Jak działa OUTLET?

 1. Urządzenie pochodzi z regulaminowych zwrotów lub wyprzedaży magazynowych.
 2. Kupujesz sprawdzony przez producenta i w 100% sprawny sprzęt, bez ukrytych wad technicznych.
 3. Otrzymujesz produkt z pełną gwarancją i wsparciem technicznym.

Cena prezentowanego na aukcji produktu mogła zostać obniżona ze względu na:

 • towar może pochodzić z regulaminowego zwrotu do 14 dni
 • urządzenie po zwrocie może posiadać niewielkie ślady użytkowania
 • na opakowaniu urządzenia mogą być widoczne otarcia i wgniecenia
 • urządzenie może posiadać niewielkie ślady (rysy, otarcia, odciski palców) po wykonanych kontrolach sprzętu przez serwis

Wielofunkcyjne Urządzenie Kuchenne MFC2000 ELDOM


 

 

GWARANCJA DOOR TO DOOR

 

Poszerzaj swoje horyzonty kulinarne razem z Perfect mix! 

Od teraz gotowanie to nie tylko zaoszczędzony czas,
ale również czysta przyjemność.

Siekaj, blenduj, gotuj, miksuj, ubijaj, gotuj na parze i podsmażaj - wiele funkcji w jednym urządzeniu.

Perfect mix to uniwersalne urządzenie kuchenne, które ułatwia codzienne gotowanie. Dzięki niemu w prosty i szybki sposób można przygotować smaczne danie dla całej rodziny lub zdrowy posiłek tylko dla siebie.

Intuicyjny panel sterowania pomaga w ekspresowym ustawieniu wymaganych parametrów.

Czytelny wyświetlacz pokazuje najważniejsze informacje.

 

Perfect mix został doceniony przez finalistkę I polskiej edycji Master Chef Kingę Paruzel, która specjalnie dla Państwa skomponowała kilka wyjątkowych przepisów.

 


Idąc w jej ślady postanowiliśmy stworzyć książkę: “Perfect mix Inspiracje”, w której są zawarte nie tylko przepisy Kingi ale również nasze propozycje.

Do każdego urządzenia perfect mix MFC2000 w zestawie:

 • książka "perfect mix - inspiracje wydanie III" z 62 przepisami w tym 23 autorskich Kingi Paruzel, wszystkie przepisy dostępne są na naszym blogu 

 • waga kuchenna WK310 piko Eldom

 

Pobierz przepisy również w formie ebook:

Video:

 

Specyfikacja:

 • Tryby pracy:
  • rozdrabianie
  • mielenie
  • mieszanie
  • ubijanie
  • wyrabianie ciasta
  • gotowanie
  • smażenie
  • gotowanie na parze
 • Funkcje:
  • pulse
  • turbo
  • slow cooking
  • 12 poziomów prędkości + 1 (slowcooking)
  • wyłącznik czasowy
  • regulacja temperatury
  • SAFETY LOCK
  • intuicyjny panel sterowania z czytelnym wyświetlaczem lcd
 • Akcesoria:
  • naczynie miksujące ze stali szlachetnej o pojemności roboczej 2 L
  • pokrywa z otworem ułatwiającym dodawanie składników w trakcie pracy urządzenia
  • miarka o pojemności 90 ml
  • nóż tnący o innowacyjnym kształcie
  • nasadka ubijająca
  • nasadka mieszająca
  • uniwersalna szpatułka
  • koszyk
  • zestaw do gotowania na parze
 • BPA FREE
 • mocne przyssawki zapewniające bezpieczeństwo użytkowania
 • wytrzymały silnik o mocy: 500W
 • grzałka o mocy: 1000W
 • moc całkowita: 1500W
 • zakres obrotów: 100 – 4500 obr./min
 • gwarancja producenta: 24 miesiące
 • serwis: Door-to-door
 • EAN: 5908277384005

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

UWAGA:
Przed użyciem przeczytać uważnie instrukcję obsługi, szczególnie informację o zakładaniu pokrywy.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:
Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.
1. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
2. Urządzenie tylko do użytku domowego, przy eksploatacji przemysłowej, niezgodnej z przeznaczeniem lub wbrew niniejszej
instrukcji uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają.
3. Urządzenie może być używane tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.
4. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w kołek ochronny.
5. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.
6. Przed wyjęciem wtyczki z gniazdka należy wyłączyć urządzenie wyłącznikiem (13).
7. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.
8. Zawsze odłączać urządzenie od zasilania, jeżeli pozostaje bez nadzoru oraz przed składaniem, rozkładaniem lub czyszczeniem.
9. Pracujące urządzenie należy mieć zawsze w zasięgu wzroku, szczególnie, gdy w pobliżu znajdują się dzieci. Wychodząc z pomieszczenia, gdzie znajduje się urządzenie należy je wyłączyć.
10. Urządzenie można stawiać tylko na płaskiej, stabilnej i odpornej na wysokie temperatury powierzchni.
11. Przed uruchomieniem urządzenia należy się upewnić czy PL wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane.
12. Nie przesuwać korpusu urządzenia w czasie pracy.
13. Nie chwytać urządzenia (12) mokrymi rękami,
14. Dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania urządzenia nie wolno napełniać naczynia miksującego (20) powyżej zaznaczonego poziomu maksymalnego. Przepełnienie grozi niekontrolowanym wypływem gorących produktów na zewnątrz
stwarzając zagrożenie dla zdrowia użytkownika lub uszkodzenia urządzenia.
15. Nigdy nie wkładać palców do otworu w pokrywie (2) podczas pracy urządzenia.
16. Do naczynia miksującego (20) nie wolno wkładać materiałów takich jak: papier, karton, plastik, metal itd.
17. Nie stawiać urządzenia oraz nie prowadzić przewodu zasilającego w pobliżu źródeł ciepła.
18. Aby zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do urządzenia należy je ustawić na odpowiedniej wysokości.
19. Nie używać na wolnym powietrzu.
20. Nie włączać urządzenia bez produktów.
21. Nie zanurzać przewodu oraz korpusu urządzenia (12) w wodzie.
22. Nigdy nie używać, gdy uszkodzony jest kabel zasilający lub samo urządzenie.
23. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie
Producenta.
24. Napraw sprzętu może dokonać jedynie Serwis Producenta (adres podany jest w karcie gwarancyjnej oraz stronie www. eldom.eu). Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
25. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

OSTRZEŻENIA
UWAGA Na urządzeniu widoczny jest znak „gorąca powierzchnia”. Znak ten informuje, że dany element może być
gorący i nie należy go dotykać gołymi rękami.
Należy zachować szczególną ostrożność przy miksowaniu gorących produktów.
Po zakończeniu miksowania gorących produktów odczekać aż nóż (4) zatrzyma się. Zdjąć naczynie miksujące (20) z korpusu (12) a następnie w pierwszej kolejności wyjąć miarkę (1), a następnie ściągnąć pokrywę (2).

UWAGA. Nóż (4) jest bardzo ostry. Istnieje możliwość zranienia w wyniku niewłaściwego użytkowania. Należy zachować ostrożność podczas manipulowania nożem (4) i chwytać tylko za jego górną część.
1. Nie dotykać noża (4) przy włączonym urządzeniu, a po wyłączeniu można go dotknąć dopiero po jego zatrzymaniu.
2. Urządzenie nie może być używane z uszkodzonym nożem (4).
3. Pod nożem (4) musi być założona uszczelka (5). Brak uszczelki (5) może spowodować, że przetwarzane w naczyniu miksującym produkty wyciekną stwarzając zagrożenie dla zdrowia użytkownika lub uszkodzenia urządzenia.
4. Nie używać urządzenia do rozdrabniania kości i innych bardzo twardych produktów.
5. Nóż jest elementem eksploatacyjnym i ulega naturalnemu zużyciu. Noża (4) nie wolno ostrzyć. W przypadku stępienia lub
uszkodzenia noża (4) należy go wymienić.
6. Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy w przypadku rozdrabniania bardzo twardych produktów wynosi 40 s. Przerwa przed ponownym rozpoczęciem pracy: 5 min.

OPIS OGÓLNY URZĄDZENIA:
1. Miarka
2. Pokrywa naczynia miksującego
3. Uszczelka pokrywy
4. Nóż
5. Uszczelka noża
6. Nakrętka mocująca
7. Nasadka ubijająca
8. Nasadka mieszająca
9. Blokada naczynia
10. Wyświetlacz
11. Panel sterowania
12. Korpus
13. Włącznik główny
14. Pokrywa zestawu do gotowania na parze
15. Taca
16. Pojemnik
17. Tacka ociekowa
18. Koszyk
19. Blokada naczynia
20. Naczynie miksujące
21. Szpatułka

DANE TECHNICZNE:
– moc całkowita: 1500 W
– grzałka - moc 1000 W
– silnik - moc 500W
– napięcie zasilania: 230 V, ~50 Hz
– zakres obrotów: 100 – 4500 obr./min
– pojemność naczynia miksującego: 2 l

OPIS PANELU STEROWANIA:
A) PULSE – praca pulsacyjna – włączenie trybu mieszania w cyklu 2 s /obroty 12 i 1 s / obroty 1. Program włączany i wyłączany jest przyciskiem (A). Program nie działa w temperaturze powyżej 60°C.
B) TURBO – natychmiastowe uzyskanie maksymalnej prędkości (obroty 12). Program włączany jest przyciskiem (B), działa tak długo jak wciśnięty jest przycisk. Program nie działa w temperaturze powyżej 60°C.
C) Obroty – ustawienie prędkości pracy urządzenia. W celu ustawienia obrotów należy nacisnąć przycisk (C), na wyświetlaczu (10) pole „c” będzie migać. Przyciskami (+) (–) ustawić prędkości obrotów w zakresie od 1 do 12.
D) Temperatura – ustawianie temperatury. W celu ustawienia temperatury należy nacisnąć przycisk (D), pole „b” na wyświetlaczu (10) zacznie migać. Przyciskami (+) (–) ustawić temperaturę w zakresie od 20-120oC:
przycisk „+” powoduje zwiększanie temperatury w krokach co 10°C.
przycisk „-” powoduje zmniejszanie temperatury w krokach co 1°C.
Włączenie funkcji sygnalizowane jest lapką kontrolną w przycisku (D)
E) Czas – ustawienie wyłącznika czasowego (w zakresie od 1 sekundy do 60 minut). W celu ustawienia wyłącznika czasowego należy nacisnąć przycisk (E), na wyświetlaczu (10) pole „a” będzie migać.
Przyciskami (+) (–) ustawić czas:
- w zakresie od 1 s do 59 s: przyciski „+” i „–” powodują zmianę czasu w krokach co 1 s,
- w zakresie od 1 min. do 10 min.: przyciski „+” i „–” powodują zmianę czasu w krokach co 30 s.
- w zakresie od 10 min. do 60 min: przyciski „+” i „–” powodują zmianę czasu w krokach co 1 min.
F) Przycisk włączający START/STOP - włączanie i wyłączanie urządzenia oraz resetowanie ustawień. Aby zresetować ustawienia należy wcisnąć i przytrzymać przycisk (F) przez 2 s.
G) Przycisk pomocniczy (+)
H) Przycisk pomocniczy (–)
I) „SLOW COOKING” – zmniejszenie prędkości do 100 obr./min. Program działa tylko razem z włączonymi funkcjami temperatury i prędkości. Włączenie i wyłączanie przyciskiem
(I). Włączenie programu sygnalizowane jest lampką kontrolną w przycisku (I).

WYŚWIETLACZ:
a. Wyświetlanie czasu (w zakresie 0-60 minut). W przypadku ustawienia wyłącznika czasowego na wyświetlaczu będzie pokazywany upływ czasu od zadanej wartości. Gdy wyłącznik czasowy nie zostanie ustawiony będzie wyświetlany czas pracy urządzenia.
Kolejne wciśnięcie przycisku (F) włączy urządzenie bez resetowania wyświetlanego czasu.
b. Wyświetlanie temperatury (w zakresie od 20°C do 120°C). Wyświetlacz zawsze pokazuje rzeczywistą temperaturę w naczyniu miksującym, nawet jeżeli temperatura nie została zaprogramowana.
c. Wskazanie prędkości w zakresie od 01 do 12.
Aby zresetować ustawienia należy wcisnąć i przytrzymać przycisk (F) przez 2 s.

OBSŁUGA:
Przed pierwszym użyciem wszystkie części urządzenia mające kontakt z żywnością muszą być dokładnie umyte. (patrz sekcja: Czyszczenie i konserwacja).

MONTAŻ NOŻA W NACZYNIU MIKSUJĄCYM


1. Włożyć nóż (4) wraz z uszczelką(5) (rys.1) w otwór na dnie naczynia miksującego (20), zwracając uwagę na jego prawidłowe położenie (rys. 2).
2. Od drugiej strony naczynia założyć mocowanie i obróć je w prawo do zablokowania (rys. 3).
3. Aby wyjąć nóż (4) z naczynia miksującego (20), należy jedną dłonią chwyć jego górną część, a drugą odkręć mocowanie.

UWAGA.
- Nóż (4) jest bardzo ostry. Należy zachować szczególną ostrożność i chwytać nóż tylko za jego górną część.
- Pod nożem (4) musi być założona uszczelka (5). Brak uszczelki (5) może spowodować, że przetwarzane w naczyniu miksującym (20) produkty wyciekną i uszkodzą urządzenie.

UWAGA.
- Na naczyniu miksującym (20) widoczny jest znak „gorąca powierzchnia”. Znak ten wskazuje, że dany element może być gorący i nie należy go dotykać gołymi rękami.
- Dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania urządzenia nie wolno przekraczać maksymalnej objętości zawartości oznaczonej na naczyniu miksującym (2 l).
- Uchwyt naczynia miksującego (20) służy tylko do jego zdejmowania i przenoszenia.

ZAKŁADANIE POKRYWY:

1. Pokrywę (2) z zamontowaną uszczelką ( 3) (rys.4) należy nałożyć na naczynie miksujące (20) w taki sposób, aby dzióbek naczynia znalazł się w szczelinie pokrywy. Docisnąć lekko pokrywę naczynia miksującego (20), aby zablokować (rys.5).
2. Aby zdjąć pokrywę (20) należy odciągnąć blokadę (19), znajdującą się w uchwycie naczynia i podnieść pokrywę.

 

ZAKŁADANIE MIARKI:

1. Miarkę (1) należy włożyć w otwór w pokrywie naczynia miksującego (20) i obróć ją do zablokowania (rys.6).

 

ZAKŁADANIE / ZDEJMOWANIE NACZYNIA MIKSUJĄCEGO:

1. W naczyniu miksującym (20) musi być zamontowany nóż (4) wraz z uszczelką ( 5).
2. Naczynie miksujące (20) ustawić na korpusie (12) zgodnie z rys.7

Punkt Z1 i Z2 oraz T1 i T2 muszą się pokrywać.

3. Obróć blokadę (9) w lewo do zablokowania (rys.8).
UWAGA!
PERFECT MIX posiada wbudowaną blokadę. Funkcja ta zapewnia, że urządzenie można włączyć tylko jeśli jest zmontowane poprawnie. Po prawidłowym złożeniu wbudowany mikrowyłącznik zostaje odblokowany.
Nie wolno zdejmować pokrywy (2) urządzenia w trakcie pracy, ponieważ gorąca zawartość oraz obracający się nóż (4) mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia.
Pokrywę (2) można zdjąć dopiero po wyłączeniu urządzenia i zatrzymaniu się noża (4).

 

ZDEJMOWANIE NACZYNIA MIKSUJĄCEGO Z KORPUSU:
1. Obróć blokadę (9) w prawo, aby odblokować naczynie miksujące (20).
2. Zdjąć naczynie miksujące (20) z korpusu (12).
3. Obróć miarkę (1) i zdjąć ją z pokrywy (2).
4. Odciągnąć blokadę (19) i zdjąć pokrywkę (2).

WKŁADANIE/WYJMOWANIE KOSZYKA DO GOTOWANIA NA PARZE:

MONTAŻ NASADKI UBIJAJĄCEJ:
Nasadka ubijająca (7) pozwala uzyskać najlepsze efekty podczas ubijania śmietany, majonezu albo jaj.
Montaż nasadki ubijającej (rys.9)

1. Chwycić nasadkę ubijającą (7) za zakończenie z kulą.
2. Nałożyć nasadkę ubijającą (7) na górną część noża (4) (rys. 9).
3. Aby zdjąć nasadkę ubijającą (7) z noża (4) należy ją chwycić za zakończenie z kulką i pociągnąć obracając w obie strony.
4. Przy założonej nasadce ubijającej (7) należy ograniczyć zakres obrotów do 5. Większa prędkość pracy może spowodować uszkodzenie końcówki ubijającej (7).
5. Nie używać w temperaturze powyżej 100°C.


MONTAŻ NASADKI MIESZAJĄCEJ:

1. Chwycić nasadkę mieszającą (8) za zakończenie z kulką.
2. Nałożyć nasadkę mieszającą (8) na górną część noża (4) (rys. 10).
3. Aby zdjąć nasadkę mieszającą (8) z noża (4) należy ją chwycić za zakończenie z kulą i pociągnąć obracając w lewo.
4. Przy założonej nasadce mieszającej (8) należy ograniczyć zakres obrotów do 5. Większa
prędkość pracy może spowodować uszkodzenie nasadki mieszającej (8).
5. Nie używać w temperaturze powyżej 100°C.
6. Używać do mieszania składników płynnych.

 

TRYBY PRACY URZĄDZENIA :

 

MIESZANIE:
1. W naczyniu miksującym (20) z zamontowanym nożem (4) umieścić składniki.
2. Założyć pokrywę (2).
3. Ustawić naczynie miksujące (20) na korpusie (12) i zablokować.
4. Podłączyć urządzenie do sieci i włączyć włącznikiem (13).
5. Wcisnąć przycisk (C) i ustawić obroty (od 1 – 12) przyciskami (+) i (-)
6. Wcisnąć przycisk (E) i ustawić wyłącznik czasowy (od 1s – 60 min.) przyciskami (+) i (-).
7. Po wciśnięciu przycisku (F) nastąpi uruchomienie urządzenia i wyłącznika czasowego. Na 5 s przed zakończeniem odliczania czasu, rozlegnie się dźwięk brzęczyka. Urządzenie automatycznie się wyłączy, a wyświetlacz będzie migać do chwili przyciśnięcia któregokolwiek z przycisków.
8. Jeżeli ustawienie wyłącznika czasowego zostanie pominięte, na wyświetlaczu (10) będzie pokazywany czas pracy. Po 1 godzinie urządzenie automatycznie się wyłączy.
9. Aby wyłączyć urządzenie wcześniej należy wcisnąć przycisk (F).
10. Po wyłączeniu urządzenia należy odczekać, aż nóż (4) się zatrzyma i zdjąć naczynie miksujące (20) z korpusu (12).
11. Zdjąć pokrywę (2) i opróżnić naczynie miksujące (20) przy pomocy szpatułki (21).

UWAGA.
Twarde składniki (np. ziarna kawy, migdały) należy przetwarzać w urządzeniu nie dłużej niż 40 sekund. Przed kolejnym uruchomieniem urządzenie należy zostawić do
ochłodzenia, nie używane na czas przynajmniej 10 minut.


UBIJANIE:

1. W naczyniu miksującym (20) z zamontowanym nożem (4) i nasadką ubijającą (7) umieścić składniki.
2. Założyć pokrywę (2) wraz z miarką (1).
3. Ustawić naczynie miksujące (20) na korpusie (12) i zablokować.
4. Podłączyć urządzenie do sieci i włączyć włącznikiem (13).
5. Wybrać tryb mieszania, ustawiając maksymalnie 5 poziom obrotów.
6. Po wyłączeniu urządzenia należy odczekać, aż nóż (4) się zatrzyma i zdjąć naczynie miksujące (20) z korpusu (12).
7. Zdjąć pokrywę (2) i opróżnić naczynie miksujące (20) przy pomocy szpatułki (21).

UWAGA.
1. Nie wolno dodawać składników, które mogą uszkodzić albo zablokować końcówkę ubijającą (7) podczas podczas pracy.
3. Nie wolno używać nasadki przy zagniataniu ciasta!
4. Nie używać w temperaturze powyżej 100°C.

 

WYRABIANIE CIASTA:
Nóż (4) doskonale nadaje się do wyrabiania różnych rodzajów ciast.
1. W naczyniu miksującym (20) z zamontowanym nożem (4) umieścić składniki.
2. Założyć pokrywę (2) wraz z miarką (1).
3. Ustawić naczynie miksujące (20) na korpusie (12) i zablokować.
4. Podłączyć urządzenie do sieci i włączyć włącznikiem (13).
5. Wcisnąć przycisk (C) i przyciskami (+) i (-) ustawić obroty (w zakresie od 2 do 4) zgodnie z przepisem.
6. Wcisnąć przycisk (E) i ustawić czas pracy (od 1s – 60 min.) przyciskami (+) i (-).
7. Po wciśnięciu przycisku (F) nastąpi uruchomienie urządzenia i wyłącznika czasowego. Na 5 s przed zakończeniem odliczania czasu, rozlegnie się dźwięk brzęczyka. Urządzenie automatycznie się wyłączy, a wyświetlacz będzie migać, do chwili przyciśnięcia któregokolwiek z przycisków.
8. Jeżeli ustawienie wyłącznika czasowego zostanie pominięte, na wyświetlaczu (10) będzie pokazywany czas pracy. Po 1 godzinie urządzenie automatycznie się wyłączy.
9. Aby wyłączyć urządzenie wcześniej należy wcisnąć przycisk (F).
10. Zdjąć pokrywę (2) i opróżnić naczynie miksujące (20) przy pomocy szpatułki (21).

UWAGA.
1. Maksymalna waga wyrabianego ciasta nie może przekroczyć 0,5 kg. Wyrabianie większej ilości ciasta niż 0,5 kg może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
2. Uwaga. Nóż (4) jest bardzo ostry. Nie wolno wyjmować ciasta dłonią! Do wyjęcia wyrobionego ciasta użyć szpatułki (21).

 

PODGRZEWANIE:
1. W naczyniu miksującym (20) z zamontowanym nożem (4) umieścić składniki.
2. Założyć pokrywę (2) wraz z miarką (1).
3. Ustawić naczynie miksujące (20) na korpusie (12) i zablokować.
4. Podłączyć urządzenie do sieci i włączyć włącznikiem (13).
5. Wcisnąć przycisk (E) i ustawić czas pracy (maksymalnie 60 min.) przyciskami (+) i (-).
6. Wcisnąć przycisk (D) i ustawić temperaturę (od 20°C do 120 °C). Po uruchomieniu podgrzewania zacznie migać lampka kontrolna. Jeżeli temperatura nie zostanie
ustawiona, podgrzewanie nie zostanie załączone. Ustawienie temperatury powoduje jej utrzymywanie przez urządzenie.
7. Po wciśnięciu przycisku (F) nastąpi uruchomienie urządzenia i wyłącznika czasowego. Na 5 s przed zakończeniem odliczania czasu, rozlegnie się dźwięk brzęczyka. Urządzenie automatycznie się wyłączy, a wyświetlacz będzie migać, do chwili przyciśnięcia któregokolwiek z przycisków.
8. Jeżeli ustawienie wyłącznika czasowego zostanie pominięte, na wyświetlaczu (10) będzie pokazywany czas pracy. Po 1 godzinie urządzenie automatycznie się wyłączy.
9. Aby wyłączyć urządzenie wcześniej należy wcisnąć przycisk (F).
10. Zdjąć pokrywę (2) i opróżnić naczynie miksujące (20) przy pomocy szpatułki (21).

UWAGA.
- W tym trybie pracy funkcja „slow cooking”(I) nie działa.
- Nie wolno dotykać gorącej metalowej części naczynia miksującego (20) oraz pokrywy (2) i miarki (1) gołymi rękami.
- Nie wolno podgrzewać pustego naczynia miksującego (20).
- Nie wolno podgrzewać większej ilości mleka niż 500 ml.
- Zabezpieczenie termiczne: kiedy temperatura w naczyniu miksującym przekracza 60°C, nie działają funkcje „PULSE” i „TURBO”.


OGRZEWANIE I MIESZANIE:
1. W naczyniu miksującym (20) z zamontowanym nożem (4) umieścić składniki.
2. Założyć pokrywę (2) wraz z miarką (1).
3. Ustawić naczynie miksujące (20) na korpusie (12) i zablokować.
4. Podłączyć urządzenie do sieci i włączyć włącznikiem (13).
5. Wcisnąć przycisk (C) i ustawić obroty (od 1 – 12) przyciskami (+) i (-).
6. Wcisnąć przycisk (E) i ustawić czas pracy (maksymalnie 60 min.) przyciskami (+) i (-).
7. Wcisnąć przycisk (D) i ustawić temperaturę (od 20°C do 120 °C). Po uruchomieniu podgrzewania zacznie migać lampka kontrolna (D) . Jeżeli temperatura nie zostanie ustawiona, podgrzewanie nie zostanie załączone. Ustawienie temperatury powoduje jej utrzymywanie przez urządzenie.
8. Po wciśnięciu przycisku (F) nastąpi uruchomienie urządzenia i wyłącznika czasowego. Na 5 s przed zakończeniem odliczania czasu, rozlegnie się dźwięk brzęczyka. Urządzenie automatycznie się wyłączy, a wyświetlacz będzie migać, do chwili przyciśnięcia któregokolwiek z przycisków.
9. Jeżeli ustawienie wyłącznika czasowego zostanie pominięte, na wyświetlaczu (10) będzie pokazywany czas pracy. Po 1 godzinie urządzenie automatycznie się wyłączy.
10. Aby wyłączyć urządzenie wcześniej należy wcisnąć przycisk (F).
11. Jeżeli potrzebne jest przedłużenie podgrzewania o kilka minut, ustawić prędkość na „0” i wciśnij przycisk (F). Urządzenie włączy się.
12. Zdjąć pokrywę (2) i opróżnić naczynie miksujące (20) przy pomocy szpatułki (21).

UWAGA.
- W tym trybie pracy można włączyć funkcję „slow cooking”(I).
- Nie wolno dotykać gorącej metalowej części naczynia miksującego (20) oraz pokrywy (2) i miarki (1) gołymi rękami.
- Nie wolno podgrzewać pustego naczynia miksującego (20).
- Nie wolno podgrzewać większej ilości mleka niż 500 ml.
- Zabezpieczenie termiczne: kiedy temperatura w naczyniu miksującym przekracza 60°C, nie działają funkcje „PULSE” i „TURBO”.


MIESZANIE Z NASADKĄ MIESZAJĄCĄ:
1. W naczyniu miksującym (20) z zamontowanym nożem (4) i nasadką mieszającą (8) umieścić składniki.
2. Założyć pokrywę (2) wraz z miarką (1).
3. Ustawić naczynie miksujące (20) na korpusie (12) i zablokować.
4. Podłączyć urządzenie do sieci i włączyć włącznikiem (13).
5. Wybrać tryb mieszania, ustawiając maksymalnie 5 poziom obrotów.
6. Po wyłączeniu urządzenia należy odczekać, aż nóż (4) się zatrzyma i zdjąć naczynie miksujące (20) z korpusu (12).
7. Zdjąć pokrywę (2) i opróżnić naczynie miksujące (20) przy pomocy szpatułki (21).

UWAGA.
1. Nie wolno dodawać składników, które mogą uszkodzić albo zablokować końcówkę mieszającą (8) podczas podczas pracy.
3. Nie wolno używać końcówki mieszającej przy zagniataniu ciasta!
4. Nie używać w temperaturze powyżej 100°C.

 

GOTOWANIE NA PARZE:
PERFECT MIX umożliwia przyrządzenie potraw na parze na kilka sposobów: z użyciem tylko zestawu do gotowania na parze (sposób 1), z użyciem tylko koszyka (18) (sposób 2), z użyciem koszyka i zestawu do gotowania na parze (sposób 3).

Sposób 1
1. W naczyniu miksującym (20) zamontować nóż (4) i wlać wodę w ilości nie mniejszej niż 0,5 l i nie większej niż 2,0 l. 0,5 l wody wystarcza do gotowania na parze przez 30 minut.
2. Założyć pokrywę (2) (bez miarki (1)).
3. Ustawić naczynie miksujące (20) na korpusie (12) i zablokować.
4. Na pokrywie (2) umieścić tackę ociekową (17).
5. Na tacce ociekowej (17) umieścić zestaw do gotowania na parze (14,15,16). Można użyć samego pojemnika (16) z pokrywką (14) lub pojemnika (16) wraz z tacą (15) i pokrywką (14). W zestawie umieścić produkty.
6. Podłączyć urządzenie do sieci i włączyć włącznikiem (13).
7. Wybrać żądany tryb pracy (tylko podgrzewanie albo podgrzewanie + mieszanie).

UWAGA.
1. Istnieje niebezpieczeństwo oparzenia gorącą parą wodną i gorącymi skroplinami.
2. Nie wolno używać zestawu do gotowania na parze bez pokrywki (14). Pokrywa powinna być prawidłowo założona, aby produkty mogły się ugotować.
3. Używając zestawu do gotowania na parze nie wolno zostawiać miarki (1) na pokrywce (2) naczynia miksującego (20).
4. Na 30 minut gotowania na parze potrzeba 0,5 litra (500 ml) wody.


Sposób 2

1. W naczyniu miksującym (20) zamontować nóż (4) i wlać wodę w ilości nie mniejszej niż 0,5 l i nie większej niż 2,0 l. 0,5 l wody wystarcza do gotowania na parze przez 30 minut.
2. Do naczynia miksującego (20) włożyć koszyk (18) z produktami.
3. Założyć pokrywę (2) wraz z miarką (1).
4. Ustawić naczynie miksujące (20) na korpusie (12) i zablokować.
5. Podłączyć urządzenie do sieci i włączyć włącznikiem (13).
6. Wybrać żądany tryb pracy (tylko podgrzewanie albo podgrzewanie + mieszanie).
7. Po zakończeniu gotowania na parze, za pomocą szpatułki (21) wyjąć koszyk (18) z ugotowanymi produktami.

UWAGA.
1. Istnieje niebezpieczeństwo oparzenia gorącą parą wodną i gorącymi skroplinami.
2. Na 30 minut gotowania na parze potrzeba 0,5 litra (500 ml) wody.
3. Do mieszanie składników w koszyku (18) oraz wyjmowania koszyka (18) z naczynia miksującego (20) używać wyłącznie szpatułki (21).
4. Nie wolno używać szpatułki (21) przy obracającym się nożu (4).


Sposób 3
1. W naczyniu miksującym (20) zamontować nóż (4) i wlać wodę w ilości nie mniejszej niż 0,5 l i nie większej niż 2,0 l. 0,5 l wody wystarcza do gotowania na parze przez 30 minut.
2. Do naczynia miksującego (20) włożyć koszyk (18) z produktami.
3. Założyć pokrywę (2) (bez miarki (1)).
4. Ustawić naczynie miksujące (20) na korpusie (12) i zablokować.
5. Na pokrywie (2) umieścić tackę ociekową (17).
6. Na tacce ociekowej (17) umieścić zestaw do gotowania na parze (14,15,16). Można użyć samego pojemnika (16) z pokrywką (14) lub pojemnika (16) wraz z tacą (15) i pokrywką (14). W zestawie umieścić produkty.
7. Podłączyć urządzenie do sieci i włączyć włącznikiem (13).
8. Wybrać żądany tryb pracy (tylko podgrzewanie albo podgrzewanie + mieszanie).
9. Po zakończeniu gotowania na parze, za pomocą szpatułki (21) wyjąć koszyk (18) z ugotowanymi produktami.

UWAGA.
1. Istnieje niebezpieczeństwo oparzenia gorącą parą wodną i gorącymi skroplinami.
2. Nie wolno używać zestawu do gotowania na parze bez pokrywki (14). Pokrywa powinna być prawidłowo założona, aby produkty mogły się ugotować.
3. Używając zestawu do gotowania na parze nie wolno zostawiać miarki (1) na pokrywce (2) naczynia miksującego (20).
4. Na 30 minut gotowania na parze potrzeba 0,5 litra (500 ml) wody.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

Korpusu (12) ani Naczynia miksującego (20) oraz noża (4) nie można myć w zmywarce.
1. Przed czyszczeniem urządzenie wyłączyć włącznikiem (13) i odłącz od zasilania.
2. Nie wolno zanurzać naczynia miksującego (20) w wodzie.
3. Po ostygnięciu naczynia miksującego (20) zdemontować nóż (4). Nóż (4) jest bardzo ostry. Należy zachować szczególną ostrożność przy jego czyszczeniu.
4. Naczynie miksujące (20) oczyść w środku i na zewnątrz. Styki na spodzie naczynia miksującego (20) zawsze muszą być czyste i suche. Można je czyścić tylko za pomocą wilgotnej tkaniny.
5. Do czyszczenia urządzenia nie wolno stosować przedmiotów ostro zakończonych albo ostrych, ponieważ można doprowadzić do uszkodzenia części funkcjonalnych albo naruszyć bezpieczeństwo urządzenia.
6. Wszystkie ruchome części należy umyć ciepłą wodą z płynem. Najlepiej umyć je bezpośrednio po użyciu. Po przepłukaniu czystą gorącą wodą należy je natychmiast osuszyć.
7. Zalecamy nasmarowanie ostrza odrobiną oleju roślinnego.
8. Nigdy nie zanurzać korpusu (12) w wodzie ani nie płukać pod strumieniem bieżącej wody. Korpus (12) urządzenia czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki.
9. Jeżeli umycie naczynia miksującego (20) i noża jest trudne, można przed demontażem noża (4) nalać do naczynia miksującego (20) odrobinę gorącej wody z płynem do mycia naczyń i na kilka sekund uruchomić urządzenie z prędkością 1.

 

KODY BŁĘDÓW:

Kod

Znaczenie

Rozwiązanie

E01

Uszkodzenie czujnika temperatury

Wymagana naprawa serwisowa.

E02

Blokada pokrywy naczynia miksującego nie działa.

Wyłącz urządzenie, obróć pokrywkę naczynia miksującego w prawo do zablokowania i zresetuj urządzenie.

E03

 1. Naczynie miksujące jest nieprawidłowo nałożone na korpus .

 2. Pokrywa nieprawidłowo zamontowana na naczyniu miksującym.

Prawidłowo nałożyć naczynie miksujące na korpus albo poprawnie zamontować pokrywę na naczyniu miksującym.

Uruchomić urządzenie.

E04

 1. Zbyt duża ilość składników

  w naczyniu miksującym albo zbyt mała prędkość silnika.

 2. Zabezpieczenie termiczne silnika uruchomiło się po zbyt długim czasie pracy urządzenia wskutek przegrzania silnika.

 1. Zmniejszyć ilość składników albo ustawić wyższą prędkość.

 2. Wyłączyć urządzenie na kilka minut.

E5

Awaria urządzenia

Wymagana naprawa serwisowa.


Uwaga. Jeżeli żadne z rozwiązań nie dają efektu, skontaktować się z serwisem producenta

 

 

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu