Jak działa OUTLET?

 1. Urządzenie pochodzi z regulaminowych zwrotów lub wyprzedaży magazynowych.
 2. Kupujesz sprawdzony przez producenta i w 100% sprawny sprzęt, bez ukrytych wad technicznych.
 3. Otrzymujesz produkt z pełną gwarancją i wsparciem technicznym.

Cena prezentowanego na aukcji produktu mogła zostać obniżona ze względu na:

 • towar może pochodzić z regulaminowego zwrotu do 14 dni
 • urządzenie po zwrocie może posiadać niewielkie ślady użytkowania
 • na opakowaniu urządzenia mogą być widoczne otarcia i wgniecenia
 • urządzenie może posiadać niewielkie ślady (rysy, otarcia, odciski palców) po wykonanych kontrolach sprzętu przez serwis

 

Idealny do gotowanych warzyw i miękkich owoców!

Z rozdrabniaczem BL55 robo - przygotujesz wyśmienitą zupę krem lub energetyczny koktajl.

Jest on wyposażany w wysokiej jakości system ostrzy tnących, a trzystopniowa regulacja prędkości umożliwia efektywne dostosowanie tempa miksowania do konsystencji rozdrabnianych produktów. Szybki i łatwy demontaż korpusu oraz końcówki rozdrabiającej pozwala na wygodne przechowanie i czyszczenie urządzenia po zakończeniu użytkowania.

Dużym atutem rozdrabniacza jest także funkcja pracy pulsacyjnej. Dzięki niej każdy użytkownik ma pełną kontrolę nad procesem rozdrabniania, ponieważ urządzenie pracuje tylko wówczas, gdy jest wciśnięty przycisk uruchamiający obroty.

Rozdrabniacz BL55 jest niezwykle elegancki i poręczny. Jego prosty i smukły kształt z pewnością przypadnie do gustu każdemu zwolennikowi nowoczesnego designu.

 

 

 

 SPECYFIKACJA: 

 • trzy prędkości pracy
 • praca pulsacyjna
 • niezawodny system noży ułatwiający rozdrabnianie
 • smukła, ergonomiczna obudowa
 • moc: 250W
 • EAN: 5908277383947

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

1. przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji,
2. przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji,
3. nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie,
4. nie używać na wolnym powietrzu,
5. nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła,
6. nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia,
7. niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
8. przed włączeniem urządzenia należy się upewnić czy wszystkie jego elementy są odpowiednio zamontowane,
9. nie chwytać urządzenia mokrymi rękami,
10. UWAGA. Istnieje możliwość zranienia w wyniku niewłaściwego użytkowania. Należy zachować ostrożność podczas manipulowania ostrzami tnącymi oraz podczas czyszczenia,
11. zawsze odłączać urządzenie od zasilania, jeżeli pozostaje bez nadzoru oraz przed składaniem, rozkładaniem lub czyszczeniem,
12. nie używać urządzenia do rozdrabniania lodu, kości i innych twardych produktów lub do mielenia orzechów, kawy i suszonych roślin strączkowych,
13. nie rozdrabniać gorących produktów,
14. urządzenie może być używane tylko z oryginalnie dołączoną końcówką rozdrabniającą (4),
15. nóż końcówki rozdrabniacza (4) jest od spodu nieosłonięty należy zachować szczególną ostrożność,
16. nie dotykać noża końcówki rozdrabniającej (4) przy włączonym urządzeniu, a po wyłączeniu z sieci można go dotknąć dopiero po jego zatrzymaniu,
17. urządzenie nie może być używane z uszkodzonym nożem,
18. nie przekraczać dopuszczalnego czasu pracy ciągłej urządzenia,
19. nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi; wykaz serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu,
20. wszelkie modernizacje lub stosowanie nieoryginalnych części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania,
21. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć wtyczkę z gniazdka. Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie oraz myć w zmywarkach do naczyń. Korpus (3) wytrzeć wilgotną szmatką. Końcówkę rozdrabniającą (4) w celu umycia można odłączyć od korpusu (3). Można ją myć wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Nie wolno jej zanurzać całkowicie w wodzie. Zanurzać można tylko końcówkę z nożem. Nie czyścić noża gołymi rękami. Do czyszczenia użyć szczoteczki. Nie wolno czyścić urządzenia ostrymi, ścierającymi szmatkami lub gąbkami ponieważ można w ten sposób zniszczyć urządzenie.


OCHRONA ŚRODOWISKA:
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych,


GWARANCJA:
- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
- nie może być używane do celów zawodowych,
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi. Warunki gwarancji podane są w załączniku.Nóż urządzenia jest elementem eksploatacyjnym i nie jest objęty gwarancją.

 

 

OPIS OGÓLNY:
1. Regulator prędkości
2. Włącznik
3. Korpus
4. Końcówka rozdrabniająca


DANE TECHNICZE:
- moc: 250W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz
- maksymalny czas pracy ciągłej: 30 sekund
- czas przerwy przed ponownym użytkowaniem: 5 minut

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:
Urządzenie BL55 służy do rozdrabniania miękkich produktów jak np. gotowane warzywa lub miękkie owoce.

Przed pierwszym użyciem należy zdemontować i dokładnie umyć oraz wysuszyć końcówkę (4).
Można ją myć wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Nie wolno jej zanurzać całkowicie w wodzie. Zanurzać można tylko część z nożem. Sposób montażu przedstawia fot 2.

Rozdrabniane produkty powinny być przestudzone i podzielone na małe części. Nie wolno zanurzać końcówki (4) w gorących cieczach. Nie wolno przetwarzać twardych oraz zamrożonych produktów. Regulatorem (1) należy ustalić prędkość pracy urządzenia.
Urządzenie rozpoczyna pracę po wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku (2).
Rozdrabniacz pracuje tak długo jak długo jest wciśnięty przycisk (2).

W zależności od przetwarzanych produktów wybrać regulatorem (1) niskie lub wysokie obroty.

Należy przestrzegać czasu pracy ciągłej urządzenia. Przekroczenie czasu pracy oraz brak wystarczających przerw w pracy urządzenia mogą doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia silnika. W przypadku zablokowania urządzenia przed czyszczeniem wyłączyć z sieci.

 

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu