Jak działa outlet?


Urządzenie pochodzi z regulaminowych zwrotów lub wyprzedaży magazynowych.
Kupujesz sprawdzony przez producenta i w 100% sprawny sprzęt, bez ukrytych wad technicznych.
Otrzymujesz produkt z pełną gwarancją i wsparciem technicznym.

Cena prezentowanego w sklepie produktu mogła zostać obniżona ze względu na:
- towar może pochodzić z regulaminowego zwrotu do 14 dni
- urządzenie po zwrocie może posiadać niewielkie ślady użytkowania na opakowaniu urządzenia mogą być widoczne otarcia i wgniecenia
- urządzenie może posiadać niewielkie ślady (rysy, otarcia, odciski palców) po wykonanych kontrolach sprzętu przez serwis

 

Opiekacz umożliwia przygotowanie dwóch kanapek jednocześnie. Jakie to proste. Dwoje dzieci, dwie kanapki i dwie minutki.

Urządzenie jest rewelacyjnym sposobem na ciepłe i smaczne kanapki z różnie zestawionych ze sobą produktów. Dzięki niemu można je przygotować nie tylko szybko, ale i o każdej porze dnia. Płyty grzejne pokryte są powłoką ceramiczną. Dwie lampki kontrolne sygnalizują stopień nagrzania opiekacza.

Termostat utrzymuje stałą temperaturę zabezpieczając urządzenie przed przegrzaniem, a zaczep przed przypadkowym otwarciem. Uchwyty nie przewodzą ciepła, więc z pewnością oparzenie nam nie grozi. Opiekacz jest łatwy do utrzymania w czystości. To estetyczne urządzenie wykończone stalą nierdzewną będzie nie tylko funkcjonalnym i praktycznym sprzętem, ale również ozdobą każdej kuchni.

 

 


 

SPECYFIKACJA:

  • miejsce na dwie kanapki
  • płyty grzejne z powłoką ceramiczną w kolorze białym
  • nienagrzewające się uchwyty
  • 2 lampki kontrolne
  • termostat utrzymujący stałą temperaturę
  • wykończenie ze stali nierdzewnej
  • antypoślizgowe stopki
  • moc: 750W
  • EAN: 5908277382094

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego wynikających z obecności substancji niebezpiecznych w produkcie. Urządzenie elektryczne należy oddać tak, aby ograniczyć jego ponowne użycie i wykorzystanie. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie należy je wyjąć
i oddać do punktu składowania osobno. URZĄDZENIA NIE WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ODPADY KOMUNALNE. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji.
1. Przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach zgodnych z podanymi w instrukcji,
2. Należy zwrócić uwagę aby do jednego obiegu prądu nie włączać za duzo odbiorników,
3. Urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający
4. Wyłączyć urządzenie z sieci, jeśli nie jest już ono używane oraz przed jego czyszczeniem
5. Nie zanurzać przewodu lub urządzenia w wodzie,
6. Nie używać na wolnym powietrzu,
7. Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła,
8. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego,
9. Nie należy pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru,
10. Nie przenosić ani nie przesuwać w trakcie użytkowania,
11. Nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych jak meble, pościel, papier, ubrania,firany, wykładziny itp. pobliżu urządzenia,
12. Części urządzenia stają się gorące podczas użytkowania. Urządzenie należy trzymać wyłącznie za uchwyt,
13. Należy zachować ostrożność przy wyjmowaniu gofrów z urządzenia. Gotowe gofry są gorące i mogą poparzyć,
14. Nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru,
15. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
16. Nie chwytać urządzenia mokrymi rękami,
17. Podczas otwierania pokrywy może uchodzić bardzo gorący strumień pary. Najlepiej przy tej czynności włożyć rękawice
kuchenne,
18. Nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, gdy
19. Urządzenie spadło lub zostało uszkodzone w inny sposób.
20. Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania.
21. Urządzenie może być używane tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami.
22. Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia.

 

Ten symbol ostrzega przed wysoką temperatura powierzchni urządzenia.

 

 

OPIS OGÓLNY:
1. Zaczep
2. Uchwyt
3. Pokrywa
4. Lampki kontrolne
5. Płyty grzejne

DANE TECHNICZE:
- moc: 750W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz

 

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy się upewnić czy urządzenie, wtyczka i przewód zasilający są sprawne i czy usunięto wszystkie części opakowania.

Uwaga:

Podczas pierwszego użycia może wydzielać się specyficzny zapach będący wynikiem procesu produkcyjnego. Jest to normalne zjawisko i ustępuje po pewnym czasie. W pomieszczeniu należy zapewnić właściwą wentylację np. otwierając okno. Pierwsze użycie opiekacza powinno odbyć się bez produktów.

- Ustawić urządzenie na płaskiej, stabilnej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.

- Przetrzeć płyty grzejne (5) wilgotną szmatką i posmarować tłuszczem.

- Zamknąć pokrywę (3), zwrócić uwagę aby zaczep (1) był prawidłowo zamknięty.

- Włączyć urządzenie do sieci. Zapali się czerwona lampka kontrolna.

- Urządzenie nagrzewa się. Zielona lampka kontrolna sygnalizuje, że urządzenie osiągnęło wymaganą temperaturę

- Otworzyć opiekacz, ułożyć kanapki i zamknąć pokrywę.

- Piec przez około 2-3 minuty.

Nie wkładać zbyt grubych kanapek. Pokrywa i zaczep nie mogą zamykać się z trudnością.

Grozi to uszkodzeniem urządzenia.

Podczas pieczenia zielona lampka kontrolna zapala się i gaśnie. Termostat utrzymuje odpowiednią temperaturę.

- Wyjąć gorące kanapki. Aby nie uszkodzić płyt grzejnych należy używać sztućców drewnianych lub z tworzyw odpornych na wysokie temperatury.

- W trakcie przygotowywania kolejnych kanapek zamknąć pokrywę (3) aby utrzymać temperaturę.

- Po zakończeniu opiekania należy odłączyć urządzenie od sieci.

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

- przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć je od prądu i pozostawić do ostygnięcia,

- nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach

- przetrzeć płytki ręcznikami papierowymi, aby usunąć tłuszcz,

- następnie należy oczyścić urządzenie i kabel lekko wilgotną ściereczką. Przed kolejnym użyciem urządzenia należy wytrzeć je do sucha,

- nie używać detergentów i rozpuszczalników. Mogą one nie tylko zniszczyć powierzchnię gofrownicy, jak również pozostać częściowo na płytkach i wtopić się w następne gofry,

- W przypadku osadów trudnych do usunięcia nie należy używać twardych narządzi gdyż mogą zniszczyć powłoki zastosowane na płytkach urządzenia. Na uparte zabrudzenia najlepiej jest położyć mokrą ścierkę, która rozmiękcza osady,

 

GWARANCJA:

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym i nie nadaje się do użytku komercyjnego lub przemysłowego. Nie wolno używać urządzenia do innych celów niż jest przeznaczone. Gwarancja traci ważność także w przypadku nieprawidłowej obsługi.

Uszkodzenia będące ewidentnie skutkiem przeciążenia przekładni, które mogą pojawić się w konsekwencji używania zbyt dużych kawałków twardych warzyw i owoców, prowadzą do utraty gwarancji. Szczegółowe warunki gwarancji podane są w załączniku.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:

- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi,

- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych,

Dystrybutorzy ELDOM

PHU METREX

ul. Grunwaldzka 229
60-179 Poznań

tel: +48618331227
fax: +48 618331484
metrex@eldom.eu

Promis Sp.z.o.o

Jana III Sobieskiego 14
40-082 Katowice

tel: +48 32 2068411
fax: +48 322539872
promis@eldom.eu

Inter-Handel

Wolności 3
44-237 Bełk

tel: +48 32 5550221
fax: +48 32 4313145
interhandel@eldom.eu

DH Poznań

Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo

tel: +48 616467778
fax: +48 616467779
poznan@eldom.eu