Wentylator pokojowy ID2501 IDEAL

Dobra jakość za rozsądną cenę ? Idealnie… po prostu IDEAL!

 

Odkryj ekonomiczne chłodzenie i prawdziwy komfort termiczny dzięki wentylatorowi pokojowemu IDEAL ID2501!
Ten wyjątkowy wentylator został stworzony z myślą o zapewnieniu Ci przyjemnego odczucia chłodzenia i poprawienia komfortu termicznego w Twoim domu!

Wentylator IDEAL ID2501 jest wyposażony w dużej średnicy 400 mm (16 cali) czaszę, która gwarantuje skuteczne wprowadzanie w ruch powietrza w całym pomieszczeniu. Co oznacza to dla Ciebie? Przyjemne odczucie chłodzenia i orzeźwienia. Wentylator oferuje trzy stopnie regulacji prędkości, dzięki czemu możesz dostosować natężenie przepływu powietrza do swoich indywidualnych preferencji. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz delikatnego wietrzyku, czy intensywnego chłodzenia, ten wentylator spełni Twoje oczekiwania.

Dzięki regulacji wysokości ID2501 IDEAL możesz łatwo dostosować do swojego otoczenia, zapewniając optymalne ustawienie dla jak największego komfortu. Dodatkowo, funkcje oscylacji poziomej i regulacji kąta nachylenia czaszy pozwalają urządzeniu na równomierne opracowywanie powietrza wokół Ciebie, zapewniając tym samym przyjemne odczucie chłodzenia w każdym zakamarku pomieszczenia.

Jednym z największych atutów wentylatora IDEAL ID2501 jest jego cicha praca. Dzięki zaawansowanym technologiom, możesz cieszyć się przyjemnym chłodzeniem bez uciążliwego hałasu, co sprawia, że jest idealny do użytku w sypialni, salonie lub biurze.

Niezwodny i ekonomiczny, wentylator IDEAL ID2501 to idealne rozwiązanie dla tych, którzy szukają prostego i skutecznego sposobu na poprawę komfortu termicznego w swoim domu. Nie czekaj! Wybierz wentylator pokojowy IDEAL ID2501 i ciesz się odczuciem chłodzenia na co dzień!

 

    

 

 

SPECYFIKACJA:

 • średnica: 400 mm / 16”
 • cicha praca
 • 3 stopnie regulacji prędkości
 • regulacja wysokości
 • oscylacja pozioma
 • regulacja kąta nachylenia czaszy
 • moc: 45 W
 • EAN: 5908277386948

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów
europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do
odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu
zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji
niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu
znajdują się baterie należy je wyjąć i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE.
Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się
skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

GWARANCJA:

Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu.

W przypadku wystąpienia wady lub ujawnienia uszkodzenia sprzętu w okresie gwarancji, sprzęt będzie naprawiony bezpłatnie na terenie RP w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia niesprawnego urządzenia do sprzedawcy wraz z dowodem zakupu.

Przesyłka na adres sprzedawcy (wskazany w dokumencie zakupu) powinna być należycie zabezpieczona (zaleca się użycie oryginalnego opakowania). Przed wysłaniem urządzenia należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Termin naprawy urządzenia, w przypadku dostarczenia go na adres sprzedawcy wysyłką pocztową lub za innym pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb, wszelkich uszkodzeń mechanicznych oraz na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem towaru.

Gwarancja nie obejmuje żarówek, baterii i akumulatorów.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących sprzedaż i odpowiedzialność producenta / sprzedawcy za towar.

Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie dla konsumenta do prywatnego użytku w gospodarstwie domowym, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.

Eldom sp. z o.o, tel: 32 253 04 13, e-mail: serwis@edom.euWSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby móc skorzystać z nich w przyszłości.

 1. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do sieci elektrycznej o parametrach zgodnych z podanymi na tabliczce znamionowej.

 1. Należy zwrócić uwagę na to, by do jednego obiegu prądu nie włączać za dużo odbiorników.

 1. Aby wyłączyć urządzenie z sieci nigdy nie ciągnąć za przewód, zawsze używać wtyczki.

 1. Urządzenie wyłącznie do użytku domowego.

 2. Urządzenie ustawić na płaskim i suchym podłożu.

 3. Nie wkładać palców ani żadnych przedmiotów w otwory wlotu i wylotu.

 1. Nie stawiać urządzenia przy firanach i zasłonach.

 2. Pracujący wentylator należy mieć zawsze w zasięgu wzroku, zwłaszcza gdy w pobliżu znajdują się dzieci.

 1. Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.

 2. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

 1. Nie rozpylać w pobliżu pracującego urządzenia środków owadobójczych lub podobnych.

 1. Nie używać w wysokiej temperaturze (powyżej 40°C), w miejscach o podwyższonej wilgotności (np. łazienka) i w miejscach zagrożonych wybuchem.

 1. Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane. W żadnym wypadku nie włączać urządzenia przed złożeniem.

 1. Nie zakrywać siatki zabezpieczającej.

 2. Nie wieszać na urządzeniu ubrań ani żadnych przedmiotów.

 1. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem przyłączeniowym. Aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta.

 1. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.

 1. Nie zanurzać urządzenia ani wtyczki sieciowej w wodzie lub innych cieczach. Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem! Jeśli jednak tak się stanie, natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka, a następnie zlecić sprawdzenie urządzenia ekspertowi przed ponownym użyciem.

 1. Nigdy nie wyjmować wtyczki z gniazdka, ciągnąc za kabel sieciowy lub mokrymi rękami.

 1. Upewnić się, że kabel sieciowy nie zwisa nad ostrymi krawędziami ani nie dopuścić do jego uwięzienia.

 1. Nie używać, ani nie przechowywać urządzenia na wolnym powietrzu.

 1. Nie kierować strumienia powietrza na ludzi przez długi czas.

 2. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.OSTRZEŻENIE: Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała.

UWAGA: Woreczek foliowy może stanowić niebezpieczeństwo – aby uniknąć uduszenia workiem należy przechowywać go z daleka od niemowląt i małych dzieci.

 

 

OPIS OGÓLNY:

 1. Klamry zabezpieczające
 2. Płytka
 3. Siatka ochronna – front
 4. Wkręty – zestaw „A”
 5. Nakrętka zabezpieczająca śmigło
 6. Śmigło
 7. Nakrętka zabezpieczająca siatkę
 8. Siatka ochronna – tył
 9. Trzpień
 10. Obudowa silnika
 11. Włącznik oscylacji
 12. Korpus
 13. Przewód
 14. Wyłącznik oraz I/II/III bieg
 15. Blokada
 16. Rura przedłużająca
 17. Pierścień regulacji wysokości
 18. Osłona
 19. Rura bazowa
 20. Wkręty – zestaw „B”
 21. Stopki
 22. Podstawa

 

DANE TECHNICZNE:

- moc: 45 W

- napięcie zasilania: 220-240 V~ 50/60 Hz

 

 

PRZEZNACZENIE:
Wentylator IDEAL ID2501 przeznaczony jest do poprawy komfortu termicznego w pomieszczeniach mieszkalnych. Przy jego pomocy powietrze zostaje wprawione w ruch, zapewniając tym samym przyjemne odczucie chłodzenia.

 

 

UŻYTKOWANIE:

- Przed użyciem należy sprawdzić czy urządzenie jest kompletne i nie jest uszkodzone.

- Przed pierwszym użyciem należy urządzenie rozpakować i złożyć poszczególne elementy.

- Włożyć stopki (21) w końce elementów podstawy (22).

- Elementy podstawy (22) połączyć ze sobą „na krzyż”, fot. 01.

- Za pomocą wkrętów (20) połączyć złożoną podstawę (22) z rurą bazową (19), fot. 02.

- Zsunąć osłonę (18) na podstawę (22), fot. 03.

- Wysunąć rurę (16) i zablokować ją pierścieniem (17).

- Korpus (12) połączyć z rurą (16) i zablokować dokręcając blokadę (15).

- Na trzpień (9) nasunąć tylną siatkę (8).

- Otwory siatki (8) dopasować do zaczepów na obudowie silnika (10) i przymocować nakrętką (7).

- Na trzpień (9) nasunąć śmigło (6) i zamocować je nakrętką (5).

- Płytkę (2) zmocować na przedniej siatce (3) za pomocą wkrętów (4).

- Przednią siatkę (3) połączyć z tylną (8) w dolnej części za pomocą dołączonej śruby, fot. 4 i zabezpieczyć klamrami (17), fot. 5.

- Ustawić urządzenie na stabilnej i równej powierzchni.

- Wyregulować wysokość. Poluzować pierścień (17), wsunąć lub wysunąć rurę (16) na wymaganą wysokość, a następnie zablokować dokręcając pierścień (17).

- Ustawić kąta nachylenia czaszy.

- Rozwinąć całkowicie przewód.

 

OBSŁUGA:

- Włącznik (14) ustawić w pozycji „0” i podłączyć urządzenie do sieci.

- Włącznikiem (14) wybrać prędkość obrotów wentylatora (przyciski „1”,”2” lub „3”).

- Włączenie urządzenia następuje po wciśnięciu jednego z przycisków „1”, „2”, „3”. Wyłączenie urządzenia następuje po wciśnięciu przycisku „0”.

- Niezależnie od ustawionej prędkości obrotowej można wybrać opcję oscylacji poprzez

wciśnięcie włącznika (11). Wyłączenie tej funkcji odbywa się poprzez wysunięcie włącznika (11).

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

- Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć urządzenie od sieci i poczekać, aż śmigło się zatrzyma.

- Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie

- Urządzenie przetrzyj wilgotną szmatką, a następnie wytrzyj do sucha.

- Ściągnąć przednią siatkę, śmigło oraz tylną siatkę – elementy przetrzyj wilgotną szmatką,a następnie wytrzyj do sucha.

- Nie używać do czyszczenia silnych lub niszczących powierzchnię środków czystości.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:

- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,

- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.


General
EAN 5908277386948
Sterowanie mechaniczne
Średnica czaszy 40 cm
Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość) 50.5 x 11.5 x 46.5 cm
Funciones
Oscylacja TAK
Regulacja prędkości TAK, 3 stopnie
Tryby pracy wentylacja
Funcionamiento silencioso
Ruchoma czasza TAK
Regulacja ustawienia czaszy TAK
Regulacja wysokości położenia czaszy TAK
Parámetros eléctricos
Potencia 45W
Napięcie zasilania 220-240V ~ 50/60Hz
Garantía y servicio posventa
Servicio centralny
La garantía del fabricante 24 meses
Pozostałe
Código EAN 5908277386948
Peso neto 2.60 kg
Embalaje 35.00 x 52.00 x 48.00 cm
Número de piezas por caja 3
Paquete 11.50 x 50.50 x 46.50 cm

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu