użyciem wyciskarki należy:
– dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji,
– upewnić się, czy żaden z elementów nie jest uszkodzony,
– umyć elementy, które mają kontakt z żywnością,
– złożyć urządzenie,


MONTAŻ:
– upewnić się, że zatyczka (8a) znajdująca się na spodzie kolektora (6) jest wsunięta (rys1)
– umieścić kolektor soku (6) na korpusie (11)(rys.2).
– w kolektorze soku (6) umieścić kolejno: podstawę filtra (5), filtr (4) (rys. 3) i ślimak (3) (rys 4),
– ustawić pojemniki (13, 14) pod otworami wylotowymi (7, 8)
– nałożyć pokrywę (2).
– przekręcić pokrywę (2) w prawo (rys. 6)
– wsunąć popychacz (1) do tunelu dozującego w pokrywie (2)

PERFECT JUICER posiada wbudowaną blokadę. Funkcja ta powoduje, że urządzenie można włączyć tylko jeśli jest
zmontowane poprawnie. Należy zwrócić uwagę aby przy nakładaniu pokrywy (2) znak ▼ na pokrywie zrównał się ze znakiem
▲ na kolektorze soku (6). Po prawidłowym złożeniu, wbudowany mikrowyłącznik (9) zostaje odblokowany.

 

 

OBSŁUGA:
W celu uzyskania jak najlepszego soku produkty należy odpowiednio przygotować. Obrane (jeśli jest taka konieczność) i umyte warzywa lub owoce należy pokroić na kawałki pasujące rozmiarem do tunelu dozującego znajdującego się w pokrywie (2). Długie produkty (np. marchew) lub włókniste (np. ananas) podzielić na krótsze kawałki. Najlepsze efekty daje powolne wytłaczanie dlatego nie należy wywierać zbyt dużego nacisku na popychacz gdyż może to zarówno pogorszyć jakość soku jak i w skrajnych przypadkach doprowadzić do uszkodzenia wyciskarki.

– zmontowane urządzenie umieścić na stabilnej i płaskiej powierzchni,
– włączyć urządzenie do sieci,
– upewnić się, że pojemnik na sok (14) został umieszczony pod otworem i zawór (8) jest otwarty,
– upewnić się, że pojemnik na miąższ (13) został umieszczony pod otworem (7),
– włączyć urządzenie przesuwając włącznik (10) na pozycję „On”,
– przygotowane produkty wkładać partiami do tunelu dozującego znajdującego się w pokrywie (2) i używając popychacza (1) przesuwać je w dół do obracającego się ślimaka (3).

Nigdy nie wkładać palców lub jakichkolwiek przedmiotów do tunelu dozującego.

– sok będzie spływał bezpośrednio do pojemnika na sok (14), a miąższ będzie gromadzony w pojemniku na odpadki (13).
– zawór zamontowany w otworze wylotowym soku można zamknąć na krótki czas w celu zmiany pojemnika na sok, a po zakończeniu w celu zapobiegania kapaniu resztek soku.
– jeśli ślimak został zablokowany, należy przestawić włącznik (10) w pozycję „R” na 3 do 5 sekund.
Powtórzyć proces 2 do 3 razy, a następnie wyłączyć i rozmontować elementy PERFECT JUICER (patrz dział CZYSZCZENIE) w celu usunięcia blokującego elementu.
Po przetworzeniu całości produktów i ustaniu strumienia soku, wyłączyć urządzenie i poczekać aż się zatrzyma.

Należy przestrzegać czasu pracy ciągłej urządzenia. Przekroczenie czasu pracy oraz brak wystarczających przerw w pracy urządzenia mogą doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia silnika.

 

 

A- Filtr z małymi oczkami, rzadki sok
B- Filtr z duzymi oczkami, gesty sok
C- do mrozonych owoców

 

WSKAZÓWKI:
Używać świeżych owoców i warzyw, ponieważ zawierają one więcej soku.
– dokładnie oczyścić owoce i warzywa, z których ma być wyciskany sok,
– usunąć z przetwarzanych produktów twarde, niejadalne skóry (np. skórki melona, ananasa, mango) oraz pestki i twarde nasiona,
– przetwarzane produkty podzielić na kawałki pasujące rozmiarem do tunelu dozującego znajdującego się w pokrywie (2). Długie produkty (np. marchew) lub włókniste (np. ananas) podzielić na krótsze kawałki.
- owoce z drobnymi pestkami (np. aronia, malina, porzeczka) należy przetwarzać małymi partiami
- ok. 0,5 kg. Przed włożeniem kolejnej partii wyłączyć urządzenie i zdemontować elementy w celu wyczyszczenie (zobacz CZYSZCZENIE).
– nie przetwarzać lodu
– mrożone owoce można przetwarzać tylko z zamontowanym filtrem C
– w przypadku wyciskania ziół lub warzyw liściastych należy, w celu uzyskania optymalnych rezultatów, zawinąć je ze sobą, tworząc pakiet lub łączyć z twardymi produktami,
– sok jabłkowy bardzo szybko ciemnieje. Proces ten może być spowolniony poprzez dodanie kilku kropli soku z cytryny,
– przetwarzanie bardzo miękkich owoców jest trudne. W przypadku użycia np. bananów, należy dodać je jako pierwszy lub drugi składnik. Nektar z banana popłynie z sokiem wyciśniętym z innych owoców,
– urządzenie nie nadaje się do wyciskania soku z bardzo twardych i bogatych w skrobię owoców lub warzyw, np. trzciny cukrowej,
– w celu osiągnięcia najlepszej wydajności, podczas wyciskania owoców i warzyw o różnej konsystencji, w pierwszej kolejności należy przetwarzać miękkie produkty, a następnie twarde.

 

WSTĘPNE CZYSZCZENIE:
Po przetworzeniu produktów można wstępnie wyczyścić PERFECT JUICER. W tym celu w trakcie pracy urządzenia należy wlać do otworu w pokrywie (2) czystą wodę.
W przypadku zmiany przetwarzanych produktów (jeżeli nie chcemy mieszać soków) wstępne czyszczenie pozwala na przepłukanie wyciskarki bez konieczności rozmontowywania całego
urządzenia

 

CZYSZCZENIE:
Kiedy urządzenie nie jest używane lub przed dokładnym czyszczeniem należy odłączyć je od sieci.
Najłatwiej czyścić urządzenie tuż po użyciu. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków ściernych, proszków czyszczących,acetonu, alkoholu itp.
Wszystkie zdejmowalne części można myć w zmywarce, umieszczając je na górnej półce.
Należy upewnić się, że są one umieszczone z dala od grzałki. Maksymalna temperatura to 50°C.
Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, następnie rozmontować elementy PERFECT JUICER w następującej kolejności:
– wyjąć popychacz (1)
– odblokować (przekręcić w lewo) i zdjąć pokrywę (2),
– odblokować (przekręcić w lewo), zdjąć kolektor soku (6) razem z podstawą filtra (5), filtrem (4) i ślimakiem (3)
Elementy umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem odrobiny płynu do naczyń używając szczoteczki (15) i wypłukać pod strumieniem bieżącej wody.
Filtr wykonany jest z bardzo delikatnego materiału. Z tego względu, podczas mycia należy obchodzić się z nim bardzo ostrożnie.
Korpus urządzenia czyścić za pomocą wilgotnej ściereczki.
Nigdy nie zanurzać korpusu w wodzie ani nie płukać pod strumieniem bieżącej wody.

 

GWARANCJA:
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym i nie nadaje się do użytku komercyjnego lub przemysłowego. Nie wolno używać urządzenia do innych celów niż jest przeznaczone.Gwarancja traci ważność także w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Uszkodzenia będące ewidentnie skutkiem przeciążenia przekładni, które mogą pojawić się w konsekwencji używania zbyt dużych kawałków twardych warzyw i owoców, prowadzą do utraty gwarancji.
Szczegółowe warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych,

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu