Jak działa OUTLET?

 1. Urządzenie pochodzi z regulaminowych zwrotów lub wyprzedaży magazynowych.
 2. Kupujesz sprawdzony przez producenta i w 100% sprawny sprzęt, bez ukrytych wad technicznych.
 3. Otrzymujesz produkt z pełną gwarancją i wsparciem technicznym.

Cena prezentowanego na aukcji produktu mogła zostać obniżona ze względu na:

 • towar może pochodzić z regulaminowego zwrotu do 14 dni
 • urządzenie po zwrocie może posiadać niewielkie ślady użytkowania
 • na opakowaniu urządzenia mogą być widoczne otarcia i wgniecenia
 • urządzenie może posiadać niewielkie ślady (rysy, otarcia, odciski palców) po wykonanych kontrolach sprzętu przez serwis

 

RL20 rila Eldom łączy w sobie dwie funkcje: prostownicy i lokówki.

Dzięki elementom grzejnym rozmieszczonym na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni ramion urządzenie umożliwia prostowanie włosów oraz kręcenie loków.
Wypustki umieszczone dookoła ramion tworzące szczotkę wraz blokadą ramion sprawiają, że modelowanie włosów jest bardzo wygodne i praktyczne.

 

 

 

 

SPECYFIKACJA:

 • 2 w 1 - prostownica i lokówka
 • ceramiczne elementy grzejne
 • włącznik zasilania
 • lampka kontrolna
 • szybkie nagrzewanie
 • ergonomiczna konstrukcja
 • przewód obrotowy
 • moc: 55W
 • EAN: 5908277384197

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi.
1. Urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi na obudowie.
2. Dla zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilania łazienki urządzenia zabezpieczającego różnicowo – prądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym zadziałania nie przekraczającym 30 mA. W tej sprawie należy zwrócić się do specjalisty elektryka.
3. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
4. Urządzenie bardzo się nagrzewa w czasie używania. Należy unikać kontaktu urządzenia ze skórą oraz przewodem
zasilającym.
5. Należy zawsze odłączyć urządzenie przed czyszczeniem i konserwacją, a także w razie nieprawidłowego działania, po zakończeniu używania oraz przerwy w używaniu nawet na krótki czas.
6. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.
7. Podczas modelowania włosów należy tak dobrać czas pracy aby nie przegrzać włosów.
8. Nie wolno używać urządzenia do stylizacji zwierząt oraz włosów sztucznych.
9. Nigdy nie używać urządzenia wilgotnego, wilgotnymi rękoma lub w pobliżu pryszniców, wody w wannie, umywalce lub innych pojemnikach.
10. Gdy urządzenie jest używane w łazience, odłączyć je po użyciu, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, kiedy urządzenie jest wyłączone.
11. Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub spryskiwać.
12. Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
13. Przed schowaniem urządzenia odczekać, aż ostygnie.
14. Należy regularnie sprawdzać czy przewód zasilający i całe urządzenie nie ma jakichkolwiek uszkodzeń. Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia.
15. Nie wolno wkładać urządzenia do ognia ani innych źródeł ciepła.
16. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie
Producenta. Lista serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu.
17. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
18. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

OSTRZEŻENIE. Nie stosować tego sprzętu w pobliżu wanien, pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą.

 

OPIS OGÓLNY:
1. Szczypce
2. Część grzewcza
3. Blokada
4. Przewód
5. Włącznik
6. Lampka kontrolna


DANE TECHNICZE:
- moc: 55W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz

 

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA:
Prostownico-lokówka RL20 łączy w sobie dwie funkcje: prostownicy i lokówki. Dzięki elementom grzejnym rozmieszczonym na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni ramion (2) urządzenie umożliwia prostowanie włosów oraz kręcenie loków. Wypustki umieszczone dookoła ramion tworzące szczotkę wraz blokadą ramion sprawiają, że modelowanie włosów jest bardzo wygodne i praktyczne.


OBSŁUGA:
- w pełni rozwinąć przewód zasilający (4) i ułożyć tak, aby nie miał kontaktu z częściami grzewczymi urządzenia (2),
- podłączyć urządzenie do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi powyżej,
- włączyć urządzenie przełącznikiem (5), zapali się lampka (6). Po ok. 3 minutach urządzenie jest gotowe do użycia.


Prostowanie
- dokładnie rozczesać włosy,
- włosy w kosmykach szerokości kilku centymetrów umieścić między płytkami (1) i silnie ścisnąć. Urządzenie przesuwać powoli od nasady włosów w kierunku końcówek.

Nie należy jednorazowo trzymać włosów w urządzeniu dłużej niż 20 sekund

- włosy rozczesywać dopiero po ich schłodzeniu.


Układanie loków
- dokładnie rozczesać włosy,
- włosy w kosmykach szerokości kilku centymetrów umieścić między płytkami (1), silnie ścisnąć i nawinąć na urządzenie. Utrzymywać pasmo włosów w stanie napiętym w czasie ich nawijania.

Nie należy jednorazowo trzymać włosów w urządzeniu dłużej niż 20 sekund


- nie czesać włosów bezpośrednio po ułożeniu loków, należy poczekać aż ostygną.
- po zakończeniu używania należy wyłączyć urządzenie przełącznikiem (5) i odłączyć od sieci.
- urządzenie przed schowaniem należy pozostawić do całkowitego schłodzenia.
- nie owijać kabla zasilającego dookoła urządzenia, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
- przechowywać urządzenie w chłodnym, suchym miejscu.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:
- przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci,
- czyścić wolno tylko zimne urządzenie,
- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie,
- zewnętrzne powierzchnie można czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki
- nie używać silnych lub niszczących powierzchnię środków czystości i produktów do czyszczenia.

OCHRONA ŚRODOWISKA:
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych


GWARANCJA:
- urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym,
- nie może być używane do celów zawodowych,
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Warunki gwarancji podane są w załączniku do urządzenia.

Nazwa Descripción Expediente
rl20-IM.pdf Descargar

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu